15.05.2016

İTHALAT GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE GEREKLİ BELGELER

ithalat gümrükleme


İthalatta, gümrük işlemleri titizlikle gerçekleştirilmelidir. Gümrük aşamasında belge bazında eksiklikler çıktığı takdirde mallar gümrükte beklendiğinden daha uzun süre kalabilir ve demuraj, ardiye ya da mahrece iade (eşyanın geldiği ülkeye geri gönderilmesi ) gibi durumlarda maliyeti etkileyecek ölçüde ciddi masraflar oluşabilir Gümrükleme işlemleri ve ithalatın finansmanı hususlarına gereken önem verilmelidir.  

İTHALAT İZİN BELGELERİNİN TEMİN EDİLMESİ

İthalat yapmak isteyen kişilerin, ilgili mevzuat çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvurmaları gerekir. Bu konuda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın web sayfası firmalar açısından oldukça yararlı olup, söz konusu sayfada güncel olarak bütün ithalat ve standardizasyon tebliğlerine yer verilmektedir. Bazı ürünlerin ithalatında ürünün niteliği itibariyle ilgili kurum ve kuruluşlardan yukarıda belirtilen tebliğler çerçevesinde bazı belgelerin alınması ya da onaylatılması gerekir.
 • TSE’den Uygunluk Belgesi,
 • Tarım ve Köy işleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’ndan Kontrol Belgesi,  
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylanacak garanti belgesi,
 • Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Kontrol Belgesi / Uygunluk Belgesi / Kimyasal madde
 • İthalat Belgesi, 
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan İthalat İzleme Belgesi / Gözetim Belgesi
 • Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan Uygunluk belgesi
Gibi çeşitli kurumlardan birtakım belgelerin ithalattan evvel temin edilerek giriş gümrük müdürlüğüne sunulması zorunludur. Aksi takdirde ithalata izin verilmez.İTHALAT İÇİN GEREKLİ BELGELERDEN  MUAFİYET İMKANLARI

İthal işlemlerinde çeşitli kurumlardan alınması gereken belgeler konusunda ilgili tebliğlerin incelenmesi çok önemlidir. Zira, ilgili tebliğlerde, ithalatçı firmalara, istenilen belgenin temini konusunda tebliğlerde belirtilen koşulların sağlanması kaydıyla birçok muafiyet tanınmıştır.   

GARANTİ BELGESİ’NDEN MUAFİYET

Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; satıcı ile tüketici arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu yoktur. Muafiyetten yararlanmak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvurmak gerekir.


GÜMRÜK İDARESİNE SUNULMASI MUHTEMEL BELGELER

 • TSE’den Uygunluk Belgesi,
 • Tarım ve Köy işleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’ndan Kontrol Belgesi,  
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylanacak garanti belgesi,
 • Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Kontrol Belgesi / Uygunluk Belgesi / KimyasalMadde 
 • İthalat Belgesi, 
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan İthalat İzleme Belgesi / Gözetim Belgesi
 • Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan Uygunluk Belgesi
 • Orijinal fatura
 • İthal eşyasına ait kıymet bildirim formu
 • Menşe şahadetnamesi
 • EUR.1 Dolaşım Sertifikası ( Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamı eşya ile AKÇT ürünleri, AB menşeli tarım ürünleri ithalatında )
 • A.TR Dolaşım Belgesi ( Gümrük Birliği Anlaşması kapsamı sanayi ve işlenmiş tarım
 • ürünlerinin ithalatında )
 • Çeki listesi
 • Konşimento veya yük senedi
 • Navlun faturası ve / veya sigorta poliçesi
 • İşlenmiş tarım ürünleri beyan formu / analiz sonuç raporu
 • Uygunluk belgesi
 • Uygunluk yazısı
 • Onay belgesi
 • Garanti belgesi
 • İzin yazısı / izin belgesi
 • Fon alındı makbuzu ( vadeli akreditif, mal mukabili ve kabul kredili ödeme şekillerine göre
 • ithal edilen eşya için Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisini yapan banka veya özel finans kurumunca düzenlenmiş makbuz
 • İthal lisansı
 • Gözetim belgesi
     İthalatta gerekli olacak belgeler, özetle eşyanın cins, nev’i ve niteliğine, ticaretin yapıldığı ülke veya ülke grubuna, anlaşmalara, ithalat bedelinin ödeme şekline, menşeine, eşyanın ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş önlemlere, ilgili kurumlarca belirlenmiş özel düzenlemelere tabi olup olmadığına bağlıdır. Malların gümrüklenmesinin yapılabilmesi için dokümanlar ve malların birbiri ile uyumlu olması gerekir. Belgeler konusunda firmaların gümrük müşavirlerine danışmaları önerilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder