14.07.2016

İKİNCİ EL MAKİNE İTHALATI (YURTDIŞINDAN KULLANILMIŞ MAKİNE ALIMI)

2.el makine ithalatı

İkinci el makine ithalatına yönelik 1 Ocak 2010 yılında yürürlüğe giren yeni mevzuat ile daha önce 10 yaş üzeri makinelerin ithalatına yönelik kısıtlama kaldırılmış oldu. Buna göre Türkiye’de üretimi yapılmayan makinelerde, standart bir yaş sınırı bağlayıcı olmayıp, makinenin yapısı ve teknik imkanlarının incelenerek, ekonomi bakanlığına bağlı uzman personelin onay verdiği makinelerin ithalatının önü açılmış oldu.

Kullanılmış ve/veya yenileştirilmiş olarak ikinci el makinelerin hangi şartlarda ithal edilebileceğine yönelik Ekonomi bakanlığı’nın belirlediği listeleri incelendikten sonra, ithalatı düşünülen ikinci el makinenin, izin belgesinin ve uygunluk yazısının alınması gerekmektedir. Bu belgeler ürünün ithalatı aşamasında gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere evrak setine eklenir. (www.ihracat.co)

İkinci el makine ithalatı için Ekonomi Bakanlığı internet sitesi üzerinden temin edilecek belgeleri doldurup ekinde, ithalatı düşünülen 2. El makineye ait proforma ve fotoğraflarla beraber bir dosya hazırlanıp, aşağıda adım adım açıklandığı gibi, online başvurusu yapılıp, başvuru dosyasının çıktısı alınarak, online başvuru aşamasında alınan kayıt numarası ile Bakanlığa orijinal evrak seti gönderilmek suretiyle başvuru tamamlanır.


Başvuru ortalama 1 ay içerisinde yanıtlanır, yanıt firmaya yazılı olarak gönderilecektir. İthalat izni çıkarsa İzin belgeleri 4 ay geçerli olacak ve üçüncü kişilere devredilemeyecektir. Dolayısıyla onay çıktıktan sonra 4 ay içinde başvurusu yapılan ikinci el makinenin ithalatı, başvuru yapan firma tarafından tamamlanmalıdır. Ekonomi bakanlığı sonraki süreçte ithal edilen makinenin, ithalatçı firmaya ait tesislerde kurulup kullanıldığına dair bizzat yerinde denetim yapabilir.
İkinci el makineler, ATR  belgesi yok ise % 1,7   gümrük vergisine tabidir. (www.ihracat.co)


makine ithalatı

ADIM ADIM İKİNCİ EL MAKİNE İTHALAT KLAVUZU (2.EL MAKİNE İTHALATI NASIL YAPILIR)

İkinci el makine ithalatına yönelik başvurular, TAREKS sistemi üzerinden, ekonomi Bakanlığına yapılacak online başvuru ile başlar
http://kulesya.dtm.gov.tr/kulEsya/login.jsp

Yukarıda linke tıklıyorsunuz. Link açılmazsa tarayıcınızın adres satırına kopyala yapıştır yaparak açabilirsiniz. Orada “BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER” yazan yerde hangi belgeler istendiği mevcut. http://kulesya.dtm.gov.tr/kulEsya/kullanmaKilavuz/EklenecekBelgeler.pdf

EKONOMİ BAKANLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE YAPILACAK YAZILI BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER

1. Genel Müdürlüğe hitaben yazılan dilekçe
2. Başvuru Formu (ith7 Programından alınan imzalı form.)
3. ith7.ekonomi.gov.tr adresinde yer alan Beyan ve Taahhütname
4. Fotoğraflar (Makinenin marka, model, seri no, üretim tarihi vb. bilgilerinin yer aldığı; Makine Kimlik Etiketini gösteren fotoğraf dahil olmak üzere ön, arka, sağ ve sol cephelerden çekilmiş, yüksek çözünürlüklü (.jpeg ve .jpg) ve renkli 4 (dört) adet fotoğraf)
5. Proforma fatura / fatura (tercümesi ile birlikte)
6. Başvuru formunu imzalayan kişiye ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı
7. Başvuru formunu imzalayan kişiye ait temsil evrakının onaylı sureti
8. Başvuru sahibi firmaya ait ticaret sicil gazetesi kaydının veya faaliyet belgesinin bir örneği
9. İlgili odadan onaylı Kapasite Raporu veya Ön Kapasite Raporu sureti veya yerine kullanılabilecek onaylı belge sureti
10. Satış sonrası hizmetleri yeterlilik veya sorumluluk belgesinin sureti
11. Eşyanın kullanım amacına göre Bakanlıkça istenecek diğer belgeler (www.ihracat.co)


Ayrıca “FİRMA KULLANMA KLAVUZU” kısmına tıkladığınızda sistem üzerinden nasıl başvuru yapacağınıza dair bilgilerin olduğu bir klavuz mevcut. Başvuruya başlamadan önce orayı da okuyup bilgilenin lütfen.
http://kulesya.ekonomi.gov.tr/kulEsya/kullanmaKilavuz/Ithalat_Kullanma_Kilavuzu.pdf
·         İthalatçı bilgileri ekranı
·         Adres bilgileri ekranı
·         Formu imzalayacak kişiye ait bilgi ekranı
·         İthal edilecek eşya bilgi ekranı
·         İthal edilecek eşyanın fotoğraflarının yükleneceği ekran
·         Eşyanın alındığı ihracatçının bilgi ekranı
·         Başvuruya eklenecek belgelere ilişkin bilgilerin girildiği ekran
·         Başvuru formunun çıktısının oluşturulduğu ekran

Son olarak “BEYAN VE TAAHHÜT” ü de doldurup belgelerin ekine iliştiriyorsunuz
http://kulesya.dtm.gov.tr/kulEsya/kullanmaKilavuz/BeyanTaahhutname.pdf

İstenen belgeleri toparladıktan sonra, sisteme girip klavuz eşliğindeki bilgilere dikkat ederek başvuruyu yapıyorsunuz. Akabinde başvuru formunun çıktısını alıp ekine, istenen belgeleri ekleyip, bakanlığa talebinizi belirten klasik bir dilekçe yazıyorsunuz. Dilekçede ayrıca, ürünü hangi gümrükten çekeceğinizi yazıyosunuz. (Örneğin Halkalı gümrüğü, Aliağa gümrüğü)
Belgeleri kesinlikle birbirine zımbalamıyorsunuz. Belgeler tarayıcıdan geçtiği için zımbalı belgeleri kabul etmiyorlar. Tüm belgelerin sayfaları birbirinden ayrı, zımbasız olmalı. Sadece ataç ile tutturup şeffaf dosya poşetinin içine koyuyorsunuz. Bakanlığa yatırılacak harç makbuzu ile birlikte, başvuru dosyanızı firmanız bizzat bakanlığa teslim ederek başvuruyu tamamlayabilir, bu aşamada bir danışman firmadanda destek alınabilir. (www.ihracat.co)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder