31.07.2016

AKREDİTASYON


Akreditasyon standartları

Kelime Anlamı olarak Akreditasyon: Yetki verilmiş, resmen tanınmış , kabul edilmiş anlamına gelir.
Akreditasyon, Uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kritere göre yapılan çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri  uygunluk teyit belgelerinin (deney raporları muayene belgeleri, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır. Kalite sistemine ilk kez dahil olunacak durumlarda yeterlilik ve uygunluk incelenir, halihazırda sahip olunan kalite belgeleri ise düzenli aralıklarla denetlenir. Akreditasyon sistemi sayesinde akreditasyon, ticarette teknik engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmaktadır.

Akreditasyon sisteminin tüm dünyaca kabulü, Akreditasyon kuruluşları arasındaki entegrasyon ve güven mekanizması ise akreditasyon kuruluşları tarafından oluşturulmuş olan IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu), ILAC (Uluslararası Laborataur Akreditasyonu Birliği ), EA (Avrupa Akreditasyon Birliği) uluslararası veya bölgesel örgütler ile yapılmakta olan karşılıklı tanınma anlaşmaları ile sağlanmıştır.. 

Türkiye’de  4 Kasım 1999’da Resmi Gazete’de yayınlanan "Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun"  ile, laboratuvar, belgelendirme ve muayene hizmetlerini yürütecek yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşları akredite etmek, bu kuruluşların belirlenen ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyetlerde bulunmalarını ve bu suretle ürün/hizmet, sistem, personel ve laboratuvar belgelerinin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla, merkezi Ankara’da olmak üzere Başbakanlıkla ilgili, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, idari ve mali özerkliğe sahip "Türk Akreditasyon Kurumu" (TÜRKAK) kurulmuştur. 2001 yılında akreditasyon hizmeti vermeye başlamış olan TÜRKAK, 2008 yılı itibari ile karşılıklı tanınma anlaşmalarına konu olan tüm akreditasyon alanlarında Avrupa Akreditasyon Birliği ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalamış bulunmaktadır. Ayrıca TÜRKAK, Uluslar arası Akreditasyon Forumunun (IAF) ve  Uluslar arası Laboratuar Akreditasyonu Birliğinin (ILAC) tam üyesi konumundadır.

AKREDİTASYONUN FAYDALARI
 • Akreditasyon sahibi ürün ve firmaların kalite standartları Uluslararası kabul görür
 • Akreditasyon, Paydaşların kalite iyileştirme faaliyetlerine katılımını sağlar,
 • Akreditasyon, Uluslararası Bürokratik karmaşadan kurtarır
 • Akreditasyon, Çıktıların kalitesini iyileştirir,
 • Akreditasyon, Kalite iyileştirme girişimlerini başlatılmasını destekler,      
 • Akreditasyon, Finansal destek sağlamak için mesnet oluşturur,
 • Akreditasyon, ürün ve hizmetlerinin güvenilirliğine dair  motivasyon ve özgüven sağlar,
 • Akreditasyon sahibi firmalarda Nitelikli iş ve işleyiş ortamı oluşur
Akreditasyona Neden İhtiyaç Duyulur? 
 • Uluslararası ticareti kolaylaştırmak
 • Uygunluk değerlendirmesi altyapısı oluşturmak
 • Yeterliliği müşteriler için şeffaf hale getirmek
 • Belge ve raporların güvenirliği artırmak
Akreditasyon Standartları:
 • TS EN 45011:2001 Ürün Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyonu,
 • TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistem Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyonu,
 • TS EN ISO/IEC 17020:2005 Test ve Kalibrasyon Laboratuarları Akreditasyonu,
 • TS EN ISO/IEC 17025:2005, Muayene Kuruluşları Akreditasyonu, şeklindedir.
AKREDİTASYON HİZMETLERİNE YÖNELİK STANDARTLAR VE EA, ILAC, IAF DOKÜMANLARI
TÜRKAK bünyesinde gerçekleşen akreditasyon faaliyetlerinde, Uluslararası Akreditasyon Birliklerince hazırlanmış aşağıda listelenen kılavuz dökümanları kabul eder ve buna göre işlem yapar. Güncel dokümantasyona her akreditasyon türüne ilişkin ilgili Akreditasyon Birliğinin web sitesinden ulaşılabilir.
EA - AVRUPA AKREDİTASYON BİRLİĞİ DÖKÜMANLARI
http://www.european-accreditation.org
 • EA 3/01 
 • EA 3/04 
 • EA 4/02 
 • EA 4/07 
 • EA 4/14 
 • EA 4/16 
 • EA ILAC-IAF A4 
 • EA 5/02 
 • EA 6/01 
 • EA 7/01 
 • EA 7/02 
 IAF - ULUSLARARASI AKREDİTASYON FORMU
http://www.iaf.nu
 • IAF GD3 
 • IAF GD24 
 ILAC - ULUSLARARASI LABORATUVAR AKREDİTASYON BİRLİĞİ
http://www.ilac.org
 • ILAC G21

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder