Deprem Yardım

FİRMALAR İÇİN İHRACAT YAPMANIN FAYDALARI VE RİSKLERİ

ihracat yapmanın faydaları, ihracat yapmanın riskleri, ihracat ile satış arttırmak, pazardan pay almak, ihracat pazarı büyütmek, yeni pazarlar, rekabet gücü, istihdam yaratmak, dış ticaret açığını azaltmak, ihracata özgü riskler neler, ihracat satış stratejileri, ihraç satışları nasıl artar, ihracat nasıl artar, ihracat müşteri nasıl bulunur,
FİRMALAR İÇİN İHRACAT YAPMANIN FAYDALARI VE RİSKLERİ


Gelişen kitle iletişim araçları ve özellikle internet, yerel üreticilerin, küçük üreticilerin dahi dünyanın bir ucunda müşteri bulabilmesini ve aynı zamanda yine kendileri gibi küçük ölçekli iş yapan alıcıların onları bulabilmesini kolaylaştırdı. 


Ekonomik anlamda yaşanan global entegrasyon ve uluslararası ticaretin kolaylaşması, malların serbest dolaşımının ya da ticaretin ülkeler arasında kolaylaştırılması, ulaşım araçlarında yaşanan kapasite artışı ve teknolojik gelişmelere bağlı navlun maliyetlerinin düşmesi gibi pek çok sebepten dolayı, firmaların kendi pazarlarıyla yetinmeyerek dünya genelinde yeni pazarlar ve müşteriler araması artık çok daha kolay ve gerekli. 


Kısaca ihracat yapabilmek artık pek çok sektör için ciddi bir avantaj ve bazen ticarete devam edebilmenin tek şartı. Ülke ekonomilerinin büyümesi ve o ülke menşeeli firmaların güçlenmesi için ihracat en etkili araç.  (www.ihracat.co)İhracat Yapmanın Faydaları

İhracat yaparak Satış ve karları artırmak: 

Yurt içi pazarda başarılı bir satış grafiği yakalayan firmaların, farklı ülkelerde yeni pazarlara girebilmesi, firmanın satış grafiğini ve dolayısıyla karlılığını arttıracaktır.

İhracat yaparak Dünya pazarlarından pay almak: 

Farklı pazarlara ihracat yapabilmek için pazarlama faliyeti sürdüren, ürün ve fiyat stratejileri geliştiren firmalar, aynı sektörde mücadele ettiklerini rakiplerini, rakip ürünleri, rakiplerin satış stratejilerini de tanımış olacak, bu şekilde daha önce yabancı olduğu bir dış pazarda etkili olabilmek için yeni satış stratejileri geliştirebilecek ve o pazarda yaşanan gelişmeleri daha etkin bir şekilde takip edebilecektir.

İhracat yaparak İç pazara olan bağımlılığı azaltmak: 

Firma yurtiçi pazardaki arz-talep dengesi, mevcut rakiplerin rekabet unsurları, ekonomik istikrarsızlıklar gibi pek çok etkenden bağımsız olarak aynı anda farklı coğrafyalarda, farklı ülkelerde satış yaparak, iç pazara olan bağımlılığını azaltacaktır.

İhracat yaparak Pazar dalgalanmalarını dengede tutmak: 

İhracatçı firmalar, yurt dışı satış kapasitelerine bağlı olarak, kendi ülkelerinde yaşanan dönemsel, mevsimsel durgunluklar, piyasadaki daralma ve kriz dönemleri ve buna bağlı üretim ve satış kapasitelerine yansıyacak negatif etkileri azaltmış olur.

İhracat yaparak Fazla üretim kapasitesini satmak: 

Firmalar mevcut üretim kapasitelerini yurtiçi satışların grafiğine bağlı olarak kullanamıyorsa, örneğin bir firma birim saat üretim oranının altında satış yapıyorsa, mevcut üretim tesisini tam randımanlı kullanamıyor olacak ve ortalama işçilik, üretim maliyetleri yüksek kalacaktır. İhracatçı firmalar yurt dışı satış yoluyla, üretim kapasitesini arttırabilir ve bazen yurtdışında satamadığı mevcut stoklarını yurt dışında değerlendirebilir.

İhracat yaparak Rekabet gücünü artırmak: 

Global pazarda mücadele eden firmalar, teknolojik gelişmeler, yeni üretim teknikleri, pazarlama alanında yaşanan gelişmeler gibi pek çok alanda güncel gelişmeleri ve global rakipleri yakından takip edebilecek, vizyonu artacak ve dolayısıyla rekabet gücü artacaktır.

İhracat yaparak İstihdam yaratmak: 

Mal ve hizmet ihracatı, firmaların mevcut kapasitesinin artmasına ve büyümesine sebep olacak dolayısıyla firmaların çalışan sayılarını arttırmalarını gerektirecektir. Buna paralel olarak da firmanın faliyet gösterdiği ülkede istihdam artışı yaşanacaktır.

İhracat yaparak Dış ticaret açığının azalmasına yardımcı olmak: 

İhracatta yaşanan artış, ihracat ithalat dengesini olumlu etkileyecek, yani o ülkenin yurt dışı satışları ve yurt dışından yaptığı satın almaları arasındaki farkın azalmasına sebep olacaktır.

İhracat yaparak İhracatla ilgili uzmanlara ulaşabilmek: 

Pek çok firmanın ihracat yapmama kararı, bilinmeyenin yarattığı korkuya dayanmaktadır. Ülkedeki ticareti geliştirme kuruluşları, dış pazarlara henüz girmemiş olan şirketlere yardım etmek için kurulmuştur. Bu kuruluşlar, ihracat sürecinin her aşamasında firmalara yardımcı olmaktadır. (www.ihracat.co)


İhracatta Başarılı Olmanın Getirileri ve Faydaları

 • İç pazara istinaden yüzlerce ülke ve pazarın getirdiği fırsat çeşitliliği firmaların pazar payını büyütebilmeleri için ciddi bir avantajdır.
 • Firmanın üretim kapasitesi iç pazar payına istinaden atıl kalıyorsa, yurtdışı satışlar firmanın tam kapasiteyle üretim yapabilmesini sağlar.
 • İç pazara olan bağımlılığı azaltır, özellikle yurtiçi pazarda yaşanan mevsimsel, dönemsel durgunluklar, bu dönemlerde yurtdışı satışların devam ederek firmanın yaşayabileceği sıkıntıları bertaraf edebilmesine imkan verir.
 • İç pazarda yaşanabilecek yoğun rekabet dönemlerinde firma ihracat satışlarını sürdürerek, ç pazardaki fiyat ve rekabet dengesini koruyabilir, iç satışların kimi zaman rakiplerin kısa süreli suni fiyatlarla zorlandığı dönemleri atlatmasını sağlayabilir.
 • Hali hazırda iç piyasada satışları yapılan, ar-ge aşaması, test aşaması, müşteri memnuniyeti gibi süreçleri başarıyla geçmiş ürünler, aynı masraf ve süreçler yeniden yaşanmadan dış pazara satılabilir.
 • Uluslararası pazarda mücadele eden firmalar, maruz kaldıkları yoğun rekabete dayalı sürekli ürün geliştirme ve yenileme çalışmaları sayesinde, sadece iç pazarda rekabet eden firmalara göre daha dinamik, daha rekabetçi ve yenilikçi olabilmeleri sağlar.


İhracat Odaklı satış Stratejisi izlemenin riskleri

 • İhracat için belirlenen hedef ülkelerde, daha önce ön görülemeyen bir rekabet ortamı ve global rakiplerle karşılaşılabilir. Ürün, fiyat, rakipler ve pazarlama koşullarına dair gelişmeleri takip etmek, yurtiçi pazarda olduğu kadar kolay değildir.
 • İhracat yapılan ülkeden döviz çıkışı siyasi ve ekonomik gelişmelere paralel olarak kısıtlanabilir veya engellenebilir.
 • Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, özellikle vadeli ve/veya kontratlı yani fiyatların sabitlendiği , veya uzun bir vadeye bağlı olarak mal mukabili satışlarda, ihracatçı firmanın kar miktarında azalma veya zarar sebep olabilir.
 • Mal mukabili satışlarda ithalatçı firma ödeme yapmaz ise, hukuki sürecin yurt dışında takip edilmesi gerekebileceğinden, karşı firmanın ödemeye zorlanması veya zararın hukuki yollarla tazmin edilmesi zorlu ve masraflı bir süreçtir ve çoğu kez mümkün olmayabilir.
 • İhracat yapılan ülkede yaşanabilecek bir iç savaş veya o ülkenin farklı ülkelerle yaşayabileceği savaş, mal mukabili satışlardan doğan tahsilatların yapılamamasına sebep olabilir.
 • İhracatı yapılan ürün çeşitli sebeplerle hedef ülkede kabul görmeyebilir, yapılan ihracatın ödeme koşulları, ithalatçının satış performansına bağlıysa ya da örneğin konsinye gibi bir içerikteyse ödeme alınamayabilir. 
 • İhracattan doğabilecek riskleri sadece ödeme güçlükleri ile sınırlamamak lazım, İhracatçı firmalar bir ülke pazarına girebilmek ya da o ülkeden ithalatçı bulabilmek için pazarlama masrafları yapmışsa (örneğin fuar katılımları, firma ziyaretleri, reklam pazarlama giderleri gibi,) İlk ihracatlarının ödemesi alınsa dahi, o ülkeye dair ticaret durur yani yeni siparişler alamazsa, yapılan pazara girişe dair pazarlama yatırımları boşa gidecektir. (www.ihracat.co)

YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,103,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,27,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,12,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: FİRMALAR İÇİN İHRACAT YAPMANIN FAYDALARI VE RİSKLERİ
FİRMALAR İÇİN İHRACAT YAPMANIN FAYDALARI VE RİSKLERİ
ihracat yapmanın faydaları, ihracat yapmanın riskleri, ihracat ile satış arttırmak, pazardan pay almak, ihracat pazarı büyütmek, yeni pazarlar, rekabet gücü, istihdam yaratmak, dış ticaret açığını azaltmak, ihracata özgü riskler neler, ihracat satış stratejileri, ihraç satışları nasıl artar, ihracat nasıl artar, ihracat müşteri nasıl bulunur,
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIlJHrL6tLJPfdM-IenM6qJ4vSqJ-NC-4xWzNDv_ZR5ZoREg0HhsTvcc1mPBuEyQQQJx39aPO2Oz1oJklfJHWIsp22-FdxvRoOrekRZ1FlWFoh35MWfwcIGG-WvPzeH5qVlmeOouB071Y/s640/ihracat_yamanin_faydalari.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIlJHrL6tLJPfdM-IenM6qJ4vSqJ-NC-4xWzNDv_ZR5ZoREg0HhsTvcc1mPBuEyQQQJx39aPO2Oz1oJklfJHWIsp22-FdxvRoOrekRZ1FlWFoh35MWfwcIGG-WvPzeH5qVlmeOouB071Y/s72-c/ihracat_yamanin_faydalari.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2016/03/blog-post_91.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2016/03/blog-post_91.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content