Deprem Yardım

AVRUPA BİRLİĞİ İTHALAT PROSEDÜRLERİ

AB gümrük mevzuatu, Avrupa birliği ithalat, Avrupa Birliği ihracat, EORI, AB dış transit, AB iç transit, AB geçici kabul, AB serbest bölge, AB gümrük depolama, AB Antrepo, AB iiçe işleme, AB dışa işleme
european union

AB gümrük kodu, AB üyesi olmayan ülkelerle olan ticarette, gümrük konularını kapsayan tüm kuralları içeren bir kurallar setidir. Bu kurallar, tüm AB ülkelerindeki gümrük uygulamalarının aynı ve şeffaf olmasını sağlar.

AB Mevzuatı

EORI Number: (Economic Operators Registration and Identification Number / Ekonomik Operatörlerin Kayıt ve Kimlik Numarası) Ekonomik Operatör Kayıt ve Kimlik Numarası (EORI) numarası, bir AB ülkesindeki bir gümrük idaresi tarafından, AB gümrük mevzuatının kapsadığı faaliyetlerde bulunan tüm ekonomik işletmecilere (her iki şirket ve kişiye) verilen benzersiz bir tanımlayıcıdır.

AB dışında kurulan ithalatçılara ilk kez üye olduklarında bir EORI numarası tahsis edilecektir:
İthalatçı bu numarayı, örneğin gümrük beyanlarında olduğu gibi AB temelli bir tanımlayıcıya ihtiyaç duyulan herhangi bir AB gümrük yetkilisi ile olan tüm iletişimlerinde, aşağıda listelenen tüm işlemlerde kullanacaktır.:
  • Gümrük beyannamesi
  • Giriş Özet Bildirgesi (ENS - an entry summary declaration)
  • Çıkış özet beyanı (EXS - an exit summary declaration)

Giriş özeti bildirgesi, AB'ye giren sevkiyatlar hakkında önceden yük bilgisi içermektedir. Malların taşıyıcısı tarafından AB'ye ilk gümrük sınır noktasındaki gümrük idaresine teslim edilmelidir. ENS kısaca Türkiyede kullanılan Özet beyan Listesi gibidir. (www.ihracat.co)

ENS bildirimi için ithalatçı ya da onu temsilen nakliyecisine tanınan sınır süreler, taşımanın hangi araçla yapılacağına göre değişir:

Konteyner denizyolu kargo: yükleme öncesi en az 24 saat önce yabancı limanda
Dökme yük: varıştan en az 4 saat önce
Kısa deniz taşımacılığı: varıştan en az 2 saat önce
Kısa mesafeli uçuşlar (4 saatten az): en azından uçakların gerçek kalkış sürelerine göre
Uzun mesafeli uçuşlar (4 saat veya daha fazla): AB gümrük bölgesindeki ilk havalimanına gelişinizden en az 4 saat önce
Karayolu ile taşıma: varıştan en az 1 saat önce.
Not: ENS, ihracatçının ihtiyaç duyduğu diğer belgeler kadar önemlidir (konşimento, ticari faturalar, vb.). Dolayısıyla bu belgeler gibi ENS ninde ihracatçı firmaya araç varışında teslime dilebiliyor olması gerekir, aksi takdirde ihracatçı, ihracat işlemelerine başlayamayacaktır.


AB GÜMRÜK ONAY İŞLEMLERİ

Mallar, AB'ye giriş gümrük idaresine ulaştığında, aşağıdaki gümrük işlemlerinden herhagi biri uygulanıncaya kadar, gümrük gözetiminde (en fazla 90 gün boyunca) geçici depolamaya konur:

1. Serbest dolaşıma Giriş

AB'ye ithalata ilişkin koşullar tam olarak yerine getirildiğinde, yani gümrük vergilerinin ve diğer masrafların ödenmesi ve diğer tüm ithalat formalitelerinin tamamlanması durumunda, ürünler "serbest dolaşıma" girmiş sayılır, yani bir AB gümrük noktasında gümrüklemenin tamamlanması, o malın tüm AB üyesi ülkelerde kullanılabilir hale gelmesini sağlar. Birlik dışından gelen ithal malların "Birlik mallarının" gümrük statüsünü kazanması anlamına gelir.

Gümrük vergileri, varsa antidamping gibi ek vergiler ve son olarak VAT yani KDV ödendikten sonra, mallar varış ülkesindeki ithalat şartlarını yerine getirmiş ve AB gümrüğünden geçmiş sayılır ve artık AB içerisinde satışı ve tüketimi serbesttir..

2. Özel prosedürler

a) Dış ve iç transitten oluşan Transit:
Dışarıdan transit: Birlik dışından gelen mallar, gümrük birliğindeki bir ülkenin gümrük alanından, diğer ülkenin gümrük alanına transfer edilmesi gerektiğinde, ithalat vergileri ödenmeksizin transfer işlemleri gerçekleştirilebilir. Nihai gümrük işlemleri varış gümrük idaresinde yapılır, ödenmesi gereken nihai vergiler bu noktada ödenir..
İç transit: Birlik malları, yani gümrük birliği ülkelerinden birinde imal edilmiş mallar, Birliğin gümrük bölgeleri içerisinde, gümrük statüsünde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, o gümrük bölgesi dışındaki bir ülke veya bölgede geçerek bir noktadan diğerine taşınabilir.

b) Gümrük antreposu ve serbest bölgelerden oluşan depo:
Gümrük depolaması: Birlik dışı mallar, ithal vergilere, malların ithaline ilişkin diğer masraflara ve ticari politikaya tabi olmaksızın, Gümrük idarelerince yönetilen yada antrepo statüsündeki özel sahalarda bulundurulabilir.
Serbest Bölgeler: Üye Devletler, Birliğin gümrük bölgelerinin bazı bölümlerini serbest bölgeler olarak atayabilir. Bunlar, bir başka onaylanmış gümrük prosedürü atanana veya yeniden ihraç edilene kadar malların ithalat vergileri, diğer masraflar (ör. Iç vergiler) ve ticari politika tedbirleri olmaksızın barındırılabileceği özel alanlardır. Serbest bölgelerde iken mallar ayrıca işleme ve yeniden paketleme gibi basit işlemlerden geçebilir. (www.ihracat.co)

c) Geçici ve nihai kullanımı içeren özel kullanım:
Geçici kabul: Yeniden ihraç edilmesi amaçlanan Birlik dışı mallar, Birliğin gümrük bölgelerinde, ithal verginin tamamen veya kısmen rahatlamasıyla ve dahili vergiler ve ticari politika önlemleri gibi diğer masraflara tabi olmadan özel kullanıma tabi olabilir. Bu prosedür, ancak malların herhangi bir değişikliğe uğramamış olması koşuluyla kullanılabilir. Malların bu prosedür kapsamında kalabileceği azami süre 2 yıldır.
Son kullanım: mallar, özel kullanımlarından ötürü bir vergi muafiyetine tabi olarak veya indirimli bir vergi oranında serbest dolaşım için serbest bırakılabilir.
İç ve dış işleme içeren işleme

İçe işleme: Mallar Birliğin gümrük bölgelerinde bir veya daha fazla işleme operasyonunda, ithalat vergileri, vergiler ve ticari politika önlemlerine tabi olmaksızın kullanılmak üzere Birliğe getirilir. Gümrük idareleri, iç işleme prosedürünün boşaltılacağı süreyi belirtecektir. Bitmiş ürünlerin nihai olarak ihraç edilmediği yerlerde, bunlar uygun görev ve önlemlere tabi olacaktır.
Dışarıya işleme: Birlik malları, Birliğin gümrük bölgesinden geçici olarak ihraç edilerek işleme işlemleri yapılabilir. Bu mallardan kaynaklanan işlenmiş ürünler, ithalat vergilerinden tamamen veya kısmen rahatlama ile serbest dolaşımda bulunabilir.d) Gümrük beyannamesi - SAD (Single Administrative Document): SAD, herhangi bir gümrük prosedürüne (nakliye moduna bakılmaksızın, yeni bilgisayarlı transit sistemin (NCTS) henüz kullanılmadığı yerlerde ihracat, ithalat, transit, depolar, geçici ithalat, içe veya dışa aktarma vb.) gibi tüm işlemlerde kullanılır. SAD, ulusal idari gerekliliklerde açıklık sağlamayı, idari belgeleri mantıklı kılmak ve azaltmak, istenen bilgiyi azaltmak ve verileri standartlaştırmak ve uyumlaştırmayı amaçlamaktadır.


Ayrıca bazı AB üyesi ülkeler, ithalat ını yaptıkları eşyanın çıkış ülkesinde düzenlenen gümrük beyannamesinin kopyasını SADolarak adlandırarak talep ederler. Örneğin Polonyalı bir ithalatçı, Türkiyeden ihracat yaparken, ihracatçıdan, gümrük beyannamesinin kopyasını talep edebilir. (www.ihracat.co)

Gümrük amaçlı değer: AB üyesi ülkeler Birlik dışındaki ülkelerden yapılan ithalatlara dair tek bir gümrük vergisi uygularlar, bunun haricinde her ülke kendi içinde farklı VAT yani KDV benzeri vergiler talep edebilir, tüm bu vergiler ithal edilen malın değerinin bir yüzdesi olarak ifade edilir. Gümrük idareleri, eşyanın AB'ye giriş noktasındaki ticari değerine dayanan gümrük amaçlı değerini tanımlar: satın alma fiyatı artı malların gümrük bölgesine girdiği noktaya kadar navlun masrafları yani CIF fiyat üzerinden vergi hesabı yapılır. 

YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,104,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,29,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,13,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: AVRUPA BİRLİĞİ İTHALAT PROSEDÜRLERİ
AVRUPA BİRLİĞİ İTHALAT PROSEDÜRLERİ
AB gümrük mevzuatu, Avrupa birliği ithalat, Avrupa Birliği ihracat, EORI, AB dış transit, AB iç transit, AB geçici kabul, AB serbest bölge, AB gümrük depolama, AB Antrepo, AB iiçe işleme, AB dışa işleme
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHIjr1VU0wF_KtXvThIX0RlLUmtMQ1CqAUYra7EjbUJ8l5xnDSRdvdpdx5xlBB83UFGu_BdP2sz79H5I0O3c6uVPWG8y9yJ0wuKdcxsBvspfYFLPjlIGfFWpuEsXuGAj0o6fqhNdHNDr0/s640/EUROPEAN-UNION.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHIjr1VU0wF_KtXvThIX0RlLUmtMQ1CqAUYra7EjbUJ8l5xnDSRdvdpdx5xlBB83UFGu_BdP2sz79H5I0O3c6uVPWG8y9yJ0wuKdcxsBvspfYFLPjlIGfFWpuEsXuGAj0o6fqhNdHNDr0/s72-c/EUROPEAN-UNION.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2017/01/avrupa-birligi-ithalat-prosedurleri.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2017/01/avrupa-birligi-ithalat-prosedurleri.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content