19.01.2017

SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ


90'lı yıllarda dikkatler Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ'ler) odaklandı. Bu tür firmaların esnekliği ve yenilikçi kapasitesi, küresel pazarda rekabet avantajı sağladı. Türkiye'de sanayi şirketlerinin yaklaşık %99'u KOBİ'ler. İstihdamın% 53'ünü, GSMH'nin% 38'ini oluşturuyorlar. Bu firmalar yapısal değişikliklere çabucak tepki veriyor ve değişen talebe kolayca adapte oluyorlar.

Bu firmaları küresel pazara yönlendirebilmek için Dış Ticaret Müsteşarlığı "Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ)" olarak bilinen bir sistem yarattı. Bu örgütsel yapı, KOBİ'leri dış pazarlara açılma ve dış ticaret faaliyetlerinde bulunma arzusunda teşvik etmektedir. Bu yeni modelin ana unsuru, belirli KOBİ sayısının bir araya geldiği ve yeni bir ortak şirket kuracağı bir çerçeve oluşturmaktır.

SDTŞ ile ilgili mevzuat Aralık 1996'da yürürlüğe girmiştir. 2004 yılında yayınlanan Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat 2004/ 4 ) ive sonraki yıllarda yayınlanan değişiklik tebliğleri ile SDTŞ lerin statüleri, işleyişleri ve daha pek çok konu güncel gelişmelere uyumlu hale getirildi. (www.ihracat.co)


Mevcut mevzuat uyarınca; Her şirketin hisseleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin toplam sermayesinin yüzde 10'uyla sınırlıdır.

Kuruculara, aşağıdaki şartları yerine getirirlerse Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsü verilebilir:
 • 10 milyar TL başlangıç ​​sermayesi
 • Üye firmaların 200'den fazla personeli olmalı
 • Üye şirketler aynı sektörde olmalı
 • Kurucu olarak üyeler arasından en az 10 ortak firma olmalı
 • Gelişmekte olan Bölgeler için, her şirket için paylaşım %20 ile sınırlıdır. 
Sektörel Dış Ticaret Şirketi Kuruluş Şartları Nelerdir, SDTŞ
Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü, kurucuların aşağıdaki şartları yerine getirmesi durumunda elde edilebilir:
 • 5 milyar TL başlangıç ​​sermayesi,
 • Kurucu firmaların 200'den fazla personeli olmaması
 • Kurucu olarak en az 5 ortak
Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin sağladığı avantajlar
 • Kobilerin ihracata başlamak ve sürdürmek için yapmaları gereken masrafların, teknik personel, sistem ve altyapı maliyetlerinin SDTŞ tarafından üstlenilmesi, bürokratik işlemler ve mevzuata dayalı zorlukların SDTŞ nin imkanları ile aşılması 
 • Dahilde İşleme Rejimine yönelik olarak SDTŞ lere sunulan gümrük muafiyetlerinden, KDV iadesi, Eximbank kredileri ve devlet yardımlarından SDTŞ üyesi kobilerinde faydalanabilmesi
 • Nakliye, Gümrük müşavirliği, sigorta gibi işlemlerin daha hızlı, sorunsuz gerçekleşmesi, işlem gücü arttığı için bu hizmetlerin alımında fiyat avantajı sağlanabilmesi
 • SDTŞ´ler üye firmaların mevcut dış ticaret işlemlerini yürtümelerinin haricinde, üyelerine yeni pazarlar bulmak, uluslararası fuar ve etkinliklere katılım veya üyelerini temsil yoluyla hizmet verirler
 • SDTŞ´ler aynı sektörlerde faaliyet göstermeleri şartıyla, üyesi olmayan Kobilerede, aracılık sözleşmesi düzenlemek şartıyla hizmet verebilirler.


Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin dezavantajları
 • SDTŞ ye katılan firmalar, ihracat işlemlerinde SDTŞ ye bağımlı bir şekilde hareket ederler, ihracat işlemleri ile ilintili, yönetim, üretim, pazarlama gibi diğer departmanlarıda bu bağımlılıktan etkilenecektir.
 • Üyeler arasında oluşabilecek çekişmeler, rekabet, kalite, büyüklük ve yönetim farklılıkları, üyeler arasında ve dolayısıyla SDTŞ nin çalışma sisteminde olumsuzluk yaratabilir,
 • SDTŞ yönetici kadrosu ve üye şirketlerin yöneticileri arasında, SDTŞ nin yönetimi, uygulamaları yatırımları ve benzeri konularda fikir ayrılıkları yaşanabilir.
 • SDTŞ bünyesindeki daha büyük firmaların SDTŞ yönetimindeki etkisinin artması sonucunda daha küçük firmaların yönetim sürecine katılımları azalabilir bu durum ciddi oranda artar ve yönetimin alacağı kararları etkiler hale gelirse organizasyona yabancılaşabilir
 • SDTŞ Üyelerinin özellikle finansal konularda yükümlülüklerini yerine getirmemeleri ve gerektiğinde sorumluluk almaktan kaçmaları organizasyonun işleyişini ve birlikteliğini olumsuz etkiler. (www.ihracat.co)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder