3.01.2018

2018 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TABLOSU

2018 gümrük müşavirlik ücretleri


23.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile 2018 yılı için Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi belirlendi
Buna göre;
 • Gümrük mşavirliği için alınabilecek hizmet bedelleri 47 TL ila 850 TL arasında değişmekte.
 • 2018 İhracat beyannamelerinde (Kara, deniz, Hava) müşavirlik hizmet bedelinde %8,8 ila %11,5 arasında zam yapıldı
 • 2018 İthalat beyannamelerinde (Kara, deniz, Hava) müşavirlik hizmet bedelinde %10 ila %19 arasında zam yapıldı
 • Gümrük Müşavirleri, Onaylanmış Kişi Belge sahibi firmalar için asgari ücret üzerinden %25 indirim yapacaklar.
 • Gümrük Müşavirleri ayrıca, Yıllık beyanname sayısı 2500'ü aşan müşterilerine asgari ücret tarifesi üzerinden %35 indirim yaparak hizmet sunacaklar.


(2 sayfa pdf dosya) 
(www.ihracat.co)
(2 sayfa pdf dosya) 
(www.ihracat.co)


2018 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TABLOSU - ÜCRETLER

 • Kara İhracat İşlem masrafı (Dahilde İşleme Dahil) 130 TL 
 • Hava İhracat İşlem masrafı (Dahilde İşleme Dahil) 130 TL
 • Deniz İhracat İşlem masrafı (Dahilde İşleme Dahil) 170 TL
 • İhracatta İkinci ve sonraki her ek Tır / Konteyner / Araç / Vagon için 47 TL
 • Geçici İhracat İşlem masrafı(Hariçte İşleme Dahil) 260 TL
 • Dökme Eşya İhracat İşlem masrafı 530 TL
 • Kara İthalat İşlemleri masrafı (Kara, Hava Yolu ) 220 TL 
 • Hava İthalat İşlemleri masrafı (Kara, Hava Yolu ) 210 TL 
 • Deniz İthalat İşlemleri masrafı (Kara, Hava Yolu ) 300 TL
 • İthalatta İkinci ve sonraki her ek Tır / Konteyner / Araç / Vagon için 47 TL
 • Dahilde İşleme rejimi kapsamında ithalat masrafı: 300 TL
 • Gayri ticari giriş masrafı: (Bedelsiz İthalat) 220 TL
 • Antrepo beyanname masrafı 85 TL
 • Antrepo Beyannamesi masrafı (Dökme Eşya) 175 TL
 • Transit işlemleri 260 TL
 • Özet Beyan 65 TL
 • Serbest bölge işlem formları masrafı (1 adet form için) 85 TL

2018 İthalatlarda CIF kıymet üzerinden kesilen gümrük müşavirlik bedeli:

Her bir İthalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır:
a) CIF Kıymeti 0- 40.000 USD'ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.
b) CIF Kıymeti 40.001-200.000 USD'ye kadar, 40.000 USD'yi aşan kısım için %0.3'ü (binde üç) uygulanır.(a+b)
c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD'ye kadar, 200.000 USD' yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)
d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar, 2.000.000 USD' yi aşan kısım için % 0,01'i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d) 
e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’den fazla olan işlemlerde,10.000.000 USD’ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003’(yüzbinde üç) 'inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e) 

2018 Gümrük Müşavirleri danışmanlık masrafları

 • Büroda sözlü danışma masrafı (bir saate kadar) 175 TL
 • Takip eden her saat için 85 TL
 • Yazılı görüş bildirme 425 TL

Söz konusu Tebliğ'e ve eklerine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-8.htm adresinden ulaşılabilir. (www.ihracat.co)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder