Deprem Yardım

KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA GÜMRÜK İŞLEMLERİ

tır, kamyon, yurtdışı taşımacılık, gümrük, tır gümrüğü, tır parkı, tır kantarı, tır gümrük tescil, tır gümrük muayene, tır gümrük muhafaza, gümrük saymanlık, türkiyeye giren tırlar gümrük, türkiyeden çıkan tırlar gümrük, ihracat tır, ithalat tır

karayolu ithalat gümrükleme


Uluslararası Karayolu Taşımacılığı

İhracat aşaması, öncelikle ihracatçı firmanın, ihracat için gerekli gümrük beyannamesinin, konşimento veya benzeri taşıma evrağının, menşe ve benzeri evrakların  oluşturulmasını sağlayacak bilgileri gümrük müşavirine, fatura ve paket listesi ile beraber iletmesi ile başlar.

Karayolu Taşımacılığında Adım adım ihracat süreci:

1. Gümrüğe sunulacak belgelerin hazırlanması ve gümrük müşavirine iletilmesi.
2. Gümrük müşavirinin kontrol ve düzenlemesi sonrasında evrakların çıkış gümrüğüne verilmesi.
3. İhracatı yapılacak malın, tek tip gümrük beyannamesine uygunluğunun tespiti için muayenesi.
a) İlgili gümrük idaresinde beyanname üzerindeki bilgilerle belgeler karşılaştırılır ve bu aşamada ihraç konusu malın muayenesi ve yüklenmesi için ilgili belgeler muayene memuruna verilmektedir.
b) İhraç konusu malların bulunduğu yere gidilerek, beyannamede belirtilen hususlara uygunluğunun tespiti için muayene işlemi yerine getirilmektedir.
4. Muayene işlemi tamamlandıktan sonra malın karayolu taşımasını yapacak araca yüklenmesi
a) Malın Beyannamede belirtilen hususlara uygunluğu tespit edildikten sonra kolcu nezaretinde yükleme işlemine başlanmaktadır.
b) Bu arada, ilgili nakil vasıtasına yüklenen ihraç konusu mallar, mühür altına alındıktan sonra, nakliyeci firma tarafından hazırlanan karne veya manifestonun, beyannameye uygunluğu kontrol edilerek tescil işlemi yapılır.

5. Tek tip gümrük beyannamesinin kapatılması ve nüshaların ilgili mercilere gönderilmesi;

Karne veya manifestonun tescil işlemi yapıldıktan sonra, beyanname üzerinde gerekli açıklamayı veren kolcu, beyannameyi ilgili muayene memuruna iade etmektedir.
6. Çıkış işlemini yapan gümrük idaresi kapı veya liman gümrük idaresine eşyayı taşıyan kara nakil aracının sınırı geçmesi, liman gümrük idaresinde ise eşyanın gemiye yüklenmesini takiben beyanname kapatılarak nüshalar ilgili mercilere gönderilir. Eğer ilk çıkış iç gümrükle yapıldı ise, aracın yurtdışı edildiği gümrük kapı idaresinden alınan teyitle tek tip gümrük beyannamesi kapatılır.

karayolu ithalat gümrükleme

Türkiyeden Çıkan TIR Araçları İçin Gümrük Kapılarında Yapılan İşlemler

1. Gümrük Muhafaza İşlemleri: 

Araç sürücüsü; Tır Karnesi veya diğer belgelerini (Transit Beyannamesi, Ata Karnesi v.b) Türkiye’den Gümrük Sahasına girişte aracından inmeden peronda görevli Gümrük Muhafaza Memuruna ibraz eder. Gümrük Muhafaza Memuru, aracın çekici ve/ veya dorse plakalarını kontrol eder ve Tır Karnesi veya diğer belgelerinde de kayıtlı olan bu plakaları ‘Kara Kapıları’ Programına Kaydeder.

Aracın saha giriş kaydından sonra; Gümrük Muhafaza Memuru aracın dıştan kontrolünü yapar, araca tatbik edilen güvenlik mühürünün sağlam olup olmadığını, aracın brandasında yırtık veya delik olup olmadığını kontrol eder. Bir olumsuzluk yok ise aracın Tır Karnesi veya diğer belgeleri üzerine bununla ilgili meşruhat verir ve bu belgeleri araç sürücüsüne verir.


2. Polis noktası Pasaport Kontrol: 

Araç sürücüsü; aracını sürerek ve araçtan inmeden Pasaport Polisine perondan pasaportunu verir ve Pasaportuna çıkış damgası tatbik edilir.


3. Kantar, Araç tartımı: 

Araç, kantarda tartılır, ağırlığı tespit edilir.Bu işlem Yap İşlet Devret kapsamındaki gümrük idarelerinde (Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli) işletici firma tarafından ücret mukabilinde yapılmaktadır ve kantar fişi düzenlenerek sürücüye verilmektedir.

4. Gümrük Tescil İşlemleri: 

Araç sürücüsü; Tır karnesini ve ekli belgeleri ile pasaportunu, araç ruhsatını, geçiş belgesini, kantar fişini(fiş olmayan idarelerde karne üzerine yazılır), mesai saatleri dışında mesai makbuzunu aracından inmeden çıkış peronundaki Çıkış Özet Beyanı Onay Personeline verir. Bu memur; Tır karnesi ve ekli belgeleri karşılaştırır, tescil işlemini belge üzerine yapar, bilgisayar tescilini yapar. Görevlendirilen muayene memurunun sicil numarasını Tır Karne Volet 1 nüshasını üzerine yazarak aracın sürücüsüne verir.


5. Saymanlık Veznesi İşlemleri: 

Araç; hafta içi mesai saatleri dışında (Akşam saat 17.00’den sabah saat 08.00’e kadar) veya hafta sonu tatilleri ile resmi tatillere rastlayan günlerde sahaya girmişse, Maliye Bakanlığı Saymanlık birimine fazla çalışma ücretini öder(yabancı plakalılar hariç) ve makbuzunu alır.


6. Gümrük Muayene İşlemleri: 

Araç sürücüsü; Tır karnesini ve ekli belgeleri ile pasaportunu, çekici ve/ veya dorse ruhsatını, geçiş belgesini, kantar tartım fişini, mesai saatleri dışında mesai makbuzunu aracından inmeden çıkış peronundan aktif olanlardan birinde Çıkış Özet Beyan Onay Personeline verir. 

Bu memur; Tır karnesi ve ekli belgeleri karşılaştırır, tescil işlemini belge üzerine ve bilgisayar ortamında yapar. Belgelerinde bir olumsuzluk yok ise; Tır Karne Volet 2 nüshasını koparır, geri kalan diğer nüshaları aracın sürücüsüne verir.

Risk kriterleri ve/veya bilgisayar atamasına göre araç ve araçtaki eşyaların; Gümrük Muayene Memurları tarafından belge kontrolü yapılabilir. Araç ve araçtaki eşyalar fiziki muayeneye veya X-Ray taramasına tabi tutulabilir.


7. Gümrük Muhafaza İşlemleri: 

Bu işlemlerde belge, araç ve eşya ile ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmaması durumunda, araç sürücüsü; hudut çıkış kapısında aracından inmeden Gümrük Muhafaza Memuru’na Tır karnesi ve pasaportunu ibraz eder. Gümrük Muhafaza Memuru araç sürücüsünün gümrük işlemlerinin bitip bitmediğini kontrol eder. Araç plakasını ‘Kara Kapıları Tır Takip Programı’na kaydedip, aracın dış kontrolünden sonra yurt dışına çıkışını sağlar.

karayolu ithalat gümrükleme

Türkiye’ye giren TIR araçları için Gümrük kapılarımızda yapılan işlemler

Karayolu taşımacılığında, giriş gümrük idaresine varılmasından en az bir saat önce, bunun mümkün olmaması halinde aracın giriş gümrük idaresine varışından itibaren bir saat içinde özet beyan verilmesi gerekir
Kombine taşımacılıkta, gemide taşındıktan sonra limana inen ve “aktif taşıma aracı” haline gelen kara taşıtındaki eşya için de özet beyan verme süresi, gemi taşımacılığı için belirlenen süredir. Örneğin, yakın limandan gelen bir gemideki eşya yüklü TIR aracı için özet beyanın ilk varış limanına gelmeden en az iki saat önce verilmesi gerekmektedir.

1. Gümrük Muhafaza İşlemleri: 

Araç sürücüsü; Tır Karnesi veya diğer belgelerini (Transit Beyannamesi, Ata Karnesi v.b) Gümrük Sahasına girişte aracından inmeden peronda görevli Gümrük Muhafaza Memuruna ibraz eder. Gümrük Muhafaza Memuru, aracın Tır Karnesi veya diğer belgelerinde kayıtlı çekici ve dorse plakasını ‘Kara Kapıları’ programına kaydeder ve aracı dıştan kontrol eder.


2. Polis noktası Pasaport Kontrol: 

Araç sürücüsü; aracını sürerek ve araçtan inmeden Pasaport Polisine perondan pasaportunu verir ve Pasaportuna giriş damgası tatbik edilir.


3. Kantar, Araç tartımı: 

Araç, kantarda tartılır, ağırlığı tespit edilir.Bu işlem Yap İşlet Devret kapsamındaki gümrük idarelerinde (Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli) işletici firma tarafından ücret mukabilinde yapılmaktadır ve kantar fişi düzenlenerek sürücüye verilmektedir.4. Gümrük Tescil İşlemleri: 

Araç sürücüsü; Tır karnesini ve ekli belgeleri ile pasaportunu, araç ruhsatını, geçiş belgesini, kantar fişini(fiş olmayan idarelerde karne üzerine yazılır), mesai saatleri dışında mesai makbuzunu aracından inmeden giriş peronundaki Giriş Özet Beyan Onay Personeline verir. Bu memur; Tır karnesi ve ekli belgeleri karşılaştırır, tescil işlemini belge üzerine yapar, bilgisayar tescilini yapar. Görevlendirilen muayene memurunun sicil numarasını Tır Karne Volet 1 nüshasını üzerine yazarak aracın sürücüsüne verir.

5. Saymanlık Veznesi İşlemleri: 

Araç; mesai saatleri dışında (17.00-08.00 arası) veya hafta sonu tatilleri ile resmi tatillerde sahaya girmişse; Maliye Bakanlığı Saymanlık birimine fazla mesai ücreti ödenir(yabancı plakalılar hariç), makbuzu verilir.


6. Gümrük Muayene İşlemleri: 

Araç sürücüsü aracını peronların ön tarafında uygun bir yere park eder. Tır Karnesi üzerinde sicil numarası yazılı olan muayene memuruna belgelerini ibraz eder. Gümrük Muayene Memurları aracın standart deposunda bulunan akaryakıtın ölçümünü yapar, aracın kabin ve dolaplarını muayene eder, belgelerini kontrol eder. 

Risk kriterine göre araç ve araçtaki eşyayı fiziki muayeneye tabi tutabilir veya araca X-Ray taraması yaptırılabilir. Aracın standart deposunda fazla akaryakıt var ise (Tır çekicileri için 550.-litreden fazla) buna ait vergiler Saymanlık Müdürlüğüne ödenir. Başkaca bir olumsuz durum yok ise muayene memuru Tır Karne Volet.1 parçasını imzalayarak alır ve bilgisayar ortamında onay verir.


7. Gümrük Muhafaza İşlemleri: 

Bu işlemleri biten araç sürücüsü; Türkiye'ye giriş kapısına yönelir ve aracından inmeden Gümrük Muhafaza Memuru’na Tır karnesi ve pasaportunu ibraz eder. Gümrük Muhafaza Memuru araç sürücüsünün gümrük işlemlerinin bitip bitmediğini kontrol eder. Araç plakasını ‘Kara Kapıları Tır Takip Programı’na kaydedip, dış kontrolü yaparak aracın Türkiye’ye girişini sağlar.

YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,104,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,29,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,13,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA GÜMRÜK İŞLEMLERİ
KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA GÜMRÜK İŞLEMLERİ
tır, kamyon, yurtdışı taşımacılık, gümrük, tır gümrüğü, tır parkı, tır kantarı, tır gümrük tescil, tır gümrük muayene, tır gümrük muhafaza, gümrük saymanlık, türkiyeye giren tırlar gümrük, türkiyeden çıkan tırlar gümrük, ihracat tır, ithalat tır
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp9j4xy8s1G-82Re-yRvMrELMwfouvfdI9yXrRVTlAWGUNLmJeCXyPwKFjjaJx32KKchWYMX6Qd-_1pEtaxU1xSxYYj48mI3FpoTheQyQ7m29kO9217cAdStDY-VXki6Vf_GEOMa86lmk/s640/karayolu_3.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp9j4xy8s1G-82Re-yRvMrELMwfouvfdI9yXrRVTlAWGUNLmJeCXyPwKFjjaJx32KKchWYMX6Qd-_1pEtaxU1xSxYYj48mI3FpoTheQyQ7m29kO9217cAdStDY-VXki6Vf_GEOMa86lmk/s72-c/karayolu_3.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2017/05/karayolu-tasimaciliginda-gumruk.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2017/05/karayolu-tasimaciliginda-gumruk.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content