12.05.2016

İHRACAT SÜREÇLERİNİN PLANLANMASIihracat uygulamaları


İhracat sürecinin üç önemli aşaması vardır: Fizibilite analizi, dış pazara girişin planlanması ve uygulama. Bu aşamalar 22 basamaktan oluşmaktadır.
İhracatçı Firmalar için Fizibilite Analizi
1- İç pazardaki firma performansını analiz etmek (ürün, kurumsal, mali, pazarlama, vb. açılarından)
2- Firmanın kapasite durumunun gözden geçirilmesi
3- Hedef pazarların demografik, sosyal, politik ve ekonomik faktörlerini etüd etmek.
4- İhtiyaç duyulan danışmanlık hizmetlerini almak  (pazarlama, finansman, mevzuat, vb.)
5- Hedef pazarları seçmekYurt Dış Pazarlara Girişin Planlanması

6- Sektör bazında farklı ülkelerde pazar araştırması yapmak.
7- Yurtdışı Pazar araştırmasının ayrıntılarıyla değerlendirilmesi.
8- Farklı ülkelere göre Pazara giriş stratejisinin oluşturulması.
9- Hedef pazardaki lisans, standartlar ve sertifikasyon taleplerini yerine getirmek
10- Farklı ülkelerde Patent, ticari marka ve telif haklarına dair araştırma yapmak
11- Vergiler, gümrük vergileri, harçlar, kotalar ve diğer tarife dışı engelleri belirlemek.
12- Farklı ülkelere ve farklı incoterms lere göre fiyat listesi oluşturmak.
13- Finansman kaynaklarını tespit etmek.

Uygulama

14- Dağıtım ve sevkiyat yöntemlerinin belirlenmesi.
15- Yurtdışı Pazarlama planını uygulamak.
16- Yurtdışında uygulanacak temsilcilik veya satış yöntemlerinin belirlenmesi.
17- Farklı ülke ve satış yöntemlerine uygun Satış sözleşmeleri oluşturmak.
18- Üretimi termine göre planlamak
19- İhracat satışlarında Teslim şekli kapsamına göre sigorta yaptırmak.
20- Gümrük işlemlerine dair belgelerin zamanında tamamlanması.
21- İhracat Ürünlerini standartlara uygun olarak ambalajlamak ve etiketlemek.
22- Müşterinin talep ettiği şekilde ürünü yüklemek.


İhracat Süreçlerinde Sık Sık Yapıldığı Gözlenen Yanlışlar Nelerdir?

Küçük firmaların ihracata başlarken en fazla yaptıkları oniki yanlış aşağıda listelenmiştir.

1. Dış pazarlama stratejisi geliştirmeden ve pazarlama planı yapmadan önce ihracat danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmamak, uzman personel istihdam etmemek veya gerekli bilgileri temin etmemek.

2. İhracatta karşılaşılan zorlukların üstesinden gelme ve mali gereklilikleri yerine getirme konusunda, üst yönetimin kararsız olması, plansız hareket etmek..

3.  Hedef pazarda yeterli inceleme yapmadan temsilcilik ya da dağıtımcı seçmek. Gerekli zaruriyet ve tedbirleri içermeyen sözleşme hazırlamak ya da hiç hazırlamamak.

4.  Üzerinde araştırma yapılmış coğrafi bölgelere yoğunlaşmak yerine, tüm dünyadan talep aramak.

5.  İç pazar satışlarında artış yaşandığında, ihracatı ikinci kaleme itmek.

6.  İç pazardaki dağıtımcı ve müşterilerle olan ilişkilerin dış pazarlarda kurulamaması.

7. Pazarın ve ürünün yapısına uygun pazarlama stratejisi geliştirmek yerine, alışılagelmiş iç pazar stratejilerini uygulamak, her dış pazarda aynı yöntemleri denemek.

8. Yabancı ülkelerin kurallarına ve kültürel tercihlerini araştırmadan ürün satmaya çalışmak veya bunları iyi etüd etmeden  ürün geliştirmek ve/veya pazarlama yapmaya çalışmak.

9.  Servis şartları ve garanti konusundaki dokümanların, yabancı dillerde hazırlanmaması.

10. Firmanın kendi ihracat bölümünü kuramaması ve uzman firmalardan danışmanlık almaması.

11. Firmanın, ithalat kısıtlamaları, kaynak yetersizliği ya da geniş ürün yelpazesine sahip olmaması gibi nedenlerden dolayı, kendi başına yabancı pazarlara girme konusunda isteksiz olması ve bu durumda lisans veya "Joint venture" anlaşmaları yapmak gibi yöntemleri araştırmaması.

12. Ürün için satış sonrası hizmetleri sağlamakta isteksizlik, bu konuda tedbir alınmaması.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder