Deprem Yardım

İHRACAT KREDİ AJANSLARI - EXIMBANK

ihracat kredi, ihracat sigorta, ihracat finansman, ihracat kredi ajansı, exim, eximbank, turkish eximbank, euler hermes, ksure, uk export finance, atradius, bpifrance, nippon, sace bt, efic, oekb, credendo, edc, egap, ceb, ekf, kredex, finnvera, ecio, exim, ashra, sace, nexi, jbic, koreaexim, altum, ducroire, bancomext, atradius, nzeco, eksportkredit, giek, kuke, cosec, eximbanka, sid, cesce, ekn, ukexportfinance
ihracat kredi ajansı

İhracat Kredi Ajansı İKA – (Export Credit Agency ECA) nedir?

Bir ihracat kredi ajansı (export credit agency), uluslararası ihracat işlemleri ve diğer faaliyetler için yerli şirketlere finansman sağlayan bir finans kuruluşudur.

İhracat Kredi Ajansları, ihracatçı şirketlere, diğer ülkelere vadeli satış yaparken yaşayabilecekleri belirsizlik riskini ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için fatura bedelini içeren sigorta önermekte ve yurtdışı yatırımların siyasi riskleri ve ticari risklerini üstlenmekte ve böylelikle ihracat ve uluslararası ticareti teşvik etmektedir. Tipik bir ihracat kredisi ajansı için standart bir kalıp yoktur; Bazıları devlet daireleri gibi, bazıları özel şirketler gibi faaliyet  göstermektedir.(www.ihracat.co)

İhracat Kredi Ajanslarının yapısı ve işlevi

İhracat Kredi Ajansları bir tür uluslar arası finansman sağlamak için bir ulusun hükümeti ve bir ihracatçı arasında aracılık eder. Finansman, ihracatçının ihtiyaçlarına ve İhracat Kredi Ajansları na verilen görevlere bağlı olarak alternatif kredilendirme şekilleri içerebilir. Bir İhracat Kredi Ajansı kredi sigortası sağlayabilir; Saf teminat olarak adlandırılan finansal garantiler; ya da her ikisi de.

Bir örnek olarak, Birleşik Devletler'de, resmi İhracat Kredi Ajansı, Birleşik Devletler'in İhracat-İthalat Bankasıdır (EXIM), bu banka devletin ihracatı desteklemek üzere bir teşebbüsü olmasına rağmen bağımsız bir kuruluş olarak çalışır

eximbank, ex-im

Sayılarla İhracat Kredi Ajans Finansmanı

2016'dan itibaren, İhracat Kredi Ajansları, 400 milyar doları aşan uluslararası ihracat ve ticaret işlemlerini üstlenmekte ya da finanse etmektedir. Bu tutarın 50 milyar doların üstünde bir kısmı, gelişmekte olan ülkelerdeki finansman projeleri kullanılır. İhracat Kredi Ajansları ayrıca, yeni doğrudan yabancı yatırımlar, bölgesel kalkınma bankaları, Dünya Bankası ve çok taraflı ve ikili yardım gibi alanlarda yaklaşık 14 milyar dolarlık bir sigorta sağlamaktadır.

İhracat Kredi Ajansları tarafından gerçekleştirilen işlemlerin önemli bir kısmı, gelişmekte olan ülkelere yönelik ticaretler için kullanılmaktadır. Bu talepleri toplayan İhracat Kredi Ajansları, bu ülkelerin 2.2 trilyon dolarlık borcunun% 25'inden fazlasını finanse etmekte ve bu ülkelere yönelik ticareti riskli gören firmaların ihracat kredi ajanslarının sağladığı enformasyon ve sigorta güvencesiyle bu pazarlara girebilmesini ve bu ülkelerin ticari kapasitesinin genişlemesini sağlamaktadır. (www.ihracat.co)

eximbank

İhracat Kredi Ajansları Teklifleri ve Etkisi

İhracat Kredi Ajansları finansal hizmetler sunduğunda bir prim belirler ve bunu müşterilerinden talep eder. Müşterilerden gelen faiz, bazen primin bir alternatifidir veya prim ile bağlantılı olarak ücretlendirilebilir.

Çoğu İhracat Kredi Ajansları, hem orta vadede (iki ila beş yıllık herhangi bir dönem için) hem de uzun vadede (beş ila on yıl), sigorta ve diğer hizmetleri sunmaktadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), kamu sektöründe faaliyet gösteren EKA'ların dünya çapında ticarette toplam finansman imzalamaya nispeten küçük katkıda bulunduğunu savundu. Bununla birlikte, organizasyon, İhracat Kredi Ajanslarının uluslararası ticarete verdiği desteğin, gelişmekte olan ülkelerde üstlenilen bireysel işlemler ve projeler için alana önem veren ve giderek artan bir faktör olduğunu onayladı. 

Bu tür ülkeler için, İhracat Kredi Ajansları tarafından sağlanan fonların bulunması, projelerin tamamlanmasına ve sonuçta ortaya çıkan ihracların tamamen gerçekleştirilmesine izin verilmesi açısından kesinlikle hayati öneme sahiptir.

Bu nedenle, İhracat Kredi Ajansları dünya ticaretinde önemli bir rol oynamakta ve etkili bir kaldıraç unsuru uygulamaktadır. İhracat kredisi teminatı sunarak özel kredi riski azaltılır ve bu nedenle İhracat Kredi Ajansları uluslararası projelerin ve ihracatın finansmanında önde gelen aktörler haline gelmektedir. EXIM gibi İhracat Kredi Ajansları, özel sektör borç verenin yetersizliği veya isteksizliği nedeniyle ortaya çıkan fon açığını kapatmaya yardımcı olur. Bu şekilde İhracat Kredi Ajansları, tüm ürünlerin / hizmetlerin küresel ölçekte rekabet etmesine yardımcı olur. (www.ihracat.co)

Türk Eximbank


Türk Eximbank, Türkiye'nin sürdürülebilir ihracat stratejisinde Türk hükümetinin en önemli ihracat teşvik aracı olarak hareket eden tamamen devlete ait bir bankadır. Türkiye'nin resmi ihracat kredi kuruluşu olan Türk Eximbank, dış ticarette ve deniz aşırı ülkelerde faaliyet gösteren Türk müteahhitleri / yatırımcıları desteklemek üzere görevlendirildi.

Türk Eximbank'ın başlıca hedefleri, Türk ihracatçılarının uluslararası ticaretteki payını arttırarak, geleneksel ve geleneksel olmayan ihracat malları için yeni pazarlar bulmayı ve ihracatçıları ve yurtdışı müteahhitlerini rekabet güçlerini artırma konusunda destekleyerek ihraç edilen mal ve hizmet çeşitlendirmesiyle Türkiye'nin ihracatını teşvik etmektedir. Uluslararası piyasalarda risksiz bir ortam sağlamak. İhracat gelişimine yardımcı olmak amacıyla Türk Eximbank, çeşitli kredi, sigorta ve garanti programları ile ihtisaslaşmış finansal hizmetler sunmaktadır.

Çoğu gelişmiş ülkenin ihracatı teşvik etmek için Türk Eximbank gibi bir ihracat kredi kuruluşu (ECA) var. Bir ihracat finansmanı sistemi teorik olarak, bir tarafta resmi ECA'ler arasında, ihracat işlemlerinin finansmanından sorumlu olan ihracatın (doğrudan kredilerin tercihinde) kolaylaştıracak sigorta ve garanti programlarının yanı sıra diğer tarafta ticari bankalar arasında ortak bir çabayı temsil etmelidir. 

Bu, birçok gelişmiş ülkede ihracat finansmanının sağlanması biçimindedir. Türk Eximbank, dünyadaki birkaç ECA'dan biridir ve doğrudan kredi faaliyetlerinde bulunmakta ve aynı kurum içinde sigorta ve garanti planlarını uygulamaktadır. (www.ihracat.co)

eximbank, ex-im, bpifrance, euler hermes, ksure, atradius

 DÜNYA GENELİNDE RESMİ İHRACAT KREDİ AJANSLARI


Ülke
İhracat Kredi Ajansı
Internet link
Australia
Export Finance and Insurance Corporation (EFIC)
http://www.efic.gov.au/ 
Austria
Oesterreichische Kontrollbank AG  (OeKB)
http://www.oekb.at 
Belgium
Credendo
https://www.credendo.com/ 
Canada
Export Development Canada (EDC)
http://www.edc.ca 
Czech Republic
Export Guarantee and Insurance Corporation (EGAP)
http://www.egap.cz 

Czech Export Bank
http://www.ceb.cz 
Denmark
Eksport Kredit Fonden (EKF)
http://www.ekf.dk 
Estonia
KredEx
http://kredex.ee/en/ 
Finland
Finnvera
http://www.finnvera.fi 

Finnish Export Credit Ltd (FEC)
http://www.fec.fi 

France
Bpifrance Assurance Export
http://www.bpifrance.fr
Germany
Euler Hermes 
http://www.hermes-kredit.com   
Greece
Export Credit Insurance Organisation (ECIO)
http://www.ecio.gr 
Hungary
Hungarian Export Credit Insurance Ltd and Hungarian Export-Import Bank plc (EXIM)
http://www.exim.hu/en/ 
Israel
The Israel Export Insurance Corp. Ltd. (ASHRA)
http://www.ashra.gov.il/eng 
Italy
Servizi Assicurativi del 
www.sace.it
Japan
Nippon Export and Investment Insurance (NEXI)
http://nexi.go.jp 

Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
http://www.jbic.go.jp 
Korea
Korea Trade Insurance Corporation (K-SURE)
https://www.ksure.or.kr/en/index.do 

The Export-Import Bank of Korea (KEXIM)
http://www.koreaexim.go.kr 
Latvia
Latvian Guarantee Agency (LVA)
https://www.altum.lv/en/ 
Luxembourg
Office du Ducroire (ODL)
http://www.ducroire.lu 
Mexico
Banco National de Comercio Exterior
http://www.bancomext.gob.mx 
Netherlands
Atradius
https://atradius.nl
New Zealand
Export Credit Office (ECO)
http://www.nzeco.govt.nz 
Norway
Export Credit Norway
http://www.eksportkreditt.no/en-GB/ 

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)
http://www.giek.no 
Poland
Korporacja Ubezpieczén Kredytów Eksportowych (KUKE)
http://www.kuke.com.pl 
Portugal
Companhia de Seguro de Créditos
http://www.cosec.pt 
Slovak Republic
Export-Import Bank of the Slovak Republic (Eximbanka SR)
http://www.eximbanka.sk 
Slovenia
Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. (SID)
http://www.sid.si/home 
Spain
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE)
http://www.cesce.es 
Sweden
Exportkreditnämnden (EKN)
http://www.ekn.se 

AB Svensk Exportkredit (SEK)
http://www.sek.se/en 
Switzerland
Swiss Export Risk Insurance (SERV)
http://www.serv-ch.com 
Turkey
Export Credit Bank of Turkey (Türk Eximbank)
http://www.eximbank.gov.tr 
United Kingdom
UK Export Finance
http://www.ukexportfinance.gov.uk 
United States
Export-Import Bank of the United States (Ex-Im Bank)
http://www.exim.gov YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,103,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,27,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,12,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: İHRACAT KREDİ AJANSLARI - EXIMBANK
İHRACAT KREDİ AJANSLARI - EXIMBANK
ihracat kredi, ihracat sigorta, ihracat finansman, ihracat kredi ajansı, exim, eximbank, turkish eximbank, euler hermes, ksure, uk export finance, atradius, bpifrance, nippon, sace bt, efic, oekb, credendo, edc, egap, ceb, ekf, kredex, finnvera, ecio, exim, ashra, sace, nexi, jbic, koreaexim, altum, ducroire, bancomext, atradius, nzeco, eksportkredit, giek, kuke, cosec, eximbanka, sid, cesce, ekn, ukexportfinance
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUh5WbncAwJ-b376ucbwOk3G68t-D0Rp93XkW6rXp6Mov2rtRiEdPqf_W6BNXz9HnYpxJ9_KssYkJKS9FBpKqr7g56svSaDSLAMkqWL36JuIiSOD1D6RLZgZ25lFnP2cbcExUNRRuAlEU/s640/eximbank.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUh5WbncAwJ-b376ucbwOk3G68t-D0Rp93XkW6rXp6Mov2rtRiEdPqf_W6BNXz9HnYpxJ9_KssYkJKS9FBpKqr7g56svSaDSLAMkqWL36JuIiSOD1D6RLZgZ25lFnP2cbcExUNRRuAlEU/s72-c/eximbank.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2017/03/ihracat-kredi-ajanslari-eximbank.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2017/03/ihracat-kredi-ajanslari-eximbank.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content