19.02.2018

TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ


turkey foreign trade

Türkiye 2017'de dünya genelinde 234 milyar USD ithalat gerçekleştirdi. Bu rakam, 16 trilyon dolar olarak gerçekleşen toplam dünya ticaret hacminin % 1,5'uğuna denk geliyor. Aynı dönemde Türkiye 157 milyar USD ihracat gerçekleştirdi. Bu da dünya global ticaret hacminin yaklaşık %1’i.ne tekamül ediyor.

Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler, kıtalara göre ayrıştırıldığında görülüyor ki, Türkiye'nin ihracatının %53,3'ü Avrupa ülkelerine,%29,7'si Asya ülkelerine yapıldı. Türkiye ayrıca, Afrika'ya %7.2, Kuzey Amerika’ya % 6.5 ihracat yaptı. Türkiye’nin, Güney Amerika ülkeleri ve orta Amerika’ya  ihracat kapasitesi çok düşük.

Türkiye, stratejik olarak Batı Asya ile Güneydoğu Avrupa arasında, Karadeniz’i, Akdeniz’e bağlayan bir noktada, kavşak konumunda bir ülke. Sekiz ülke ile sınırları var: Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, İran, Irak ve Suriye. Dış ticaret istatistikleri incelendiğinde, Türkiye’nin komşuları ile arasındaki ticaretin beklentilerin altında olduğu görülüyor.


2017 yılında en fazla ihracat yapılan 15 ülke 

1. Almanya: 15,12 milyar USD (Türkiye’nin toplam ihracatının %10'u)
2. İngiltere: 9,60 milyar USD (Türkiye’nin toplam ihracatının %7'si)
3. BAE: 9,18 milyar USD (Türkiye’nin toplam ihracatının %6'sı)
4. Irak: 9,06 milyar USD (Türkiye’nin toplam ihracatının %6'sı)
5. ABD: 8,65 milyar USD (Türkiye’nin toplam ihracatının %'5'i)
6. İtalya: 8,47 milyar USD (Türkiye’nin toplam ihracatının %'5'i)
7. Fransa: 6,59 milyar USD (Türkiye’nin toplam ihracatının %'4'ü)
8. İspanya: 6,30 milyar USD (Türkiye’nin toplam ihracatının %'4'ü)
9. Hollanda: 3,86 milyar USD (Türkiye’nin toplam ihracatının %'2'si)
10. İsrail: 3,40 milyar USD (Türkiye’nin toplam ihracatının %'2'si)
11. İran: 3,25 milyar USD (Türkiye’nin toplam ihracatının %'2'si)
12. Belçika: 3,15 milyar USD (Türkiye’nin toplam ihracatının %'2'si)
13. Romanya: 3,14  milyar USD (Türkiye’nin toplam ihracatının %'2'si)
14. Polonya: 3,07 milyar USD (Türkiye’nin toplam ihracatının %'2'si)
15. Çin: 2,93 milyar USD (Türkiye’nin toplam ihracatının %'2'si)
2017 yılında Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı 15 ülke

1. Çin: 23,4 milyar USD (Türkiye’nin toplam ithalatının %10'u)
2. Almanya: 21.3 milyar USD (Türkiye’nin toplam ithalatının %9.1)
3. Rusya: 19.5 milyar USD (Türkiye’nin toplam ithalatının %8.3)
4. Amerika Birleşik Devletleri: 11,9 milyar USD (Türkiye’nin toplam ithalatının %5,1)
5. İtalya: 11.3 milyar USD (Türkiye’nin toplam ithalatının %4.8)
6. Fransa: 8,1 milyar USD (Türkiye’nin toplam ithalatının %3,5)
7. İran: 7,5 milyar USD (Türkiye’nin toplam ithalatının %3,2)
8. İsviçre: 6,9 milyar USD (Türkiye’nin toplam ithalatının %3)
9. Güney Kore: 6,6 milyar USD (Türkiye’nin toplam ithalatının %2,83)
10. Birleşik Krallık: 6,5 milyar USD (Türkiye’nin toplam ithalatının %2,8)
11. İspanya: 6,4 milyar USD (Türkiye’nin toplam ithalatının %2,73)
12. Hindistan: 6.2 milyar USD (Türkiye’nin toplam ithalatının %2.66)
13. Birleşik Arap Emirlikleri: 5,5 milyar USD (Türkiye’nin toplam ithalatının %2,4)
14. Japonya: 4.3 milyar USD (Türkiye’nin toplam ithalatının %1.8)
15. Hollanda: 3,7 milyar USD (Türkiye’nin toplam ithalatının %1,6)

Türkiye’nin 2017 dış ticaret istatistikleri

2017 yılında Türkiye ihracatının üçte ikisi (% 63,8) 15 ülkeye yapıldı.
2017 yılında Türkiye 157 milyar USD ihracat gerçekleştirdi
2017 yılında Türkiye  234 milyar USD ithalat gerçekleştirdi
İhracat ve ithalat rakamları baz alındığında Türkiye 76,7 milyar USD dış ticaret açığı verdi.
2016 dış ticaret açığı 56,1 milyar USD idi bu rakam 2017 DE %36,8 arttı
En yüksek ithalat girdisi 37,2 milyar USD ile petrol ve mineral yakıtlar


Türkiye’nin 2017 ithalat rakamlarında görülen artış ve düşüşler

Türkiye’nin İsviçre’den yaptığı ithalat2017 yılında bir önceki yıla göre %175,5 arttı
Türkiye’nin İran’dan yaptığı ithalat 2017 yılında bir önceki yıla göre %59,4 arttı
Türkiye’nin BAE’den yaptığı ithalat 2017 yılında bir önceki yıla göre %49,9 arttı
Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı ithalat 2017 yılında bir önceki yıla göre %28,7 arttı
Türkiye’nin Çin’den yaptığı ithalat 2017 yılında bir önceki yıla göre %8,1 düştü
Türkiye’nin Almanya’dan yaptığı ithalat 2017 yılında bir önceki yıla göre %0,8 düştü

Ülkelerin, ticaret yaptığı her ülke ile, ihracat ve ithalat rakamlarında bir denge kurması beklenemez. Her ülke için, çok fazla ihracat yaptığı ve çok fazla ithalat yaptığı ülkeler olacaktır, aradaki ticaret hacmini belli bir oranda dengeleyecek önlemler alınabilir ancak bunu ticareti zorlaştırarak değil, ikili anlaşmalarla ithalatı fazla olan ülkeye bir takım ihracat kolaylıkları sağlamak gibi yöntemler uygulanabilir. Temel beklenti, genel dağılım baz alındığında o ülkenin dış ticaretinin fazla vermesi yani dış ticaret açığı oluşmamasıdır.
2017 Türkiye’nin en yüksek ticaret açığı verdiği ülkeler

1. Çin: -20.4 milyar USD
2. Rusya: - 16.8 milyar USD
3. Almanya: - 6.2 milyar USD
4. Güney Kore: - 6 milyar USD
5. İsviçre: - 6 milyar USD
6. Hindistan: -5,5 milyar USD
7. İran: - 4.2 milyar USD
8. Japonya: - 3,9 milyar USD
9. ABD: - 3,3 milyar USD
10. Malezya: - 2.9 milyar USD

Bu ülkelerle gerçekleştirilen karşılıklı ticaret sonucu oluşan dış ticaret açığı, Rusya, İran gibi ülkelere karşı enerji ihtiyacı, Çin ve Almanya gibi ülkelerden ise hammadde, makine ekipmanları başta olmak üzere, kendi sanayi üretimini devam ettirmek için duyduğu ithal kalemler ve elektronik ürünler gibi katma değeri yüksek ürün alımlarından kaynaklanmaktadır.

Türkiye’nin uzun vadeli hedefi; yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım ve sanayisinin ihtiyaç duyduğu temel hammaddelerin ülke içinde üretimi için gerekli altyapı yatırımlarının yapılması olacaktır.

2017 Türkiye’nin en yüksek ticaret fazlası verdiği ülkeler

1. Irak: US $ 7,5 milyar USD
2. Birleşik Arap Emirlikleri: 3.6 milyar USD
3. İngiltere: 3,1 milyar USD
4. İsrail: 1,9 milyar USD
5. Suriye: 1,3 milyar USD
6. Kıbrıs: 1 milyar dolar
7. Azerbaycan: 1 milyar USD
8. Gürcistan: 994,2 milyon USD
9. Cezayir: 946.4 milyon USD
10. Slovenya: 776,8 milyon USD

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder