21.09.2017

AVRUPA BİRLİĞİ İHRACAT STRATEJİLERİ

EU export strategy


AB dışındaki pazarlara erişmek, AB dış ticaretinin sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir. AB, piyasaları açık tutmak ve ticareti çeşitli spesifik ticaret politikaları yoluyla sürdürmek için çalışır.

Açık ve adil bir uluslararası ticaret sistemi, Avrupa'nın rekabet edebilirliğinin temellerinden biridir.
Diğer ülkelere AB ihracatının önündeki engellerin ele alınması, AB endüstrisinin rekabetçi konumunu iyileştirme potansiyelinin büyük kısmını oluşturuyor. Önde gelen ticaret ortakları genel olarak dış pazarlara AB'den daha az açıktır. Pek çok ülke iç pazarını ithal girdilerden korumak üzere çeşitli yöntemlere başvurmaktadır.

Avrupa Birliğinin, çok sayıda birlik üyesi ülkenin ortak ticaret yapabildiği, gümrük duvarlarının kalktığı bir Pazar olduğu düşünüldüğünde, AB beklentileri dünya genelinde benzer ortak pazarların artması ve tabi AB beklentilerine göre ticaret anlaşmalarının imzalanabilmesidir.

AB nin Gümrük tarifeleri ve tarife dışı engellere bakış açısı

Gümrük tarifesi veya tarife dışı engeller, birincil malların Avrupa'ya akışını veya Avrupa şirketlerinin Avrupa dışındaki pazarlara girmesini engellediğinde, Avrupa'nın rekabet gücü zayıf düşmektedir.
Rekabet karşıtı uygulamalar, ortaya çıkan ticareti bozduğunda veya zayıflattığında, Avrupa'nın rekabet gücü zayıftır.

Avrupa piyasası, katma değerli ürünlerin Avrupalı ​​üreticileri için ara malların ve ham maddelerin tedarikine açık olmalıdır. Bu mal akışını kısıtlamak, Avrupalı ​​şirketler için maliyeti yükselterek rekabet güçlerini azaltıyor: AB'nin ihracata dayalı ithalat yapması gerekmektedir.

AB, kendi ekonomisine yönelik bu engelleri sürekli olarak kaldırmış ve şu anda dünyanın en açık pazarlarından birine sahiptir. (www.ihracat.co)

Dış pazarlara girişte Avrupa Birliği Ticaret Politikası

AB, ihracatçıları için yeni pazarlar açmaya ve çeşitli ticaret politikaları vasıtasıyla dünya ticaret hadlerini iyileştirmeye çalışmaktadır:
  • AB, AB'nin ihracat pazarlarındaki mal ve hizmet akışındaki engelleri azaltmayı hedeflemektedir. Temel ihracat pazarlarındaki bireysel engelleri hedeflemek ve kaldırmak için tasarlanmış pazar erişimi stratejisi. Bu, ticarete ilişkin teknik engeller ve sağlık ve bitki önlemleri gibi tarife engellerini ve tarife dışı engellerin kaldırılmasının müzakere edilmesini içerir.
  • AB, AB'nin yenilikçi çıktısı için fikri mülkiyet korumasında doğru dengeyi sağlamayı amaçlıyor.
  • AB, AB şirketlerinin diğer pazarlarda etkin bir şekilde çalışabilmesi için merkezi olan yatırım kurallarını geliştiriyor.
  • AB, AB pazarının işleyişini damping veya sübvansiyonlar gibi adaletsiz bozulmalara karşı savunmaktadır.
  • AB, uluslararası ticaret kuralları, ikili anlaşmazlık çözme hükümleri, DTÖ'ye özgü anlaşmazlık çözümleme prosedürleri veya belirli yatırım uyuşmazlığı hükümleri yoluyla ihlal edildiğinde harekete geçecek. (www.ihracat.co)

EU export policy

AB nin Gümrük tarifeleri ve tarife dışı engellerle mücadelesi

Piyasa Erişim Stratejisi, Avrupa'daki firmaların dünya genelinde ihraç edebilecekleri en iyi koşulları yaratmak ve uluslararası ticaret kurallarını etkili bir şekilde uygulamak için AB'nin çabalarının önemli bir parçasıdır. 26 Haziran 2017'de yayınlanan yıllık Ticaret ve Yatırım Engelleri Raporu'nun ("TIBR") yedincisi, Ticaret Erişimi ve Yatırım Ortaklığı aracılığıyla Komisyona doğrudan ticaret ve yatırım engellerinin ticaret ve Üye Ülkeler tarafından rapor edilmesini analiz etmektedir.

Raporda, dünya üzerindeki 50'nin üzerinde ticari varış noktasında 2016 sonunda bu tür engellerin 372'sinin bulunduğunu ortaya koyuyor. 2016 yılında Avrupa'daki ihracatçılar, şu anda 27 € civarında olan AB ihracatını etkileyebilecek 36 yeni engel olduğunu bildirdiler. G20 üyeleri, en fazla ithalat engelleri yaratan ülkeler arasında dikkat çekici bir şekilde yer alıyor. Rusya, Brezilya, Çin ve Hindistan bu listenin başında geliyor. 2016'da bildirilen yeni korumacı önlemlerin çoğu Rusya ve Hindistan'da, ardından İsviçre, Çin, Cezayir ve Mısır'da görüldü.


Komisyon, Avrupa işletmelerini korumacı eğilimlerin yükselmesine karşı kuvvetle savunuyor ve çabaları 2016'da somut sonuçlar vermiştir. Komisyon, başta Güney Kore, Çin, İsrail ve Ukrayna başta olmak üzere Avrupa'daki ihracatı etkileyen 20 farklı engeli ortadan kaldırmayı başardı. Yiyecek ve içecek (konserve şeftalileri, şarap ve alkollü içecekler), otomotiv ve kozmetik sektörleri, son AB eyleminden en çok fayda sağlayan kişilerdir.

Bütün bunlar, AB Pazar Erişim Stratejisi yoluyla Komisyon, AB Üye Devletleri ve Avrupa ticaret temsilcileri arasındaki etkin işbirliği sayesinde mümkün olmuştur ve yakın tarihli AB ticaret anlaşmaları uyarınca ticaret ortakları ile ilişkileri geliştirmiştir. (www.ihracat.co)

AB mallarının dış piyasalara erişimi

Avrupa Komisyonu, çok taraflı ve iki taraflı müzakereler yoluyla oluşturulan ticaret fırsatlarının, Avrupa ihracatçıları için gerçek pazar erişimine dönüştürülmesini sağlamak için Üye Devletlerle ve ticaretle iş arasında Piyasa Erişim Stratejisi aracılığıyla çalışır.
  • AB malları ve hizmetleri tüm dünyada işlem görüyor ve ticaretleri ticaret politikasının çeşitli yönlerinden etkilenebilir
  • Avrupa Komisyonu, tarife vergileri, ticaret için teknik şartlar, gıda sağlığı gereksinimleri, anti-damping ve anti-sübvansiyon vergileri ve diğer konularda verilere sahiptir.
  • Avrupa Komisyonu, AB üyesi olmayan ülkeler AB ihracatçılarına karşı ticaret savunma önlemleri alırken AB endüstrilerini izler ve yardımcı olur.
  • Komisyon ayrıca, AB sübvansiyonları dahil olduğunda ve AB'nin tamamı hedef alındığında, anti-sübvansiyon ve soruşturmaları önlemede daha doğrudan bir rol oynamaktadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder