Deprem Yardım

INCOTERMS

ICC, delivery terms

INCOTERMS 2010  (ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ)

Güncel Bilgi: ICC tarafından hazırlanan incoterms 2020 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmek üzere  duyruldu. Bu tarihten sonra, incoterms 2010, özel durumlar ve tarafların talebi dışında kullanılmayacak.  incoterms 2020'ye dair güncel yazımıza bu linkten ulaşabilirsiniz: ICC INCOTERMS 2020 TESLİM ŞEKİLLERİ DETAYLI REHBER

Uluslararası Ticaret Odasının yedinci gözden geçirme (revize) Incoterms klozları 27 eylül 2010 tarihinde yayınlandı. Gözden geçirilmiş (revize) yani versiyonu ticarette ve taşımadaki yeni uygulamaları dikkate almaktadır. Incoterms taşıma maliyetlerinin dağılımını ,risk transferlerini ulusal ve uluslararası satış işlemlerde faaliyetlerin ayrıntılarını düzenler. 

Alıcı ve satıcıların yükümlülükleri, 10 noktalı şema ile kıyaslanacak şekilde her bir kloz için net bir şekilde tarif edilmiş, ayrıca doğru taşıma şeklinin seçilmesini kolaylaştırmak için resimli açıklamalar yer almaktadır. Her bir klozdan önce uygulama notu bulunup, temel içerikler özetlenmiştir.

Incoterms bir yasa değildir, ancak teslim şeklinin netleşmesi ve tarafların sorumlulukları üzerinde belirleyicidir. Satış sözleşmesinde yazılması, faturalar üzerinde belirtilmesi gerekir. Fatura üzerinde Incoterms belirtilse dahi, Taraflar arasında ticaret hükümlerini belirleyen resmi bir kontrat veya sözleşme varsa, bu sözleşmede yer alan özel hükümler incoterms ile farklılık taşıyorsa, sözleşmede yazanlar geçerli kabul edilir.


DSLV yorumu; bazı şartlara göre (örnek: ex-works ), ihracat için gümrük çıkış işlemlerini, ihracat izninin (lisans) alınmasını vs. alıcı sağlamak zorundadır. Ancak genel bir kural olarak gümrük ve dış ticaret yasalarına göre bunlardan satıcı ve ihracatçı sorumludur. Bu bakımdan alıcının yükümlülüğü geçersiz olmaktadır.

Ticari bir evrakta (proforma ve fatura) incoterms nasıl belirtilir

 • 3 harflik kısaltma
 • Mahalin açık ve net olarak tarifi 
 • Incotermsin durumu ( incoterms tarihi ) 
Örnek : CIP London (Açık adres),  ICC Incoterms 2010


Incoterms 2010 Değişikliklere genel bakış:

 • Gözden geçirilen (revize) Incoterms 2010 da şartlar 13 adetden 11'e düşürülmüştür.
 • Daha önce yer alan 4 kloz kaldırıldı (DAF, DES,DEQ ve DDU), buna karşılık 2 yeni kloz oluşturuldu: DAP (Delivered At Place - Yerinde Teslim) ve DAT (Delivered At Terminal - Belirlenmiş bir yerde teslim)
 • DAT klozu: Malların, alıcının önceden belirlediği bir noktada, genellikle başka bir araca aktarılmak üzere teslim edilmesidir.  DEQ klozu yerine kullanılmaktadır.
 • DAP klozu: Malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere belirtilen belirli bir noktada alıcıya sağlanması (teslim edilmesi) anlamına gelir. DAF, DES, ve DDU yerine artık DAP kullanılmaktadır.

Incoterms 2010 Klozların yeni yapısı

Incoterms 2010' daki yeniliklere, tüm taşıma modlarına uygulanabilen yedi multimodal ve sadece deniz ve iç su yoluna uygulanabilir dört kloz olmak üzere klozların bölümlendirilmeleri de dahildir.

Tüm taşıma modlarını kapsayan klozlar:
 • EXW - Ex Works : Fabrikada Teslim
 • FCA - Free Carrier : Taşıma Vasıtasının Yanında Teslim
 • CPT - Carriage Paid To : Navlun Ödenmiş
 • CIP - Carriage and insured paid to : Navlun ve Sigorta Ödenmiş
 • DAT - Delivered At Terminal : Terminalde Teslim
 • DAP - Delivered At Place : Belirlenen Noktada Teslim
 • DDP - Delivered Duty Paid : Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak
Sadece Denizyolu ve İç su yolunu kapsayan klozlar:
 • FAS - Free Alongside Ship : Geminin Yanına Teslim
 • FOB - Free On Board : Gemiye Yükleyerek ( Küpeştesinden geçmiş ) Teslim
 • CFR - Cost and Freight : Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Olarak
 • CIF - Cost, Insurance and Freight : Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak varış limanında malın geminin küpeştesinden ayrılmasıyla.
İçerdiği risk kapsamları açısından, FOB, CFR ve CIF 'de değişiklikler yapılmıştır. Örneğin, daha önce, geminin  küpeştesini geçene kadar, yaşanabilecek hasardan satıcı sorumluydu, bu sınırdan sonrası alıcıya aitti.  Incoterms 2010 ile küpeşte sınırı değil, malların gemiye yüklenmesi, yükleme operasyonu tamamlanıncaya kadar satıcının sorumluluğunda.

Incoterms 2010 güvenlik konuları

Uluslararası taşıma zincirine dahil aşamalarda, terörist ve benzeri saldırıların önlenmesi uzun zamandır önemli bir konu olarak ele alınmaktaydı. Incoterms 2010, bu gelişmeleri dikkate alarak, gerektiğinde güvenlikle ilgili önlemlere ilişkin masrafları hangi tarafın üstleneceğini, belirli klozlara satırlar eklemek suretiyle ( Belirli noktalarda A2/B2 veya A10/B10).


Incoterms 2010 Sigorta kapsamı

Satıcı firmanın (ihracatçının) sigorta sorumluluğunu içeren; CIF ve CIP teslim şekilleri yeniden yorumlandı. 
Bu klozlar zaten, satıcının minimum bir sigorta yapması gerektiğini belirler, içerik ve şartlar gözden geçirildi.
Alıcı yani ithalatçı firmaların, satıcının yapacağı sigortanın kapsam ve içeriğine dair bir sözleşme veya akreditif ile ek hükümler ile, minimum beklentilerini şartlara bağlamaları veya ayrıca kendilerinin daha kapsamlı bir sigorta yaptırmaları tavsiye edilir.
incoterms, uluslararası teslim şekilleri açıklamalar

INCOTERMS 2010  ( ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ ) AÇIKLAMALAR

1- EXW - Ticari İşletmede Teslim (Ex Works)

fabrikada teslim, işletmede teslim, incoterms

"EX WORKS" Satıcının malları işletmesinde (fabrika,depo v.s.) alıcı emrine hazır tutmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamındadır. 

Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden ya da malların ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. 
Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine değin, malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. 

Bu terim tüm satış şekilleri içinde satıcı için en az yükümlülüğü ihtiva eden bir satış şeklidir. 
Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenmektedir.

 • İhracatçı sorumluluğu: Malları sevkiyata uygun şekilde hazırlamak
 • İthalatçı sorumluluğu: İç nakliye, Nakliye ve Sigorta


2- FCA - Taşıyıcıya Teslim (Free Carrier)

gümrükte teslim, incoterms

Bu yöntem ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ihraç gümrüğünden geçirilip, alıcı tarafından belirlenen taşıma aracına, belirlenen yer ya da noktada teslimi ile son bulur. 
Eğer alıcı tarafından kesin bir teslim yeri belirtilmemişse, satıcı, taşıyanın malları teslim alacağı yer civarında bir yer belirleyebilir. Örneğin yükleme yapılacak bir tren istasyonu ise ve bir peron, hangar bilgisi verilmemişse, satıcı tren peronlarına yakın bir aktarma alanı seçebilir.

Ticari uygulamalar taşıyıcı ile sözleşme yapılabilmesi için satıcının yardımını gerektirirse (Örneğin demir ve hava yolu taşımacılığında) satıcı riziko ve masraflar alıcıya ait olmak üzere hareket edebilir.

 • İhracatçı sorumluluğu: Malları istenen bir yükleme adresine örneğin havaalanı ya da tren garına bırakır
 • İthalatçı sorumluluğu: Nakliye ve Sigorta

FCA : 
ÖRNEKLERLE DETAYLI KONU ANLATIMI SAYFA LİNKİ


3- FAS - Gemi Doğrultusunda Masrafsız (Free Alongside Ship)

incoterms, limanda teslim

“Gemi Doğrultusunda Masrafsız” teslim yöntemi, belirtilen yükleme limanında, mallar gemi doğrultusuna yerleştirildikleri yani rıhtımda satıcının malları teslim ettiği teslim şeklidir.
Bu  andan itibaren artık, alıcının, mallara ilişkin bütün masrafları, zıya ve hasar risklerini üstlendiğini ifade eder. 

Açıkta demir atmış bir gemiye yükleme yapılacaksa, alıcı ve satıcının karşılıklı anlaşarak, satıcının mavnalarla yükü gemiye ulaştırma sorumluluğunu alarak FAS teslimi bu şekilde de gerçekleştirdiği durumlara rastlanır.

FAS teslim şeklinde, gümrükleme işlemelri ayrıca satıcı tarafından gerçekleştirilir.
Bu durum, İhracat için gerekli gümrükleme işlemlerini alıcının yerine getirmesini öngören önceki "Incoterms" versiyonlarının aksidir. 

FAS teslim şekli sadece deniz veya iç su taşımacılığında kullanılabilir.

 • İhracatçı sorumluluğu: Malları limana bırakır
 • İthalatçı sorumluluğu: Nakliye ve Sigorta

FAS : 
ÖRNEKLERLE DETAYLI KONU ANLATIMI SAYFA LİNKİ4- FOB - Gemi Bordasında Teslim (Free On Board)

limanda teslim, incoterms

Bu yöntem ile satıcının teslim yükümlülüğü belirlenen yükleme limanında mallar gemi küpeştesini açtığı andan itibaren yerine getirilmiş olur. Mallarla ilgili tüm gider yitik veya hasar rizikoları bu noktadan itibaren alıcı tarafından üstlenilir. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir şey ifade etmiyorsa FCA yönteminin kulanılması daha doğru olur.

 • İhracatçı sorumluluğu: Malları gemi küpeştesine
 • İthalatçı sorumluluğu: Nakliye ve Sigorta


5- CFR - Mal Bedeli ve Navlun (Cost and Freight)

incoterms, mal bedeli ve navlun


Bu yöntem ile satıcı belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm giderleri ve navlunu ödemek zorundadır. 

Ancak malla ilgili hasar rizikoları ile giderlerde görülebilecek artış, yükleme limanında malların gemi küpeştesini geçmesi anından itibaren satıcıdan alıcıya devredilmiş olur.
CIF ten farkı, sigortanın alıcıya ait olmasıdır
CFR yöntemi, satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir.

 • İhracatçı sorumluluğu: Malları varış limanına kadar taşır, 
 • İthalatçı sorumluluğu: Sigorta

CFR : ÖRNEKLERLE DETAYLI KONU ANLATIMI SAYFA LİNKİ


6- CIF - Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun (Cost, Insurance and Freight)

incoterms, navlun ve sigorta

Bu teslim yöntemi ile satıcı CFR'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. 
Ancak ek olarak, malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı deniz sigortası temin etmek durumundadır. 

Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder. 
Alıcı bu yöntem ile satıcının sigortada sadece minimum oranda yükümlülüğü bulunduğunu bilmelidir. 

Bu yöntem, satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir. 
Bu yöntem sadece deniz ve iç su taşımacılığında kullanılır. 
Eğer gemi küpeştesi pratikte birşey ifade etmiyorsa CIP yöntemini kullanmak daha uygun olur.

 • İhracatçı sorumluluğu: Malları varış limanına kadar taşır, sigorta
 • İthalatçı sorumluluğu: Gümrükleme, varış limanından itibaren nakliye


7- CPT - Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (Carriage Paid to)

incoterms

Bu teslim yöntemi, satıcının, malın kararlaştırılan varış yerine kadar taşınması için gerekli navlunu ödediği anlamına gelir. 

Malın yitik ve hasarına ait rizikolarla birlikte taşıyıcıya teslimden itibaren doğabilecek ek masraflar, malların taşıyıcının nezaretine verilmesinden itibaren satıcıdan alıcıya geçer. 
Taşıyıcı bir taşıma sözleşmesinde deniz-kara, deniz-hava, iç su taşımacılığı ya da bunların birleşmesi sonucu ortaya çıkan taşımacılık işlemini üstlenen kimsedir.

 • İhracatçı sorumluluğu: Malları varış yerine kadar taşır
 • İthalatçı sorumluluğu: Sigorta


CPT : ÖRNEKLERLE DETAYLI KONU ANLATIMI SAYFA LİNKİ

8- CIP - Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Teslim (Carriage and Insurance Paid to)

navlun sigorta iç taşıma, incoterms


Bu teslim şekli ile satıcı CPT'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. 
Ancak ek olarak malların taşınması sırasında hasar rizikosuna karşı kargo sigortası temin etmek durumundadır. 

Satıcı, sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder.

 • İhracatçı sorumluluğu: Malları varış yerine kadar taşır, sigorta
 • İthalatçı sorumluluğu: Gümrükleme

9- DAT (Delivered At Terminal-Terminalde Teslim) 

Terminalde Teslim, incoterms

Eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan terminal noktasında (bu nokta bir liman ya da gümrük antreposu veya alıcının fabrikası olabilir) boşaltma masrafları satıcı tarafından karşılanmış olarak alıcının emrine bırakılmasıdır. 

Tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir. Kaldırılan terimlerden DAF, DES ve DDU yerine getirilmiş bir terimdir.
" DAT / Terminalde Teslim " kuralını taşıma türünün niteliğine bakmaksızın kullanabiliriz. Başka bir deyişle bu kural kara, hava, deniz, demiryolu ve/veya bunların bir kaçının bir arada kullanılması hali de dahil olmak üzere kullanılabilir.

İhracatçı (satıcı) malların ihracı için gereken tüm işlemleri yapmak, belgeleri hazırlamak ve varış yerine kadar geçeceği ülke geçişlerini temin etmekle yükümlüdür. 

Tüm bu süreçlerin masraf ve risk yükleri de ihracatçı (satıcı) üzerindedir. Alıcı bir varış terminali belirtmemiş ise, ihracatçı (satıcı) kendisine en uygun terminali belirleyebilir. 
İhracatçının (satıcı) Sigorta yükümlülüğü olmadığı için, alıcı sigorta yaptırmak isterse, gereken bilgileri alıcıya gönderir. İhracatçı (satıcı) kendi risklerini kapsayan sigortayı yaptırmakta serbesttir.

Alıcı ile satıcı arasında çıkması olası uyuşmazlıkların baştan önlenebilmesi için, INCOTERMS kurallarını kullanırken, mutlaka teslim noktasını belirleyen yeri açıkça belirtmek gerekir.

DAT klozu, malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere varış noktasında alıcıya sağlanması (teslim edilmesini) anlamına gelmekle birlikte, daha önceki DEQ klozunun yerini alarak, DEQ'in aksine, multimodal (çoklu vasıta için) kullanılabilmektedir. Malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini / terminal bağlantılı zarar risklerini satıcı üstlenmektedir.

Terminalde teslim şeklinde; sorumluluklar;
·         Kontrol, ambalaj ve işaretleme : İhracatçı (satıcı)
·         Çıkış gümrük/lisans izinler : İhracatçı (satıcı)
·         Yükleme : İhracatçı (satıcı)
·         Navlun : İhracatçı (satıcı)
·         Sigorta :Akite Göre,
·         Boşaltma : İhracatçı (satıcı)
·         Varış Gümrük/resmi İzinler : İhracatçı (satıcı)
DAT : ÖRNEKLERLE DETAYLI KONU ANLATIMI SAYFA LİNKİ

10- DAP (Delivered At Place- Belirlenen Yerde Teslim)

Belirlenen Yerde Teslim, incoterms

Eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan boşaltma yerinde (bir liman iskelesi, gümrük noktası, havalimanı) boşaltma için hazır durumda nakliye aracının üzerinde alıcı emrine bırakılmasıdır. Tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.

DAP (Delivered at Place / Belirlenen Yerde Teslim) DAT teriminde olduğu gibi, taşıma türü ne olursa olsun, farklı taşıma türlerinin bir arada kullanıldığı durumlarda da kullanılabilir. Bu kuralda DAT kuralının aksine, satıcı malları belirlenen varış yerine gelen aracın üzerinden boşaltmaz ve taşımacı ile aksine bir sözleşmesi yoksa malların indirilmesiyle ilgili olarak bir yükümlülük taşımaz. 

Ayrıca DAT kuralında olduğu gibi, teslim yeri olarak belirlenecek noktanın uyuşmazlıklara meydan vermeyecek bir şekilde açıkça belirtilmesi gerekir.
DAP klozu, malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere belirtilen belirli bir noktada alıcıya sağlanması (teslim edilmesi) anlamına gelirken, daha önceki DAF, DES ve DDU'nun yerini almıştır.

Belirlenen yerde teslim şeklinde; sorumluluklar;
·         Kontrol, ambalaj ve işaretleme : İhracatçı (satıcı)
·         Çıkış gümrük/lisans izinler : İhracatçı (satıcı)
·         Yükleme : İhracatçı (satıcı)
·         Navlun : İhracatçı (satıcı)
·         Sigorta : Akite Göre,
·         Boşaltma : İthalatçı (Alıcı)
·         Varış Gümrük/resmi İzinler : İthalatçı (Alıcı)
DAP : ÖRNEKLERLE DETAYLI KONU ANLATIMI SAYFA LİNKİ

11- DDP - Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim (Delivered Duty Paid)

Gümrük vergisi Ödenmiş Olarak Teslim, incoterms

Bu yöntem ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde alıcının adresine teslim edilmesi ile sona erer. 

Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması, tüm navlun masrafları, ithal gümrüğünden geçirilmesi için gerekli vergiler, harçlar ve sigorta dahil olmak üzere tüm süreç ve masrafları üstlenmek durumundadır.

EXW terimi satıcı için ne kadar az yükümlülük ifade ediyorsa, DDP terimi de o kadar çok yükümlülük ifade etmektedir.
Kapıdan kapıya satış şeklinde tanımlanabilir.

 • İhracatçı sorumluluğu: Tüm masraf ve sorumluluklar ihracatçıya aittir; navlun sigorta, gümrükleme, vergiler

DDP : ÖRNEKLERLE DETAYLI KONU ANLATIMI SAYFA LİNKİ

Anahtar kelimeler:
incoterms, uluslararası teslim şekilleri, incoterms 2010, incoterms 2011, incoterms 2016, exw, ex works, ex-works, ex factory, fabrika teslim, fca, free carrier, cpt, carriage paid to, CIP, carriage and insured paid to, DAT, delivered at terminal, DAP, delivered at place, DDP, delivered duty paid, FAS, free alongside ship, FOB, free on board, CFR, cost and freight, CIF, cost insurance and freight, ihracat sigorta, ihracat incoterms, ithalat incoterms, exworks nedir, exw nedir, fca nedir, cpt nedir, CIP nedir, DAT nedir, DAP nedir, DDP nedir, FAS nedir, FOB nedir, CFR nedir, CIF nedir, exworks nasıl yapılır, exw nasıl yapılır, fca nasıl yapılır, cpt nasıl yapılır, CIP nasıl yapılır, DAT nasıl yapılır, DAP nasıl yapılır, DDP nasıl yapılır, FAS nasıl yapılır, FOB nasıl yapılır, CFR nasıl yapılır, CIF nasıl yapılır, exworks evraklar, exw evraklar, fca evraklar, cpt evraklar, CIP evraklar, DAT evraklar, DAP evraklar, DDP evraklar, FAS evraklar, FOB evraklar, CFR evraklar, CIF evraklar, exworks sorumluluk, exw sorumluluk, fca sorumluluk, cpt sorumluluk, CIP sorumluluk, DAT sorumlulur, DAP sorumluluk, DDP sorumluluk, FAS sorumluluk, FOB sorumluluk, CFR sorumluluk, CIF sorumluluk, teslim şekilleri, uluslararası teslim şekilleri, yurtdışı teslim şekilleri, teslim şekilleri tablo, teslim şekilleri çizim, teslim şekilleri kroki, teslim şekilleri jpg, incoterms tablo, incoterms kroki, incoterms nedir, incoterms ders, incoterms liste, incoterms anlatım, teslim şekilleri analtım, teslim şekilleri ders, teslim şekilleri nelerdir, en çok kullanılan teslim şekli, en çok kullanılan incoterm, navlun sigortası

YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,102,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,27,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,11,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
static_page
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: INCOTERMS
INCOTERMS
ICC tarafından hazırlanan incoterms 2020 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmek üzere duyruldu. Bu tarihten sonra, incoterms 2010, özel durumlar ve tarafların talebi dışında kullanılmayacak.
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/p/incoterms.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/p/incoterms.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content