29.11.2016

İHRACAT KAZANIMLARI VE FİRMALARA POZİTİF ETKİLERİKüçük, büyük neredeyse her firma dış ticaret konusunda isteklidir. Neden firmalar ihracatı hedefler 
İhracata başlamak, dış pazarlarda pay elde etmek özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler için etkili bir büyüme stratejisidir. Yurt dışına satış yapmak sadece satış ve karlılığı arttırmayı değil, beraberinde firmaların üretim, kalite, pazarlama, muhasebe, finansman, insan kaynakları dahil tüm departmanlarında iyileştirme ve yeniden yapılandırmayı gerektirecek, yönetsel süreçlerin, departmanlar arası koordinasyonun arttırılması gittikçe daha önemli olacaktır.
İhracat kapasitesi, uluslararası Pazar payı belli bir büyüklüğe gelmiş firmalarda, küresel ve yerel rakiplerle aynı anda ve etkili bir şekilde baş edebilmenin tek yolu, bilgi teknolojileri temel alınarak işletme kaynaklarının en iyi şekilde yönetilmesini sağlayacak bir sistemin kurulması olacaktır.


Firmaların ihracatı hedeflemelerinin hem sebepleri ve aynı zamanda firmalara artı değer olarak dönecek sonuçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Satışları arttırmak: Sadece dış piyasaları hedefleyen yani ihracat amacıyla kurulan ya da sonradan stratejisini bu şekilde belirleyen firmalar olabileceği gibi genelde iç piyasada belli bir başarı kazanan firmalar aynı performansı dış pazarlarda yakalama beklentisiyle ihracata yönelebilir.

Rekabet gücünü arttırmak: Bu sadece firmanın cirosu ya da kaynak büyüklüğünün artması olarak algılanmamalı. Farklı ülkelerde farklı rekabet şartlarında ürünlerini pazarlayabilmeyi, satış yapabilmeyi başaran firmaların, küresel ve yerel piyasalar arasındaki etkileşimi kavramaları ve değişimi takip edebilmeleri daha kolay olacaktır. Farklı rekabet koşulları, farklı siyasal ve demografik şartlarda, farklı kültürel algılara göre, firmanın marka ve ürünlerini tutundurabilmesi, firamnın vizyonunu ve perspektifini geliştirecektir. (www.ihracat.co)

Olumsuz piyasa şartlarında mücadele edebilmek: Firma kendi ülkesinde yaşanan mevsimsel ve dönemsel, arz talep dengesizliklerinden, yerel ya da küresel, siyasal veya ekonomik krizlerin iç piyasaya yansıyan etkilerinden ihracat kapasitesi oranında korunmuş olur. Bu noktada firmanın farklı coğrafyalarda, çok sayıda ülkede pazar payı olması, sadece iç piyasada oluşabilecek olumsuzluklardan değil, bölgesel çalkantılardan, dünyanın belli bölgelerinde çok sayıda ülkede ortaya çıkabilecek kriz ve durgunluk dönemlerinden en az etkiyle çıkabilmesini sağlayacaktır. Örneğin AB genelinde yaşanan bir kriz, aynı zamanda Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihracat yapan bir firmayı daha az etkileyecektir.

Uluslararası iş kültürü ve vizyon sahibi olmak: Dış ticaret kapasitesi arttıkça ve özellikle firmalar farklı coğrafyalarda farklı pazarlarda rekabet şansı buldukça, farklı işletme modelleri ile etkileşime geçme, farklı rekabet koşullarına uyum sağlama ve farklı iş modellerini deneme şansı bulacak ya da belki istemeseler de bu değişime ayak uydurmanın yollarını aramak zorunda kalacaklardır. Bir firmanın Avrupa ve Japonya pazarındaki rakipleri, mücadele şartları ve yöntemleri kesinlikle aynı olmayacaktır. (www.ihracat.co)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder