Deprem Yardım

LOJİSTİK TIR

logistics truck


ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA KULLANILAN ARAÇ TİPLERİ


YURTDIŞI TAŞIMA İÇİN KULLANILAN TIR TİPLERİ VE ÖLÇÜLERİ

L  ( Length ) : Uzunluk
W ( Width )  : Genişlik
H  ( Height ) : Yükseklik
m3 
( metreküp ) : Toplam HacimAraç Tipi
L

metre
W

metre
H

metre
Hacim

m3

Tenteli TIR
13.60
2.42
2.40
79

13.60
2.42
2.60
86
Jumbo TIR
3.10
2.42
2.55
79

9.10
2.42
2.75
79
3.50
2.42
2.45
83
8.70
2.42
2.95
83
Treylerli normal TIR(optima)
6.20
2.42
2.50
87

8.30
2.42
2.50
87
Treylerli Jumbo TIR
7.80
2.44
2.85
110
8.10
2.44
2.85
110
Normal Açık TIR
upto 18
2.44
-
-
Damperli TIR
-
-
-
upto 25

Jumbo Açık TIR
upto 18
2.44
-
-

Lowbed TIR
-
-
-
-


Uluslararası taşıma yapabilmek için Ulaştırma Bakanlığının istemiş olduğu (C1) ve (L2) türü yetki belgesi sahibi olan nakliye firmalarının yapacakları taşımalarda, taşınan eşyanın miktarı, cinsi, taşıma süresi ve mesafesi dikkate alınarak taşıtların taşıma sınırları ticaret yapılan ülkelerdeki taşıma sınırları da dikkate alınarak Ulaştırma Bakanlığınca belirlenir. (www.ihracat.co)

17.02.1995 tarih ve 95/65976 sayılı kararına göre Avrupa’ya yönelik olmayan yurt dışı taşımalarında kullanılacak taşıtlarda yaş sınırı aranmamaktadır. Uluslararası taşımadaki bu kısıtlamalar Türkiye açısından Avrupa Birliği’ne ve diğer Avrupa ülkelerine transit geçiş yapabilmek için minimum standartları oluşturur. 

Karayolu Taşımacılığında Kullanılan Araç Tipleri

Çekici, treyler, kamyon, tanker, römork ve yarı römork olarak adlandırılan karayolu taşıma araçlarıdır, yurtiçi ve yurtdışı yük taşıma amacıyla kullanılmaktadırlar.

Treyler: bir kamyon tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine göre imal edilen, en az bir dingilli ve çekildiği kamyona çeki oku, döner tabla veya kanca gibi bir bağlantı modülü ile bağlanan, yük taşıma amaçlı kara yolu taşıtıdır.
En çok kullanılan treyler çeşitleri:
 • Semi treyler
 • Optima treyler
 • Jumbo treyler
Tenteli treyler: Treyleri çevreleyen tenteler tek tek çıkarılabildiği için, araca her yönden yükleme yapmak mümkündür. Özellikle Uzun ürünlerin yüklenip indirilebilmesi için uygun olmakta birlikte her türlü kuru yük taşımacılığına uygundur. (www.ihracat.co)
En çok kullanılan tenteli treyler çeşitleri:
 • Standart Tenteli treyler
 • Kayar Perde Tenteli treyler
 • Çatılı Tenteli treyler
Semi Treyler: Bir motora sahip çekici araç tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine göre imal edilen en az bir dingilli ve çekildiği araca bağlanan yük taşıma amaçlı kara yolu taşıtıdır.
En çok kullanılan semi treyler çeşitleri
 • Damper şasi semi treyler
 • Frigofrik semi treyler
 • Maksima semi treyler
Tankerler: Özellikle tehlikeli madde yani yakıt taşımacılığında kullanılmakla birlikte, sıvı ve gaz halindeki her türlü yük taşımacılığı için uygundur. Standart bir ebadı yoktur, genellikle sektörel beklentiler ve müşterilerin siparişlerine göre üretilir.

Konteyner taşıyıcılar: Konteyner taşımak için üretilen bu 20’, 30’, 40’lık ve uzun tip platformda da 45’lik konteyner taşıyabilir. Konteyner taşımacılığında dingiller, şasinin mukavemeti ve kilitler çok önemlidir.
En çok kullanılan Konteyner taşıyıcı çeşitleri
 • Platform tip Konteyner taşıyıcılar
 • Uzun platform tip Konteyner taşıyıcılar
 • Kılçık tip platform Konteyner taşıyıcılar 

Kara yolu taşımacılığında yükler üç farklı şekilde sınıflandırılır:

1 - Niteliklerine göre yükler
1a. Genel Yükler: Özel bir hizmet veya depolama gerektirmeyen, tehlikeli madde, bozulabilir gıda veya canlı hayvan sınıfına girmeyen kuru ve temiz gönderiye “Genel Yük” denir.
1b. Özellik Taşıyan Yükler: Kara yolu taşımacılığında bazı yüklerin taşınması özellik arz etmektedir. Bu ürünlerin araçlara yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması diğer sıradan yük taşınmasına göre bir takım ilave özellikleri gerektirmektedir
Uluslararası kara yolu eşya taşımacılığında özellik taşıyan yükler şunlardır:
 • Bozulabilir gıda maddeleri
 • Tehlikeli maddeler
 • Canlı hayvanlar
2- Araç Kapasitesine Göre Yükler
İhracat ya da ithalat yükü, komple bir aracı dolduruyorsa, bu araç sadece 1 firmanın yükünü taşıyacak şekilde yüklenir. Eğer yük miktarı araç doldurmaya yetmiyorsa grupaj yani parsiyel yükleme yapılır. Parsiyel yük, geniş hacimli bir yük ise araçta kapladığı yere göre fiyatlandırılır. Yük hacimsel olarak küçük fakat ağır bir yük ise, aracın toplam yük taşıma kapasitesi de sınırlı olduğundan bu kez ağırlığına göre fiyatlandırılır. (www.ihracat.co)
 • Tam kamyon yükü (full track loading - FTL)
 • Parsiyel (grupaj) yükler (less than track loading – LTL )
3- Teslim Yerine Göre Yükler
 • Tek yükleme ve tek teslim adresi olan yükler
 • Birden fazla teslim adresi bulunan yükler

YORUM

BLOGGER: 1
 1. Merhabalar,
  C2 Belgesi kalktı, şimdi onun yerine L2 Belgesi var.

  L2 YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURANLARDA VE ARAÇLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?
  L2 yetki belgesi alacak şahıs ve şirketlerin sanayi ticaret odasına kayıtlı olması ve 300.000 TL sermayeye sahip olması gerekmektedir.

  - L2 yetki belgesi için başvuranların merkezde veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş ve bu işe elverişli en az 2.000 m´lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkında sahip olmaları şarttır.

  - L2 yetki belgesi için başvuranların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 6 adet özmal birim taşıta sahip olmaları özmal çekici cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 220 tondan az olmaması gerekir.

  - L2 yetki belgesi almak için başvuranların, varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem vb. işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.

  - L2 yetki belgesi eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar 20 yaşından büyük olamaz. L2 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 14 yaşından büyük olmaması şarttır.

  - L2 yetki belgesi için asgari kapasite hesabında kamyonetler dikkate alınmaz

  - 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında sağlanan taşıtlar, bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşmeli ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihimden itibaren yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanamaması veya finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden resen düşülür.

  - L2 yetki belgesi sahipleri, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtların en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.

  - Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamın uygun olması şarttır.

  - Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.

  - L2 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eli taşıt belgelerinde kaydedilecek/kayıtlı taşıtların geçerli araç muayenesi şarttır. Ancak uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan ve yurt dışında bulunması sebebi ile yasal süresi içinde muayenesi yapılmayan araçlar, bu durumun belgelendirilmesi ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde müracaat edilmesi halinde yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilebilir.

  - L2 yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet süt düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü meslek yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır. Yetki belgesi ilk alındığı tarihten itibaren 6 ay bu şarttan muaftır. Bu süre sonunda mesleki yeterlilik belgesi yoksa idari para cezası düzenlenmektedir.

  - L2 yetki belgesi kapsamında ki araçların yurt dışı faaliyetlerinde sürücüsünden SRC3 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, yurt dışı ve yurt içi faaliyetlerde psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.

  YanıtlaSil

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,101,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,26,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,11,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
static_page
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: LOJİSTİK TIR
LOJİSTİK TIR
lojistik, tır, yurtdışı nakliye, karayolu taşımacılı, tır çeşitleri, tır ebatları, tır tonaj, kamyon çeşitleri, kamyon tipleri, tır yük hacmi, tır yük kapasitesi, Tenteli TIR, Jumbo TIR, Treylerli normal TIR, optima tır, Treylerli Jumbo TIR, Normal Açık TIR, Damperli TIR, Jumbo Açık TIR, Lowbed TIR, frigo tırlar, frigrofik kasalı tır, soğutuculu tır,
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/p/lojistik-tir.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/p/lojistik-tir.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content