Deprem Yardım

İTHALATI YASAK VE ÖZEL İZNE TABİ MALLAR

ithalatı yasak ürünler, ithali yasak mallar, ithalı özel izne tabi mallar, ithalatı özel izne tabi ürünler, İthali Yasak ve Atık Maddeler, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddeler, Bazı Boyar Maddelerin ithalatı, Ozon Tabakasını İncelten Boyar Maddelerin ithalatı, Sahte etiket ve ambalaj maddesi ithalatı, Oyun Alet ve Makineleri ithalatı, İpek Böceği Tohumu ithalatı, Zirai Amaçla Kullanılan gübre ve tütrevleri ithalatı, Esrar ve Müstahzar Afyon ithalatı
ithalatı özel izne tabi ürünler

İthalat Yasakları ve Kısıtlamalar

Bazı ülkeler belirli ürünler için tek taraflı yasaklar uygular. Kimi zaman uluslararası anlaşmalar kapsamında ülkeler arası ortak kararlarla, karşılıklı ticareti yasak, sınırlı veya özel izinlere tabi olan ürünler vardır.

Esrar ve Müstahzar Afyon ithalatı : 

2313 sayılı Uyuşturucu Maddeleri Murakabesi Hakkında Kanun ve 1961 sayılı Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi ve 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde bu türden uyuşturucu maddelerin ticareti ve dolayısıyla ithalatı yasaklanmıştır.
Resmi gazete linki: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2313.pdf

Ayrıca “ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/4” tebliği ile Sağlık Bakanlığının özel izni ile Ek-1’deki listede yer alan madde ve müstahzarların ithalatı; 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve 1961 Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi ve 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi ve Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile ulusal mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. (www.ihracat.co)
Resmi gazete linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M4-9.htm
Resmi gazete linki Ek1: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M4-9-1.pdf

İpek Böceği Tohumu ithalatı: 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca görülecek ihtiyaç üzerine verilecek ithal izinleri hariç, ipek böceği tohumunun ithali 859 sayılı “İpek Böceği Tohumu ithalatı yasak iken 26/4/2007 sayılı tebliğ ile bu kanun ve dolayısıyla yasak yürürlükten kaldırılmıştır.


Zirai Amaçla Kullanılan gübre ve tütrevleri ithalatı: 

Her Türlü Toprak, Yaprak, Sap, Saman, Ot ve Tabii Gübrenin ithali yasaktır. Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik ekinde yer alan ürünleri kapsar. ) Ek-5/B’de G.T.P ve tanımları belirtilen ve Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
Resmi gazete linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M1-2.pdf


Oyun Alet ve Makineleri ithalatı

1968 Tarihli ve 1072 Sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde rulet, tilt, langırt ve benzeri baht ve talihe bağlı veya maharet isteyen otomatik veya yarı otomatik el ve ayakla kullanılan oyun alet ve makinelerinin ithali yasaktır. 
Resmi gazete linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130219-8-1.pdf
23.1.2008 tarihli ve 5728 Sayılı Kanun’un 325. Maddesi’yle değiştirilen 2. maddesi’nin , Kanun’un 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘’langırt’’ ibaresi iptal edilmiştir. Bu kanunun uygulanmasında spor kulüpleri, gençlik teşekkülleri ve dernekler umuma açık yer sayılır.
Ancak 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Kanununun 18 inci maddesi hükümleri saklıdır.
Resmi gazete linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/10/20041023.htm


Sahte etiket ve ambalaj maddesi ithalatı: 

4458 sayılı Gümrük Kanununun 56. Maddesi uyarınca sahte etiket ve ambalaj maddesinin ithalatı yasak bulunmaktadır. 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinin (2), (6), (8), (9), (10), (13) ve (20) numaralı bentleri 18/6/2009 tarihli 5911 nolu kanunla değiştirilmiştir.(www.ihracat.co)
Resmi gazete linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/07/20090707-1.htm

Ozon Tabakasını İncelten Boyar Maddeler ithalatı: 

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan “Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ” uyarınca; Tebliğ eklerinden Ek-A’da yer almayan ülkelerden Ek-I’ ve Ek-II’de GTİP ve isimleri belirtilen maddelerin, Ek-B’de yer almayan ülkelerden Ek-III ve Ek-IV GTİP ve isimleri belirtilen maddelerin ithalatı yapılamaz.Bazı Boyar Maddeler ithalatı:

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan “Bazı Boyar Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ”, ile ithal edilen deri, tekstil ve hazır giyim ürünlerinin bu Tebliğin 2 nci maddesinde belirtilen mevzuat kapsamında yasaklanmış olan maddeler kullanılarak üretilmiş olup olmadığının risk değerlendirmesi yoluyla denetlenmesini düzenlemektir.
Resmi gazete linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/12/20081231M2-16.html


Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddeler ithalatı

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ” ekindeki Ek-I sayılı listede kayıtlı maddelerin ithali ve Ek-II sayılı liste kapsamı maddelerin Ek-A’da belirtilen ülkelerden ithali yasaktır.
 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli, 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme hükümleri uyarınca, ek-1, ek-2 ve ek-3’te yer alan listeler kapsamı kimyasal maddelerin ithalatı aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenmiştir.
Resmi Gazete linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/12/20081231M2-16.html


Bazı Atık ve Maddeler ithalatı

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığının yayınladığı tebliğ kapsamında “İthali Yasak ve Atık Maddeler” listesi kapsamında yer alan eşyanın ithalatı yasaktır. Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1’deki listede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (www.ihracat.co)
Resmi gazete linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M4-8.htm

YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,103,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,28,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,12,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: İTHALATI YASAK VE ÖZEL İZNE TABİ MALLAR
İTHALATI YASAK VE ÖZEL İZNE TABİ MALLAR
ithalatı yasak ürünler, ithali yasak mallar, ithalı özel izne tabi mallar, ithalatı özel izne tabi ürünler, İthali Yasak ve Atık Maddeler, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddeler, Bazı Boyar Maddelerin ithalatı, Ozon Tabakasını İncelten Boyar Maddelerin ithalatı, Sahte etiket ve ambalaj maddesi ithalatı, Oyun Alet ve Makineleri ithalatı, İpek Böceği Tohumu ithalatı, Zirai Amaçla Kullanılan gübre ve tütrevleri ithalatı, Esrar ve Müstahzar Afyon ithalatı
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvCGTriBjm8xux3B96N0c7xBU_FdVFtvWnRuzYEgSdTNt6VN21NmFNgl2Q_C2n6fHEqbqbG6_LY376FOW2N_D7AFld_xQuw8GqaySWyXPlj0TQ0Z6quTko_sw_zexYrAWx1tW1puiy_Ak/s400/import_ithalat.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvCGTriBjm8xux3B96N0c7xBU_FdVFtvWnRuzYEgSdTNt6VN21NmFNgl2Q_C2n6fHEqbqbG6_LY376FOW2N_D7AFld_xQuw8GqaySWyXPlj0TQ0Z6quTko_sw_zexYrAWx1tW1puiy_Ak/s72-c/import_ithalat.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2016/11/ithalati-yasakli-ve-ozel-izne-tabi.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2016/11/ithalati-yasakli-ve-ozel-izne-tabi.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content