12.02.2017

GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU - HARMONIZED TARIFF SCHEDULE


Genel olarak "Uyumlaştırılmış Sistem" veya "HS" olarak anılan Uyumlaştırılmış Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi, Dünya Gümrük Örgütü (WCO) tarafından geliştirilen çok amaçlı uluslararası bir ürün adlandırmadır.
Yaklaşık 5,000 emtia grubundan oluşur; Her biri altı basamaklı bir kodla tanımlanır, yasal ve mantıksal bir yapıda düzenlenir ve düzgün sınıflandırmayı sağlamak için iyi tanımlanmış kurallar tarafından desteklenir.

Sistem, Gümrük tarifeleri ve uluslararası ticaret istatistiklerinin toplanması için 200'den fazla ülke ve ekonomi tarafından kullanılmaktadır. Uluslararası ticaretteki malların% 98'inden fazlası HS olarak sınıflandırılır.

HS, gümrük ve ticaret prosedürlerinin uyumlulaştırılmasına ve bu prosedürlerle bağlantılı belgesel olmayan ticaret veri değişimine katkıda bulunur ve böylece uluslararası ticarete ilişkin maliyetleri düşürür.


Aynı zamanda hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör tarafından iç vergiler, ticaret politikaları, kontrollü malların izlenmesi, menşe kuralları, navlun tarifeleri, nakliye istatistikleri, fiyat denetimi, kontenjan kontrolü, ulusal derleme gibi diğer birçok amaçla yaygın şekilde kullanılmaktadır. Hesaplar, ekonomik araştırma ve analiz. Dolayısıyla, HS, mallar için bir evrensel ekonomik dil ve kod ve uluslararası ticaret için vazgeçilmez bir araçtır. ( www.ihracat.co )

Uyumlaştırılmış Sistem, "Uyumlaştırılmış Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi ve HS'nin resmi yorumu, WCO tarafından yayınlanan Açıklayıcı Notlar (İngilizce ve Fransızca olarak 5 cilt) içerisinde verilmektedir. Açıklayıcı Notlar ayrıca, mevcut HS Araçlarını gruplayan bir veritabanının bir parçası olarak, Açıklayıcı Notlara yer veren alfabetik İndeks ve Uyumlaştırılmış Sistem Komitesi tarafından alınan Sınıflandırma Kararları WCO web sitesinde mevcuttur: www.wcoomd.org


HS'nin güncellenmesi bir WCO önceliğidir. Bu etkinlik, HS'deki ve teknolojideki gelişmeler ve ticaret kalıplarındaki değişiklikler ışığında periyodik güncellemelerin tek biçimli yorumlanmasını ve periyodik olarak güncellenmesini sağlamak için alınan önlemleri içermektedir. 

WCO, bu süreci, politika konularını inceler, sınıflandırma soruları üzerine kararlar alır, uyuşmazlıkları çözer ve Açıklayıcı Notlara yapılacak değişiklikleri hazırlayan Uyumlaştırılmış Sistem Komitesi (HS Sözleşmesinin Taraflarını temsil eder) vasıtasıyla yönetir. HS Komitesi ayrıca HS'yi her 5 - 6 yılda bir güncelleme yapan değişiklikler hazırlar. ( www.ihracat.co )

Sınıflandırma kararları, Açıklayıcı Notlar veya Sınıflandırma Fikri Özetinde yapılan değişiklikler gibi Uyumlaştırılmış Sistemin yorumlanması ve uygulanmasına ilişkin kararlar, HS Komitesinin onayından iki ay sonra geçerli olur. Bunlar, ilgili WCO Yayınlarının değiştirilen eklerinde yer almaktadır.


Armonize mal tanımı ve kodlama sistemi nerelerde kullanılır:
 • Gümrük vergilerini tespit edip ürün gruplarına göre sınıflandırmak için
 • Uluslararası ticaret istatistikleri oluştururken sınıflandırma yapabilmek için
 • Menşe kuralları belirleyebilmek ve eşya gruplarına göre uygulayabilmek için
 • Yerel vergilerin tespiti ve sınıflandırılabilmesi için.
 • Ticaret müzakerelerinde taraflar arasında ortak bir dil oluşturabilmek için
 • Nakliye vergilerinin belirlenmesi ve istatistiklerinin tutulabilmesi için
 • Dış ticareti izin ve kontrole tabi malların belirlenmesi ve takibi için (atıklar, ozon tabakasına zarar veren kimyasallar vb.) ( www.ihracat.co )

Armonize mal tanımı nedir, Armonize kodlama sistemi nedir? HS tariff System nedir?
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu nasıl belirlenir? :
İlk 4 Rakam Eşyanın Pozisyon Numarasını ifaede eder 12 hanenin açılımı şu şekildedir:
Armonize Sistem Nomanklatür kodu: İlk 6 Rakam Dünya Gümrük Örgütü'ne üye tüm ülkelerce kullanılan kodlardır, dünyanın her yerinde aynıdır.
Nomanklatür kodu: 7-8 inci rakamlar Aynı gümrük statüsündeki bölge ülkelerinde standarttır, örneğin Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine kodlardır.
Milli Alt Açılım: 9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamaları nedeniyle her ülkenin kendi yaklaşımına göre belirlemek için açılan pozisyonları gösteren kodları gösterir
İstatistik Kodu: 11-12 inci rakamlar ise Gümrük Tarife İstatistik (GTİP) kodlarını gösterir


GTIP numarası nasıl tespit edilir?
GTIP tespitinde öncelikle eğer ithalatçıysanız, malzemeyi tedarik edeceğiniz firmadan bu bilgiyi talep edin ve eğer halihazırda bir gümrük komisyoncusu ile çalışıyorsanız ürün detaylarınızı gösteren ek bilgilerle birlikte GTIP numarasının kontrolünü isteyin. Eğer GTIP araştırmasını kendi başınıza yapmanız gerekiyorsa, ürünle ilgili aşağıdaki başlıklarla internet üzerinden araştırma yapabilirsiniz
 • Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan açıklamalar
 • İzahname Notları
 • Bağlayıcı Tarife Bilgisi
 • Avrupa Birliği Bağlayıcı Tarife Bilgisi
 • İthalat Rejimi V Sayılı Liste
 • Tarife Sınıflandırma Kararları ve görüşleri


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder