Deprem Yardım

BULGARİSTAN ÜLKE ANALİZİ YATIRIM VE TİCARİ FIRSATLAR

bulgaristan ülke analizi, bulgaristan ithalat, bulgaristan yatırım, bulgaristana ihracat, bulgaristanla ticaret, bulgaristan cari açık, bulgaristan büyüme rakamları, bulgaristan akonomisi, bulgaristanda enflasyon, bulgaristanda tarım, bulgaristan sanayi, bulgaristanda iş sektörleri, bulgaristanda yatırım fırsatları, bulgaristan ikamet izni, bulgaristan vize, bulgaristan oturma izni, bulgaristan gümrük vergileri, bulgaristan ithalat prosedürleri, bulgaristana nasıl ithalat yapılır
bulgaria export, bulgaria import, bulgaristan ihracat, bulgaristan ithalat

Bulgaristan 7,1 milyon nüfusu ve  7377 USD kişi başına düşen milli gelir ile gelişmekte olan bir balkan ülkesi. 2007 yılında Avrupa Birliğine üye olan Bulgaristan, 2008 mali krizinden, bir dizi siyasi kriz ve Euro bölgesindeki gelişmelerden ciddi şekilde etkilendi. GSYİH büyümesi 2014'ten beri artıyor ve 2017 yılında %3.6 seviyesinde gerçekleşti. Dış ticaretten kaynaklanan cari açık ve düşük yabancı yatırım oranlarına rağmen 2018'de %3,7 ve 2019'dan%3,5 büyüme bekleniyor.


AB’ye katılmasından bu yana, Bulgaristan ekonomisi, global ölçekli krizler, Brexit Suriye göç dalgası,Ukrayna ve Rusya krizi gibi AB’yi etkileyen siyasi ve ekonomik olumsuzluklara rağmen, yüksek oranlarla olmasa da istikrarlı bir büyüme kaydediyor. Dış ticaret 2016 yılında Bulgaristan GSYİH'nın %124'ünü oluşturmuştur.


Bulgaristan İhracat, İthalat ve Cari Denge

Bulgaristan ithalat ve ihracat rakamları incelendiğinde, her iki kalemde de kayda değer bir artış veya azalış olmadığı gözlenmektedir. Sınırlı bir cari açıkla ekonomik faliyetler sürdürülmektedir.


BULGARİSTAN
2013
2014
2015
2016
2017
TOPLAM İTHALAT
34,3 milyar
34,7 milyar
29,2 milyar
28,8 milyar
34,1 milyar
USD
TOPLAM İHRACAT
29,5 milyar
29,3 milyar
25,7 milyar
26,0 milyar
30,0 milyar
USD
CARİ AÇIK
-4,8 milyar
-5,4 milyar
-3,5 milyar
-2,8 milyar
-4,1 milyar
USDBulgaristan'ın En Çok İthal Ettiği Ürünler

Bulgaristan'ın en çok ithal ettiği 20 ürünün sıralandığı tabloda, ithal ürünlerin adı ve GTIP numaraları ve son 5 yıldaki ithalat rakamları listelenmiştir. Bulgaristan pazarına ihracat yapmak isteyen firmalar için bu tablo hangi ürünlere dair pazar payının ne olduğu konusunda fikir verebilir.


GTIP Kodu
İthal ürün Adı
2013
2014
2015
2016
2017
27
Mineral yakıtlar, mineral yağlar 
7,9 milyar
6,9 milyar
4,5 milyar
3,5 milyar
4,7 milyar
USD
84
Makine, mekanik cihazlar
3,1 milyar
3,3 milyar
2,9 milyar
2,9 milyar
3,5 milyar
USD
85
Elektrikli makine ve ekipman 
2,6 milyar
2,8 milyar
2,6 milyar
2,7 milyar
3,1 milyar
USD
87
Demiryolu veya tramvay haddehanesi dışındaki taşıtlar 
1,8 milyar
2,1 milyar
2,1 milyar
2,1 milyar
2,4 milyar
USD
26
Cevherler, cüruf ve kül
2,1 milyar
1,8 milyar
1,5 milyar
1,1 milyar
1,9 milyar
USD
39
Plastikler ve bunların ürünleri
1,4 milyar
1,5 milyar
1,3 milyar
1,3 milyar
1,5 milyar
USD
30
Eczacılıkla ilgili ürünler
1,1 milyar
1,3 milyar
1,2 milyar
1,2 milyar
1,4 milyar
USD
72
Demir ve çelik
1,1 milyar
1,0 milyar
919 milyon
881 milyon
1,1 milyon
USD
38
Muhtelif kimyasal ürünler
457 milyon
439 milyon
468 milyon
675 milyon
770 milyon
USD
74
Bakır ve eşyası
613,18
615,04
494,61
464,67
721,01
USD
73
Demir veya çelik eşya
690 milyon
1,2 milyar
591 milyon
736 milyon
676 milyon
USD
76
Alüminyum ve bunların eşyası
441 milyon
438 milyon
453 milyon
435 milyon
523 milyon
USD
90
Optik, fotografik, sinematografik, ölçme
447 milyon
471 milyon
455 milyon
440 milyon
521 milyon
USD
48
Kağıt ve karton; kağıt hamuru
482 milyon
505 milyon
452 milyon
465 milyon
497 milyon
USD
2
Et ve yenilebilir et sakatatı
434 milyon
488 milyon
378 milyon
375 milyon
428 milyon
USD
40
Kauçuk ve eşya
364 milyon
376 milyon
342 milyon
353 milyon
395 milyon
USD
94
Mobilya; yatak takımları, minderler
275 milyon
315 milyon
286 milyon
308 milyon
354 milyon
USD
61
Örme giyim eşyası ve giyim eşyası, örme veya tığ işi
282 milyon
311 milyon
268 milyon
323 milyon
350 milyon
USD
31
Gübreler
321 milyon
318 milyon
309 milyon
261 milyon
309 milyon
USD
33
Uçucu yağlar ve resinoidler; parfümeri, kozmetik
265 milyon
272 milyon
267 milyon
306 milyon
303 milyon
USD


bulgarian economy

Bulgaristan'ın En Çok İthalat Yaptığı Ülkeler

Bulgaristan'ın en çok ithalat yaptığı ülke Almanya. Bu ülkeden alınan başlıca ürünler: Makina ve parçaları, Otomobil ve parçaları, Elektrikli aletler, beyaz eşya, plastik aksamlı ürünler, eczacılık ürünleri,optik, medikal ve cerrahi gereçlerdir.

Bulgaristan'ın Rusya federasyonundan ithal ettiği başlıca ürünler; akaryakıt, makina ve aksamları, alüminyum, demir, bakır madenleri ve bu metallerden oluşan gereçlerdir.

Bulgaristan'ın Türkiye'den ithal ettiği başlıca ürün grupları; plastikler ve plastik aksamlı ürünler, demir ve çelik, motorlu taşıtlar ve yedek parçaları, makina ve makina parçaları, elektrikli aletler, beyaz eşya, bakır, demir ve çelik eşyalardır.Bulgaristan - İthalat Yapılan Ülkeler2017
Almanya (4,2 milyar USD)% 12.2
Rusya (3,5 milyar USD)% 10.2
İtalya (2,4 milyar USD)% 7.3
Romanya (2,4 milyar USD)% 7.1
Türkiye (2,1 milyar USD)% 6.3
ispanya (1,8 milyar USD)% 5.3
Yunanistan (1,5 milyar USD)% 4.4
Hollanda (1,2 milyar USD)% 3.7
Çin (1,2 milyar USD)% 3.7
Polonya (1,2 milyar USD)% 3.6

BULGARİSTAN:  MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER

201520162017 (f)2018'inin (f)
GSYİH büyümesi%3.6%3.9%3.8%3.7
Enflasyon (yıllık ortalama)%-1.1%-1,3%1.1%1.6
Bütçe dengesi (GSYİH)%-2.8%1.6%-0.4%-0.6
Cari işlemler dengesi (GSYİH)%-0.1%4.2%2.4%1.9
Kamu borcu (GSYİH)%25,6%27,8%24.6%24.2

Bulgaristan Ekonomisi Güçlü Yönleri

 • Önemli döviz rezervleri ile desteklenen avroya karşı sabit parite  (1 euro = 1,96 lev)
 • Çeşitlendirilmiş üretken baz
 • Düşük üretim maliyetleri: iyi rekabetçilik
 • Düşük kamu borcu
 • Birçok turistik varlık

Bulgaristan Ekonomisi Zayıf Yönleri

 • Hükümet istikrarsızlığı, bölünmüş siyasi manzara ve iş dünyasına yakın ilişkiler
 • Yolsuzluk ve organize suç
 • Kamu hizmetlerinin ve yasal sistemin vasat etkinliği (iş çevrelerinin etkisi)
 • Avrupa yapısal fonlarının ve vasat altyapının zayıf kullanımı
 • Bankacılık sektörünün denetimi hala yetersiz
 • Kalifiye işgücü eksikliği ve uzun süreli yüksek işsizlik (toplamın% 61'i)
 • Kırsal işçiler, Roman topluluğu ve yaşlılar tarafından işgücü piyasasına düşük katılım oranı.
 • Nispeten fakir (kişi başına düşen GSYİH = AB ortalamasının% 45'i) ve azalan nüfus

Bulgaristan'da Sanayi ve Tarım

Bulgaristan Sanayisi, GSYİH'nın %28'ini oluşturur, işgücünün %26,6'sı sanayi sektöründe istihdam edilmektedir. sanayinin büyüme hızı yıllık ortalama %4 seviyesindedir. Bulgaristan; boksit, bakır, kurşun, çinko, kömür, linyit ve demir madenlerine sahiptir. Sanayide büyüme eğilimi, sosyalist dönemde oluşturulan ağır imalat sektörlerine (Kimya, Metalürjik, Makina) yönelik devam etmektedir. Eczacılık, tekstil ve yazılım sektörleri en dinamik sektörlerdir.
Bulgaristan'da  tarım sektörü GSYİH'ya yaklaşık %4,3 oranında katkı sağlamakta ve işgücünün %6,8'ini istihdam etmektedir. Geçmişte tarım ülkesi olarak bilinen Bulgaristan'da Özellikle AB'ye girildikten sonra hızlı bir sanayileşme yaşanmaktadır. (www.ihracat.co)
Bulgaristan Ekonomisi Sektörel DağılımıTarımsanayiHizmetler
Sektöre Göre İstihdam (%  bazında Toplam İstihdamın )%6.5%29.4%64.1
Katma Değer (GSYİH'nın % olarak)%4.7%28.3%67.0
Katma Değer (Yıllık % Değişim)%5.3%4.0%3.1

Bulgaristan Yatırım Fırsatları

Bulgaristan, 2017 verilerine göre dünyanın 50. Büyük ekonomisi. Çok büyük bir pazar olmamasına rağmen. AB de yer alması sebebiyle, bu ülkede yatırım yaparak diğer AB ülkelerine satış yapmak isteyen firmalar için cazip fırsatlar sunuyor. Bulgaristan ayrıca yatırımcılar için önemli yatırım avantajlarına da sahip. Örneğin %10 civarında düşük kurumlar vergi oranları ve düşük işgücü maliyetine sahip

Bulgaristan’da Yatırım Yapmanın avantajları

- Yatırımcılar için avantajlı bir vergi sistemi
- Eğitimli ve ucuz işgücü
- Çok düşük yaşam maliyeti
- Avrupa Birliği üyesi bir ülke olması
- Rus pazarı, Avrupa ve Ortadoğu arasındaki stratejik konumu
- Türk yatırımcılar açısından Türkiye’ye sınırı olması

Bulgaristan’da Yatırım Yapmanın dezavantajları

AB üyeliği ve devlet teşvikleri ile her ne kadar ülke yatırımcılar için cazip hale gelmiş olsa da ve özellikle Avrupa Birliği üyesi olmanın bşir takım dezavantajları da var.
- Sorunlu ve yavaş işleyen bürokrasi;
- Çok yavaş ve adil olmayan bir yargı sistemi;
- Yüksek düzeyde yolsuzluk;
- Fikri mülkiyet ve telif hakkı yasalarının uygulanmaması
- Satın alma gücü düşük nüfus sebebiyle iç pazarın zayıf olması

Bulgaristan’da yatırımcılar için Devlet Teşvikleri

Bulgar hükümeti yatırımcıları çekmek için çok avantajlı bir vergi sistemi uyguluyor. Ayrıca Bulgaristan’da şirket kurma maliyetleri de düşürüldü. Özel teşebbüsü olumlu etkileyecek şekilde kamuya ait bazı şirketler devlet eliyle özelleştirildi

- %10 sabit vergilendirme
- İşgücü üzerindeki vergi kesintilerinin az olması
- AB üyeliği sayesinde AB sektörel destekleri ve AB yapısal fonlarına erişim imkanı

Bulgaristanda vize, ikamet izni, oturma izni

AB, dışındaki ülkelerin vatandaşlarına yönelik: 1.000.000 BGN (yaklaşık 500.000 Euro) değerinde iş veya gayrimenkul yatırımı karşılığında, Bulgaristan’da sınırsız süreli oturma izni alabilmek mümkün.
Bulgaristan'da en az 10 Sigortalı işçi çalıştıran iş adamları ve Bulgaristan'da temsilcilik açmış şirket yetkilileri, “D vizesi” ile Bulgaristan'da uzun süreli ikamet izni alabilirler.


bulgaria

Yabancı Yatırımla İlgili Prosedürler

Bulgaristan, doğrudan yabancı yatırımlara en az sınırlandırma getiren ülkelerden biridir.
Bulagristan’da yerleşik şirketlerin satın alınması halinde, yeni şirket kurulması halinde veya mevcut işletmelere yabancı katılım oranı sınırlı değildir. Yabancılar, Private Limited Şirketi statüsünün menfaatini genişleten yasal tipteki işletmeler de dahil olmak üzere, Bulgaristan Ticaret Kanununa göre% 100 yabancı katılımlı şirket kurabilirler.


Bulgaristan ithalat kısıtlamaları, gümrük tarifeleri

Bulgaristan AB üyesi olarak Avrupa Birliği Gümrük Yönetmeliğine tabidir. Topluluk içinde diğer ülkelerle yapılan ticaret serbesttir. Topluluk dışı ülkelerle ticarete dair uygulanan tarife dışı engeller arasında tarım ve üretim sübvansiyonları, bazı mal ve hizmet gruplarına dair ithalat kısıtlamaları ve/veya yasakları mevcuttur.

İthalatta Gümrük Vergileri ve Vergileri

AB üyesi ülkeler arasında gümrük uygulaması ve gümrük vergisi mevcut değildir. Bulagristan'da Avrupa dışı ülkelerden yapılan ithalatlar için %20 gümrük vergisi uygulanmaktadır. Türkiye gümrük birliği çerçevesinde diğer AB ülkeleriyle olduğu gibi Bulgaristan’ada pek çok mal grubunda gümrük vergisi olmadan ihracat yapabilmektedir. Bulgaristan, TARIC sınıflandırmasına dayanarak Harmonize Gümrük sistemini uygular.

Bulgaristan'da İthalat Prosedürleri

Mallar gümrük beyannamesi ile beyan edilir. Gümrük beyannamelerinin yanı sıra, gümrük idareleri tarafından talep edilen diğer belgeler bir fatura, menşe belgesi, ulaştırma belgeleri, (CMR, BL), Türkiye£den yapılan ithalatlarda vergi muafiyeti için ATR belgesi, Hayvan veya bitki kaynaklı mallar için veterinerlik veya bitki sağlığı sertifikası gereklidir.

Numune ürün ithalatı

Numuneler, ithalat aşamasında normal ürünlerle aynı prosedürlere tabidir. 

YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,103,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,27,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,12,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: BULGARİSTAN ÜLKE ANALİZİ YATIRIM VE TİCARİ FIRSATLAR
BULGARİSTAN ÜLKE ANALİZİ YATIRIM VE TİCARİ FIRSATLAR
bulgaristan ülke analizi, bulgaristan ithalat, bulgaristan yatırım, bulgaristana ihracat, bulgaristanla ticaret, bulgaristan cari açık, bulgaristan büyüme rakamları, bulgaristan akonomisi, bulgaristanda enflasyon, bulgaristanda tarım, bulgaristan sanayi, bulgaristanda iş sektörleri, bulgaristanda yatırım fırsatları, bulgaristan ikamet izni, bulgaristan vize, bulgaristan oturma izni, bulgaristan gümrük vergileri, bulgaristan ithalat prosedürleri, bulgaristana nasıl ithalat yapılır
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiDnw07xjWzV4wL0GeR6DYvK9a-3g0dibiBBDtYx0mvR1l4WqcgMmdUbvQWfcLeaRwAZ73B1k7PLYJ5TIB0qshNHUTLIp17bWpNY_1pdIp3FJlLbgpDSUxd9gH01mVPsd528RofVCIOqg/s640/bulgaria_1.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiDnw07xjWzV4wL0GeR6DYvK9a-3g0dibiBBDtYx0mvR1l4WqcgMmdUbvQWfcLeaRwAZ73B1k7PLYJ5TIB0qshNHUTLIp17bWpNY_1pdIp3FJlLbgpDSUxd9gH01mVPsd528RofVCIOqg/s72-c/bulgaria_1.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2018/04/bulgaristan-ulke-analizi-yatirim-ve.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2018/04/bulgaristan-ulke-analizi-yatirim-ve.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content