18.11.2016

KOMBİNE TAŞIMACILIK

kombine taşımacılık


Kombine taşımacılık, belirli noktalar arasında, ya da kapıdan kapıya, farklı taşıma araçları, entegre bir şekilde kullanılarak, sevkiyatın hızlı, kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini ifade eder.
Özellikle uluslararası sevkiyatlarda, coğrafi faktörlerler, termin, yükün ağırlık ve hacimsel özellikleri gibi şartlardan dolayı bazen tek bir sevkiyat aracıyla operasyonu gerçekleştirmek mümkün olamamakta ve müşteriden teslim alınan yükün alıcıya ulaştırılması için birden fazla taşıma türü ve aracının kullanılması Zorunluluk haline gelir.

Kombine taşımacılık, Kombine Taşımacılık Operatörü (KTO) tarafından organize edilir ve Kombine Taşımacılık Belgesi (KTB) olarak adlandırılan bir sözleşme kapsamında, yük, satıcının kapısından alınarak alıcının kapısına teslim edilir.(www.ihracat.co)

Kombine Taşımacılığın Temel Bileşenleri
 • Taşıma araçları : gemi, kamyon, uçak, tren,
 • Taşıma üniteleri : konteynerler, paletler, treylerler
 • Taşıma terminalleri : limanlar, yükleme indirme bindirme araçlarıKOMBİNE TAŞIMA MODELLERİ
Tek Modlu Taşıma - unimodal transport : Eşyaların bir veya daha fazla taşıyıcı tarafından tek bir taşıma türü kullanılarak taşınmasına Tek Modlu Taşıma (unimodal transport) denir. Örneğin tek bir karayolu taşıdı veya yine karayolu taşıtı olmak üzere birden fazla aracın kullanılarak taşınmasıdır. Aynı yöntem denizyolu, demiryolu veya havayolu taşımacılığındada kullanılabilir.

Modlar Arası Taşıma - intermodal transport : Sevkiyatın, yükün içinde bulunduğu taşıma ünitesinden aktarılmaksızın, yalnızca taşıma ünitesini aktarması suretiyle gerçekleşen taşıma biçimidir. Örneğin konteyner ya da treyler açılmadan farklı taşıma araçlarına aktarılarak taşınır. Konteynerın başlangıç noktasından gemiye ve son olarak gemiden varış noktasına tır ile taşınması veya Roro taşımacılığı buna örnektir. Sevkiyatı organize eden nakliye firması, intermodal sevkiyat sürecinin tamamından nakliyeyi organize eden taşıma firması sorumludur. Intermodal sevkiyatın aşamaları birbirinden bağımsız olarak ayrı firmalar tarafından gerçekleştiriliyor ise her firma kendi sürecinden sorumludur, bu durumÇoklu Taşımacılık - multimodal transport : Yükün farklı taşıma üniteleri kullanılarak, farklı taşıma araçlarıyla taşınması ile birden fazla taşıma modunun kullanılmasıdır. Özellikle dökme yüklerin taşınması için kullanılır. Örneğin karayolu araçlarının kasalarında taşınarak limana ulaştırılan dökme yük, dökme yük gemisine aktarılır. Varış noktası olarak belirlenen limanda, dökme yük gemisindeki yük bu kez nihai adrese yükün kapı teslim yapılabilmesi için tekrar karayolu araçlarına aktarılır.

Kombine Taşıma Süreçlerin Entegrasyonu
Kombine taşımacılık farklı taşıma modlarının birlikte kullanılmasını gerektirir dolayısıyla sürecin hızlı gerçekleşmesi, kesintilerin yaşanmamasıyla, gönderici, nakliyeci, alıcı ve gümrük noktalarını yöneten birimler arasında bilgi ve belge akışının sağlıklı gerçekleşmesine, taşıma araçlarının belirlenen noktalara önceden kararlaştırılmış terminlerde ulaşmasına ve aktarım işlemlerin tam zamanında yapılabilmesine bağlıdır. Bu noktada Fiziki süreçler, Bilgi paylaşım süreci ve Belgelendirme süreçleri önceden planlanmalı ve sevkiyatın başladığı andan teslim sürecine kadar kontrol altında tutulmalıdır. (www.ihracat.co)
KOMBİNE TAŞIMACILIĞIN AVANTAJLARI
 • Demiryolu ve Denizyolu modları ile hacimli ve ağır yüklerin taşınması.
 • Demiryolu ve Denizyolu modları ile karayolundaki trafiğin azaltılması.
 • Demiryolu ve Denizyolu modları ile yüksek güvenlikte taşımacılık.
 • Farklı tipte ürünlerin kombine edilerek bir arada taşınabilmesi.
 • Deniz ve trenyolu trafiğine entegre edilen karayolu taşımacılığı ile her noktaya ulaşan esnek dağıtım kapasitesi.
 • Konteyner ve treyler kasası gibi tek bir taşıyıcı birim kullanılarak, asıl yük boşaltma yükleme işlemine tekrar tekrar maruz kalmadan farklı modlar ile entegre sevkiyat yapılabilmesi.
 • Mesafenin önemli bir bölümünün denizyolu ve trenyolu ile katedilmesi sayesinde, pek çok karayolu güzergahında uygulanan geçiş ücretlerine maruz kalınmaması.
 • Mesafenin önemli bir bölümünün denizyolu ve trenyolu ile katedilmesi sayesinde, karayolu güzergahlarındaki sınır gümrüklerinde uygulanan belge ve malzeme kontrolü sebebiyle zaman kayıplarının yaşanmaması.
 • Mesafenin önemli bir bölümünün denizyolu ve trenyolu ile katedilmesi sayesinde, karayolun taşımalarında ihtiyaç duyulacak araç, yakıt ve personel giderlerinden kazanç. (www.ihracat.co)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder