Deprem Yardım

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK İTHALAT YAPTIĞI ÜRÜNLER VE ÜLKELER 2022 - 2023

Türkiye 2022 yılını bir önceki yıla oranla %34 artışla 364,4 milyar USD ithalat ile tamamladı. Güzel haber ihracattaki artış ve ithal edilen ürünlerin

TÜRKİYE 2023 YILINDA EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLER VE ÜLKELER

Türkiye 2022 yılını bir önceki yıla oranla %34 artışla 364,4 milyar USD ithalat ile tamamladı. Güzel haber ihracattaki artış ve ithal edilen ürünlerin önemli bir bölümünün ihraç malların girdisi olması. Ancak kötü haber ihracattaki artış %12,9 iken, ithalattaki artışın bunun yaklaşık 3 katı gerçekleşmesi. Bu istatistikler sonucunda Türkiye’nin dış ticaret açığı 2022 yılında %137 arttı.

Türkiye yüksek emtia fiyatları, artan enflasyon, artan iç ve dış borç yüküne rağmen ihracat kapasitesini arttırarak döviz girdilerini arttırmaya odaklı bir dış ticaret politikası izliyor. Ancak ihracat yüksek oranda ithalata bağımlı. Bunun temel sebebi, ihracatçıların ve özellikle sanayi sektörünün hammadde ve enerji açısından ithal girdilere yüksek oranda bağımlı olması.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK İTHAL ETTİĞİ 15 ÜRÜN : 2020-2022

 

 ( www.ihracat.co )

2020

2021

2022

 

GTIP

TOPLAM İTHALAT

219,5 milyar

271,4 milyar

363,7 milyar

USD

27

Mineral yakıtlar,yağlar,petrol,doğal gaz

28.925.039,000

50.691.655,000

96.548.926,000

USD

84

Makine, Motor, Mekanik aletler

25.271.976,000

30.965.405,000

34.574.389,000

USD

72

Demir ve çelik

15.102.954,000

27.617.950,000

28.366.867,000

USD

71

Altın, Gümüş, Mücevher, değerli taşlar

26.590.853,000

7.073.922,000

23.457.398,000

USD

85

Elektrik, elektronik makine, techizat

17.139.594,000

19.966.226,000

21.534.334,000

USD

39

Plastikler ve bunlardan eşya

11.738.222,000

17.590.476,000

18.975.919,000

USD

87

Motorlu taşıtlar ve parçaları

15.291.564,000

15.594.819,000

17.678.784,000

USD

29

Organik kimyasallar

5.888.509,000

9.342.105,000

11.119.614,000

USD

76

Alüminyum ve alüminyumdan eşya

3.407.698,000

6.592.853,000

7.683.146,000

USD

74

Bakır ve bakırdan eşya

3.211.906,000

5.265.610,000

5.510.343,000

USD

10

Hububat

3.281.063,000

4.248.703,000

5.368.578,000

USD

90

Optik, fotoğraf, teknik, tıbbi cihaz

4.753.667,000

4.882.571,000

5.243.286,000

USD

52

Pamuk

2.543.331,000

3.714.928,000

4.842.014,000

USD

30

Eczacılıkla ilgili ürünler

4.958.182,000

6.874.905,000

4.559.343,000

USD

40

Kauçuk ve kauçuktan eşya

2.692.341,000

3.578.937,000

4.132.580,000

USD

kaynak: trademap.org

Türkiye’nin En Çok İthal Ettiği Ürün Nedir? – Türkiye’nin En Çok İthal Ettği Ürünler :

Türkiye’nin en çok ithal ettiği 5 temel ürün kategorisini, GTIP ilk iki numarası baz alınarak aşağıdaki şekilde listeliyoruz.

1. Türkiye’nin Mineral yakıtlar, yağlar, petrol ve doğal gaz ithalatı

Türkiye’nin petrol doğal gaz ve türevi enerji ürünleri ithalatı 2022 yılında 96,5 milyar USD’ye ulaştı. Bu toplam ithalatın %26,5’uğuna tekamül ediyor. Türkiye'nin petrol ve doğalgaz ithalatına olan bağımlılığı, ülke ekonomisini küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara ve arz kesintilerine karşı savunmasız hale getiriyor.

2. Türkiye’nin makineler, mekanik aletler, kazanlar; bunların parçaları ithalatı

Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı ikinci ürün kategorisi makine ve mekanik aletler başta olmak üzere 8471, 8408, 8421, 8481 ve 8414 GTIP kategorileri başta olmak üzere çok çeşitli ürünlerden oluşmaktadır.

8471 GTIP kategorisi: Otomatik bilgi işlem makineleri ve bunların birimleri; manyetik veya optik okuyucular, 

8408 GTIP kategorisi: Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motor dizel veya yarı dizel motorlar

8421 GTIP kategorisi: Santrifüjler, dahil. santrifüjlü kurutucular 

8481 GTIP kategorisi: Borular, kazan gövdeleri, tanklar, fıçılar veya benzerleri için musluklar, musluklar, vanalar ve benzeri cihazlar

8414 GTIP kategorisi: Hava veya vakum pompaları 

3. Türkiye’nin demir ve çelik ithalatını

Türkiye’nin demir ve çelik ithalatının yaklaşık 3/1’i (9,71 milyar USD) demirli atık ve hurda; yeniden eritme demir veya çelik hurda külçelerinden oluşuyor. Türkiye bu ürünlerin büyük bir bölümünü işleyerek demir ve çelik olarak yeniden ihraç ediyor.

4. Türkiye’nin altın, gümüş, mücevher, değerli taşlar ithalatı

7108 GTIP kategorisi: Altın dahil platin ile kaplanmış, işlenmemiş veya yarı imal edilmiş daha fazla işlenmemiş.

7106 GTIP kategorisi: Gümüş dahil Altın veya platinle gümüş kaplanmış, işlenmemiş veya yarı mamul halde.

7113 GTIP kategorisi: Kıymetli metalden veya kıymetli metalle kaplanmış metalden mücevherat eşyası ve bunların parçaları

7102 GTIP kategorisi: Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, ancak monte edilmemiş veya set edilmemiş)

7112 GTIP kategorisi: Taklit mücevher, imitasyon ürünler

5. Türkiye’nin Elektrik, elektronik makine, teçhizat ithalatı

8517 GTIP kategorisi: Telefon setleri, dahil. hücresel ağlar veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar

8541 GTIP kategorisi: Diyotlar, transistörler ve benzeri yarı iletken cihazlar

8536 GTIP kategorisi: Elektrik devrelerini anahtarlamak veya korumak veya bağlantı yapmak için elektrikli cihazlar

8504 GTIP kategorisi: Elektrik transformatörleri, statik konvertörler, örneğin redresörler ve indüktörler

8537 GTIP kategorisi: İki veya daha fazla aparatla donatılmış panolar, panolar, konsollar, sıralar

 

TÜRKİYE 2023 YILINDA EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLER VE ÜLKELER

Türkiye’nin En Çok İthalat yaptığı Ülkeler

1. Rusya

2022 yılı Rusya'dan En Çok İthal Edilen Ürünler

Mineral yakıtlar, yağlar, petrol ve doğal gaz

41.8 milyar dolar

Demir ve çelik

4,79 milyar dolar

Hububat

3.06 milyar dolar

Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar

1,22 milyar dolar

Alüminyum

1,17 milyar dolar

Türkiye’nin 2022 ve 2021 yılı ithalat verileri karşılaştırıldığında Rusya’dan yapılan enerji ithalatının iki kat arttığını görüyoruz. 2021 yılında Rusya’dan toplam ithalat 28,9 milyar USD idi. Rusya’dan yapılan ithalatın %70’den fazlası doğal gaz ve petrokimya ürünlerinden oluşuyor. Rusya zengin madenleri ve tahıl üretimi ile Türkiye için önemli bir demir çelik ve hububat kaynağı.

2. Çin

2022 yılı Çin'den En Çok İthal Edilen Ürünler

Makine, Manyetik veya Optik Okuyucular, kazanlar

9.03 milyar dolar

Elektrik, elektronik makine, teçhizat

9.03 milyar dolar

Demir ve çelik

3,49 milyar dolar

Organik kimyasallar

3,32 milyar dolar

Plastikler

2,37 milyar dolar

Çin son 10 yıldır, Rusya ile birlikte en çok ithalat yapılan ülke. Rusya’dan enerji ithalatında yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak pek çok kez Çin en çok ithalat yapılan ülke oldu. Çin’den elektronik aksamlı makine ve makine parçaları ithal ediliyor. Telefon TV başta olmak üzere çok sayıda elektronik ürün ithal ediliyor. Türkiye’deki otomotiv, makine sanayi, plastik sanayi başta olmak üzere pek çok sektör için Çin’den hammadde ve yarı mamul ithal ediliyor.

3. Almanya

2022 yılı Almanya'dan En Çok İthal Edilen Ürünler

Makine, Motor, Mekanik aletler

5,52 milyar dolar

Motorlu taşıtlar ve parçaları

4,12 milyar dolar

Plastikler

1,96 milyar dolar

Elektrik, elektronik makine, teçhizat

1,85 milyar dolar

Havacılık ve uzay sanayi ürünleri, uçak parçaları

1,45 milyar dolar

Almanya Türkiye’nin uzun yıllardır en çok ihracat yaptığı ülke. Rusya ve Çin'ina rdından Almanya en çok ithalat yapılan üçüncü ülke. 2021 yılında 21,7 milyar USD olarak gerçekleşen ithalat yaklaşık %10 artışla 2022’de 24 milyar dolara ulaştı.

4. İsviçre

2022 yılı İsviçre’den En Çok İthal Edilen Ürünler

Altın, Gümüş, Mücevher  değerli taşlar

13,57 milyar dolar

Makine, nükleer reaktörler, kazanlar

300 milyon dolar

Eczacılıkla ilgili ürünler

296 milyon dolar

Saatler ve saatler

259 milyon dolar

Optik, fotoğraf, teknik, tıbbi cihaz ve aparatlar

115 milyon dolar

İsviçre’den ithalat 2021 yılında 3 milyar USD idi. 2022 yılında 15,3 milyar USD olarak gerçekleşti. Aslında ithalatın 13,5 milyar doları altın yani değerli madenler. Altın ithalatının temel sebebi, yüksek enflasyon sebebiyle artan iç talep ve merkez bankası alımları. Türkiye merkez bankası 2022 yılında dünya genelinde 148 ton altın ithal etti. Ocak 2022’de Türkiye İsviçre’den yaklaşık 58 ton altın ithal etti.

5. ABD

2022 yılı ABD’den En Çok İthal Edilen Ürünler

Mineral yakıtlar, yağlar, petrol ve doğal gaz

2,08 milyar dolar

Demir ve çelik

2.00 milyar dolar

Turbo jetler, Gaz Türbinleri, Makine ve ekipmanları

1,73 milyar dolar

Pamuk

1,17 milyar dolar

Organik kimyasallar

1,02 milyar dolar

Türkiye’nin ABD’den ithalatı 2021 yılında 13,1 milyar dolardı. 2022 yılında ortalama %15 artışla ithalatın 15 milyar USD'yi geçtiğini görüyoruz. Türkiye’nin ABD’den en çok ithal ettiği ürünler, mineral yağlar, demir çelik ve makineler. İthal edilen çelikler genellikle hurda statüsünde ve işlendikten sonra ABD’ye ihraç ediliyor. Pamuk ve organik kimyasallar diğer önemli ithalat ürünleri. Türkiye, ABD'den genel olarak yüksek teknoloji ürünleri ithal ediyor. Pamuk ve demir çelik ürünleri bu kapsamda olmasa da ABD'den en çok ithal edilen ürünler arasında. ( www.ihracat.co )

TÜRKİYE 2023 YILINDA EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLER VE ÜLKELER

Türkiye İthalat verileri 1960 – 2023

Dünya bankası arşivinden ulaştığımız en eski veriler 1960 yılına dayanıyor. Onar yıllık dilinler halinde listelersek Türkiye’nin ithalat verileri şu şekilde sıralanıyor:

 • 1960 Türkiye’nin toplam ithalatı 0,51 milyon USD
 • 1970 Türkiye’nin toplam ithalatı 1,09 milyar USD
 • 1980 Türkiye’nin toplam ithalatı 8,21 milyar USD
 • 1990 Türkiye’nin toplam ithalatı 24,49 milyar USD
 • 2000 Türkiye’nin toplam ithalatı 61,64 milyar USD
 • 2010 Türkiye’nin toplam ithalatı 198,14 milyar USD
 • 2020 Türkiye’nin toplam ithalatı 232,10 milyar USD
 • 2023 Türkiye’nin toplam ithalatı 364,04 milyar USD
TÜRKİYE 2023 YILINDA EN ÇOK İTHAL EDİLEN ÜRÜNLER VE ÜLKELER

Türkiye'de İthal Ürünlere Uygulanan Vergiler

Türkiye'nin ithal ürünlere uyguladığı vergiler, ürün veya ülke bazlı olarak değişiklik gösterebilir. Kısaca ithalatçı firmaların, güncel ithalat vergisini bir gümrük müşavirinden teyit etmeden, o ürün hakkında bir soruşturma veya gözetim ihtimali var mı araştırmadan ticarete başlamamaları tavsiye edilir.

Türkiye'de İthalat Aşamasında Uygulanan vergi ve Masraflar

Türkiye'de İthalat Aşamasında Alınan Temel Vergiler:

 • Gümrük Vergisi (Ticaret Bakanlığı)
 • İlave Gümrük Vergisi (Ticaret Bakanlığı)
 • Katma Değer Vergisi (Hazine ve Maliye Bakanlığı)
 • Özel Tüketim Vergisi (Hazine ve Maliye Bakanlığı)

Türkiye'de Ticaret Politikası Önlemleri Kapsamındaki Mali Yükler

 • Dampinge Karşı Vergi (Ticaret Bakanlığı)
 • Ek Mali Yükümlülük (Ticaret Bakanlığı)
 • Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi (Ticaret Bakanlığı)

Türkiye'de İthalat Aşamasında Alınan Diğer Kesintiler

 • Toplu Konut Fonu (Ticaret Bakanlığı)
 • Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (Hazine ve Maliye Bakanlığı)
 • Çevre Katkı Payı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
 • Tek ve Maktu Vergi (Ticaret Bakanlığı) ( www.ihracat.co )


Kaynaklar

https://www.trademap.org/

https://tradingeconomics.com/

https://www.macrotrends.net/countries/WLD/world/imports

https://taxfoundation.org/section-232-tariffs-steel-aluminum/

https://www.oecd-ilibrary.org

https://data.tuik.gov.tr/

 

YORUM

BLOGGER: 1

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,103,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,27,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,12,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: TÜRKİYE'NİN EN ÇOK İTHALAT YAPTIĞI ÜRÜNLER VE ÜLKELER 2022 - 2023
TÜRKİYE'NİN EN ÇOK İTHALAT YAPTIĞI ÜRÜNLER VE ÜLKELER 2022 - 2023
Türkiye 2022 yılını bir önceki yıla oranla %34 artışla 364,4 milyar USD ithalat ile tamamladı. Güzel haber ihracattaki artış ve ithal edilen ürünlerin
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU6tQScqyLWLi46Wdd08MeGaqdhSNS_s4LFieReSB4nXNTBPBj2XzcJg3gji-Sr6KUqko40rkCzNr7j8-EcsXdgz0ZvG2hV7y3isthq_UxoqtOzog2QXmQ_n88OT9Wk2hZMpjfpCMRGzr6T5dJGVogi_6x0D_0cbrw7OIKgzox0qxkq1bA_w27zvuClg/s16000/Turkiye-ithalat-00.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU6tQScqyLWLi46Wdd08MeGaqdhSNS_s4LFieReSB4nXNTBPBj2XzcJg3gji-Sr6KUqko40rkCzNr7j8-EcsXdgz0ZvG2hV7y3isthq_UxoqtOzog2QXmQ_n88OT9Wk2hZMpjfpCMRGzr6T5dJGVogi_6x0D_0cbrw7OIKgzox0qxkq1bA_w27zvuClg/s72-c/Turkiye-ithalat-00.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2023/03/turkiyenin-en-cok-ithalat-yaptigi.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2023/03/turkiyenin-en-cok-ithalat-yaptigi.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content