11.01.2017

OKS - ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURU REHBERİİhracatçı ve/veya ithalatçı olarak belirli bir dış ticaret kapasitesine veya sermayeye sahip firmaların gümrük işlem süreçlerini hızlandırmak ve işlem maliyetlerini düşürmek amacıyla sunulan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi. Sağladığı kolaylıklar ve statü itibarı ile bu belgeyi alabilmek için gerekli koşulları sağlayan her firmanın en kısa zamanda alması gereken bir belgedir.

OKSB – Onaylanmış Kişi Statü başvuruları bilindiği gibi artık A,B,C, gibi ayrı sınıflarda değil, daha önce C grubu kapsamındaki özelliklerin genişletilmiş haliyle tek bir belge kapsamında yapılmakta ve “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” adı ile tanımlanmaktadır, (7/10/2009 - 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 22. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “A, B veya C sınıfı”  ibareleri, 07/10/2016 – 29850 nolu tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.)

OKSB – Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvuru evrakları nasıl hazırlanır
OKS başvurusu evraklarının kontrolü ve onayı için bir YGM ile çalışmanız gerekecek. Aynı zamanda ATR tespit formu ve performans güvenlik formu için gümrükçünüzden detsek alacaksınız. Bununla birlikte gerekli belgelerin toplanması ve formların doldurulması aşamasında, aşağıdaki maddeleri takip ederek, OKS başvurusu için gerekli evrak setini tamamlayabilirsiniz. 

Aşağıdaki 13 madde, 2017 için güncel başvuru evrakları ile hazırlanmıştır, aynı şekilde yapılan açıklamalarda günceldir. Daha detaylı bilgi içermekle birlikte 2011 yılında hazırlanan OKSB Başvuru rehberi pdf dosyasıda ayrıca sayfa sonuna eklenmiştir.
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvurusunda istenen evraklar: 
1.  Ok 1 Tespit Talep Formu (ek1-ek1A) : Formu İndirmek için tıklayın
Başvuru yapan firma, firma sahibi, başvuruyu yapan temsilci ve gerektiğinde bilgi alınabilecek şirket yetkililerine dair bilgilerin işleneceği formdur.

2. Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu (Ek2) : Formu İndirmek için tıklayın
Başvuru yapan firmanın, firma ortaklarının ve yönetim kurulu üyelerinin ticari sicil kayıt bilgilerinin girileceği formdur. (www.ihracat.co)

3. Adli Sicil Belgeleri,
Adli sicil belgeleri için mutlaka “RESMİ KURUMA VERİLMEK ÜZERE” dilekçe verilmeli, üzerinde şu ibare olmalıdır “ adli sicil kaydı yoktur” ve “adli sicil arşiv kaydı yoktur”-
Adli sicil belgeleri kimler için düzenlenecek;
a) Şirketin yönetim kurulu üyeleri veya şirket müdürlerine ait adli sicil belgeleri
b) Şirketin sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip gerçek kişilere ait adli sicil belgeleri
c) Şirketi gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili gerçek kişilere ait adli sicil belgeleri (Resmi belgelerde ismi geçen kişiler varsa bu kişilerden de isteniyor. Resmi belgede ismi olmayan müdürler için çıkartılmayacaktır)

4. E-Borcu Yoktur Belgesi, (Ek-4 A) Formu İndirmek için tıklayın (İnternet ortamından alabilirsiniz)
Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını gösterir “ İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi” ya da sosyal güvenlik kurumunun ilgili biriminden alınmış “ Borcu Yoktur”  yazısı

5. Sigortalı çalışan sayısını gösterir belge (EK-4B) Formu İndirmek için tıklayın
(Bu yazı mutlaka elden alınmalı internet ortamından alınan borcu yoktur yazıları kabul edilmemektedir)

6. Şirketin Vergi mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı,
Elden alınmalıdır (Bu yazı vergi dairesinden elden alınmalıdır. Mahsup işlemi yada taksitlendirme mevcutsa kabul ediliyor, borcu yoktur yazısının altına “mahsuplu” yada “taksitlendirme düzenli olarak ödenmektedir” yazmaları yeterlidir)

7. Güncel imza Sirküleri aslı veya noter tasdikli örneği
 İmza yetkisi olan şirket ortaklarının imza sirküleri talep edilmektedir.

8. Performans ve Güvenilirlik Formu ( EK-5) Formu İndirmek için tıklayın
Performans raporu dilekçenizin gümrükçünüz tarafından bağlı bulunduğunuz ihracatçı birliklerine verilmesi gerekmektedir, İhracatçı birliği bu forma istinaden gerekli raporu hazırlayacak ve başvuru evraklarınıza eklemek için yine gümrükçünüze teslim edecektir.

9. Mali yapıya ilişkin yeminli mali müşavir raporu ( Ek-6) Formu İndirmek için tıklayın
(Son iki sene için hazırlanacaktır. Raporun üzerine tespit dönemi mutlaka belirtilmelidir. Format ekte gönderdiğim ek-6 formuna birebir uyumlu olmalıdır, yeminli mali müşavirinize format dışına çıkmamasını bilgi vermenizi rica ederiz)

10. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvuru Formu (Ek-9) Formu İndirmek için tıklayın
Form doldurulduktan sonra, en alt sol kısma firmanızın kaşesi vurulacak, karşısındaki sağ kısımda imzaya yetkili kişinin adının yazdığı kısım o kişi  tarafından imzalanacaktır. (www.ihracat.co)
11. ATR Dolaşım belgesi İstatistik Formu EK 10 A Formu İndirmek için tıklayın
Son 1 yıl içinde yapılan ihracatlara dair en az 50 adet A.TR. bilgileri bu forma işlenecektir, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için daha fazla sayıda A.TR. bilgisi girilmesinde fayda vardır. Form içeriğinde ilgili ATR ve bağlı bulunduğu beyannameye dair tarih ve numara bilgileri ile ihracatın yapıldığı ülke bilgisi girilmesi talep edilmektedir.

12.  İmza yetkisi olan ortakların, TC Kimlik numarası içeren Nüfus cüzdanı fotokopileri

13.  Dış ticaret işlemleri ile ilgilenen kişi için yetkilendirme yazısı.

BELGE SÜRELERİ
Belgelerin mutlaka güncel tarihli olması gerekiyor. Aşağıdaki süre bildirilen evrakların haricindeki evraklar başvuru yaptığımız ay içinde ya da en geç bir ay önce düzenlenmiş olmalıdır.

- Ek4A - Sosyal Güvenlik Primi Borcu Yazısı
Sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük en geç 1 ay içinde alınmış olması gerekmektedir. İnternetten alınacak “İhale konusu olmayan işlerle ilgili” seçeneğinden alınacak E-Borcu yoktur yazısı da geçerlidir.
- Ek4B - Sigortalı Çalışan Sayısını gösteren Yazı
Sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük en geç 1 ay içinde alınmış olması gerekmektedir. Elden alınmalıdır, internetten alınan evrak kabul edilmemektedir.
- Vergi Dairesinden alınacak vergi borcu bulunmadığını gösteren yazı aslı,
Sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük en geç 1 ay içinde alınmış olması gerekmektedir. Elden alınmalıdır, internetten alınan evrak kabul edilmemektedir
- Şirket yetkililerine ait Adli Sicil Belgeleri
Sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük en geç 2 ay içinde alınmış olması gerekmektedir.) 
- İmza sirküleri de güncel olmalıdır. (www.ihracat.co)


     İlgili sayfalar: 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder