Deprem Yardım

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI DÜNÜ BUGÜNÜ TARİHÇESİ

1 mayıs, 1 may, labour day, işçi bayramı, emek ve dayanışma, kanlı 1 mayıs, 1 mayıs 1977, 1 mayıs 1866, Haymarket olayı, işçi haklarının tarihçesi, dünyada 1 mayıs, 1 mayıs tarihçesi, 1 mayıs nasıl başladı, 1 mayıs hangi ülkelerde kutlanıyor, 1 mayıs ilk ne zaman kutlandı, türkiyede 1 mayıs, işçi günü tarihi
1 may, labour day, 1 mayıs, işçi bayramı


1 Mayıs İşçi Bayramı

1 Mayıs Günü veya İşçi Bayramı, dünya çapında birçok ülkede resmi tatildir. İşçi Bayramı, işçilerin ekonomik ve sosyal başarılarına, işçi haklarına itafen bir dayanışma günü havasında kutlanmaktadır. 1 mayısın başlangıcı, işçi sendikası hareketlerinin çabalarıyla 19. y.y. da şekillenmiştir.

1 Mayıs Günü törenleri dünya çapında fakat bazen İşçi bayramından farklı konseptlerle örneğin baharın gelişi gibi farklı temalarla kutlanmaktadır. Hawaii'de, Mayıs Günü adanın kültürünü kutlamak için Lei Day olarak bilinir. Birleşik Krallık'ta, Mayıs Günü, hala Mayıs Kraliçesi'nin taç giydirilmesiyle birçok şehirde kutlanmaktadır.

Dünya Ülkelerinde 1 mayıs ve İşçi bayramı

Meksika'da, Primero de Mayo olarak anılır ve işçileri onurlandıran ulusal bir tatildir. Dünya genelinde, 1 mayısta, bazı gruplar işçi haklarını desteklemek ve korumak için geçit töreni veya protestolar düzenler.

1 Mayıs, Fransa, Almanya, İtalya, Finlandiya, Norveç, Polonya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç gibi bir çok Avrupa ülkesinde resmi tatil olarak kutlanır. Ayrıca, Meksika, Kosta Rika ve Panama gibi Orta Amerika ülkelerinde ve Küba dahil Karayipler'in bazı bölgelerinde de kutlanmaktadır. 

Güney Amerika'da, Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Ekvador, Guyana, Peru, Uruguay ve Venezüella'da, kutlanmaktadır. 1 Mayıs ayrıca Rusya Federasyonu, Çin, Tayland ve Vietnam gibi Asya ülkelerinde ulusal bir tatil.

İşçi Bayramı tatili veya İşçi Bayramı, Amerika Birleşik Devletleri'nde  Avustralya ve Kanada gibi ülkelerde 1 mayısta kutlanmaz. Farklı tarihlerde, farklı isim ve şekillerde kutlanır. Örneğin ABD’de eylül ayının ilk pazartesi günü İşçi bayramı olarak kutlanır.

1 Mayıs ve İşçi Bayramının Tarihçesi

Anthesteria gibi eski Yunan festivallerinden ilham alan May Day, aslen baharın bir kutlamasıydı ve doğanın bu yılın o döneminde doğduğu yeniden doğuştu. Geleneksel olarak, Mayıs Günü çiçek toplama ve Maypole etrafında dans doğurma ayiniyle karakterizedir. 

1 Mayıs pek çok insanın zihninde sosyalizm ve Rusya ile özdeşleştirilir ancak 1 mayısın kökeni ABD’ye dayanıyor. İç savaş sonrası, Chicago, New York, Boston gibi sanayileşmiş kentler başta olmak üzere ABD genelinde yüzlerce fabrikada yüzbinlerce işçi, haftada 6 gün, günde 12 saat çalışıyordu. İşçi sendikalarının çalışma saatlerinin azaltılması yönündeki talepleri basitti: 8 saat iş, 8 saat uyku ve kalan 8 saatte işçilerin diledikleri şeyleri yapabilmelerine yönelikti ancak işverenler ve hükümet cephesinde bu talepler yanıtsız kalıyordu

1 mayıs 1866 yılında Ulusal İşçi Sendikası, günlük çalışma saatini 8 saat ile sınırlandırılması amacıyla  ülke çapında iş bırakma çağrısı yaptı. 3 gün süren gösteriler ve olayların ardından 4 Mayıs'ta Chicago kentinde kanlı Haymarket Olayı yaşandı.Olaylar sonucu ölen ve yaralanan işçilerin yanı sıra sendika liderleri hepse atıldı dördü idam edildi. (www.ihracat.co)

1 mayıs tarihçe

Paris’te 1889 yılında düzenlenen 2. Enternasyonal Uluslararası İşçi Derneği toplantılarında, 8 saatlik işgünü dayanışması adına 1 Mayıs’ta bütün dünyada gösteriler düzenlenmesi benimsendi ve 1 Mayıs’ın İşçi sınıfının uluslararası düzeyde birlik mücadele ve dayanışma günü olması kabul edildi ve pek çok ülkede işçi sendikalarının ertesi yıl 1 mayıs kutlamaları yapmaları çağrısı yapıldı.

Çağrı pek çok ülkede olumlu karşılandı ve  1 Mayıs 1890'da, 1 Mayıs Günü gösterileri, Amerika Birleşik Devletlerinde ve çoğu Avrupa ülkesinde gerçekleştirildi. Şili ve Peru'da da gösteriler yapıldı. Küba Havana'da işçiler, sekiz saatlik iş günü ve işçi sınıfı birliği için eşit haklar talep ediyorlardı


890 sonrasında Dünya çapında daha fazla ülkede işçiler, 1 Mayıs Gününü kutlamaya ve bugün, işçi haklarına dair beklentilerini yapılan gösterilerde ve meydanlarda duyurmaya başladılar.

1Mayıs,  1891'de Rusya, Brezilya ve İrlanda'da kutlanmaya başlandı. İkinci Enternasyonal, 1904'te, her ülkede sosyalistlerin ve sendikacıların her yıl 1 Mayıs'ta organize gösteriler yapması çağrısında bulundu. proletaryanın sınıf talepleri ve evrensel barış sloganları gün geçtikçe artıyordu.

Çinli işçiler, Rus sosyalist devriminin ardından 1920'de ilk 1 Mayıs kutlamasını tertiplediler. 1927'de Hindistan'daki işçiler, Kalküta, Medrese ve Bombay'daki gösterilerle 1 mayısı kutladı. 

İronik bir şekilde, 1 Mayıs Günü kutlamaları dünya çapında hız kazanırken, 1 mayıs olaylarının meydana geldiği Amerika  Birleşik Devletlerinde etkisini gün geçtikçe kaybetti. Komunizmin çöküşünden sonra, ideolojik yönünden ziyade, sosyal taleplerin haklılığı ön plana çıkarak 1 mayıs günü özellikle Avrupa ülkelerinde bir halk ve emek bayramı havasında kutlanmaktadır.

Doğu bloğunun çöküşünün öncesinde, özellikle seksenli yıllarda,  sosyalist ve komünist ülkelerde, 1 mayıs Günü, ülkenin askeri ve endüstriyel çabalarının büyük geçit törenleriyle sergilendiği ve işçi sınıfıyla sosyalist rejimin bağlarını pekiştiren bir bayram havasında kutlanıyordu. (www.ihracat.co)Sosyalist İdeoloji ve 1 mayıs

1947'de, komünizm karşıtı Soğuk Savaş histerisinin ortasında, ABD Dışişleri Savaşçıları 1 Mayıs'ı “Sadakat Günü” olarak değiştirdi. Daha sonra 1958 yılında ABD hükümeti, toplumsal bellekten 1 mayıs ve işçi hakları kavramını silmek amacıyla 1 mayısı, kanun ve düzen günü ilan etti

Pek çok ülkede 1 Mayıs tatili, sosyalist partiler tarafından desteklenen sendikal baskılar, grev ve gösterilerle elde edildi. Ancak, pek çok ülkede iktidar ve beraberinde ideolojik değişimler 1 mayıs ve onun temsil ettiği işçi haklarının devlet eliyle şekillendirilmesi veya yasaklanması anlamına geliyordu. Örneğin 1933 ‘te iktidara gelen Hitler’in ilk icraatlarından biri Alman İşçi Sendikalarını kapatmaktı.

Çin'de İşçi Bayramı 1990'larda 3 güne uzatıldı. Çin hükümeti, bu üç günle birlikte önceki ve sonraki hafta sonlarını birleştirecek şekilde dokuz günlük bir tatil yaptı. Bu tatil dönemi, fabrikalardaki ranza sistemli yatakhanelerde hapishane koşullarında aylarca çalışan işçilerin, ailelerinin yaşadığı şehre gidip bir tatil molası için Çin yeni yıl tatilinden sonra ikinci fırsattı. Çin hükümeti 2008 yılında bu tatil dönemini bir güne indirdi.

Türkiye’de 1 Mayıs

Osmanlı Döneminde 1911'de Selanik’te ve 1912’de İstanbul’da 1 Mayıs kutlamaları yapıldı.
Cumhuriyet’in kuruluş döneminde Sovyetler Birliği ile kurulan dosthane ilişkilerin de etkisiyle 1922'de 1 mayıs işçi bayramı olarak kutlandı. Sonraki yıl devlet organizasyonuyla resmi kutlamalarda yapıldı ancak 1924’de 1 mayıs kutlamaları yasaklandı ve yasak 1935 yılına kadar kadar sürdü.

27 Mayıs 1935’de "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu” ile 1 Mayıs "Bahar Bayramı" ilan edildi. Ancak 1975 yılına kadar 1 mayısda kitlesel organize edilen kutlamalar yapılmadı.1975 ve 1976 yıllarındaki kutlamaların ardından 1977 ‘de kanlı 1 mayıs olayı yaşandı.

Kanlı 1 Mayıs

1977, 1 mayısında yaşanan olaylar, tarihe kanlı 1 mayıs olarak geçti. Taksim meydanında 500.000 kişinin katılımıyla gerçekleşen törenler sırasında, çevredeki yüksek binalardan, tören katılımcılarının üzerine, uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Vurulanlardan çok yaşanan izdiham nedeniyle ezilerek onlarca insan öldü. (www.ihracat.co)

1 may, labour day


1 mayısın yasaklanması ve yeniden bayram ilan edilişi
12 eylül 1980 darbesinin ardından yasaklanan 1 mayıs bayramı, özellikle 90’lı yıllarda illegal kutlamalar ve göstericilerle güvenlik kuvvetleri arasında yaşanan arbede ve olaylara sahne oldu.  2009 nisan ayında, 1 mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" olarak yeniden resmi tatil ilan edildi.

Dünden bugüne 1 mayıs İşçi bayramı ve çalışan hakları
Bugün 1886 1 mayıs iş bırakma eyleminin ardından 132 yıl geçti. O tarihte 100 yıldır süren sanayi devriminin ağır şartlarda çalıştırdığı insanlar,8 saatlik çalışma taleplerini basit bir şekilde 

açıklıyorlardı. Bir insan günde 8 saat çalışmalı, 8 saat uyumalı ve 8 saat sosyalleşebilmeli. Bu insani talebin sağlanması için farklı tarih dilimlerinde ve farklı ideolojik baskılar altında insanlar 1 asırdır mücadele etti. İronik olarak, 1 Mayıs Günü bu gün artık 66 ülkede resmi bir bayramdır ve gayri resmi olarak daha birçok ülkede de kutlanmaktadır.

İlk Mayıs Gününden bu yana yüz yıl geçti. 20. yüzyılın başlarında ABD hükümeti kutlamayı frenlemeye ve 1 Mayıs'ta “Hukuk ve Düzenleme Günü” kurarak halkın belleğinden silmeye çalıştı. 1886 olayları ile bugün arasında birçok paralellik çizebiliriz.

Pek çok ülkede hala milyonlarca insan, karşılıksız ve sürekli fazla mesailerle, sosyal güvence payları yatırılmadan, düşük ücretlerle açlık sınırında çalıştırılıyor.

YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,104,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,29,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,13,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI DÜNÜ BUGÜNÜ TARİHÇESİ
1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI DÜNÜ BUGÜNÜ TARİHÇESİ
1 mayıs, 1 may, labour day, işçi bayramı, emek ve dayanışma, kanlı 1 mayıs, 1 mayıs 1977, 1 mayıs 1866, Haymarket olayı, işçi haklarının tarihçesi, dünyada 1 mayıs, 1 mayıs tarihçesi, 1 mayıs nasıl başladı, 1 mayıs hangi ülkelerde kutlanıyor, 1 mayıs ilk ne zaman kutlandı, türkiyede 1 mayıs, işçi günü tarihi
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEib9gyfoQWmfWpJJcSAREj777vvF7LjPcER_mhyphenhyphenDDej6Jrj_cdsuNZv5qNdgQSDeepZ35KD_AlY3h7JrGPnq74cOdReWJPfoX_oe-aTUurqdtqZrwogwIpRxaad7ECzEA3dmI8B2hBilzI/s640/1may.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEib9gyfoQWmfWpJJcSAREj777vvF7LjPcER_mhyphenhyphenDDej6Jrj_cdsuNZv5qNdgQSDeepZ35KD_AlY3h7JrGPnq74cOdReWJPfoX_oe-aTUurqdtqZrwogwIpRxaad7ECzEA3dmI8B2hBilzI/s72-c/1may.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2018/05/1-mayis-isci-bayrami-dunu-bugunu.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2018/05/1-mayis-isci-bayrami-dunu-bugunu.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content