Deprem Yardım

TÜRKİYE'DE SERBEST BÖLGELER - TEŞVİK VE AVANTAJLAR

Serbest bölge, free trade zone, serbest bölge avantajları, serbest bölge teşvikler
turkey free trade zone map

Serbest ticaret bölgeleri, bir ülkenin siyasi sınırları içerisinde yer almalarına rağmen, yasal olarak gümrük alanının dışında olduğu düşünülen özel sitelerdir. Belirli bir ülkedeki serbest ticaret bölgesinin sınırlarına giren ürünler bu ülkenin gümrük sınırlarının dışındadır ve mali ve ekonomik düzenlemelerine tabi değildir.


Kısacası, serbest ticaret bölgeleri ticari ve endüstriyel faaliyetleri ülkenin diğer bölgelerine göre daha kolay yapmayı sağlayan bir iş iklimi sunmak için tasarlandı.

Türkiye'de Serbest Bölgeler:

Şu anda Türkiye'de 20 Serbest Bölge var, Bu serbest bölgeler özel işletmelerce idare edilmekte, dolayısıyla piyasa şartlarına uygun, güncel gelişmelere uyumlu ve dinamik hizmetler sunmaktalar (bunların 19'u faaliyete geçiyor). Bunlar, AB ve Orta Doğu pazarlarına yakın, Akdeniz, Ege ve Karadeniz'deki önemli Türk limanları ve büyük uluslararası ticaret yollarına kolay erişim imkânı sunuyor. (www.ihracat.co)Türkiye'de Serbest Bölgelerin sağladığı avantajlar ve teşvikler

Parasal avantajlar:

 • Kurumlar vergisinden istifade: Üretim şirketleri karlarından kurumlar vergisinden% 100 muaftır (Türkiye'de kurumlar vergisi oranı% 20'dir),
 • Bedelsiz kâr aktarımı: Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar, kazanç ve gelirlerini, hiç bir yasal izin ve şart olmadan bu gelirleri yurt dışı veya Türkiyede değerlendirebilir, bu gelirleri istedikleri kanallarla aktarabilirler.
 • Maaşlara karşı gelir vergisi muafiyeti: İmalat firmaları, yurt dışında yaptıkları işlerin% 85'ini en az% 85'i oranında sattıklarında çalışanların maaşlarına göre gelir vergisinden% 100 oranında muaftır (Türkiye'de maaşlar üzerinden yapılan düzenli gelir vergisi oranı% 15 ila% 35 arasındadır).
 • Serbest bölgeler için sağlanan teşvik ve avantajlardan, serbest bölge içinde faaliyet gösteren yerli, yabancı tüm firmalar aynı oranda faydalanır. İşleticiler ve kullanıcılar, yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek vergi dışı teşviklerden de eşit ölçüde yararlanırlar.
 • Üretim yapan firmalar için Vergi Avantajları mevcuttur:
üretim yapan ve ruhsatları buna göre alınmış firmalar, ürettikleri ürünlerin ihracatından elde ettikleri kar için gelir vergisi ve kurumlar vergisi ödemezler, bu durum Türkiyenin AB ye girmesi durumunda yeniden düzenlenecektir. (www.ihracat.co)

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren üretici firmalar , Toplam üretimlerinin FOB bedelinin minimum % 85'ini ihraç etmeleri durumunda, personellerine ödedikleri ücretler gelir vergisinden muaf tutulur. %85’lik oran Bakanlar Kurulu kararıyla %50"ye kadar indirilebilir.

Üretim faaliyetinde bulunan firmalar için, serbest bölgelerde yaptıkları işlemler ve düzenlenen kağıtları için damga vergisi ve harçlardan muaf tutulurlar. Üretim faaliyeti dışındaki konularda bu muafiyet 06/02/2004 tarihinden sonra faaliyet ruhsatı almış olan firmalar için herhangi bir muafiyet yoktur. Bu tarihten önce Ruhsat almış firmalar, eski düzenlemelerden ötürü, Gelir vergisi veya Kurumlar Vergisinden Faaliyet Ruhsatı süreleri sonuna kadar muaf tutulmaya devam edileceklerdir.

Gümrük ile ilgili istisnalar ve faydalardan kaynaklı avantajlar

Serbest bölgeler yasal olarak Türkiye'nin gümrük sınırlarının dışında olduğundan bölgelere giren mallar (KDV), gümrük vergileri, Kaynak Kullanım Destekleme Fonu vergi (RUSF, normalde% 6), gümrük vergilerine ve düzenlemelerine tabi değildir.

Şirketler, stoklarını vergiden muaf bir çevrede tutarak ve / veya yeniden ihraçlarını, transit ticareti, ambalajlama, etiketleme ve benzeri diğer işlemleri serbest ticaret bölgelerine dayandırarak maliyetlerini düşürebilir. (www.ihracat.co)
 • Orta ve Uzun Vadede Faaliyet Ruhsatı alabilme imkanı vardır
- Hazır işyeri kiralayan kiracı-kullanıcı firmalar için 15 yıl süreli faaliyet ruhsatı düzenlenir.
- Hazır işyeri kiralayan üretici-kiracı-kullanıcı firmalar için 20 yıl süreli faaliyet ruhsatı düzenlenir.
- Kendi işyerini inşa eden yatırımcı-kullanıcı firmalar için 30 yıl süreli faaliyet ruhsatı düzenlenir.
- Kendi işyerini inşa eden üretici-yatırımcı-kullanıcı firmalar için 45 yıl, süreli faaliyet ruhsatı düzenlenmektedir. Diğer taraftan, yatırımcı kullanıcılara Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binalar kiralanabilir veya bunlar üzerinde 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilebilir.
 • Gümrük Vergisinden Muaf Ticaret İmkânı
Serbest bölgelere Türk ve AB menşeli ya da halihazırda serbest dolaşımda bulunan mallar, gümrük vergisi ödenmeden sokulabilir. Serbest dolaşımda bulunma statüsü değişmediğinden, Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere girişinde gümrük vergisi ödenmez. Ayrıca üçüncü ülke menşeli malların serbest bölgeye girişinde ve bu malların Türkiye veya AB üyesi ülkeler dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesi halinde de gümrük vergisi ödenmez. Ancak serbest bölgeden Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere gönderilen serbest dolaşım durumunda olmayan üçüncü ülke menşeli mallar için Ortak Gümrük Tarifesi’nde belirtilen oran üzerinden gümrük vergisi ödenir. (www.ihracat.co)
 • Ticaret Kolaylığı İmkânı
Serbest bölgeler ile Türkiye’nin diğer yerleri arasında yapılan ticarette dış ticaret rejimi hükümleri uygulanır. Türkiye’den serbest bölgeye satılan mallar ihracat, serbest bölgeden Türkiye’ye satılan mallar ise ithalat olarak beyanname açılarak gerçekleştirilir. serbest bölge kullanıcıları Türkiye’den ihraç fiyatına (KDV’siz) mal ve hizmet satın alabilirler. Diğer yandan, serbest bölge ile diğer ülkeler ve diğer serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi hükümleri uygulanmaz. Ayrıca, bölgelerde sarf malzemelerinin en kısa sürede teminini sağlayabilmek amacıyla bedeli 5000 USD veya karşılığı Türk Lirasını geçmeyen Türk menşeli mallar, ihracat işlemine tabi tutulmadan işlem yapılabilir.
 • AB ve Gümrük Birliği Kriterlerinin Gerektirdiği Serbest Dolaşım Belgelerinin Temini İmkânı
Serbest bölgeler, “Türkiye-AB Gümrük Birliği”nin parçası sayıldığından, bölgelerden Türkiye veya AB menşeli ürünler ile Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunan ürünlerin A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilmesi mümkündür. Üçüncü ülke menşeli ürünler ise Ortak Gümrük Tarifesi’nde belirtilen oran üzerinden Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğüne gümrük vergisi ödenerek serbest dolaşıma geçirildikten sonra A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilebilir.

Tek noktadan servis avantajları

 • 2. el makina, yaş sınırlaması olmaksızın Serbest Bölgelere serbestçe ithal edilebilir,
 • AB pazarında malların serbest dolaşımı,
 • İnşaat ve altyapı hizmet maliyetlerini düşürür (KDV'den muaftır),
 • Asgari sermaye gereksinimi olmaksızın% 100 yabancı yatırıma izin verilmektedir,
 • Defter tutma ve muhasebe yabancı para cinsinden yapılabilir,
 • İç piyasaya satışlara izin verilir,
 • Gurbetçi çalışanlar için çalışma izni almak kolaydır,
 • Hisse senetleri sınırsız bir süre için Serbest Bölge gümrüklerinde saklanabilir.

Coğrafi Stratejik Avantajlar

Türkiye’de Serbest bölgeler, Türkiye’nin coğrafi konumundan kaynaklanan avantajlara sahiptir. Türkiyenin Akdenizde bir yarımada ve çok sayıda limana sahip olması, Avrupa ve ortadoğuyu bağlayan, karayollarının üzerinden geçmesi gibi sebeplerden dolayı, serbest bölgelerde üretim yapan firmalar için hammadde akışı ve sonrasında ihracat sevkiyatları avantajlı navlun seçenekleri ve hızlı termin imkanları sunmaktadır. (www.ihracat.co)
 • Yerli ve Yabancı Tüm Pazarlara Erişim İmkânı
Serbest bölgelerden Türkiye’ye yönelik mal satışına ve serbest bölge ile diğer ülkeler arasında yapılacak ticarete kısıtlama getirilmemiştir. Serbest bölgelerden yurt içine mal satışına, tüketim malları ve riskli mallar dışında, herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.
 • Her Türlü Ticari ve Sınai Faaliyete Uygun ve Ucuz Altyapı İmkânı
Serbest bölgelerin altyapı ve enerji gereksinimleri AB standartlarındadır, gelişmiş ekonomilerin sunduğu altyapı imkanları mevcuttur. Türkiye’de eğitilmiş ve ucuz işgücü imkanı ve serbest bölgelerin enerji ihtiyacına yönelik sunulan muafiyetler, bu bölgelerin, yabancı firmalar içinde cazibe merkezi olmasını sağlamaktadır.
 • Tedarik Zinciri İmkânlarından Yararlanma Kolaylığı
Serbest bölgeler, üretim yapan ihracatçı firmaların, üretim faaliyetlerini kesintisiz sürdürmek için ihtiyaç duyduğu hammadde ve ara mamüllerin, dünya genelindeki tedarikçilerin sunduğu fiyat ve imkanlarla eş değer şartlarda tedarik edilebilmesini sağlamaktadır. Bürokratik kolaylıklar, tedarik zincirinin hızlı ve problemsiz ilerlemesini sağlamaktadır. (www.ihracat.co)
YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,104,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,29,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,13,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: TÜRKİYE'DE SERBEST BÖLGELER - TEŞVİK VE AVANTAJLAR
TÜRKİYE'DE SERBEST BÖLGELER - TEŞVİK VE AVANTAJLAR
Serbest bölge, free trade zone, serbest bölge avantajları, serbest bölge teşvikler
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWuHJZxKEU76Sj0xAjgj6uu1MmJlnAnmyxIkXOS_5pOsKJPvYAoy1touTGF9MGeB3PdrwhS04fqkyIFh1tzppasBLqHc951HR9tvZqf4FLsFJKYjZhMjkQtwy3Y9nxY3lUJEY51pwlco4/s640/Turkiyede_serbest_bolgeler.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWuHJZxKEU76Sj0xAjgj6uu1MmJlnAnmyxIkXOS_5pOsKJPvYAoy1touTGF9MGeB3PdrwhS04fqkyIFh1tzppasBLqHc951HR9tvZqf4FLsFJKYjZhMjkQtwy3Y9nxY3lUJEY51pwlco4/s72-c/Turkiyede_serbest_bolgeler.png
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2017/01/turkiye2de-serbest-bolgeler-tesvik-ve.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2017/01/turkiye2de-serbest-bolgeler-tesvik-ve.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content