Deprem Yardım

INCOTERMS REHBER - İHRACAT VE İTHALAT İŞLEMLERİNDE TESLİM ŞEKİLLERİ

incoterm, incoterms, incoterms 2010, incoterms 2018, incoterms 2019, incoterms 2020, incoterms kurallar, teslim şekilleri, incoterms teslim şekilleri, incoterms açıklama, incoterms, bilgi, incoterms rehber, incoterms liste, incoterms seçimi, uygun incoterms, incoterms ijracat, incoterms ithalat, ihracatçı için güvenli teslim şekli, ithalatçı için güvenli teslim şekli, exw nedir, exw özellikler, exworks nedir, exw sorumluluklar, exw ihracat, exw ithalat, exw evraklar, exw belgeler, exw yardım, exw gümrük, fca özellikler, fca nedir, fca sorumluluklar, fca ihracat, fca ithalat, fca taşıma, fca riskler, fca açıklama, fca yardım, cfa masraflar, fca gümrük, fca belgeler, fob özellikler, fob nedir, fob sorumluluklar, fob ihracat, fob ithalat, fob taşıma, fob riskler, fob açıklama, fob yardım, cfa masraflar, fob gümrük, fob belgeler, fas özellikler, fas nedir, fas sorumluluklar, fas ihracat, fas ithalat, fas taşıma, fas riskler, fas açıklama, fas yardım, cfa masraflar, fas gümrük, fas belgeler, cfr özellikler, cfr nedir, cfr sorumluluklar, cfr ihracat, cfr ithalat, cfr taşıma, cfr riskler, cfr açıklama, cfr yardım, cfa masraflar, cfr gümrük, cfr belgeler, CIF özellikler, CIF nedir, CIF sorumluluklar, CIF ihracat, CIF ithalat, CIF taşıma, CIF riskler, CIF açıklama, CIF yardım, cfa masraflar, CIF gümrük, CIF belgeler, CPT özellikler, CPT nedir, CPT sorumluluklar, CPT ihracat, CPT ithalat, CPT taşıma, CPT riskler, CPT açıklama, CPT yardım, cfa masraflar, CPT gümrük, CPT belgeler, CIP özellikler, CIP nedir, CIP sorumluluklar, CIP ihracat, CIP ithalat, CIP taşıma, CIP riskler, CIP açıklama, CIP yardım, cfa masraflar, CIP gümrük, CIP belgeler, DAP özellikler, DAP nedir, DAP sorumluluklar, DAP ihracat, DAP ithalat, DAP taşıma, DAP riskler, DAP açıklama, DAP yardım, cfa masraflar, DAP gümrük, DAP belgeler, DAT özellikler, DAT nedir, DAT sorumluluklar, DAT ihracat, DAT ithalat, DAT taşıma, DAT riskler, DAT açıklama, DAT yardım, cfa masraflar, DAT gümrük, DAT belgeler, DDP özellikler, DDP nedir, DDP sorumluluklar, DDP ihracat, DDP ithalat, DDP taşıma, DDP riskler, DDP açıklama, DDP yardım, cfa masraflar, DDP gümrük, DDP belgeler, satıcı için incoterms, alıcı için incoterms
incoterms 2010

Güncel not: 01.01.2020 itibarı ile yürülüğe giren incoterms 2020'ye dair güncel yazımıza bu linkten ulaşabilirsiniz: ICC INCOTERMS 2020 TESLİM ŞEKİLLERİ DETAYLI REHBER

Farklı ülkeler arasında, farklı coğrafyalarda yer alan firmalar arasında gerçekleşen uluslararası ölçekte ticaret, ihracat, ithalat işlemleri, beraberinde basit ve net kurallar, ihtilafı en aza indirecek ortak bir dili gerekli kılıyor. Bu noktada “teslim Şekilleri” ve “Ödeme Şekilleri” en can alıcı konular.

Incoterms olarak adlandırılan ve 11 farklı teslim şekli seçeneği ile, ihracatçı ve ithalatçı firmaların kullanımına sunulan terminoloji. Alıcı ve Satıcı firmaların, malın taşınmasında, el değiştirilmesinde, risklerin dağılımında net kurallar sunuyor.

Incoterms Tarihçe

1936'da, ilk kez, Paris'te, Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Incoterms 1936 (INternational Commercial TERMS) adı altında,  bir dizi uluslararası kural yayınladı. Zaman içinde, ICC üyelerinden gelen talepler, ticaret aşamasında yaşanan deneyimler ve ticaretin şekli değiştikçe Incoterms içeriğinde revizyon yapıldı. Buna göre: 1963, 1967, 1976, 1980, 1990 ve 2000 ve son olarak 27.09.2010 tarihinde incoterms revize edildi. Güncel olarak kullandığımız versiyon “Incoterms 2010” olarak adlandırılır.
Incoterms 2010 versiyonunda DAF, DES, DEQ, DDU teslim şekilleri iptal edilmiş, yerine; DAT “Delivered At Terminal” ve DAP “Delivered At Place” teslim şekilleri eklenmiştir.

INCOTERMS 2010 : TESLİM NOKTASINA GÖRE SINIFLANDIRMA

Incoterms 2010’da teslim noktasına göre belirlenmiş dört temel grupta toplam 11 farklı teslim şekli yer almaktadır. (www.ihracat.co)

INCOTERMS 2010 – Temel Gruplar  
E Grubu
 EXW Ex Works : Fabrikada Teslim
F Grubu
 FCA Free Carrier : Taşıma Vasıtasının Yanında Teslim
 FOB Free On Board : Gemi Bordasında Teslim
 FAS Free Alongside Ship : Geminin Yanına Teslim
C Grubu
 CFR Cost and Freight : Navlun Ödenmiş Olarak teslim
 CIF Cost, Insurance and Freight : Navlun ve Sigorta Ödenmiş Olarak Limanda teslim
 CPT Carriage Paid To : Navlun Ödenmiş Olarak teslim
 CIP Carriage and Insurance Paid to : Navlun ve Sigorta Ödenmiş Olarak teslim
D Grubu
 DAP Delivered At Place : Belirlenen Noktada Teslim
 DAT Delivered At Terminal : Terminalde Teslim
 DDP Delivered Duty Paid : Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak

Incoterms 2010 Sorumluluklar ve Riskler

CCİ'nin Incoterms'lerinden birini sözleşme veya faturlarında kullanan alıcı ve satıcı firmalar, sevkiyat ve sigortanın kimin sorumluluğunda olduğu ve tam olarak hangi noktada alıcı ve satıcının sorumluluklarının başlayacağı ve sona ereceği noktasında sınırları belirler. Örneğin Alıcı firma, Satıcının ülkesindeki bir liman ismiyle FOB satış şeklini kabul etmişse, o limanda yük, gemiye yüklendiği andan itibaren, yükün sorumluluğunu ve yaşanabilecek tüm riskleri devralmış olur. Bir diğer örnekte, Ex Works bir fatura ile bir yükü satın alan alıcı, satıcının fabrikasında yük, taşıma aracına yüklendiği andan itibaren tüm sorumluluk ve riskleri üstlenmiş sayılır. (www.ihracat.co)

İhracatçı ve İthalatçılar, incoterms türüne göre, gümrüğe, nakliyeciye, alıcı ve satıcı olarak birbirlerine vermeleri gereken bilgi, belge ve dökümanları temin etmekle sorumludurlar. Örneğin ExWorks bir satışta satıcı yani ihracatçının tek yükümlülüğü, faturada adı geçen malı sevkiyat aracına yüklemektir. Ancak, İthalatçı yani alıcı firmaya veya yetkilendirilen gümrük müşavirine, gümrük işlemlerini ve sigorta poliçesini yapabilmeleri için gerekli olan resmi evrakları, zamanında teslim etmekle ve nakliye firmasına sevkiyat evraklarının hazırlanması için gerekli bilgileri vermekle sorumludurlar.

Incoterms 2010 nasıl kullanılır? Örneklerle Açıklama

Satış sözleşmesinde veya proforma faturada, 11 incoterms’den biri uygun bir şekilde belirtilmelidir
Yaygın kullanım şekline göre, sözleşme veya faturanın belirgin bir noktasında aşağıdaki şekilde teslim şekli belirtilir

FOB Incoterms Örneği:
Delivery Term: “Seçilen Incoterm”, “Seçilen lokasyon”, “Incoterms adı”

Örneğin:  Delivery Term: FOB İzmir, Incoterms 2010

Sözleşme veya faturada, “Delivery Term” yani “Teslim Şekli” olarak belirtilen satırda “FOB İzmir” yazılmışsa, alıcının, yükü İzmir şehrinde bir limanda, yük gemi bordasına ulaştığı anda teslim almış sayılacağı anlaşılır. Özellikle akreditifli satışlarda, şehir adının yanı sıra, yükleme yapılacak liman adınında, sözleşme veya faturada belirtilmesi yaygın bir uygulamadır. Çok sayıda liman bulunan şehirler için bu yöntem karışıklıkları önleyecek fakat erken tarihli yapılan alımlarda alıcı firmanın, gemi opsiyonlarını kısıtlayacaktır.

Satıcı yani ihracatçı firma, alıcı tarafından iletilen gemi bilgisi ve gemi kalkış tarihine göre, yükün kendi tesislerinden, alıcının talep ettiği limana, iç nakliye ile ulaştırılmasını sağlamakla ve liman masraflarını ödemekle yükümlüdür. Yük henüz gemiye yüklenmeden önce, örneğin liman sahasında yaşanabilecek bir problemden, örneğin bir kaza durumunda yükte oluşacak zararın tazmininden, çeşitli sebeplerle oluşabilecek ardiye masraflarından ihracatçı yani alıcı sorumludur. (www.ihracat.co)

Uygun Incoterms Seçimi

Incoterm teslim şekillerinden birinin seçimi ticari bir işlemin ayrılmaz bir parçasıdır. İşletmenin örgütsel kapasiteleri, kullanılan ulaşımın türü, işletmenin müşteriye sağlamak istediği hizmet seviyesi veya tedarikçisinin kaynakları ile ortak bir işlev görmesi gerekir.

Incoterms herşeyden önce firmalar için sevkiyat, gümrükleme ve sigorta maliyetlerinin kime ait olduğu noktasında önemli bir maliyet kalemidir. Bir firmanın ExWorks birim fiyatı ile DDP birim fiyatı arasında, tüm maliyet kalemelrinin, birim miktara yansımasından doğan önemli bir fark oluşur. Bu noktada, firmaların fiyatlandırma yaparken, gümrük masrafları, vergi kalemleri gibi az değişken masrafların yanı sıra, değişkenliği yüksek olan sevkiyat masraflarını güncel rakamları dikkate alarak fiyatlandırma yapmaları gerekir.

Incoterms belirlenirken coğrafi koşullar, ülkeler arası veya iki ülke arasında yer alan ülkelerdeki ulaşım koşulları, anlaşmalar dikkate alınmalı. Örneğin denize kıyısı olmayan bir ülke için CIF taşıma şekli içeren bir teklif vermek hatalı incoterms seçimi anlamına gelir.

Incoterms fiyatlandırma Örnekler

DDP Incoterms Örneği
ABD’deki bir müşterisi için DDP fiyat teklifi verecek olan bir firma, Türkiye, ABD arasında gerçekleşecek denizyolu sevkiyat için çeşitli nakliyecilerden belirli bir süreç, örneğin 30 gün geçerli nakliye fiyatı almalı.

ABD ile süregelen bir ihracatı olsa dahi, ABD’deki güncel vergi oranlarını, ABD’nin çeşitli mal gruplarında kısıtlama, kota, ek vergilendirme gibi uygulamalara yönelik bir hazırlığı varmı kontrol etmeli. ABD’de KDV benzeri lokal vergileri ödemekde ihracatçının sorumluluğunda olduğundan güncel vergi oranalrının kontrolü sağlanmalı.

Son olarak gümrük müşavirlik bedeli, hem Türkiye hem ABD’de iç nakliye masrafları gibi ekstra kalemler hesaplanmalı.

Tüm masraf kalemleri + mal bedeli / malın satış birimi = Birim fiyatı verecektir. DDP fiyat verirken birim fiyat kontrolü düzenli olarak yapılmalı. (www.ihracat.co)

Satıcı İçin Artan Risk Seviyesine Göre Incoterms Sıralama

INCOTERMS 2010 Lojistik, Gümrük ve Sigorta Masraflarının Dağılımı

Maliyet 

Navlun Alıcıya Ait
Navlun Satıcıya Ait
Adres Teslim 
Incoterms
EXW
FCA
FAS
FOB
CFR
CIF
CPT
CIP
DAT
DAP
DDP
Paketleme
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Depodan yükleniyor
A
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Ön taşıma
A
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
İhracat gümrük işlemleri
A
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Kalkışta elleçleme
A
A
A
S
S
S
S
S
S
S
S
Ana ulaşım
A
A
A
A
S
S
S
S
S
S
S
Ulaşım sigortası
A
A
A
A
A
S
A
S
S *
S
S
Varışta taşıma
A
A
A
A
A
A
A
A
S
S
S
İthalat gümrük Belgesi
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
Sonrası arabası
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
Depoya boşaltma
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S

S: Satıcı tarafından ödenen maliyetler
A: Alıcı tarafından ödenen maliyetler 
(www.ihracat.co)

YORUM

BLOGGER: 2
  1. INCOTERMS 2020 YAYINLANDI, EKLEME VE GÜNCELLEMELERİ EKLER MİSİNİZ?

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. Merhaba, konunun ilk satırında link vermiş. https://www.ihracat.co/2019/12/icc-incoterms-2020-teslim-sekilleri.html

      Sil

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,103,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,28,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,12,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: INCOTERMS REHBER - İHRACAT VE İTHALAT İŞLEMLERİNDE TESLİM ŞEKİLLERİ
INCOTERMS REHBER - İHRACAT VE İTHALAT İŞLEMLERİNDE TESLİM ŞEKİLLERİ
incoterm, incoterms, incoterms 2010, incoterms 2018, incoterms 2019, incoterms 2020, incoterms kurallar, teslim şekilleri, incoterms teslim şekilleri, incoterms açıklama, incoterms, bilgi, incoterms rehber, incoterms liste, incoterms seçimi, uygun incoterms, incoterms ijracat, incoterms ithalat, ihracatçı için güvenli teslim şekli, ithalatçı için güvenli teslim şekli, exw nedir, exw özellikler, exworks nedir, exw sorumluluklar, exw ihracat, exw ithalat, exw evraklar, exw belgeler, exw yardım, exw gümrük, fca özellikler, fca nedir, fca sorumluluklar, fca ihracat, fca ithalat, fca taşıma, fca riskler, fca açıklama, fca yardım, cfa masraflar, fca gümrük, fca belgeler, fob özellikler, fob nedir, fob sorumluluklar, fob ihracat, fob ithalat, fob taşıma, fob riskler, fob açıklama, fob yardım, cfa masraflar, fob gümrük, fob belgeler, fas özellikler, fas nedir, fas sorumluluklar, fas ihracat, fas ithalat, fas taşıma, fas riskler, fas açıklama, fas yardım, cfa masraflar, fas gümrük, fas belgeler, cfr özellikler, cfr nedir, cfr sorumluluklar, cfr ihracat, cfr ithalat, cfr taşıma, cfr riskler, cfr açıklama, cfr yardım, cfa masraflar, cfr gümrük, cfr belgeler, CIF özellikler, CIF nedir, CIF sorumluluklar, CIF ihracat, CIF ithalat, CIF taşıma, CIF riskler, CIF açıklama, CIF yardım, cfa masraflar, CIF gümrük, CIF belgeler, CPT özellikler, CPT nedir, CPT sorumluluklar, CPT ihracat, CPT ithalat, CPT taşıma, CPT riskler, CPT açıklama, CPT yardım, cfa masraflar, CPT gümrük, CPT belgeler, CIP özellikler, CIP nedir, CIP sorumluluklar, CIP ihracat, CIP ithalat, CIP taşıma, CIP riskler, CIP açıklama, CIP yardım, cfa masraflar, CIP gümrük, CIP belgeler, DAP özellikler, DAP nedir, DAP sorumluluklar, DAP ihracat, DAP ithalat, DAP taşıma, DAP riskler, DAP açıklama, DAP yardım, cfa masraflar, DAP gümrük, DAP belgeler, DAT özellikler, DAT nedir, DAT sorumluluklar, DAT ihracat, DAT ithalat, DAT taşıma, DAT riskler, DAT açıklama, DAT yardım, cfa masraflar, DAT gümrük, DAT belgeler, DDP özellikler, DDP nedir, DDP sorumluluklar, DDP ihracat, DDP ithalat, DDP taşıma, DDP riskler, DDP açıklama, DDP yardım, cfa masraflar, DDP gümrük, DDP belgeler, satıcı için incoterms, alıcı için incoterms
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgawhyxXLTHfcf2IXYadzPBWGVdL6LeCg1xJVG0gm1ru4_F9V9OcrYkNliOg5c5JelugoOzr7_wimjFZV6oZ-LZykbAaJQx5pTsqiXBAANAdxqh0RWeskNkJDXcARg6stRgyNt3i2U3_tY/s640/Incoterms-2010_2.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgawhyxXLTHfcf2IXYadzPBWGVdL6LeCg1xJVG0gm1ru4_F9V9OcrYkNliOg5c5JelugoOzr7_wimjFZV6oZ-LZykbAaJQx5pTsqiXBAANAdxqh0RWeskNkJDXcARg6stRgyNt3i2U3_tY/s72-c/Incoterms-2010_2.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2018/08/incoterms-rehber-ihracat-ve-ithalat.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2018/08/incoterms-rehber-ihracat-ve-ithalat.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content