Deprem Yardım

GÜRCİSTAN ÜLKE ANALİZİ YATIRIM VE TİCARİ FIRSATLAR

gürcistan ülke analizi, gürcistan ithalat, gürcistan yatırım, gürcistana ihracat, gürcistanla ticaret, gürcistan cari açık, gürcistan büyüme rakamları, gürcistan akonomisi, gürcistanda enflasyon, gürcistanda tarım, gürcistan sanayi, gürcistanda iş sektörleri, gürcistanda yatırım fırsatları, gürcistan ikamet izni, gürcistan vize, gürcistan gümrük vergileri, gürcistan ithalat prosedürleri, gürcistana nasıl ithalat yapılır
georgia import, georgia invest


Gürcistan Ülke Analizi

Gürcistan 3,7 milyon nüfusu ile eski bir Sovyet cumhuriyeti olarak 1991 deki bağımsızlığından sonra hızla serbest Pazar ekonomisi uygulamaya başlayan, mali ve ekonomik reformların yanı sıra, uyguladığı vergi indirimleri ve yatırım teşvikleri ile yabancı yatırımcı çekmeye çalışan bir ülkedir. Bugün itibarı ile Gürcistan, Avrupa Birliği ve Nato ile entegrasyon sürecindedir.

Gürcistan, düşük asgari ücret, yüksek işsizlik,  yabancı yatırımcılara sunulan düşük vergiler ve düşük bürokratik engeller sebebiyle  yatırım yapmak için oldukça cazip bir ülke. Bir yandan işsizlik ve düşük gelir seviyesi sebebiyle dar bir Pazar ancak ülkede yatırım açısından fırsatlar barındıran pek çok sektör ve iş alanı mevcut.

Gürcistan İthalat, ihracat, cari denge

Gürcistan ithalat ve ihracat rakamları incelendiğinde, her iki kalemde de kayda değer bir artış veya azalış olmadığı gözlenmektedir. Sınırlı bir cari açıkla ekonomik faliyetler sürdürülmektedir. Gürcistan cari açığı son beş yıldır ortalama 5,5 milyar USD ile devam etmektedir.

GÜRCİSTAN
2013
2014
2015
2016
2017
TOPLAM İTHALAT
8 milyar
8,6 milyar
7,7 milyar
7,2 milyar
7,8 milyar
USD
TOPLAM İHRACAT
2,9 milyar
2,8 milyar
2,2 milyar
2,1 milyar
2,3 milyar
USD
CARİ AÇIK
-5,1 milyar
-5,8 milyar
-5,5 milyar
-5,1 milyar
-5,5 milyar
USD


Gürcistan'ın En Çok İthal Edilen Ürünler

Gürcistan'ın en çok ithal ettiği ürünler listelendiğinde ilk iki kalemde yer alan eczacılık ürünleri ve mineral yakıtların, toplam ithalatının %30'una denk geldiği görülür.

Tablodan bağımsız bilgi olarak; Gürcistan'ın Türkiye'den en çok ithal ettiği ürünler, makina ekipmanları, demir çelik eşya, plastikler, elektrikli ev aletleri, kağıt karton ve tekstil ürünleri yer almaktadır.


GTIP Kodu İthal ürün Adı
2013
2014
2015
2016
2017
30
Eczacılıkla ilgili ürünler
318,269
364,797
790,728
314,165
1,48 milyar
USD
27
Mineral yakıtlar, mineral yağlar 
1,34 milyar
1,43 milyar
1,24 milyar
1,03 milyar
1,13 milyar
USD
84
Makine, mekanik cihazlar
720,867
827,768
710,482
807,585
679,061
USD
85
Elektrikli makine ve ekipman
537,534
680,023
552,962
573,656
585,869
USD
39
Plastikler ve bunların ürünleri
253,25
285,896
242,757
239,872
262,649
USD
73
Demir veya çelik eşya
247,666
289,069
289,685
271,206
251,296
USD
72
Demir ve çelik
198,723
201,918
159,123
152,759
181,244
USD
94
Mobilya; yatak takımları, minderler, 
130,092
165,777
140,389
126,909
153,625
USD
10
Hububat
210,786
173,231
141,258
105,063
132,82
USD
2
Et ve yenilebilir et sakatatı
127,951
134,107
97,589
97,079
111,55
USD
90
Optik, fotografik, sinematografik aletler
89,557
127,349
122,55
147,836
110,843
USD
44
Ahşap ve ahşap ürünleri; odun kömürü
91,309
107,628
86,13
95,551
107,813
USD
33
Uçucu yağlar ve resinoidler; parfümeri, 
104,311
111,55
95,575
104,438
104,996
USD
48
Kağıt ve karton; kağıt hamuru, 
101,008
107,248
89,745
90,741
101,922
USD
62
Giyim eşyası ve giysi aksesuarları,
99,192
106,022
90,027
101,391
101,201
USD
87
Demiryolu veya tramvay haddehanesi dışındaki taşıtlar
917,77
904,288
612,418
649,198
99,952
USD
17
Şekerler ve şekerlemeler
88,686
80,756
67,214
85,96
87,144
USD
40
Kauçuk ve eşya
93,854
103,321
92,14
91,405
85,219
USD
61
Örme giyim eşyası ve giyim eşyası, örme veya tığ işi
66,158
73,397
64,504
79,439
84,016
USD
24
Tütün ve üretilen tütün ikameleri
111,672
125,306
109,159
107,326
82,617
USD
gürcistan yatırım, gürcistan ihracat


Gürcistan'ın En Çok İthalat Yaptığı Ülkeler

Gürcistan 'ın ithalat yaptığı ülkeler listesinde yer alan Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Ukrayna gibi komşu ülkelerle devam eden ticaretinin yanı sıra, daha önce sınırlı bir ticareti olan İrlanda'dan 2017 yılında yapılan 1,7 milyar USD lik eczacılık ürünleri sebebiyle, bir ithalat hacmi oluştuğu görülür.
Gürcistan - İthalat Yapılan Ülkeler
2017
Türkiye 
1,21 milyar USD
İrlanda 
1,18 milyar USD
Rusya 
760 milyon USD
Çin 
695 milyon USD
Azerbaycan 
535 milyon USD
Ukrayna 
424 milyon USD
Almanya 
343 milyon USD
İtalya 
209 milyon USD
Romanya 
187 milyon USD
Bulgaristan 
146 milyon USD


Gürcistan’da İmalat Sanayi

Gürcistan'ın jeopolitik konumu, Avrupa ve Asya arasında, Karadeniz kıyısında bir Kafkasya ülkesi olarak, imalat sektöründe yatırımcılara birçok avantaj sağlamaktadır.  Gürcistan, rekabetçi iş gücü ve düşük enerji maliyetleri, düşük vergiler ve AB dahil pek çok ülke ile kurduğu serbest ticaret anlaşmaları ile yatırımcılara yurtiçi ve yurtdışına yönelik rekabetçi fırsatlar sunmaktadır. 
İmalat sektörü , GSYH'nin %11'ini ve istihdamın yaklaşık %5'ini oluşturmaktadır.  Mineral ürünler, kimyasallar ve gıda sektörü en hızlı büyüyen sektörler dir.

Gürcistan’da Enerji Sektörü

Gürcistanda 2005 – 2015 periyodun da elektrik tüketimi reel GSYH büyüme oranına paralel olarak artmış ve 2015 yılında 10,4 TWh'ye ulaşmıştır . 2020 yılı ve sonrasında  Gürcistan'ın önemli bir üretim açığı olacaktır. 2014 yılından bu yana kurulan 12 hidroelektrik santrali mevcut tüketimi karşılamaya yetmiyo. Aayrıca tüketim sadece Gürcistan'da değil, komşu ülkelerde de artmaya devam ediyor. Gürcistan’da; Rüzgar, güneş, jeotermal gibi alanlarda enerji yatırımı yapılabilir.

Gürcistan’da Tarım Sektörü

Gürcistan, küçük bir ülke olmasına rağmen; serin ve kuru ile ılık ve nemli arasında değişen 22 mikro iklime sahip ve bu sayede farklı tarım ürünlerinin yetiştirilebildiği bir tarım ülkesidir. Bu çeşitlendirilmiş mikro iklimler, normal hasat mevsiminden daha uzun ve çok çeşitli büyüme koşullarına izin verir.  Tarım sektörü GSYİH den %9,2 pay almaktadır ve tarım ürünlerinin ticaret hacmi %17,5 dur. (www.ihracat.co)

Gürcistan’da Serbest Bölgeler

Gürcistan,  Serbest Sanayi Bölgeleri'nin kurulmasıyla, en az vergi yüküyle mal üretmek ve ihracat yapmayı sağlayacak avantajlar ve bunun yanı sıra yatırımcılara sağlanan devlet teşvikleri sunmaktadır. Serbest Bölgelerde kurulan işletmeler, Kişisel Gelir Vergisi hariç tüm vergi ücretlerinden muaftır. gürcistan yatırım, gürcistan ihracat

Gürcistan vize ve seyahat

Gürcistan Türkiye arasında vize muafiyeti vardır. Gürcistan ve Türkiye arasında pasaport kullanmadan, sadece nüfus cüzdanı ile seyahat edebilmek mümkündür. Nüfus cüzdanı ile Gürcistan£a seyahat etmek isteyen kişiler sadece gümrük kapısında bir giriş çıkış formu doldurmak zorundadır.


Gürcistan’da Şirket Kurmak

Anonim Şirket (JSC) Ortak sayısı: Bir veya daha fazla ortak.  Sermaye (maks / dakika): 15 000 GEL.
Hissedarlar ve borçlar: Tüm varlıkları ile sınırlıdır. Hissedarlar, JSC'nin yükümlülüklerinden sorumlu değildir.
Limited şirket Ortak sayısı: 1 ila 50 ortak / hissedar.  Sermaye (en fazla / dak): 200 GEL asgari
hissedarlar ve yükümlülükler: Şirketin sermayesinde yapılan hisse ile sınırlıdır.
Genel Ortaklık Ortak sayısı: Bir veya daha fazla ortak.  Sermaye (maks / dak): Belirli bir gereklilik yok.
Hissedarlar ve borçlar: Bir veya birden fazla ortakın ortaklığın alacaklılarına karşı olan yükümlülükleri şirkete yaptıkları yatırımlarla sınırlıdır (sınırlı ortaklar - Comandits), diğer ortaklar (Complementars) şirket borcundan kişisel olarak sorumludur.
Sınırlı ortaklık Ortak sayısı: Bir veya daha fazla ortak.  Sermaye (maks / dak): Belirli bir gereklilik yok.
Hissedarlar ve borçlar: Bazı ortaklar için sınırlıdır ve diğerleri için sınırsızdır
Kooperatif Ortak sayısı: Bir veya daha fazla kişi.  Sermaye (maks / dakika): 100 GEL
Şahıs İşletmesi Ortak sayısı: Bir kişi  sermayesi (maks / dakika): Belirli bir gereklilik yok.
Ortaklar ve sorumluluk: Sınırsız (www.ihracat.co)

Gürcistan’da Yabancı Yatırım

Dünya Bankası'nın 2018 İş Yapma Raporuna göre, yeni iş kurmak için bürokratik işlemler, izinler ve şartlar baz alındığında Gürcistan dünyanın en kolay iş kurulabilecek 9. Ülkesidir.  2016 yılında Gürcistan'a yapılan Doğrudan yabancı yatırım akışları, 1.6 milyar USD seviyesine ulaşırken, 2017 Dünya Yatırım Raporu'na göre aynı dönemde Gürcistan dan çıkan yabancı yatırım 232 milyon USD olarak gerçekleşmiştir . 

Gürcistan'a gelen yabancı yatırımların daha çok ulaşım, altyapı, turizm ve finans sektörlerine yoğunlaştığı görülmektedir. Gürcistan, yabancı yatırımcıları çekmek için, birçok vergi ve yasal avantaj sağlar. Gürcistan ekonomisi neredeyse tamamen liberal hale geldi ve şimdi bölgedeki en cazip yatırım iklimlerinden birini sunuyor. 

Gürcistan 91 deki bağımsızlıktan sonra yolsuzluk ve mafya ile ilintili illegal olaylarla anılıyordu. 2000 li yıllarda hem kamu güvenliği hem de yolsuzluk vakaları minimum seviyeye indi.  Uluslararası Şeffaflık Örgütü'ne göre, Gürcistan  şu anda Şeffaflık Örgütü'nün Yolsuzluk Algıları Endeksindeki ülkeler arasında  46. ​​sırada yer alıyor.

Azerbaycan, yapım aşamasında Şah-Deniz boru hattı nedeniyle ülkedeki en büyük yatırımcı konumundadır. Azerbaycan, Gürcistan’da 2017'nin ilk altı ayında 378 milyon dolar yatırım yaptı.

Gürcistan'a Neden Yatırım Yapmalı

Gürcistan'ın rekabet avantajları şöyledir:

- Kafkasya petrolünü Avrupa'ya taşıyan petrol boru hatlarının tümünün topraklarından geçmesinden bu yana önemli bir jeostratejik konuma sahip olan coğrafi konumu;
- Düşük kurumlar vergisi oranı
- Basitleştirilmiş şirket kayıt işlemleri
- Dünyadaki en yüksek okur yazarlık oranı
- Yabancı yatırım çekmek isteyen ve uygun önlemleri alan bir hükümet.

Gürcistan'ın  zayıf yönleri:

- Sınırlı iç pazar;
- Rusya ile ilişkisinin istikrarsızlığı
- Ülkeyi etkileyen yolsuzluk sorunları.

Yabancı Yatırımı Arttırmak için Hükümet Önlemleri

Gürcistan hükümeti ülke ekonomisini geliştirmek için bir dizi tedbir oluşturdu:
- Kamu şirketlerinin özelleştirilmesi;
- Yolsuzluğa karşı mücadele;
- Gürcü ve yabancı işadamları arasında ayrımcılık yapılmaması ilkesi oluşturulması;
- Bir şirket kurma prosedürlerini büyük ölçüde azaltmak;
- Kurumlar vergisinin indirilmesi; ve
- İstihdam piyasasının serbestleştirilmesi. (www.ihracat.co)


gürcistan yatırım, gürcistan ihracat

Yabancı Yatırımla İlgili Prosedürler

Gürcistan da yabancı sermaye ile şirket kurulabilir. Mülkiyet alma özgürlüğü garantilidir.
Holdinglerin satın alınması: Gürcistan'da yabancı bir şirket veya yabancı bir şirket tarafından şirket satın alınmasına dair bir kısıtlama yoktur. 2005 ve 2006 yıllarında Vergi Kanunu ve Girişimciler Yasası'nda yapılan değişiklikler nedeniyle, bir şirketin devralınması basit ve verimli hale getirilmiştir.

Gürcistan'da mülkiyet, yatırımlar ve yatırımcıların hakları yasal koruma altındadır. Mülkiyet hakları Gürcistan Anayasası'nın 21. maddesi ile garanti altına alınmıştır. Yasalar, yatırım yapmak, ülkede mülk satın almak ve şirket satın almak için, yabancı yatırımcılara engel çıkarmayacak şekilde hazırlanmıştır.

Gürcistan'ın anayasasına göre uluslararası anlaşmalar, Gürcistan yasalarını doğrudan bağlar. Bu sayede, Gürcistan'da iş yapmak ve ülkede yatırım yapmak için liberal bir yasama ortamı sağlamıştır.

Gürcistan’da Çalışma şartları

Haftalık çalışma saati: 41 saat
Emeklilik yaşı: Erkekler: 70, Kadınlar: 60.
Ortalama maaş:
- Erkeklerin aylık ortalama brüt gelirleri: GEL 742 (kaynak: ILO, 2010)
- Kadınların aylık ortalama brüt ücretleri: GEL 426 (kaynak: ILO, 2010)

Gürcistan’da Resmi tatiller

 • Yılbaşı Günü 1 Ocak
 • Ortodoks Noel 7 Ocak
 • Ortodoks Epifani 19 Ocak
 • Restorasyon günü 9 Nisan
 • Ortodoks İyi Cuma Değişken
 • Ortodoks Paskalya Pazartesi Değişken
 • Zafer günü 9 Mayıs
 • Aziz Andrew Günü 12 Mayıs
 • Bağımsızlık Günü 26 Mayıs
 • Meryem'in Varlığı (Mariamoba) 28 Ağustos
 • Svetitskhovloba 14 Ekim
 • Aziz George Günü 23 Kasım

YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,103,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,27,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,12,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: GÜRCİSTAN ÜLKE ANALİZİ YATIRIM VE TİCARİ FIRSATLAR
GÜRCİSTAN ÜLKE ANALİZİ YATIRIM VE TİCARİ FIRSATLAR
gürcistan ülke analizi, gürcistan ithalat, gürcistan yatırım, gürcistana ihracat, gürcistanla ticaret, gürcistan cari açık, gürcistan büyüme rakamları, gürcistan akonomisi, gürcistanda enflasyon, gürcistanda tarım, gürcistan sanayi, gürcistanda iş sektörleri, gürcistanda yatırım fırsatları, gürcistan ikamet izni, gürcistan vize, gürcistan gümrük vergileri, gürcistan ithalat prosedürleri, gürcistana nasıl ithalat yapılır
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrfC7QpJhVzbl6p7qsztTGo4Oloa9FFj7NMJ-Ca5NGewweTt8hULj_8QB3TWcN6SzClykvItB_DjUatYDW6THGcQlxLlw8a2xj9FU2Xm5HzWCbp7hp1EQM-Bsx7tR-wCysLqaOBZNz0jk/s640/gurcistan_1.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrfC7QpJhVzbl6p7qsztTGo4Oloa9FFj7NMJ-Ca5NGewweTt8hULj_8QB3TWcN6SzClykvItB_DjUatYDW6THGcQlxLlw8a2xj9FU2Xm5HzWCbp7hp1EQM-Bsx7tR-wCysLqaOBZNz0jk/s72-c/gurcistan_1.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2018/05/gurcistan-ulke-analizi-yatirim-ve.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2018/05/gurcistan-ulke-analizi-yatirim-ve.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content