TİCARET SAVAŞLARININ 100 YILLIK TARİHİ SEBEPLER SONUÇLAR

trade wars

Ticaret Savaşlarının Dünya gündeminde çokça konuşulur olması Nisan ayında, ABD başkanı Trump tarafından duyurulan, ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına koyduğu %25’lik ek vergi ve akabinde, Çin, Hindistan, AB, Kanada, Türkiye dahil, ABD’ye çelik ihracatı yapan ülkelerin benzer ek vergilerle misilleme yapmasıyla başladı.

2018 haziran ve temmuz aylarında ABD ve Çin arasında ek gümrük tarife arttırımlarına yönelik duyurular düelloya dönüştü. ABD yaklaşık 800 farklı ürün kategorisinde, Çin’den yapılacak ithalatlara %25’lik ek vergi duyurusu yaptı, halihazırda devam eden ticaret baz alındığında bunun toplam karşılığı 34 milyar USD idi. Çin hemen sonrasında 34 milyar USD vergi yüküne sebep olacak şekilde, çeşitli ABD ürünlerinin ülkesine ithalatına ek vergi koyduğunu açıkladı.

Aslında ABD Başkanı Trump, başa geldiği günden beri ABD ekonomisinin dengesiz ihracat, ithalat grafiğinden olumsuz etkilendiği ve bunun önüne geçmek için hamleler yapacağı konusunda uyarılarda bulunuyordu. ABD’nin 2017 yılı ihracat toplamı 1,5 trilyon USD, ithalat toplamı ise 2,3 trilyon USD yani 800 milyar USD lik bir cari açıktan söz ediyoruz. Bu cari açığın yaklaşık 380 milyar USD’si Çin’e karşı, bu yüzden ABD’nin tehditlerinde en büyük muhattap Çin'di

2016'da, Trump'un ticaret danışmanı Peter Navarro, Trump'un ticaret politikalarının, 1930’larda yaşanan Smoot-Hawley tarifelerine benzer adımlar içerip içermeyeceği yönünde sorulan bir soruya. Smoot-Hawley'in “korumacı” bir tarife olduğunu, Trump'ın mevcut tarifeleri adaletsiz bulduğu için  "savunmacı"  tedbirler uygulayacağı yönündeydi. Aslında bu bir kelime oyunu, korumacı veya savunmacı, DTÖ kararları dışında, ikili müzakereler olmadan alınan tek taraflı bir vergi kararı adil değildir ve bir ticaret savaşını tetiklemesi normaldir. (www.ihracat.co)


Ticaret savaşı nedir?

Ticaret savaşı denince aklınıza ne geliyor, ticaret savaşı nasıl olur, nasıl başlar? En basit tarifiyle; Bir ülkenin başka bir ülkeye veya dünya geneline karşı, tek taraflı olarak, belli bir ürün veya ürünlerin gümrük vergilerini arttırması veya bu ürünlerin ithalatının yasaklanması kararına istinaden, diğer ülkelerin benzer gümrük arttırımları ve yasaklamalarla karşılık vermesini ifade der.

trade wars

Ticaret Savaşlarının geçmişi

Ticaret savaşları kozlarını en iyi kullanan ülkeler de dahil ekonomik anlamda büyümenin önünde bir engeldir, ticaret savaşlarının yaratacağı sonuç, dünya ticaretinin durgunlaşması ve ülkelerin büyüme hızlarının yavaşlaması olacaktır.

1890-94-97 yılları, ABD için, çoğunluğu Avrupalı ticaret ortakları ile ticari dengeleri kurmak, sanayi ve tarım ürünlerinin ithalini sınırlamak için gümrük tarifelerine getirilen ek vergi ve kısıtlama politikaları ve tüm girişimlerden başarısız sonuçlar elde ederek geçti.

1930 tarihli meşhur Smoot-Hawley gümrük tarifeleri korumacı bir yaklaşımla, ABD üreticilerini, ithalatı sınırlayarak, iç piyasada avantajlı hale getirmeye yönelikti. Ancak Büyük Buhran'a katkısı oldu. Buna karşılık, 10 yıl sürecek ekonomik krizden, Lehman Brothers'ın iflasına kadar, ciddi sonuçlara yol açtı.

Bu tür krizlerin kökenleri özel sektörde yaşanan finansal dengesizliklerdir. Bankacılık sisteminde yanlış kararlar alınır, riskli firmalara krediler verilir, hatalı yatırımlar yapılır, bazı sektörlerde tıkanıklıklar yaşanır, firmalar borçlarını ödeyemez duruma gelir vs, ancak katalizör genellikle piyasayı okuyamayan ve ekonomiyi yönetemeyen hükümet politikalarıdır:

70’lerin sonlarında, Fransa'nın altın stoklaması Depresyonun hızlandırılmasına yardımcı olurken, o zaman Federal Merkez Bankası Başkanı Paul Volcker'ın enflasyonu düşürme kararlılığı, 1980'lerin Latin Amerika borç krizini tetikledi.

ABD hükümeti uzun zamandır hem kendi ülkesinde hem de yurtdışındaki krizleri bastırmak için uzun vadeli borçlanma politikası ile, IMF ve diğer sanayileşmiş ülkelerle birlikte çalıştı. 1982 ve 1995 yıllarında Meksika'da yaşanan ekonomik sorunlara bu şekilde çözüm üretildi. 1997'de Asya mali krizini çözmek iççin Uluslararası Para Fonu ile çalışıldı. 2008 yılında Fed, yabancı merkez bankalarından, Mortgage krizinden etkilenen ABD bankaları için destek istedi. 

Diğer yandan ABD her zaman serbest ticaretten yana, yapıcı ve krizlere çözüm arayan bir role bürünmedi. Pek çok kez, dış ticaret dengelerini kendi lehine çevirmek veya kendi iç piyasasını avantajlı kılmak için tek taraflı gümrük tarifelerine, kısıtlamalara başvurdu

trade wars

Smoot-Hawley Tarife Yasası: 1930 - Taraflar: ABD – Tüm dünya

ABD Başkanı Herbert Hoover, 1930 yılında, düşüşe geçen borsa ve yerli sanayi ve ABD çiftliklerini korumak için orijinal olarak Senatör Reed Smoot ve Willis C. Hawley tarafından sunulan Smoot-Hawley Tarife Yasası'nı imzaladı. Tarife yasası kısıtlı bir ürün grubuna yönelikti ancak, başkan Hoover, çeşitli sektörlerden yaklaşık 20.000 ürün içerecek şekilde Kanunun kapsamını genişletti. 

20.000 kalem üründe artan ithalat vergileri, ithalatın azalmasını sağladı ABD, ithalat bağımlılığını birkaç yıl içinde başarılı bir şekilde düşürürken, diğer ülkelerin ardı ardına aldığı misilleme kararları ve ABD ürünlerine tüm dünya genelinde koyulan ek vergiler ile, diğer ülkeler zaruri durumlar dışında ABD’den ithalat yapmamaya başladı. ABD ihracat rakamı ilk 2 yıl içinde %40 sonraki yıllarda %60’a varan oranda düştü.

Ticaret savaşı, aynı dönemde ABD’nin yaşamakta olduğu ve “Büyük Buhran” olarak adlandırılan ekonomik krizin katlanarak artmasına ve ABD’nin dünya ticaretinden izole edilmesine yol açtı. 1934 tarihli Karşılıklı Ticaret Anlaşmaları Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle Smoot-Hawley Tarife Yasası iptal edildi. Bu olaylar sonrası yaşanan önemli bir gelişme.

ABD Kongresi, önceden Kongre onayı olmaksızın iki taraflı ticaret anlaşması yapmak ve ulusal güvenliği tehdit etmesi durumunda mevcut anlaşmaları iptal etmek üzere ABD Başkanına yetki verdi. Bugün Trump bu yetkiyi kullanarak ticaret savaşına sebep olan kararları almaktadır. (www.ihracat.co)


Tavuk Savaşı: 1961 - Taraflar: ABD – Almanya, Fransa 

1960'lı yılların başlarında, Fransa ve Almanya, Amerika’dan yapılacak tavuk ithalatı için daha yüksek tarifeler uygulama kararı aldı. Zira ABD’den ithal edilen tavuk fiyatları ile Avrupa’daki üreticiler baş edemiyordu.

1963'te Başkan Lyndon Johnson, Avrupa’dan patates nişastası, dekstrin, brendi ve hafif kamyon ithalatlarına %25'lik bir tarife uygulayarak karşılık verdi. Bu ürünlerin ortak noktası Avrupa'dan büyük miktarlarda ithal ediliyor olmasıydı.

Atlantik Okyanusu'nun her iki tarafındaki tüketiciler gerçek kaybedenler olsa da, Fransa ve Almanya geri adım atmadı. Bu olaydan karlı çıkan Amerikalı hafif kamyon üreticileri oldu. Bugün hala daha düşük oranlarla da olsa ABD, hafif kamyon ithaaltında gümrük vergisi almaktadır.

Makarna Savaşı: 1985 – Taraflar: ABD - AB

Regan yönetimi 1985'te, Avrupa Topluluğundan ithal edilen makarna ürünlerine dair kendi üreticilerinin rekabet dezavantajına sahip olduğunu öne sürerek, makarna ithalatında uygulanan gümrük vergilerini arttırdı. Avrupa topluluğu, misilleme olarak Amerika’dan limon ve ceviz ithalatında vergileri arttırma yoluna gitti üstelik daha yüksek tarifelerle misilleme yaptılar. Ağustos 1986'da, her iki taraf da turunçgil anlaşmazlığına son veren bir anlaşmayı imzaladı ve 1987 yılının Ekim ayında karşılıklı uygulanan ek gümrük vergilerine son verildi.

trade wars

Muz Savaşı: 1993 - Taraflar: ABD - AB

AB dünyanın en büyük muz ithalatçısıdır. 1993 yılında, AB, hem muz ithalat maliyetlerini düşürmek hem de kalkınma odaklı bir program ile, nispeten küçük ACP (Afrika Karayipler Pasifik okyanusunda yer alan üreticiler) muz çiftçilerinin, rekabet gücünü arttırarak küçük üreticileri desteklemek  için ACP deki bazı muz üreticilerine ekonomik yardım ve AB pazarına gümrüksüz satış yapabilmelerini sağlayacak bir ithalat rejimi oluşturdu.

Öte yandan rejim, Latin Amerika'dan gelen ve çoğunlukla ABD'nin büyük çok-uluslu şirketlerinin (Dole, Chiquita) sahibi olduğu firmalar ve aracılarının AB pazarına yaptığı ihracatı baltaladı. Örneğin Chiquita muzları AB pazarının %40’ına sahipken hem Pazar payı düştü hem de maliyetleri arttı.

ABD bu konuda taraf olmamasına rağmen, çokuluslu ABD muz şirketlerinin Amerikan senatosunda oluşturduğu baskı ile DTÖ’ye durumu şikayet etti ve bir yandan AB’den yapılan peynir gibi bazı ürünlere ek vergi koyarak misilleme yaptı. Muz ticaret savaşı yaklaşık 20 yıl sürdü ve 2009 yılında AB muz ithalatına uygulanan tarifeleri kademeli olarak kaldırmayı kabul etmesi ile uzlaşma sağlandı. 
(www.ihracat.co)Bush Çelik Tarifesi: 2002 - Taraflar: ABD – Tüm Dünya

Başkan George Bush, 2002 yılında çelik tarifelerinde artış kararı uygulamaya koydu. ABD bu kararla çelik ithalat vergilerini %30’a çıkardı. Yerel çelik üreticilerinin rekabet gücünü arttırma amaçlı bu karar pek çok sektörde maliyetlerin yükselmesine yol açtı.

Tarifeler yürürlüğe girdikten sonra, Çin, Kanada ve AB, DTÖ’ye ABD’nin tek taraflı vergi kararını şikayet etti. Avrupa'dan gelen misilleme tarifeleri, örneğin, ABD’den portakal ithalatına ek vergi gibi uygulamaların yanı sıra, ABD’çelik hammaddesinin kullanıldığı otomotiv dahil pek çok sektörde maliyet artışı, fiyat artışı ve satışların düşmesine müteakip 26.000 kişi işsiz kaldı.

Tüm bunlara AB’nin yeni tarife misillemelerini yürürlüğe koyma planları da eklenince 2003 yılı Aralık ayında çelik tarifeleri kaldırıldı. Turmp’ın aksine, Bush serbest ticaretin dünya genelinde yaygınlaşmasını sağlayacak ekonomi politikalarını desteklerken böyle bir karara imza atmıştır. (www.ihracat.co)


trade wars

Trump Tarifeleri: 2018 - Taraflar: ABD – Çin, AB, Kanada, Meksika, Hindistan, Türkiye

ABD başkanı Trump, Amerikan senatosu tarafından, ABD başkanlarına tanınan bir hak olarak: ulusal güvenliği tehdit eden ticari faaliyetlere dair gümrük tarifelerine müdahale yetkisini kullanarak, 2018 nisan ayında, tüm ülkeler iççin geçerli olacak şekilde, ABD’ye yapılan çelik ihracatına %25 ve Alüminyum ihracatına %10 vergi uygulama kararı aldı.

Hemen akabinde Çin başta olmak üzere pek çok ülkeden aynı veya farklı ürün kategorilerinde, ABD ürünlerine ek gümrük vergisi uygulanacağı kararı açıklandı.

Başkan Trump 2018 haziran ayında, Çin’den ithalatı yapılan 800 farklı ürüne daha %25 ek vergi uygulanacağını açıkladı. Akabinde Çin’den gelen misillemelerle tarihin en büyük ticaret savaşı başlamış oldu. Ağustos ayında, Türkiye’den yapılan çelik ve alüminyum alımlarında gümrük vergilerinin 2 katına çıkarıldığının açıklanması ve akabinde, Türkiye’ye farklı yaptırımlar uygulanması ve Türk lirası üzerindeki spekülatif baskılar, ticaret savaşının, ikili ilişkilerin gerildiği ülkelerle bir mali savaşa dönüşmeye başladığını gösterdi.

Sonuç olarak, gümrük tarifeleri, gümrük duvarları, korumacı dış ticaret politikalarına başvuran ülkeler bugüne dek bu işten karlı çıkmadı, kısa bir dönem için veya bazı sektörlerde avantajlar sağlasa da büyük resme bakıldığında kaybeden onlar oldu. ABD son 120 yılda pek çok kez gümrük tarifeleri ile ithalatı azaltmaya, kendi üreticilerini, iç pazarını korumaya çalıştı ancak her seferinde bu işten en çok kendi ekonomisi zarar gördü. 
YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,22,EKONOMİ,52,FAKTORİNG,3,FİNANS,10,FRANCHISE,2,FUAR,3,GÜMRÜK,10,HUKUK,1,İHRACAT,93,İŞ FİKİRLERİ,10,İTHALAT,49,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,20,KOBİ,2,KURUMLAR,8,LOJİSTİK,20,MARKA,5,MEVZUAT,21,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,33,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,7,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,1,ÜLKE ANALİZİ,19,ÜRÜN ANALİZLERİ,18,YURTDIŞI SEYAHAT,2,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: TİCARET SAVAŞLARININ 100 YILLIK TARİHİ SEBEPLER SONUÇLAR
TİCARET SAVAŞLARININ 100 YILLIK TARİHİ SEBEPLER SONUÇLAR
ticaret savaşı, ticaret savaşları, trade wars, ABD ek vergi açıklamaları, türkiye çelik sektörü, trump ticaret savaşı, trump yaptırım, trump türkiye, trump twitter, trump twitter adresi, ticaret savaşı nedir, ticaret savaşı nasıl yapılır, ticaret savaşı nasıl olur, geçmişte ticaret savaşları, ticaret savaşları tarihi, trade war history, Smoot-Hawley, Smoot Hawley tariff, reed smoot, willis c hawley, herbert hoover, tavuk savaşları, chicken wars, chicken trade wars, trade wars walksvagen, banana wars, muz ticaret savaşları, chiquita trade wars, trump tarifeleri, trump hedefi, trump amacı nedir, trump kime hizmet ediyor, trump kimdir, abd çin ticaret savaşı, abd ihracatı ticaret savaşı, abd ithalatı ticaret savaşı, trump biography, who is trump, trump ame, trump purpose, trump vs turkey, USA vs Turkey, ABD türkiye ticaret savaşı, ABD kanada ticaret savaşı, ABD AB ticaret savaşı, Peter Navarro trade war, bush steel tariff, ticaret savaşlarının sebebi, ticaret savaşlarının sonuçları, trade wars in history, en bilinen ticaret savaşları, geçmişte ticaret savaşları, ticaret savaşları ne zaman başladı, ilk ticaret savaşı
https://4.bp.blogspot.com/-fyaQndr7tpU/W3xN5MHh1rI/AAAAAAAAHeo/RsvSf3GYGW8EZFRWDtEOrqr0ceOS2TNIgCLcBGAs/s640/trade_wars_11.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-fyaQndr7tpU/W3xN5MHh1rI/AAAAAAAAHeo/RsvSf3GYGW8EZFRWDtEOrqr0ceOS2TNIgCLcBGAs/s72-c/trade_wars_11.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2018/08/ticaret-savaslarinin-100-yillik-tarihi.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2018/08/ticaret-savaslarinin-100-yillik-tarihi.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV SEARCH TÜM GÖNDERİLER eşleşen içerik bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şu an 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan eski Takipçiler Takip et ÖZEL İÇERİK Kilidi kaldırmak için paylaşın Tüm kodu kopyala Tüm kodu seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Kod veya yazılar kopyalanamadı lütfen [CTRL]+[C] (veya mac için CMD+C) basın