Deprem Yardım

İHRACAT NASIL YAPILIR - ÖRNEKLER VE PRATİK BİLGİLERLE İHRACAT REHBERİ

ihracat, ihracat nedir, ihracat işi nasıl kurulur, ihracata nasıl başlanır, kimler ihracat yapabilir, gerçek kişi ihracat yapabilirrmi, şirket kurmadan ihracat yapılabilirmi, ihracat işine nasıl başlanır, ihracatçılar birliği, ihracat destekleri, ihracat teslim şekilleri, ihracat ödeme şekilleri, adım adım ihracat, ihracat rehberi, ihracat aşamaları, ihracat evrakları nelerdir, ihracat evrakları nasıl hazırlanır, ihracat fazlası, ihracat rakamları, ihracat ürünleri, ihracat kdv iadesi, ihracat gümrük müşaviri, izmir gümrük müşavirleri, istanbul gümrük müşavirleri, bursa gümrük müşavirleri, kocaeli gümrük müşavirleri, antalya gümrük müşavirleri, mersin gümrük müşavirleri, Ege İhracatçı Birlikleri, İstanbul İhracatçı Birlikleri, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, İstanbul Tekstil ve, Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Denizli İhracatçılar Birliği, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Karadeniz İhracatçı Birlikleri, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, Uludağ İhracatçı Birlikleri, gümrük müşaviri nasıl bulunur, ihracat sevkiyatı nasıl yapılır, ihracat siparişi nasıl alınır, ihracat sevkiyatı nasıl yapılır, ihracat navlun nedir, ihracat sevkiyat masrafları, ihracat gümrük masrafları, ihracat gümrük işiemleri nelerdir, ihracat evrak seti, ihracat iç nakliye, ihracat dosyası nasıl hazırlanır, ihracat fiyatı nasıl belirlenir, export business, how to start export business, ihracat pratik bilgiler, ihracat temel bilgiler, ihracat püf noktaları, ihracat soru cevap,dış ticaret işlemleri, dış ticaret eğitimi, ihracat eğitimi, ithalat eğitimi, ihracat işlemleri, ithalat işlemleri, gümrük vergisi, ihracat belgeleri, ihracat e-fatura, ihracat beyanname, ihracat konşimento, ihracat dersleri, dış ticaret dersleri, ithalat dersleri

export, exporter, ihracat işi kurmak

İhracat ve ithalata duyulan ilgi, şahıs ve firmaların ihracat yapmak için girişim ve çabaları son yıllarda katlanarak arttı. Global iletişim, satış, pazarlama ve lojistik süreçler kolaylaştıkça ve maliyetler düştükçe, ülkeler arasında dış ticareti düzenleyen prosedürler kolaylaştıkça ihracat yapmak, ihracata başlamakta daha kolay hale geliyor. 

İnternet üzerinden ilan verilebilen, satış yapılabilen sitelerin artışıyla artık kendi el emeğiyle evinde bir şeyler imal eden bir şahıs bile, özel kişi kimliğiyle yani bir firma sahibi dahi olmadan, dünyanın öteki ucundan bir müşteri bulup ürünlerini satabiliyor.

İhracat, küçük girişimciler için, minimum masraflarla global pazarda iş yapabilme şansı, küçük şirketler için büyüme fırsatları, büyük firmalar için, yerel pazarda yaşanan ekonomik krizler ve durgunlukları farklı coğrafyalara mal satarak aşma şansı yaratıyor.

Kimler İhracat Yapabilir

İhracat yapmak için Şirket kurmak şartmı, Gerçek kişiler ihracat yapabilirmi
Vergi numarası olan tüzel veya gerçek kişiler ihracat yapabilirler. Gerçek kişi, yani şirket sahibi olmayan herhangi bir kişi, vergi numarası alarak, bir muhasebeci tutarak, bir gümrük müşavirine vekalet vererek ve bulunduğu bölgede faaliyet gösteren bir ihracatçı birliğine üye olduktan sonra ihracat yapmasına herhangi bir engel yoktur.

Gerçek Kişiler Nasıl İhracat Yapar

Bir gerçek kişi, yukarıda belirtilen şartları sağladıktan sonra, yurtiçinden temin ettiği ürünleri yurtdışında bir müşteriye satmak yani ihracatını yapmak amacıyla, yetki verdiği gümrük müşavirinin, hazırlayacağı gümrük beyannamesini, ihracatın yapılacağı gümrük idaresine sunması ile ihracat prosedürleri tamamlanmış olur. (www.ihracat.co)

export, how to start export business

Tüzel Kişi olarak İhracata Başlamanın Faydaları

Gerçek kişiler ihracat yapabilir. Ancak, tek seferlik değil, bunu bir iş olarak görüyorsanız, bir şahıs şirketi kurarak ihracat yapmanız daha avantajlı olacaktır. Bu şekilde KDV iadesi alabilir ve devletin ihracatçı firmalara sağladığı çeşitli desteklerden faydalanabilirsiniz. Diğer yandan, ihracat hedefi olan bir kişinin, en azından bir şahıs şirketi kurarak, müşterilerinin bir firma ile muhatap olduğunu görmeleri, güvenilirlik ve devamlılık açısından önemlidir.

Hangi İhracatçı Birliğine Kayıt Yaptırmalısınız

Bulunduğunuz bölgede yer alan veya ürün grubunuza uygun bir ihracatçı birliğine kayıt yaptırabilirsiniz. Örneğin İstanbul’da yer alan bir firma “İstanbul İhracatçı Birliği”ne kayıt yaptırabilir. Yine İstanbul’da yerleşik bir tekstil firmasının İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliğine kayıt olması gerekecektir.

Ege İhracatçı Birlikleri, İstanbul İhracatçı Birlikleri, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, İstanbul Tekstil ve, Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Denizli İhracatçılar Birliği, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Karadeniz İhracatçı Birlikleri, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, Uludağ İhracatçı Birlikleri

İhracatçı Birliklerine Kayıt Nasıl yapılır, Hangi Evraklar Gerekir

İlk kez ihracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, bulundukları bölgede faaliyet gösteren ihracatçı birliğine, aşağıda listelenen evraklarla başvurması gerekir.  

imza beyannamesi (gerçek kişiler), İmza sirküleri (tüzel kişiler), Faaliyet Belgesi (tüzel kişiler), Ticaret sicil gazetesi (tüzel kişiler), Vergi mükellefiyet yazısı (tüzel kişiler), Vekâletname (temsil yoluyla işlemlerinizi yaptırmak için), gerçek kişinin kimlik belgesi veya tüzel kişi yani firma yetkililerinin kimlik belgesi. (www.ihracat.co)

export, how to start export business

Gümrük Müşaviri ile nasıl çalışılır, gümrük müşaviri nasıl seçilir.

Gümrük müşaviri, sizin vekaletinizle, yine sizin belirleyeceğiniz bir süre zarfında, gümrükte sizin adınıza beyanname açmaya, işlem yapmaya yetkili kişilerdir. İşyerinizin bulunduğu ve sevkiyatları yapacağınız şehirde yerleşik bir gümrük müşaviri ile çalışabilirsiniz. Eğer farklı lokasyonlar kullanarak sevkiyat yapacaksanız, Türkiye’nin liman şehirlerinde ofisleri olan, ulusal çapta faaliyet gösteren bir gümrük müşaviri ile çalışmak daha avantajlı olabilir.

İhracata Yönelik Satış ve Pazarlama Çalışmaları

İhracat temel olarak, bir mal veya hizmetin, bir başka ülkeye satışı ile gerçekleşir. Dolayısıyla ihracat yapabilmek ve sürdürebilmek için  uluslararası satış ve pazarlamaya yönelik çabalar gerektirir. 

Potansiyel müşteriler bulmaya yönelik Pazar araştırmaları, B2B siteler ve online katalogların taranması ve bu kanallarda ilan verilmesi, fuar ve müşteri ziyaretleri, e-mail ve telefonla iletişim, katalog ve numune gönderimi dahil firmalar için müşteri bulmaya yönelik bir çok yöntem mevcut.

Ancak bu rehber, ihracat malınıza potansiyel bir müşteri bulduğunuz varsayılarak, ilk fiyat ve teklif aşamasından başlayarak, ihraç malı, müşterinizin depolarına ulaşıncaya kadar geçecek süreci kapsıyor.

export, how to start export business

Adım Adım İhracat Nasıl Yapılır – İhracat Rehberi

İhracata başlamak isteyen firmalar için hazırlanan bu rehber yazıda, Bir ihracat operasyonunda neler gerçekleşir adım adım ilerleyerek, ihracat aşamaları nasıl ve hangi sıra ile gerçekleşir? İhracat operasyonunla hangi evraklar kullanılır? Sevkiyat nasıl organize edilir, gümrük işlemleri ne zaman nasıl ve kimler tarafından yapılır madde madde göreceğiz.

1.Aşama: İhracatçı ve İthalatçı arasında teklif ve müzakere aşaması

İhracatçı yani satıcı, ithalatçı yani alıcı arasında, ihraç malına yönelik ilk müzakerelerin, telefon veya yüzyüze görüşüyor olsanız dahi, yazılı ve kayıtlı olması açısından e-mail üzerinden yürütülmesi en sağlıklı yoldur.

İhracatçı firmanın, mallarının özelliklerini, adet, kg, m2 gibi  satılacak malın miktarını belirten ve fiyatlandırmada kullanılan ölçüleri içeren bir teklif formu veya proforma faturayı alıcının yani ithalatçının onayına sunması ve uzlaşma sağlanması durumunda, satın alma formu (purchase order) ve/veya kaşe imza ile onaylanmış proformanın alınması en sağlıklı yoldur.

Hazırlanan proforma faturada, daha sonra bir ihtilafa yer bırakmayacak şekilde, ihracatı yapılacak ürüne dair tüm açıklama ve varsa teknik detaylar belirtilmelidir. Yine ihracat ile ilgili, termin, teslim adresi, her iki firmanın adı, adresi ve iletişim detayları gibi bölümler olmalıdır.

İki firma arasında gerçekleşecek ticaretin genel kurallarını, tarafların beklentilerini ve olası ihtilafların çözüm ve cezalarını içeren bir sözleşme yapılması, her iki firma açısından da bağlayıcı olur. Örneğin, termin ile sipariş veren bir alıcının, en geç termin tarihini sözleşmede belirtip, gecikme için günlük ceza bedeli belirlemesi ve ihracatçının bunu kabul etmesi, ihracatçının üretim sürecinde yaşanacak gecikmelerden ve eğer sevkiyatı İhracatçı firma organize ediyorsa, sevkiyatta yaşanacak gecikmelerde, ihracatçı firmanın belirlenen cezayı ödemesini gerektirir. (www.ihracat.co)

İlgili konu: İHRACAT EVRAKLARI: Örnek proforma: https://www.ihracat.co/p/evraklar.html

1a – Incoterms, “Teslim Şeklinin Belirlenmesi”
İhracat teklif formu veya proformada ortak bir dil kullanılması için teslim şekillerinin (Incoterms) ve kullanılacak incoterms’ün ne olduğunun belirtilmesi şarttır. Örneğin İzmir’de yerleşik bir firma, İzmir liman teslim bir fiyat vermişse, proforma veya teklif formunda “Delivery terms” başlıklı bir satır açıp buraya “Incoterms 2010 FOB Izmir” şeklinde belirtmelidir

İlgili konu: INCOTERMS: https://www.ihracat.co/p/incoterms.html

1b – Payment Terms, “Ödeme Şeklinin belirlenmesi”
İhracat teklif formu veya proformanızda, “Payment Terms” başlıklı bir satır açıp. Örneğin peşin çalışıyorsanız, buraya “Cash In Advanced” yazmalısınız.


1c – Bank Details, “Banka Bilgileri”
İhracatçı firmanın, ödemenin yapılmasını istediği banka hesap bilgilerinin proforma faturada yer alması faydalı olacaktır. Faturanın bir noktasında “Bank Details” başlıklı bir satır açılarak bu detaylar girilir.

2. Aşama: Üretim, Tedarik, Sevkiyata Hazırlık periyodu

İhracatçı firma, satışını gerçekleştireceği ürünlerin üreticisi veya tedarikçisi olabilir. Siparişe konu ürünlerin, gerek kendi ülkesinde, gerekse ihracatı gerçekleştirilecek ülkede, gümrük işlemleri ve daha sonraki aşamalarda ihtiyaç duyulan kalite belgeleri ve/veya teknik dökümanlar var ise, üretim ve tedarik sürecinin sonunda hazır edilmeli. Alıcı firmanın, paketleme, ambalajlama, palet veya kasa gibi farklı talepleri varsa ise dikkat edilmeli.

export, how to start export business

3.Aşama: Sevkiyat, Çıkış Gümrük İşlemleri

Ürünlerin sevk tarihi dikkate alınarak, eğer ihracat Ex-works veya Incoterms F grubu bir incoterms ile yapılmışsa, Alıcı firmaya, araç organize etmesi için bilgi verilmeli. Exworks yüklemelerde, ihracatçının ülkesindeki gümrük işlemleri de alıcıya aittir.

Genel uygulama da alıcı firma bu tutarı ayrıca öder veya faturaya gümrük masrafları diye satır eklenir. İhracatçı firma, F grubu ihracatlarda malzeme bir limanda yüklenecekse iç nakliyeyi organize eder. Alıcının nakliyecisine, paket listesi temin eder, konşimento veya CMR hazırlamaları için gerekli bilgileri verir.
Incoterms C grubu ihracatlarda, ihracatçı firma, alıcının ülkesindeki bir limana veya adrese kadar malzemeyi taşıyacağını taahhüt eder.
Incoterms D grubu ihracatlarda ise, ihracatçı alıcının ülkesindeki gümrük masrafları ve DDP ihracatlarda yerel vergileri ödemekde dahil tüm masraflardan sorumludur.

İlgili konu: INCOTERMS: https://www.ihracat.co/p/incoterms.html
İlgili konu: İHRACAT EVRAKLARI: https://www.ihracat.co/p/evraklar.html
İlgili konu: LOJİSTİK SÜREÇLER: https://www.ihracat.co/p/lojistik.html

4.Aşama: İhracatçının Hazırlaması Gereken Evraklar

İhracatçı firma, kendi ülkesinde gümrük işlemlerinin gerçekleşmesi ve ardından alıcının ülkesinde gümrük işlemlerinin tamamlanabilmesi için e-fatura, İngilizce fatura ve paket listesi hazırlar. Diğer yandan, gümrük müşavirinin menşe, ATR, EUR1, gibi evrakları hazırlayabilmesi ve beyanname açabilmesi için gerekli bilgileri paylaşır  

e-fatura (Zorunlu)
İngilizce Fatura (Zorunlu)
Paket Listesi (Zorunlu)
Menşe Şehadetnamesi (certificate of Origin) (Zorunlu)
A.TR, EUR.1  (İlgili ülkelere yapılan ihracatlarında vergi muafiyeti sağlar)

Gemi veya uçakla taşınacak yükler için konşimento, Tır ile sevke dilecek yükler için CMR hazırlanır. Bu evrakları nakliye firmaları hazırlar, ihracatçı firma, bu belgelerin içeriğinde yer alan, ürün adı, GTIP numarası, adet, ağırlık, kap sayısı, sevkiyat adresi, alıcının iletişim detayları gibi bilgileri nakliyeci ile paylaşmalı ve evrakların draft hallerini kontrol edip onaylamalıdır. (www.ihracat.co)

İlgili konu: INCOTERMS: https://www.ihracat.co/p/incoterms.html
İlgili konu: İHRACAT EVRAKLARI: https://www.ihracat.co/p/evraklar.html

export, how to start export business

5.Aşama: İhracat evrak Setinin Alıcıya Gönderilmesi

Denizyolu ihracatlarında nakliyeci tarafından, ihracatçıdan alınan bilgilere göre hazırlanan konşimento “Bill of Ladin” adlı evrak, malın taşıma senedidir. Yükleme yapılıp, gemi ihracat ülkesindeki limandan ayrılınca basılır.

5a- Denizyolu sevkiyatları
İhracatçı firma denizyolu sevkiyatı sonrası, konşimento, İngilizce fatura, paket listesi ve menşeden oluşan evrak setini alıcı firmaya, uluslararası kurye firmalar aracılığı ile gönderir. Alıcı firmanın bulunduğu ülkeye göre, A.TR, EUR.1 gibi belgelerin gönderilmesi, alıcının vergi muafiyetlerinden faydalanabilmesi için önemlidir, ayrıca alıcının talep etmesi durumunda, kalite evrakları, yapılmışsa gözetim sertifikası, teknik dökümanlar gibi çeşitli evrakların da gönderilmesi gerekir.

5b- Karayolu sevkiyatları
Karayolu sevkiyatlarında İngilizce fatura, paket listesi ve menşeden oluşan evrak setine, CMR adlı, karayolu yüklerinde konşimentonun karşılığı olan evrak eklenir. Karayolu ile yapılan sevkiyatlarda, orijinal evraklar, şöför beraberinde araçla birlikte gider.

6.Aşama: Alıcının ülkesinde gümrük ve iç nakliye işlemleri

İhracatçı firma, ihraç malını, alıcının depolarına teslim edecek şekilde alıcıyla anlaşmışsa, örneğin teslim şekli, CIP veya DAP ise.

Örneğin gemi ile bir konteyner sevkiyatı yapılmışsa. Alıcının ülkesinde konteynerin indirildiği limandan, alıcının adresine kadar iç taşıma süreci ihracatçının sorumluluğundadır.

Eğer teslim şekli DDP ise, alıcının ülkesinde gümrük vergileri, ve KDV benzeri yerel vergiler yine ihracatçının yükümlülüğündedir.

İlgili konu: INCOTERMS: https://www.ihracat.co/p/incoterms.html
İlgili konu: İHRACAT EVRAKLARI: https://www.ihracat.co/p/evraklar.html
İlgili konu: LOJİSTİK SÜREÇLER: https://www.ihracat.co/p/lojistik.html

export, how to start export business

7.Aşama: İhracat Dosyasının kapatılması

Sevkiyat süreci tamamlanan, alıcıya ihraç ürünlerinin teslim edildiği, ihracat bedeli tahsil edilen, ihraç edilen ürünlerle ilgili bir hasar veya kalite şikayeti yaşanmamış bir ihracat operasyonu tam anlamıyla kapanmış demektir.

İlk aşamada, yurtdışı edilen ihracat dosyasına dair masraf dekontları ve beyanname gümrük müşaviri tarafından beyannamenin kapanmasına istinaden ihracatçıya gönderilir.

İhracatçı firma, konşimento ve diğer orijinal evrakları, alıcı firmaya göndermeden önce, kendi dosyasına eklemek üzere kopyalarını alır. Var ise navlun faturası, ordino bedeli, ardiye, demuraj, yurtdışı vergi ödemeleri gibi, sonradan oluşabilecek masraflara dair faturalar da, temin edildikten sonra, başlangıçta öngörülen maliyetler ile, tamamlanan ihracata dair maliyetler karşılaştırılır. Son aşamada başlangıçta öngörülen birim maliyetler ile nihai maliyetler karşılaştırılır. (www.ihracat.co)

YORUM

BLOGGER: 42
 1. ihracat konusunda bilgili olduğunuz belli. yazınızın mesleki eğitimde kaynak olarak kullanılması iyi olur. ben şahsen merakla okudum. ülkemizin ihracat rakamlarının üst seviyelere çıkabilmesi için girişimcilerimizin artık yurtdışı piyasalara göz dikmesi gerekiyor. Dünya var oldukça ticaret var olacak.kendi kendine yeten bir ülkenin de ötesinde dünya ticaretini belinde bulunduran ülke olmalıyız.

  YanıtlaSil
 2. Ben mustafa ilcan Afyonkarahisar merkez, den yazıyorum Afyonkarahisar
  'rın çok lezzetli elma ve kirazın ihraç etme imkanı varmıdır

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Var , neden olmasın , bizdeki ürün dünyanın hiç bi yerinde yok , sadece o ürünün tanıtımını iyi yapıp pazarlamak , bu işi ben yaparım .

   Sil
 3. mikro ihracat ile ilgili bilgi varmı?

  YanıtlaSil
 4. erhan güleryüzKasım 04, 2018

  yukarıdaki belgeleri tamamlayarak her türlü malın ihracatını yapmak mümkün. bu arada gıda ürünlerinin ihracatında belgelendirme ve ürünün soğuk zincirde ihracatı çok önemli. bu konuda uzman olan firmalardan destek alabilirsiniz.

  YanıtlaSil
 5. Ya ben gerçekten anlamıyorum ya yurt dışından alışveriş yaptığımda bireysel olarak bana proforma fatura yok sözleşme cart curt birton evraklar vb formlarla uğraşmıyorum ama bireysel olarak başka bir gerçek kişiye sattığım ürünü neden ihracaat altında gönderiyorum, gönderiyorsamda neden birton evrak listesi ile uğraşıyorum gerçekten anlamıyorum ya !

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sana o ürünü gönderen uğraşıyor o işlerle

   Sil
 6. çünkû vergi vereceksin

  YanıtlaSil
 7. Güzel bilgiler. Tesekkür ederim. Türkiye den Avrupa ya kuru gıda getirmek istiyorum. Almanyada yaşıyorum. Ne yapabilirim. Iyi günler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ben de Türkiye de yaşıyorum , ben buradan göndereyim . Siz oradan alın. Tanışalım ,süreci öğrenelim ve beraber ticaret yapalım. İletişime geçebilirsiniz.+90543 440 05 99 Tarık Akın

   Sil
  2. Yardımcı olmak isterim. 05326142496

   Sil
  3. Türkiyeden aklınıza ne geliyorsa tedarik edebiliriz yeterki garanti verin
   0543 657 48 25 salih Bahçe

   Sil
  4. Türkiyeden aklınıza ne geliyorsa tedarik edebiliriz yeterki garanti verin
   0543 657 48 25 salih Bahçe

   Sil
  5. 05425435099 kayseriden semra ararsanız yardimci oluruz

   Sil
 8. Yenı uretıcı olarak boya sevkıyatı ve musterı potansiyeli nasıl olur

  YanıtlaSil
 9. Fındık nasıl ohraç edilir

  YanıtlaSil
 10. zeytin yag ureticisiyiz ihraç etmek istiyoruz alıcı bulabikirmiyiz acaba

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Reklamcıyız pazarlama yapabiliriz

   Sil
  2. Merhabalar begit265@gmail.com hesabina yazarak iletisime gecebilirmisim elimde urunlerim var pazarlamak istiyorum

   Sil
 11. Yurt dışından kereste getirmek istiyoruz.
  Yardımcı olabilecek var mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. RUSYA VEYA UKRAYNADAN TEDARİK İSTİYORSANIZ YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIRIM.
   ihsanaydur@hotmail.com

   Sil
  2. İhsan bey rusyaya çilek ihracatı yapmak istiyorum. Bu konuda dönüş yaparsanız sevinirim. 05052444944 Mehmet Karaburç

   Sil
 12. yurt dışına her istediğimiz ürünü mesela konbi klima gönderebilmek için imalatçı olmak şart mı. Yada bir gümrükçü ile anlaşmamız yeterli mi a.ş olarak mal satışı yurt dışına yapabilirmiyiz.

  YanıtlaSil
 13. Elimde antep fistigi bulunmaktadir kendi uretimim olan yurtdisina satmak istiyorum ilgilenen veya yardimci olacaklar yazabilir begit265@gmail.com

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Selamunaleykum almanyaya gönderebiliriz. Fıat kg ne kadar tel ara görüşelim.5418133048 istanbul

   Sil
 14. Yurt disina kinoa ihrac etmek istiyorum bunun icin pazar arastirmasini nasil yapmaliyim ve bu tarim urununu de gonderirken farkli bi isleme tabi tutuluyor mu

  YanıtlaSil
 15. Merhaba, İzmir'de bir Mobilya şirketim var ve ihracat yapmak istiyorum. Şirketimiz gtip 940330, 940340, 940350 ve 940360 numaralarında faaliyet göstermekte. Eğer ilgilenen olursa info@izcodesign.com mailinden bize ulaşabilir.

  YanıtlaSil
 16. Almanya, Hollanda , Belçika ya mont ihracatı satmak istiyorum. Yardımcı olabilecek var mı?

  YanıtlaSil
 17. MERHABALAR MERSİNDE BİR TEKSTİL FİRMASIYIZ A KALİTE MEDİCAL TULUM SATIŞLARIMIZ MEVCUT ÜRÜNLERİMİZİN HEPSİ İHRACAT MALI ACABA İHRACAT İÇİN YARDIMCI OLUNABİLİR Mİ BU KONUYLA İLGİLİ :)

  YanıtlaSil
 18. İLETİŞİME GEÇMEK İSTEYEN OLURSA avdentekstil@gmail.com

  YanıtlaSil
 19. Soğan ihracatı yapacağım, ilgilenen olursa muhammedsirin720@gmail.com

  YanıtlaSil
 20. Soğan ihracatı yapacağım, ilgilenen olursa muhammedsirin720@gmail.com

  YanıtlaSil
 21. Soğan ihracatı yapacağım, ilgilenen olursa muhammedsirin720@gmail.com

  YanıtlaSil
 22. Merhabalar. İcat etmiş olduğumuz, üretimini ve satisini iç piyasada yaptigimiz bir makinemiz var. Şu an iç piyasada yoğun talep goruyor. Ayrica Avrupa'dan da son iki aydir talep almaktayiz. İhracat deneyimimiz yok. Fakat ivedi bir şekilde gerekli teşkilatlanmayı oluşturup, ihracat yapmak istiyoruz. Konu hakkındaki makalenizi okudum. Lakin ayrıntılar söz konusu olduğunda deneyim sahibi biri ile görüşmek ve mümkünse profesyonel bir ilişki kurmak isterim.
  Konu hakkında görüşmek isteyen olursa lütfen mail atınız; zekigunesdemir@gmail.com

  YanıtlaSil
 23. Ben ihracat işine yeni başlamak istiyorum eğitim öğretim olarak ne önerirsiniz tekinkaras@hotmail.com

  YanıtlaSil
 24. Ismim ibrahim keles ankaradan yaziyorum. medikal konusunda tanidigim buyuk firmalar var .. ihraccat yapmak istiyorum.. bana yardimci olurmusunuz..lütfen... 05423450889

  YanıtlaSil
 25. �� narcye ihtiyaç olan. Varsa iletişime geçin

  YanıtlaSil
 26. Mobilya ve yer sofrası katlanır masa imaltciyiz ilgilenen miamobilya.11@gmail.com iletişime gecebilirler

  YanıtlaSil
 27. Merhaba keçiboynuzu ihracatı yapmak istiyorum. Bununla ilgili yurtdışı pazarında nasıl yer bulabilirim.

  YanıtlaSil

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,103,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,28,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,12,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: İHRACAT NASIL YAPILIR - ÖRNEKLER VE PRATİK BİLGİLERLE İHRACAT REHBERİ
İHRACAT NASIL YAPILIR - ÖRNEKLER VE PRATİK BİLGİLERLE İHRACAT REHBERİ
ihracat, ihracat nedir, ihracat işi nasıl kurulur, ihracata nasıl başlanır, kimler ihracat yapabilir, gerçek kişi ihracat yapabilirrmi, şirket kurmadan ihracat yapılabilirmi, ihracat işine nasıl başlanır, ihracatçılar birliği, ihracat destekleri, ihracat teslim şekilleri, ihracat ödeme şekilleri, adım adım ihracat, ihracat rehberi, ihracat aşamaları, ihracat evrakları nelerdir, ihracat evrakları nasıl hazırlanır, ihracat fazlası, ihracat rakamları, ihracat ürünleri, ihracat kdv iadesi, ihracat gümrük müşaviri, izmir gümrük müşavirleri, istanbul gümrük müşavirleri, bursa gümrük müşavirleri, kocaeli gümrük müşavirleri, antalya gümrük müşavirleri, mersin gümrük müşavirleri, Ege İhracatçı Birlikleri, İstanbul İhracatçı Birlikleri, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, İstanbul Tekstil ve, Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Denizli İhracatçılar Birliği, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Karadeniz İhracatçı Birlikleri, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, Uludağ İhracatçı Birlikleri, gümrük müşaviri nasıl bulunur, ihracat sevkiyatı nasıl yapılır, ihracat siparişi nasıl alınır, ihracat sevkiyatı nasıl yapılır, ihracat navlun nedir, ihracat sevkiyat masrafları, ihracat gümrük masrafları, ihracat gümrük işiemleri nelerdir, ihracat evrak seti, ihracat iç nakliye, ihracat dosyası nasıl hazırlanır, ihracat fiyatı nasıl belirlenir, export business, how to start export business, ihracat pratik bilgiler, ihracat temel bilgiler, ihracat püf noktaları, ihracat soru cevap,dış ticaret işlemleri, dış ticaret eğitimi, ihracat eğitimi, ithalat eğitimi, ihracat işlemleri, ithalat işlemleri, gümrük vergisi, ihracat belgeleri, ihracat e-fatura, ihracat beyanname, ihracat konşimento, ihracat dersleri, dış ticaret dersleri, ithalat dersleri
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmQ6Jab8ZNRvCWOo1UJ6eC0JIBbgWiMXJ1FxJ3OkGvFDLjV1EQWMCiQPA0lMvkRCXdpkDkVNEi1YXZv5XFFXuzpNM5PCvW610e4SnK98WmnwwboXV9-wfHWox4XkguoY1HXCzdm5vm-Pc/s640/ihracat_export_1.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmQ6Jab8ZNRvCWOo1UJ6eC0JIBbgWiMXJ1FxJ3OkGvFDLjV1EQWMCiQPA0lMvkRCXdpkDkVNEi1YXZv5XFFXuzpNM5PCvW610e4SnK98WmnwwboXV9-wfHWox4XkguoY1HXCzdm5vm-Pc/s72-c/ihracat_export_1.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2018/09/ihracat-nasil-yapilir-ornekler-ve.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2018/09/ihracat-nasil-yapilir-ornekler-ve.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content