31.08.2016

İHRACAT VE İTHALAT AŞAMALARINDA BAŞVURULAN KURUMLAR

İHRACAT Kurumları, ithalat kurumları


EKONOMİ BAKANLIĞI ( ESKİ DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI )
2011 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı kaldırılarak Dış ticarete dair tüm yurtiçi ve yurtdışı birimler Ekonomi Bakanlığına bağlandı. Dış ticaret mevzuatının ve dış ticaret politikalarının belirlenmesi, ihracat ve ithalata dair ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik ilişkileri düzenlemek, uygulamak ve geliştirmek bakanlığın asli görevleridir.

Dış ticarete konu ürünlerin mevcut mevzuatlara ve standartlara uygun işlem görmesini sağlamak, buna istinaden ithalat ve ihracata dair gerekli gümrük denetimlerini yapmak, ticarette teknik engellerin kaldırılmasına ve dış ticaret dengelerinin ülkemiz lehine geliştirilmesini sağlayacak çalışmalar yürütmek için Ekonomi Bakanlığı kendisine bağlı hizmet birimlerini kullanır.

Ekonomi Bakanlığının ana hizmet birimler:
İhracat Genel Müdürlüğü
İthalat Genel Müdürlüğü
Anlaşmalar Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Serbest Bölgeler
Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

MALİYE BAKANLIĞI
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 11. maddesinde ihracat teslimleri ve bu
teslimlere ilişkin hizmetler ile yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler KDV’den istisna
edilmiş olup, ilgili kurumlarca yürütülür.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
Hazine Müsteşarlığı kamu mali varlık ve yükümlülüklerini yönetmek, ekonomik, finansal ve sektörel politikalar ile düzenlemeleri oluşturmak, uygulamak, denetlemek ve uluslararası ekonomik ilişkilerin koordinasyonunu sağlamak misyonuyla faaliyet gösteren müsteşarlıktır. İhracatta ve ithalatta ödeme şekillerinin belirlenmesi, mal bedelinin tahsili veya ödemelere dair işlemlerin, kambiyo mevzuatı uyarınca izlenmesi ve sonuçlandırılmasının usul ve esaslarını belirlemektedir.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Dış ticaret mevzuatı hükümleri uyarınca, ithalat ve ihracat işlemlerinin gümrük noktalarında yapılacak işlemlerinin gümrük mevzuatına uygun şekilde gerçekleşmesi için gerekli düzenleme, uygulama ve takip işlerini yapan bakanlıktır. uygulanmasını sağlamaktadır.
İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ
Türkiye ihracatının geliştirilmesi ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması temel amacıyla kurulmuş ilk ve tek kamu kuruluşudur. İhracatçıya yurtdışı pazarlarda gereksinim duyacağı ticari bilgiyi sağlar, dış ticarete ilişkin konularda eğitim programı düzenler, firmaların uluslararası pazarlarda düzenlenen fuarlara milli katılımını organize eder.

İHRACATÇI BİRLİKLERİ
İhracatçıları teşkilatlandırmak suretiyle ihracatı artırmak, ihracatçıların mesleki faaliyetlerini ve ilişkilerini tanzim etmek, Dış Ticaret Müsteşarlığının vereceği görevleri yerine getirmektir.

ZİRAİ KARANTİNA TEŞKİLATI, VETERİNER MÜDÜRLÜKLERİ VE TARIM İL MÜDÜRLÜKLERİ
Ülkemiz menşeli tarım ürünlerinin, hayvan ve hayvansal maddelerin ihracatında sağlık belgelerini
düzenlemektedir.

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU
Atom enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanımına yönelik nükleer ve radyolojik konularda araştırmacıların, kullanıcıların, düzenleyici kuruluş elemanlarının ve halkın eğitimine yönelik çeşitli düzeylerde ulusal ve uluslararası kurs, seminer, çalıştay, vb. çalışmalar yapılmaktadır.

TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI
Dış Ticarette kullanılan ve uluslararası nitelik taşıyan belgelerin düzenlenmesi ve onaylanmasında yetkili kuruluşlardır.

BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI
Dış ticaret işlemlerinde, alıcı ve satıcı arasında vesaiklerin iletişimi ve ödemelerin gerçekleşmesinde aracılık yapmaktadırlar. Kambiyo mevzuatı kapsamında ihracat bedellerinin getirilmesi ve bozdurulmasında yardımcı kuruluşlardır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder