12.05.2016

İHRACATA HAZIRLIK VE BAŞLANGIÇ SÜREÇLERİ

ihracata başlangıç


İhracata Karar Vermeden Önce Hangi Sorulara Cevap Verilmelidir?

İhracat, önemli ölçüde idari, mali ve üretimle ilgili kaynakların kullanımını gerektirir. Bu nedenle, ihracata karar vermeden önce iyi bir değerlendirme yapabilmek için aşağıdaki sorulara cevap aramak önemlidir


İhracat Yapacak Firmanın Yurtiçi Performansı

- Firma iç pazarda başarılımı? mevcut üretim kapasitesi nedir?
- Ürünün mevcut durumda yurtiçi pazar payı nedir?

Firmanın İhracat Konusundaki Kararlılık ve Arzusu

- Firmanın ihracat yapmaktaki amacı nedir?
- Firmanın hiyerarşik yapısı içerisinde ihracat bölümü hangi düzeydedir?
- İhracat sürecinde firmanın hangi düzeyde elemanları görev alacaktır?
- Firmanın eleman sayısını artırmaya gerek var mıdır?
- Firmanın (veya çalışanlarının) dış pazarlar ve ihracat konularında deneyimleri nelerdir?
- Firma ihracat sürecinde yer almaya ne düzeyde isteklidir?
- Firma risk almaya ne kadar isteklidir?

Rekabet

- Yabancı bir pazarda, firmanın ürün veya hizmetleri rekabetçi olabilirmi avantajlar nelerdir?
- Ürün ve hizmetlerin emsali varmı, varsa ortak ve farklı yönler nelerdir?
- Ürünlerin rekabet avantajları (teknolojik, patent, fiyat, kalite) nelerdir?
Hedef Pazarlar

- Dış ülkedeki pazarın hangi kesimleri hedeflenmektedir?
- İhracat stoklu ürünlerlemi yapılacak, stok miktarı neye göre belirlenmeli?
- Firmanın dış pazarlardaki rakiplerinin performans ve avantajları, dezavantajları nelerdir?
- Ürün gümrük vergileri, kotalar ve diğer tarife dışı engeller tarafından kısıtlanmakta mıdır?
- Ürün, yurtdışındaki tüketicilerin kültürü, gelenekleri veya inanışları ile çelişiyor mu?
- Ürünün yurtdışında patent / ticari marka kanunları ile korunması gerekli mi?
- Ürünün ambalaj ve etiketlenmesine ilişkin gereklilikler nelerdir?
- Çevre ile ilgili kısıtlamalar varmı, ne ölçüde uyum gerekir?

Ürünün Pazarlanması

- Ürün ya da hizmetin reklamı nasıl yapılacak, hangi reklam kanalları önceliklidir?
- Hangi şirketler, acentalar ya da dağıtımcılar benzer ürünler satın almıştır?
- Dış pazarlara satış yaparken firmayı kim temsil edecektir?
- İhraç pazarı ile ilgili görevleri üstlenmek üzere bir acenta ya da dağıtımcı tayin edilecek midir?
- Acenta ya da dağıtımcı ile çalışılabilirmi, ürün ve bölge dağılımı yapılacakmı?
- Acenta ya da dağıtımcının hangi davranışları kabul edilebilir?
- Potansiyel alıcı ürünün çalışır halde bir model ya da örneğini görebilir mi, numune gönderilebilirmi?
- Ürün ya da hizmete dair mevcut uluslararası fuarlar nelerdir, hangi dönemlerde gerçekleşir?
- Ürün veya hizmet hedef pazarda aynı isimle mi satılacaktır?

Fiyatlandırma ve Ticari Koşullar

- Fiyat belirlenirken nelere dikkat edilmeli, nasıl hesaplanacaktır?
- Hizmet verme koşulları nelerdir?
- Ödeme ve kredi vadeleri nelerdir, vadeli satışlar için riskler ve önlemler belirlendimi?
- Ürünün garanti süresi varmı, garanti kapsamında muhtemel aksiyonlar nelerdir?
- İndirim koşulları nelerdir, hangi şartlarda ve ne şekilde uygulanmalı?


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder