19.09.2017

DÜNYANIN EN BÜYÜK KONTEYNER LİMANLARI


container ports

Dünya genelinde limanların yükleme kapasiteleri hesaplanırken, konteyner trafiğindeki yoğunluk  “teu” kapasitesine göre hesaplanır. Her 20” konteynerı 1 teu, 40” konteyner 2 teu olarak kabul edilir.

17.08.2017

A DAN Z YE AKREDİTİF

letter of credit

İhracatçı ve ithalatçı arasında gerçekleşecek ticarete dair, ürün bilgisi, sevkiyat detayları, evrak teslimi ve ödemenin nasıl yapılacağı gibi temel konuların şartlara bağlandığı ve bu şartlar yerine getirildiğinde ödemeyi garanti altına alacak bir Kredi Mektubu oluşturulmasıdır. (MT700)

19.07.2017

DENİZYOLU İHRACAT NAVLUN DESTEKLERİ

afrika, ortadogu navlun destek


Ortadoğu ve Afrika ülkelerine yapılan navlun dahil ihracatlar için sağlanan Navlun Desteği 2016/6 sayılı “İhraç Taşımalarına Navlun Desteği Sağlanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” ile Ekonomi Bakanlığı tarafından duyuruldu.

10.07.2017

İHRACATTA E-FATURA KULLANIMI VE MUHTEMEL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ

e-beyanname


01.01.2017 tarihinde, zorunlu olmamakla birlikte uygulamaya giren e-fatura ile ihracat işlemleri. 01.07.2017 itibarı ile zorunlu hale gelmiştir. “1 temmuz 2017” itibarı ile ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı işlemlerinde e-Fatura düzenleyerek işlem yapmaları kanuni bir zorunluluktur.

5.07.2017

ÇİN YENİ E-TİCARET YÖNETMELİĞİ

çin, e-ticaret


Çin'de online ticaret siteleri üzerinden satın alınan yurtdışı orijinli ürünlerin parasal değeri 2010 yılından 2015 yılına kadar %63 artarak 638 milyar yuan'a (98 milyar dolar) ulaştı ve Çin'in toplam online perakende satışlarının %17'sini oluşturdu.

20.06.2017

DÖVİZ KURUNDA YAŞANAN HAREKETLERİN İHRACAT VE İTHALATA ETKİSİ


ithalat


Bir ülkenin ithalatı ve ihracatı ile döviz kuru arasındaki karşılıklı ilişki, aralarındaki geri besleme döngüsü nedeniyle karmaşıktır. Döviz kurunun, döviz kurunu etkileyen ticaret açığı üzerinde bir etkisi vardır.

18.06.2017

ENFLASYON VE FAİZ ORANLARININ İHRACAT VE İTHALATA ETKİLERİEnflasyon ve faiz oranları, öncelikle döviz kurundaki etkisiyle, ithalat ve ihracatı etkiler. Daha yüksek enflasyon, genellikle daha yüksek faiz oranlarına neden olur, ancak bu daha güçlü bir döviz ya da daha zayıf bir para birimine neden olur mu? Bu konuda kesin bir sonuca varmak mümkün değil.

17.05.2017

AVRUPADA AB KARŞITLIĞI VE BİRLİĞİN GELECEĞİ - EUROSEPTISIZM

Avrupa Birligi, European Union, nexit

Kıta Avrupası'nın ekonomik krizi neredeyse on yıl önce başladı. Sonrasında yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler neticesinde Avrupa Birliği'nin geleceği tartışmaya açıldı.

14.05.2017

YÖNETİCİLER İÇİN KİTAP TAVSİYELERİ


Başarının sırrı nedir sorusuna lider yöneticiler tarafından verilen tipik yanıtlardan biri, dinlemektir Başkalarının yol haritalarını başarı hikayelerini ve tavsiyelerini dinlemek.

8.05.2017

TARİFE DIŞI ENGELLER

Non-Tariff Barriers

Uluslararası ticarette devletlerin birbirlerine uyguladıkları tarifeler dışında, tarife kapsamında olmayan fakat ticareti kısıtlayıcı bir takım kurallar içeren uygulamalara rastlanır.

7.05.2017

KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA GÜMRÜK İŞLEMLERİ


karayolu ithalat gümrükleme

İhracat aşaması, öncelikle ihracatçı firmanın, ihracat için gerekli gümrük beyannamesinin, konşimento veya benzeri taşıma evrağının, menşe ve benzeri evrakların  oluşturulmasını sağlayacak bilgileri gümrük müşavirine, fatura ve paket listesi ile beraber iletmesi ile başlar.

30.04.2017

MARKA KİMLİĞİ OLUŞTURMA

make a brand

Markalaşma, büyük ya da küçük, perakende ya da B2B tüm ticari işletmeler için önemlidir. Etkili bir marka stratejisi, rekabetin gün geçtikçe arttığı günümüz ekonomisinde ciddi bir avantaj sağlar.

29.04.2017

İŞ HAYATINDA STRES İLE BAŞ ETME YOLLARI


stress

Stres, iyi idare edilmediğinde, hayatımızda tam anlamıyla devralabilen, duygularımızı dışa vuran sinsice bir soruna dönüşebilir. Kontrolsüz bırakıldığında, stres sağlık, ilişkiler ve kariyer raydan çıkarma gücüne sahiptir. Gerçekte, belli bir oranda stres, yaptığımız işe motive olmak için faydalıdır, ancak stres arttıkça sağlıklı düşünmek zorlaşacak ve olayları kontrol altında tutabilmek için gerekli olan soğukkanlılık azalacaktır, sonucunda kolayca kapanma moduna gireriz.

28.04.2017

KARŞI TİCARET - COUNTERTRADE

karşı ticaret


Karşı ticaret, geleneksel ödeme araçlarının kullanılamadığı veya tarafların para bazında kaynak sıkıntısı çektiği durumlarda uluslararası bir satışın yapılandırılmasına alternatif bir araçtır. Karşı ticaret her iki tarafın sahip olduğu ve karşılıklı talep ettiği mal veya hizmetlerin kısmen ya da tamamen değiş tokuş edilmesinden ibarettir, ticaretin bir kısmı alınan mala karşılık farklı bir mal ve beraberinde döviz ile de gerçekleşebilir.

24.04.2017

AB - KANADA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI CETA


Comprehensive Economic and Trade Agreement

Uzun süredir devam eden müzakerelerin ardından Avrupa Birliği (AB) ve Kanada, Kapsamlı Ekonomik ve Ticari Anlaşması (CETA - Comprehensive Economic and Trade Agreement ) onayladı. Doğrudan yabancı yatırım ile ilgili anlaşmanın bazı bölümleri halen bireysel hükümetlerin onayını gerektiriyor; yıllar sürebilecek bir süreç - CETA yakında her iki taraf için somut fayda sağlayacak.

23.04.2017

2020 DE KÜRESEL TİCARET – GLOBAL TİCARETE DAİR ÖNGÖRÜLER


Küresel ekonomi ve politikada belirsizlik yaşnmaya başlayınca, birçok şirket, küresel ilişkilerin geleceği konusunda endişe duyar ve ekonomi planlarını durum netleşinceye ya da güçlü öngörüler oluşuncaya kadar stabil tutar.

22.04.2017

GOOGLE ADWORDS YENİLİKLER VE İŞLETMELERE ETKİSİ

görüntüleme dönüşümleri, view-through conversions


Google AdWords'te 2017 nisan itibarı ile yaşanan değişiklikler, kampanyalarınızı optimize etme şeklinizi önemli ölçüde değiştirecektir. Özellikle, görüntüleme dönüşümlerini (VTC - view-through conversions) etkiliyen değişiklikler yapılldı. Bu, çoğu Google reklam vereninin duymadığı aşırı teknik bir şey gibi görünebilir, ancak aslında her ölçekteki kampanyalar için anlaşılabilir ve yararlı değişiklikler yapıldı.

19.04.2017

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ TİCARET İSTATİSTİKLERİ


european union


Türkiye ve AB arasında gümrük vergilerinin kaldırılması, ekonomik, siyasal ve sosyal entegrasyon süreçlerini içeren Gümrük Birliği 31 Aralık 1995'te yürürlüğe girmiştir. Tüm endüstriyel malları kapsar, ancak tarım ürünlerini (işlenmiş tarım ürünleri hariç), hizmetleri veya kamu alımlarını ele almaz. İkili ticaret imtiyazları tarım, kömür ve çelik ürünleri için geçerlidir.