19.04.2017

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ TİCARET İSTATİSTİKLERİ


european union


Türkiye ve AB arasında gümrük vergilerinin kaldırılması, ekonomik, siyasal ve sosyal entegrasyon süreçlerini içeren Gümrük Birliği 31 Aralık 1995'te yürürlüğe girmiştir. Tüm endüstriyel malları kapsar, ancak tarım ürünlerini (işlenmiş tarım ürünleri hariç), hizmetleri veya kamu alımlarını ele almaz. İkili ticaret imtiyazları tarım, kömür ve çelik ürünleri için geçerlidir.
AB Komisyonunun Gümrük Birliği'nin "genişletilmesi ve derinleştirilmesi" üzerine önerisini takiben, Konsey 1996 yılının Kasım ayında  AB ile Türkiye arasındaki hizmetlerin serbestleştirilmesi ve kamu alımları ile ilgili kılavuzların müzakeresi üzerinde anlaşmaya vardı. Ancak müzakereler 2002 yılında askıya alındı.

Aralık 2016'da Komisyon, Gümrük Birliği'ni modernize etmeyi ve karşılıklı ticaret ilişkilerini, hizmetleri, kamu alımları ve sürdürülebilir kalkınma alanlarına daha da genişletmeyi önerdi. Komisyonun önerisi konseyde tartışılmaya başlanmasına rağmen henüz bir ilerleme kaydedilemedi.Türkiye ve Euromed
Türkiye, Avrupa-Akdeniz ortaklığı (üyesidir Euromed ) ile bir Avrupa-Akdeniz serbest ticaret bölgesi oluşturulması amacıyla, tüm diğer Akdeniz ortakları ile serbest ticaret anlaşmaları yapmıştır.

Avrupa-Akdeniz Ortaklığı, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da AB'nin güneyindeki 16 komşu ülkede ekonomik bütünleşmeyi ve demokratik reformu desteklemektedir. Bu çalışmanın önemli bir kısmı Euromed bölgesinin ortakları için karşılıklı tatmin edici ticaret koşullarının sağlanmasıdır.

Avrupa-Akdeniz Ortaklığı Akdeniz bölgesinde daha büyük ekonomik entegrasyonun peşinde önemli bir bileşen oluşturmaktadır. (www.ihracat.co)Rakamlarla Türkiye AB ekonomik ilişkiler

  • Türkiye AB'nin 4. büyük ihracat pazarı ve 5. en büyük ithalat sağlayıcısıdır. AB bugüne kadar Türkiye'nin bir numaralı ithalat ve ihracat ortağıdır.

  • 2016 itibarı ile Türkiye’de kayıtlı yaklaşık 50.000 yabancı şirketten 23.000 tanesi Avrupa menşeli, yani Türkiye’de ticari faaliyet gösteren yabancı şirketlerin neredeyse yarısı Avrupa Birliği üyesi ülkelerden biri orijinli. Türkiye’de doğrudan yatırımların %64’ü bu şirketler tarafından yapılmış.  • AB ve Türkiye arasında ticaret hacmi 2016 itibarı ile 144 milyar EUR seviyesinde. Türkiye ihracatına kıyasla AB den daha yoğun ithalat yapıyor. AB nin dış ticaret fazlası 2016 yılında 11 milyar EUR seviyesinde gerçekleşti.(www.ihracat.co)
  • Türkiye'nin AB'ye olan ihracatı çoğunlukla makine ve nakliye ekipmanları, ardından da mamul mallar takip ediyor.
  • Türkiye'nin başlıca ihracat pazarları AB (% 44.5), Irak, ABD, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran. Son 10 yılın ihracat rakamları, AB ye ihracatın 2008 krizinde yaşanan düşüşün ardından her yıl kademeli olarak arttığını gösteriyor.

  • AB'ye Türkiye'ye yapılan ihracat, makinalar ve ulaştırma malzemeleri, kimyasal ürünler ve mamul malların hakimiyeti altındadır.
  • AB ile ithalattada son 10 yılın verileri izlendiğinde ihracata paralel olarak kademeli bir artış gözleniyor. Türkiye nin toplam ithalatının % 38'i AB ülkelerinden yapılmakta bunu sırasıyla Çin, Rusya, ABD, Güney Kore ve İran izliyor.(www.ihracat.co)Avrupa Birliği - Türkiye 2016 Ticaret İstatistikleri (İhracat - İthalat)
Trade Statistics (Imports - Exports) 
Reporter(s) / Partner(s): EU28 / Turkey
Yıl: 2016
İhracat (EURO) İthalat (EURO)
Turkey Turkey
AB Ülkeleri 2016 2016
Austria 1.539.040.995 1.386.665.583
Belgium 3.946.952.189 4.452.086.111
Bulgaria 1.620.818.951 1.846.870.772
Croatia 245.983.017 135.698.460
Cyprus 22.805.991 123.488
Czech Republic 931.419.989 1.972.096.414
Denmark 862.363.535 843.467.250
Estonia 82.493.775 120.047.332
Finland 318.684.789 748.690.057
France 6.039.068.098 7.057.513.758
Germany 13.362.884.260 22.320.429.041
Greece 1.382.476.072 1.350.570.182
Hungary 772.173.959 1.533.819.269
Ireland 362.733.430 515.987.314
Italy 7.473.605.325 9.598.679.256
Latvia 79.115.016 148.632.779
Lithuania 141.704.493 205.793.576
Luxembourg 20.417.047 127.019.085
Malta 85.875.696 12.593.191
Netherlands 3.850.591.912 5.605.249.180
Poland 2.044.424.805 2.808.538.104
Portugal 529.137.600 422.613.485
Romania 2.553.647.002 1.819.622.492
Slovakia 335.076.584 816.631.693
Slovenia 1.201.824.028 280.334.673
Spain 4.913.301.319 5.178.636.800
Sweden 1.099.391.060 1.249.190.141
United Kingdom 10.833.605.752 5.472.074.454
TOPLAM 66.651.616.689 78.029.673.940
(www.ihracat.co)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder