Deprem Yardım

ICC INCOTERMS 2020 TESLİM ŞEKİLLERİ DETAYLI REHBER

Incoterms 2020, ICC tarafından 10 eylül 2019’da duyuruldu. 1 ocak 2020 itibarı ile Incoterms 2020 yürürlüğe girecek ve uygulanmaya başlanacak. Incoterms (Uluslararası Ticari Terimler) sınır ötesi ticaret yapan satıcı (ihracatçı) ve alıcıların (ithalatçı), ticarete konu malların teslimi konusundaki sorumluluklarını tanımlayan, Uluslararası Ticaret Odası “ ICC ” tarafından oluşturulmuş teslim şekillerine dair standartlardır.
teslim şekilleri, lojistik, ihracat.co

Incoterms 2020 Ne Zaman Yürürlüğe Giriyor

Incoterms 2020, ICC tarafından 10 eylül 2019’da duyuruldu. 1 ocak 2020 itibarı ile Incoterms 2020 yürürlüğe girecek ve uygulanmaya başlanacak. Incoterms (Uluslararası Ticari Terimler) sınır ötesi ticaret yapan satıcı (ihracatçı) ve alıcıların (ithalatçı), ticarete konu malların teslimi konusundaki sorumluluklarını tanımlayan, Uluslararası Ticaret Odası “ ICC ” tarafından oluşturulmuş teslim şekillerine dair standartlardır.

Incoterms 2020 Neler Değişti, Incoterms 2020 Ne gibi Yenilikler İçeriyor
Incoterms® 2020 ile 2010 arasındaki temel farklılıkları temel başlıklarla listeledik:

FCA ile İlgili Değişiklikler: FCA teslim şekli, denizyolu ve karayolu yüklemeleri için 2 alt gruba ayrılmıştır. Denizyolu ile yapılacak sevkiyatlarda FCA kullanıldığında, malın taşınması sorumluluğu satıcı adına, limanda sona erer. Diğer yandan kıymetli bir evrak olan konşimentonun basımı ve gönderilmesi nakliyecinin sorumluluğunda gerçekleştirilmekteydi. Incoterms 2020 ile, alıcı firma, taşıma riski kendi üzerinde olmakla birlikte, konşimento gibi taşıma senetlerinin, nakliyeci tarafından satıcı firmaya teslim edilmesini, alıcı ile yaptıkları sözleşmelere ekleyebilecekler.

Incoterms 2010 ve daha önceki versiyonlarda FCA ile ilgili temel sıkıntı şu idi. Çoklu taşımalarda ve özellikle denizyolu taşımalarında ihracat yükü gemiye yüklemeden önce, örneğin liman girişinde satıcının teslimat yükümlülüğü tamamlanıyordu. Ancak örneğin akreditifli bir satış yapılmışsa banka, ihracatçıdan konşimento belgesini talep ediyor ve konşimento üzerinde yazılması gereken detaylardan sorumlu tutuyordu.

Ancak satıcı yani ihracatçı, nakliyeci firma ile ilişkisi mal teslim edildiği an bittiğinden sorumlu olmadığı bir evrağın eksikliği veya hatalarından mesul oluyordu. Incoterms 2020’de yapılan revizyon ile bu sorun giderildi.

CIF ve CIP ile İlgili Değişiklikler:: Incoterms 2010'da, CIF ve CIP gönderilerde, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, sigorta poliçeleri asgari seviyede teminatla hazırlanırdı. Incoterms 2020 kapsamında CIF için halihazırda geçerli olan “Clauses (C) of the LMA/IUA Institute Cargo Clauses” devamına yani asgari sigorta seviyesinde sigorta yapılacağına kara verildi.

CIP yüklemeler için ise  “Clauses (A) of the Institute Cargo Clauses” yani tüm riskler dahil sigorta yapılması zorunlu kılındı. Dolayısıyla ithalatçının ülkesinde liman teslim ve ithalatçının adresine teslim olarak ayrıştırabileceğimiz CIF ve CIP yüklemelerdeki sigorta yükümlülüğünün derecesi değişti.

DAT, DPU olarak değiştirildi: DAT (Terminalde Teslimat) teslim şekli, varış yerinin yani malın teslim edileceği adresin yalnızca bir terminal değil, herhangi bir yer olabileceğini vurgulamak için DPU (Eşyanın boşaltılacağı yerde teslim) “Delivered at Place Unloaded” olarak yeniden adlandırıldı. Bu noktada satıcı açısından dikkat edilmesi gereken, malın teslim edileceği yer bir terminal yani gümrük noktası değilse, mal boşaltma uygun bir yer olmasıdır. 

incoterms kurallar, ihracat.co

İhracatçı ve İthalatçının Aracı İle Nakliye: Incoterms 2010 ve daha önceki incoterms uygulamaları, uluslararası taşımanın, alıcı ve satıcı firma dışında üçüncü bir firma tarafından, yani bir nakliye firması tarafından yapılacağı kabul edilerek oluşturulmuştu. Incoterms 2020 ile artık, ihracatçı veya ithalatçı firmanın kendi aracı ile uluslararası taşımayı yapabileceği belirtiliyor. Bu değişikliğin FCA, DAP, DPU ve DDP teslimşekilelrine atıf yapılarak düzenlendiğini görüyoruz.

DAP ve DPU: Sigorta kime Ait?: DPU, DAT teslim şeklinin yerine uygulanmaya başlandı, Incoterms 2020’de DAP hem DPU teslim şekilleri için sigortanın ihracatçıya mı yoksa ithalatçıya mı ait olduğu net bir şekilde belirtilmemiştir, bu durum önceki versiyonlarda da net değildi. Taraflar arasında satış sözleşmesi veya proforma fatura ile aksi belirtmedikçe, ihracatçı firma, sigorta yapmadan sevkiyatı organize eder. Bu durumda ithalatçı firmanın durumu sorgulaması ve yükün güvenliği, olası hasarda tazmini için, sigortayı yaptırması gerekir.

Her Incoterm kuralına güvenlikle ilgili gereksinimlerin daha fazla (ve daha net) tahsis edilmesi de dahil edilmiştir, Incoterms® ayrıca ortaya çıkan maliyetleri daha net bir şekilde ortaya koymaktadır; Taraflar bunun düzenlemeleriyle uyumlu olup olmadığını doğrulamalıdır.
Maliyetlerin daha net listelenmesi: İlgili Incoterms® ile ilgili tüm maliyetler, tek bir maliyet listesi sunmak için şimdi A9 / B9 “Maliyetlerin Tahsisi” altında listelenmiştir.

Gümrük işlemleri Açısından Incoterms 2020: İhracat, İthalat ve Transit Ticaret
Incoterms 2020, gümrük işlemlerinin yapılması aşamasında ihracatçı ve ithalatçı firmaların üzerine düşen sorumlulukları daha net bir şekilde sınıflandırıyor. Bugüne kadar yaşanan problemlerin etüd edildiğini ve bu tecrübelerden yola çıkılarak ihracatçı ve ithalatçılar açısından maliyet ve riskler göz önünde bulundurarak, satıcının ve alıcının gümrük işlemlerindeki rolü netleştirilmiştir. Bir diğer önemli konu Incoterms 2020 ile ilk kez transit mallara dahil işlemlere değinilmiştir. 
teslim şekilleri, INCOTERMS 2020 chart, ihracat.co

Incoterms 2020 Temel Sınıflandırma

Incoterms önceki versiyonlarında, E, F, C ve D harfi ile başlayan teslim şekillerine göre bir ayrım yapıldığını veya denizyolu yüklemeleri ile, multimodal taşıma tiplerine göre sınıflandırmaya gidildiğini görüyoruz.

Incoterms 2020 düzenlenirken temel olarak firmaların sorumluluk ve riskleri ele alınmış, belirleyici nokta sevkiyatın aşamaları, taşıma riskini üstlenen tarafların belirlenmesi olmuş.  EXW, FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP ve CIP ten oluşan 8 adet incoterms, sevkiyat sorumluluğunun tamamen veya kısmen alıcıya yani ithalatçıya ait olduğu teslim şekilleri olarak ilk kategoriyi oluşturuyor. Taşıma sorumluluğu ve riskinin satıcı yani ihracatçı üzerinde olduğu DAP, DPU ve DDP ise ikinci kategori olarak kabul edilmiş.

Diğer yandan FAS, FOB, CFR, CIF den oluşan denizyolu yüklemelerinin bir sınıf, EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP oluşan diğer teslim şekillerinin ise multimodal (hava / deniz / kara / demir) olarak incoterms 2020’de de tablolarda kullanıldığını görüyoruz.

Incoterms 2010 Artık Geçersizmi? Incoterms 2020 Neden Gerekli Görüldü
ICC 1990 yılından beri her 10 yılda bir Incoterms terimlerini düzenleyerek yeni revizyonlar yayınlıyor. Incoterms 2020’nin yürürlüğe girmesi, Incoterms 2010’u ortadan kaldırmadı. Firmalar satış sözleşmeleri, sipariş formları, proforma ve faturalarında teslim şekli yazan alana hangi incoterms kullanılacağını belirtebilirler.

Incoterms 2020, Incoterms 2010'un güncellenmiş ve günümüz ticaret şartlarında, ticarete konu tarafların talepleri ve gözlemlenen sıkıntıların giderilmesi amacıyla ortaya çıkmıştır.
Incoterms 2010’da 11 adet teslim şekli yer alıyordu. Incoterms 2020 incelendiğinde, karşımıza yine 11 adet teslim şekli çıkıyor. En göze batan değişiklik DAT teslim şeklinin adının DPU (Delivered at Place Unloaded) olarak değiştirilmesi.

Incoterms Bugüne Kadar Kaç Kez Revize Edildi, Hangileri Kullanımda
Incoterms ilk kez 1936 yılında kullanılmaya başlandı. Daha sonra 1953, 1967, 1976, 1980, 2000 ve 2010 yıllarında yeni revizyonlar yayınlandı. Incoterms 2020, bugüne kadar düzenlenen sekizinci incoterms olarak karşımıza çıkıyor. Yeni bir incoterms yayınlanması, eski versiyonları geçersiz kılmaz. Müşterinizle mutabakata vararak sözleşmenizde teslim şekli alanına örneğin “CIP New York incoterms 1980” yazarsanız, Incoterms 1980 versiyonunda geçen CIP teslim şekli kurallarının geçerli olduğu kabul edilir.

teslim şekilleri 2020

Satış Sözleşmesi ve Faturalarda Hangi Incoterms Geçerli Olduğu Nasıl Belirtilir.
Incoterms revizyonları, piyasa beklentileri, alıcı ve satıcı talepleri ve ihtiyaçlarına göre yapılır. Dolayısıyla yeni bir incoterms yayınlandığında, güncel uygulamalarda, yeni incoterms kullanılmaya başlanması beklenir ancak bu bir zorunluluk değildir.
Alıcı ve satıcılar karşılıklı mutabık kaldıkları, sözleşme ve faturalarında belirttikleri sürece eski versiyonları kullanabilirler.

Örneğin İstanbul’dan Hamburg liman teslim bir ihracat yüklemesi için sözleşmede, aşağıdaki şekilde herhangi bir incoterms versiyonunu yazabilirsiniz, genel kabul gören nokta, önce incoterms, sonra teslim şehri ve son olarak incoterms versiyonunun yazılması şeklindedir:

Delivery Term: “Seçilen Incoterm”, “Seçilen lokasyon”, “Incoterms revizyon adı”
Delivery Term: CIP Hamburg incoterms 2000,
Delivery Term: CIP Hamburg incoterms 2010,
Delivery Term: CIP Hamburg incoterms 2020

Incoterms Temel işlevleri Nelerdir, Incoterms Neden kullanılır

ICC tarafından belirlenen Incoterms terimleri, ticari malların taşınmasından ve teslimatından kaynaklanan maliyetleri ve riskleri, taraflar arasında doğru ve adil bir şekilde paylaşmak için düzenlenmiştir. Uluslararası ticarette yaşanacak anlaşmaların hukuk yoluyla çözümü oldukça maliyetli ve uzun süreçlerdir. Dolayısıyla, ihracatçı ve ithalatçı firma arasında, nasıl ödeme yöntemini belirleyen kurallar belirlenmişse, taşıma yöntemini belirleyen kuralların belirlenmiş olması da önemlidir.  

Incoterms Ne İşe Yarar
İhracat veya ithalat sebebiyle A ülkesindeki bir noktadan, B ülkesindeki bir noktaya sevk edilecek ürünler için aşağıda listelenmiş sorumluluk ve masrafların kime ait olduğu, incoterms terimleri ile belirlenir.

İç nakliyeyi varmı, var ise kim organize edecek, sorumluluk ve masraflar kime ait?,
Gümrük işlemlerini kim organize edecek ve masrafları kime ait?
Asıl taşıma aracı, yani yurtdışı sevkiyat organizasyonunu kim organize edecek, masraflar kime ait?
Sigorta yapma yükümlülüğü kime ait?
Alıcının ülkesinde gümrük masrafları, gümrük vergileri ve diğer vergileri kim ödeyecek?

Bu sorular, kimi durumlarda detaylı açıklamalar gerektirir. Dolayısıyla bir incoterms seçerek, firmalar arasında, sorumluluk ve risklerin hangi noktada bitip hangi noktada başlayacağının netleşmiş olması gerekir. Örneğin İhracatçı, İthalatçının talep ettiği bir limanda malları teslim etmekle yükümlü. Mallar geminin bulunduğu limana kadar getirildi, ancak gemiye yükleme yapılırken bir kaza yaşandı ve mallar hasar gördü. Bu durumda sigorta yükümlülüğü kime ait?  

INCOTERMS 2020 İhracatçı ve İthalatçı Açısından Masrafların Dağılımı

Maliyet 

Navlun Alıcıya Ait
Navlun Satıcıya Ait
Adres Teslim 
Incoterms
EXW
FCA
FAS
FOB
CFR
CIF
CPT
CIP
DPU
DAP
DDP
Paketleme
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Depodan yükleniyor
A
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Ön taşıma
A
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
İhracat gümrük işlemleri
A
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Kalkışta elleçleme
A
A
A
S
S
S
S
S
S
S
S
Ana ulaşım
A
A
A
A
S
S
S
S
S
S
S
Ulaşım sigortası
A
A
A
A
A
S
A
S
S *
S
S
Varışta taşıma
A
A
A
A
A
A
A
A
S
S
S
İthalat gümrük Belgesi
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
Sonrası arabası
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
Depoya boşaltma
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S

S: Satıcı tarafından ödenen maliyetler
A: Alıcı tarafından ödenen maliyetler Anahtar kelimeler: incoterms 2020 yenilikler, incoterms 2020 nedir, incoterms 2020 eğitim, incoterms 2020 kitap, incoterms 2020 pdf, incoterms 2020 değişiklikler, incoterms 2020 sunum, incoterms 2020 DPU, incoterms 2020 sigorta, incoterms 2020 ne zaman, incoterms 2020 uygulama, incoterms 2020 changes, incoterms 2020 chart, incoterms 2020 start, delivery term 2020

YORUM

BLOGGER: 4
 1. Incoterms 2020 için anlaşılır ve açıklayıcı bir yazı olmuş.

  YanıtlaSil
 2. 2010 la 2020 aynı ne saçma bişey yapmışsın

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Incoterms 2010 ve 2020 arasındaki farklara yönelik bu yazıdan referans aldığım bir çalışma yaptım benim çok işime yaradı.
   Sen nerenle okudun veya anlama kapasiten yeterlimi bilmiyorum ama bu yazı ve incoterms 2010 yazısının linkleri altta:
   https://www.ihracat.co/p/incoterms.html
   https://www.ihracat.co/2019/12/icc-incoterms-2020-teslim-sekilleri.html

   Sil
 3. incoterms 2023 türkçe olarak arama kaydı eklemenizi tavsiye ederim. Türkçe Incoterms 2020 kaynakları arasında en güncel ve doğru yazı bu, sanırım aralıklarla güncelliyorsunuz. Ama pek çok site Incoterms 2023 başlığıyla bir kaç paragraflık keywords dolu yazılar paylaşarak ön plana çıkmaya çalışmış.

  YanıtlaSil

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,102,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,27,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,11,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: ICC INCOTERMS 2020 TESLİM ŞEKİLLERİ DETAYLI REHBER
ICC INCOTERMS 2020 TESLİM ŞEKİLLERİ DETAYLI REHBER
Incoterms 2020, ICC tarafından 10 eylül 2019’da duyuruldu. 1 ocak 2020 itibarı ile Incoterms 2020 yürürlüğe girecek ve uygulanmaya başlanacak. Incoterms (Uluslararası Ticari Terimler) sınır ötesi ticaret yapan satıcı (ihracatçı) ve alıcıların (ithalatçı), ticarete konu malların teslimi konusundaki sorumluluklarını tanımlayan, Uluslararası Ticaret Odası “ ICC ” tarafından oluşturulmuş teslim şekillerine dair standartlardır.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnsn9BPsgfnAgflwoRhxaxFS7nznNnaMaueWO0jsOZ6CD-EffKmHxD3oAvH9YooVNitBBA8KwBdXSOEu9keAPyoDMwqIpSQ_nOAVu2cfr2lr87d8i6RehDr1wP_Fy_QIxDvcWddANf-e0/s640/INCOTERMS2020.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnsn9BPsgfnAgflwoRhxaxFS7nznNnaMaueWO0jsOZ6CD-EffKmHxD3oAvH9YooVNitBBA8KwBdXSOEu9keAPyoDMwqIpSQ_nOAVu2cfr2lr87d8i6RehDr1wP_Fy_QIxDvcWddANf-e0/s72-c/INCOTERMS2020.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2019/12/icc-incoterms-2020-teslim-sekilleri.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2019/12/icc-incoterms-2020-teslim-sekilleri.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content