10.10.2016

İTHALATI BELİRLİ KURULUŞLARCA YAPILABİLEN EŞYALAR


weapon, export, ithalat

Bazı mal ve ürün gruplarının ithalatı, ilgili kanunlarca belirlenmiş belirli kurum ve kuruluşlarca yapılabilir. Bazı eşyaların ithalat izni özel sektörde faaliyet gösteren firmalara, Devlet kurumlarınca özel ithalat yetkisi sağlanarak gerçekleştirilebilir. Örneğin Milli Savunma Bakanlığının yetkilendirdiği bazı firmalar, yerli silah sanayinde kullanılmak üzere bazı silah ve parçalarının ithalatını yapabilirler (www.ihracat.co)

İTHALATTA YETKİLİ KURUM
İTHAL EDİLECEK ÜRÜN GRUBU
Kızılay Genel Müdürlüğü
Kına kına kabukları, potasyum iyodür, kına kına alkoloidleri ve bunların türevleri 
Tekel Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü
425 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanununda yer verilen alkollü müstahzarlar
Tekel Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile bu kuruluş tarafından inhisar kapsamında olmadığına karar verilmesi durumunda meşrubat sanayine dahil kuruluşlar
İçki imalinde kullanılan alkollü birleşik müstahzarlar 
Milli Savunma, Sağlık , Tarım ve Köyişleri, Orman, Maliye, İçişleri Bakanlıkları veya Gümrük Müsteşarlığının ihtiyacı için bu kuruluşlar tarafından

Zehirli gazlar 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları 
İşlenmemiş Kıymetli Maden 
İmalatçılar (İthal taleplerinde Tekel Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ilgilendirildiği Bakanlıktan, tütün ve tütün mamulleri üretmek üzere fabrika açma ve işletme izni alındığına dair belge aranacaktır) 

Yaprak tütün ve tütün döküntüleri, tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar, diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler, “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün, tütün hülasa ve salçaları
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Bankalar ve özel finans kurumları 
482.52.2.9.11 ve 482.52.8.9.11. GTİP’li yalnız banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtlar

482.52.2.9.11 ve 482.52.8.9.11.GTİP’li yalnız çek kağıtları,
Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, MİT Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği veya bu kuruşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlar 
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığınca her yıl yayımlanan “Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ” kapsamı 931.... GTİP’li harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.7 pozisyonundaki silahlar hariç) ile 935.9.1.., 936.3.1.1., 936.3.3.. ve 936.9.1.. GTİP’li harp silahlarına ait aksam ve parçalar 
İthal taleplerinde deniz haritaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın (Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı) diğer haritalar için ise Milli Savunma Bakanlığı’nın (Harita Genel Komutanlığı) uygunluk belgesi aranır. 
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan “Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğ”de belirtilen eşya 
Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlar
Harp silahları, revolverler, tabancalar
(www.ihracat.co)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder