23.05.2016

İHRACAT PAZAR ANALİZİ


ihracat pazar araştırması

İHRACAT PAZAR ANALİZİ

Pazar araştırması, firmaların, ürünleri için hangi dış pazarların uygun potansiyele sahip olduklarının belirlemesine olanak tanır. Yeni ihracata başlayan firmalar demografik ve fiziki çevreye, politik ortama, ekonomik faktörlere, sosyo kültürel çevreye, pazara girilebilirliğe ve ürün potansiyeline dayalı birden fazla pazar araştırmalı, bu araştırmaları detaylı analizlere dayanmalıdır.

Pazarın kar potansiyeli sektörün cazibe unsurları, zorlayıcı noktaları, pazarın dinamikleri çözümlenerek ortaya konmalıdır. İyi bir pazar araştırması, firmanın ürünleri veya hizmetleri için oluşabilecek talebi ve hedef pazarda ürünlerinin potansiyel müşterilerce ne şekilde tepki alacağının  öngörülmesine yardım eder. öncelikli hedef pazarları tespit etmek üzere, potansiyeli en fazla ortalama on ülke için aşağıdaki konular tek tek incelenmeli, pazar analizine yönelik sorular, ölçülebilir, güncel ve net cevaplara ulaşılarak yanıtlanmalıdır.

- Büyüme ve yoğunluk eğilimlerini gözönüne alarak, her ülkenin toplam nüfusu      
  belirlenmelidir.
- Hedef alınan belli bir yaş kitlesi var ise nüfus içindeki yüzdesi araştırılmalıdır.
- Nüfusun ne kadarının kent, banliyö ya da kırsal kesimde yaşadığı belirlenmelidir.
- Pazara girecek olan ürün ya da hizmeti etkileyebilecek olan iklim ve hava değişiklikleri    
  olup olmadığı tesbit edilmelidir.
- İhracat noktasından çeşitli hedef ülkelere taşıma mesafeleri öğrenilmelidir.
- Pazarda ulaşım ve haberleşme altyapılarının düzeyi ve kalitesi göz önüne alınmalıdır.
- Pazarda yeterli nakliye, ambalajlama, boşaltma ve diğer yerel dağıtım ağlarının olup 
  olmadığı kontrol edilmelidir.SORULARLA ANALİZ
- Devlet sisteminin özel sektöre destek olup olmadığı araştırmalıdır.
- Devlet özel sektör iş bağlantılarına ne derecede karışmaktadır?
- Yabancı ürünlerin ithalatına karşı devletin tutumu nedir?
- Politik sistem istikrarlı mı yoksa sık sık değişiyor mu?
- Devlet, kotaları, gümrük vergilerini ve diğer ticaret engellerini kaldırmaya çalışıyor mu ?
- Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ-WTO) üye mi ? Gümrük duvarlarını istediği zaman   
  yükseltebilir veya ithalatına yasaklama koyabilir mi ?
- İthalatın ve ihracatın daha yüksek seviyelere çıkarılmasını teşvik için ülkenin tavrı nedir ?
- Pazarda ithal ürünler ne ölçüde kabul görmektedir ?
- Serbest ve açık görünmesine rağmen, pazar yabancılara kapalı mı ?
- Hedef ülke için tahmin edilen ekonomik büyüme nedir ?
- Hedef pazarın Gayri Safi Milli Hasılası ve ödemeler dengesi nedir ?
- Genel ekonomi içinde ithalat ve ihracatın yüzdeleri nelerdir ?
- Hedef ülkenin ithalat ihracat oranı nedir?
- Hedef ülkede enflasyon oranı nedir? Pazar ve kambiyo mevzuatı nasıl çalışmaktadır ?
- Hedef ülkenin kişi başına milli geliri nedir? Gelir düzeyleri artıyor mu ?
- Gelirin yüzde kaçı tüketim maddelerine harcanıyor ?
- Nüfusun yüzde kaçı okuma yazma bilmiyor? Ulaşılan ortalama eğitim seviyesi nedir ?
- Nüfusun yüzde kaçı orta sınıf olarak belirlenmiştir ?
- Hedef pazar ne derecede iç pazara benziyor ?
- Ürün ya da hizmete ilişkin tercüme ya da adaptasyona ihtiyaç var mı?
- Hedef ülkede dağıtımcı sözleşmelerinin yasal yönleri nelerdir ?
- Ticaret için gerekli dokümanlar, teknik ve çevreye ilişkin ithalat düzenlemeleri nelerdir ?
- Ürün ya da hizmeti etkileyen fikri mülkiyet koruma yasaları nelerdir ?
- Eğer ticari bir anlaşmazlık çıkarsa, hukuki sistem adil ve tarafsız bir inceleme olanağı 
  sağlıyor mu?
- Vergi yasaları yabancılar için adil mi ? Yurt dışına çıkacak olan ihracat gelirleri için vergi 
  oranı nedir ?
- Hedef pazarda ürün için belli bir talep var mı ?
- Hedef pazarda ürünün yüzde kaçı üretiliyor, yüzde kaçı ithal ediliyor ?
- Ürün ya da hizmet hedef pazarda anlaşılmış ve kabul edilmiş midir ?
- Pazarda şu anda kaç yabancı rakip var ? Hangi ülkelerden ?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder