24.02.2017

AB TÜRKİYE ÜYELİK MÜZAKERELERİ


Türkiye'nin Avrupa entegrasyonuna katılımı 1959 yılına dayanıyor ve Gümrük Birliği'nin kuruluşunu hazırlayan yolda  (nihai olarak 1995 yılında kurulmuş) Ankara Ortaklık Anlaşmasının imzalanması 1963 yılına dayanıyor.

Katılım müzakereleri 2005 yılında başladı ancak Türkiye, Ankara Ortaklık Anlaşması Ek Protokolünü Kıbrıs'a uygulamayı kabul edinceye kadar sekiz müzakere faslı açılmayacak ve hiçbir bölüm geçici olarak kapatılmayacak. (www.ihracat.co)

11 Aralık 2006 tarihli AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi'nde alınan karara göre; Ek Protokol'ün uygulanması 8 fasıl için açılış kriteri, diğer tüm fasıllar için ise kapanış kriteri olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla toplamda 14 fasıl bloke edildi. Ayrıca müzakerelere açılan hiçbir fasıl, geçici olarak dahi kapatılamayacak. Bu konuda Avrupa Konseyinin kararına göre, Türkiye, gümrük birliğini Kıbrıs da dâhil olmak üzere on üye ülkeyi kapsayacak şekilde genişleten AB-Türkiye Ortaklık Anlaşması'nın Ek Protokolü’nde yer alan taahhütlerini yerine getirinceye kadar mevcut durum devam edecek.


Türkiye’de temmuz 2016 ‘da yaşanan kalkışma ve sonrasında uygulamaya konan olağanüstü hal kapsamında uygulamaya konan kanunlar, başka asker, memur ve akademisyen olmak üzere, kalkışmaya katılanların ve destek olanların tespit edilmesine yönelik yapılan görevden uzaklaştırma ve meslekten men uygulamaları Avrupa Birliği kanadında vahim gelişmeler olarak izleniyor. Kimi üyeler olağan üstü bir durumun yaşandığını kabul etmekle birlikte, AB temel kriterlerine aykırı buldukları uygulamaların yaşanmaması ve sürecin en kısa sürede normale dönmesi gibi başlıklarda Türkiye’ye eleştiriler yöneltiliyor. (www.ihracat.co)

ab müzakereler

Suriyeli mülteciler konusu, yine Türkiye ve AB arasında müzakerelere sebep olan bir diğer önemli problem. Bu noktada AB, Türkiye’nin mültecilere kucak açmasını memnuniyetle karşılarken bir yandan Avrupa’ya olan göçmen akımını durdurmak ve buna karşılık Türkiye’nin bu zamana kadar tek başına karşıladığı mültecilere yönelik yardım harcamalarına destek olmak amacıyla AB bütçesinden finanse edilecek bir yardım programını yürürlüğe koydu. (www.ihracat.co)

Türkiye ve AB arasında açık olan müzakere başlıkları (fasıl numaralarına göre)
20.fasıl: İşletme ve Sanayi Politikası (Almanya, 29.03.2007)
18.fasıl: İstatistik (Almanya, 26.06.2007)
32.fasıl: Mali Kontrol (Almanya, 26.06.2007)
21.fasıl: Trans-Avrupa Ağları (Portekiz, 19.12.2007)
28.fasıl: Tüketicinin ve Sağlığın Korunması (Portekiz, 19.12.2007)
06.fasıl: Şirketler Hukuku (Slovenya, 17.06.2008)
07.fasıl: Fikri Mülkiyet Hukuku (Slovenya, 17.06.2008)
04.fasıl: Sermayenin Serbest Dolaşımı (Fransa, 19.12.2008)
10.fasıl: Bilgi Toplumu ve Medya (Fransa, 19.12.2008)
16.fasıl: Vergilendirme (Çek Cumhuriyeti, 30.06.2009)
27.fasıl: Çevre (İsveç, 21.12.2009)
12.fasıl: Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı (İspanya, 30.06.2010)
22.fasıl: Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu (Litvanya,05.11.2013)
17.fasıl: Ekonomik ve Parasal Politika (Lüksemburg, 14.12.2015)
33.fasıl: Mali ve Bütçesel Hükümler (Hollanda, 30.06.2016)


Geçici olarak kapatılan müzakere başlığı
25.fasıl: Bilim ve Araştırma (müzakerelere geçici olarak kapanmıştır)(Avusturya, 12.06.2006)

11.12.2006 tarihli Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi Kararı Çerçevesinde 
Askıya Alınan müzakere başlıkları 
1.fasıl  Malların Serbest Dolaşımı
3.fasıl  İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
9.fasıl  Mali Hizmetler
11.fasıl Tarım ve Kırsal kalkınma
13.fasıl Balıkçılık
14.fasıl Taşımacılık Politikası
29.fasıl Gümrük Birliği
30.fasıl Dış İlişkiler


08.12.2009 tarihli Genel İşler Konseyi toplantısında 
Güney Kıbrıs tarafından tek taraflı bloke edilen müzakere başlıkları
2.fasıl İşçilerin Serbest Dolaşımı
15.fasıl Enerji
23.fasıl Yargı ve Temel Haklar
24.fasıl Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
26.fasıl Eğitim ve Kültür
31.fasıl Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder