25.10.2016

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ - OKSOnaylanmış Kişi Statü Belgesi, yani kısaca OKS, sahibi olduğu firmalara dış ticaret işlemleri yani ihracat ya da ithalat gümrüklemesi aşamasında belirli kolaylıklar, ekonomik faydalar ve işlemlerin hızlı ilerleyebilmesi sayesinde önemli faydalar sağlıyor.
OKS belgesi; Önceden belirlenmiş mali ve idari standartlara sahip, Son 2 yıla ait mali kayıtları incelenebilir olan, Son 2 yıl içinde yıllık en az 1 milyon USD ihracat yapmış veya İthalat ve ihracat yıllık toplam hacmi 6 milyon USD üzerinde olan veya dış ticaret performansına bakılmaksızın son 2 yıl içerisinde 15 milyon USD yatırım yapmış firmalar, talep edilen 15 kişilik minimum istihdam oranını karşılayan, vergi borcu, eksik SGK primi olmayan ve yeminli mali müşavir raporu ile mali durumunun uygunluğu ispatlamış firmalara verilen bir belgedir. Bu statü belgesi ile firmalar, gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde, mavi hat, eksik belge ile bilgi beyan hakkı, ATR düzenleme, götürü ve kısmi teminat gibi kolaylıklardan faydalabilmektedir. (www.ihracat.co)OKS Kaldırılıyormu? Onaylanmış Kişi Statü Belgesi artık kullanılamayacakmı?
2014 yılında kladırılacağı ve yerini yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesine ( YYS ) bırakacağı duyurulan OKS nin C statüsündeki belge sahipleri için devamına karar verildi. Buna göre 15.08.2017 itibarı ile A ve B grubu OKS ler iptal olacak. Artık sadece OKSB adı ile anılacak.
Yani OKS tamamen kaldırılmıyor sadece  tek bir belge olarak devam ediyor. (www.ihracat.co)
Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4) (23.11.2016 t. 29897 s. R.G.) istinaden, 15.08.2017 tarihinden itibaren aşağıdaki değişiklikler uygulanacaktır :
1- Onaylanmış kişi statü belgeleri sınıf ayrımı (A-B-C) olmaksızın tek tip belge şeklinde düzenlenecektir.
2- Onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri serbest dolaşımdaki eşyanın ihracatında mavi hat uygulamasından yararlanabilecektir.
3- Onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin, Tebliğin 42/A maddesinde yer alan yıllık 5 milyon dolar tutarınca ihracat veya 20 milyon dolar tutarınca ithalat ve ihracat yapmış olma ile imalatçı olma koşullarını karşılamaları halinde;
a)Dahilde işleme rejimi kapsamındaki eşyanın ihracatında da mavi hat uygulamasından yararlanabilecektir.
b)İlave koşulları sağlamayan onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerine göre ithalatta daha az muayeneye tabi tutulabilecektir.

OKS - Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin firmalara sağladığı imkan ve faydalar
a) Eksik beyan,
b) Kısmi teminat,
c) Götürü teminat,
d) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme,
d) İhracatta mavi hatta işlem gören beyannameye belge eklenmemesi,
e) Tahlile tabi bazı eşyanın tahlil sonucu alınmadan teslimi,
f) Tahlile tabi bazı eşya için 6 aylık tahlil raporu kullanımı,
g) Taahhütname karşılığı konşimento ibrazından önce petrol ve türevleri cinsi eşyanın alıcıya teslimi,
ğ) Ayniyet tespitinde farklı uygulama, 
h) Eşya özelliğine bağlı olmadan taşıt üstü uygulaması. 
(www.ihracat.co)

OKS - Güncel Bilgiler
  • 15.08.2017 tarihinde A-B-C grubu OKS ler kaldırılacak, sadece C grubu statüsündeki OKS sahipleri, standart bir OKS sahibi olarak mevcut imkanlarından faydalanmaya devam edecek.Yani firmaların alabileceği 2 farklı belge olacak YYS ve OKS
  • A ve B grubu statüsündeki belgeler 15.08.2017 de iptal olacak.
  • OKS lerin ne zaman sona ereceği ile ilgili henüz kesin bir tarih yok. 2016 Eylül itibarı ile Türkiye de 42 firma YYS alabilmiş. Avrupa da 2016 itibarı ile YYS almış firma sayısı 10000 civarında, YYS alabilmiş firmaların yarısı Almanya kalan miktarın büyük bir çoğunluğu Fransada yer alıyor. (www.ihracat.co)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder