Deprem Yardım

İHRACAT NAVLUN DESTEKLERİ

2017 yılında başlayan, ”İhracat navlun Destekleri” 2019 yılında da devam ediyor. İhracatçı firmalar, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine yapılan ihracatlar için, sevkiyatı kendileri organize etmeleri durumunda ödedikleri navlun bedelinin belirli bir kısmını, navlun desteği olarak geri alabilecek.
denizyolu navlun desteği, ortadoğu navlun desteği

2017 yılında başlayan, ”İhracat navlun Destekleri” 2019 yılında da devam ediyor. İhracatçı firmalar, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine yapılan ihracatlar için, sevkiyatı kendileri organize etmeleri durumunda ödedikleri navlun bedelinin belirli bir kısmını, navlun desteği olarak geri alabilecek.

2019 İhracat Navlun Destekleri

İhracat navlun destekleri; 01.01.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında gerçekleşen ihracatlara istinaden kesilen navlun faturalarına istinaden verilecek destek tutarını içermektedir.

2016/6 Sayılı "İhraç Taşımalarına Navlun Desteği Sağlanması Hakkında Karar" Gereğince, 2019 yılında yapılacak, navlun desteği başvuruları, aşağıda listelenen şartlara uygun olarak yapılacaktır.

Değersiz eşya statüsünde yer alan: Çimento, Alçı,Demir  Cevherleri, Sünger Taşı, Kum, Demir ve Çelikten Mamul, Zımpara taşı, İnşaat Demiri vb gibi ürünler için, ihracat navlun destekleri verilmemektedir, yazının sonunda, destek kapsamına alınmayan ürünlere dair GTIP listesi yer almaktadır.

Navlun Destek Başvurularında Aranan Şartlar

- Başvuru, her navlun faturası için, en geç, navlun fatura tarihinden sonra 6 ay içinde yapılmalıdır. Bu süreyi aşan başvurular kabul edilmez.
- Firmalar, beyanname intaç tarihini baz alarak, aynı aya ait ihracatlar için birer dosya hazırlanmak suretiyle yapılacaktır.
- İhracat navlun destek başvurusu yapabilmek için, ihracat yapılan ülkenin, (İhracat - -
- Beyannamesinde 17. hane) Navlun destek kapsamına alınan, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden biri olması gerekmektedir. (Aşağıdaki liste)
- İhracatı yapılan ürünler Türk menşeli olmalı, dolayısıyla beyanname Menşe hanesi “052”Türkiye kodu girili olmalı.
- Bedelsiz ürünlerin sevkiyatına dair navlun desteği verilmez.
- Transit ticaret ve Hariçte İşleme Rejimi kapsamı ihracatlar için navlun desteği verilmez.
- Sınır ve Kıyı ticareti kapsam dışıdır. (www.ihracat.co)

İhracat Navlun Başvurusu Nasıl Yapılır

Firmanızın bağlı bulunduğu İhracatçı Birliğini arayarak, “İhracat Navlun Destekleri” ile ilgili birime ulaşabilirsiniz. İhracat navlun desteği talep edeceğiniz ihracatlarınızı, beyanname intaç tarihlerini baz alarak, ay bazında dosyalayarak, ilgili birime teslim edip bir dosya numarası alarak başvurunuzu yapmış olursunuz. 

Talep edilen belgelerin haricinde, her dosyada yer alan ihracat navlun e-faturası ve ihracat e-faturasına ait “xml” dosyalarının e-mail aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir.

İhracat Navlun Başvurusunda Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

- Navlun Dilekçesi (word formatında indirebilirsiniz)
- Ek3 (excel formatında indirebilirsiniz) (Nakliyeciniz kaşe imza yapmalı)
- Navlun e-faturası
- İhracat e-faturası
- Konşimento (kopya)
- Gümrük Beyannamesi (kopya)
- Navlun faturasının ödendiğine dair kaşe imzalı banka makbuzu
- Her e-navlun faturasının, maliyenin ilgili sayfasından sorgulanabilir ve doğrulanabilir durumdaki XML formatları. (e-mail ile, dosyayı inceleyen yetkiliye gönderilir)
- Firmanın TL hesabının bulunduğu banka bilgileri. (Navlun iadesinin yapılabilmesi için)

İlk Kez Başvuracak firmalar aşağıdaki belgeleri teslim ederek firma dosyası açmalıdır:
- İhracatçı firmanın son tarihli Ticaret Sicil Gazetesi,
- İmza Sirküleri,
- Taahhütname(Ek-2) (www.ihracat.co)


denizyolu navlun destekleri, ortadoğu navlun desteği

Denizyolu ihracat dair Navlun desteği verilen ülkeler ve navlun destek oranları


1.grup (konteyner başı max 700 TL destek): Bahreyn, S.Arabistan, BAE, İran, Ürdün, Katar, Kuveyt Umman, Yemen, Pakistan
2.grup (konteyner başı max 2.500 TL destek) : Irak
3.grup (konteyner başı max 150 TL destek) : Cezayir, Fas, Filistin, İsrail, Libya, Lübnan, Mısır, Suriye, Tunus
4.grup (konteyner başı max 3600 TL destek): Cibuti, Eritre, Kenya, Madagaskar, Komor Adaları, Reunion, Moritus,Somali, Somalil, Sudan, Tanzanya 
5.grup (konteyner başı max 4500 TL destek): Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik 
6.grup (konteyner başı max 4000 TL destek): Angola, Benin, Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Gana,Gine, Gine-Bissau, Kamerun, Kongo, Liberya, Moritanya, Namibya, Nijerya, Senegal, Sierra Leone, Togo
7.grup (konteyner başı max 6300 TL destek): Bahreyn, BAE, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan Umman
Not: sadece Bu ülkelere yapılan Kanatlı hayvan, et ve süt ürünleri ihracatları için

Denizyolu İhracatlarında Navlun iadesi hesaplanırken:
- Navlun faturası, ihracat faturasının en fazla %20’si olacak şekilde hesaplanır.
- Parsiyel konteyner sevkiyatların da oluşan navlun bedeli, ihracat faturasında belirtilen yük hacminin konteyner kapasitesiyle orantılanması ile belirlenir. Örneğin yükünüz konteyner içinde ¼ oranda yer kaplıyorsa, o ihracata konu navlun bedeli, navlun faturasının ¼’ü oranında olmalıdır. (www.ihracat.co)

Karayolu İhracat Navlun desteği verilen ülkeler ve navlun destek oranları


1.grup (ton başı max 190 TL destek) Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan
2.grup (ton başı max 70 TL destek) Azerbaycan, Gürcistan, Filistin, İran,    İsrail, Lübnan
3.grup (ton başı max 160 TL destek) Bahreyn, S.Arabistan, BAE, Katar, Kuveyt Umman, Yemen, Ürdün
4.grup (ton başı max 80 TL destek) Irak
5.grup (ton başı max 30 TL destek) Suriye

Karayolu İhracatlarında Navlunu hesaplanırken:
- Destek tutarı, gümrük beyannamesinin 35’inci hanesinde yer alan brüt kilogram dikkate alınarak hesaplanır.
- Gümrük beyannamesinin 17’inci hanesinde belirtilen ihraç malının “gideceği ülke”
bu madde çerçevesinde belirtilen azami “NAVLUN” her halükarda, “NAVLUN” kapsamında yer alan taşımaya ait ihracat faturasında belirtilen  tutarın % 20’sini geçemez.

Havayolu İhracat Navlun desteği verilen ülkeler ve navlun destek oranları


Kanatlı Et Ürünleri ihracatında:
 (ton başı max 1500 TL destek): Bahreyn, Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye, S.Arabistan, BAE, İran, Irak, Katar, Kuveyt Umman, Yemen, Ürdün, Filistin

Yaş Meyva-Sebze
(ton başı max 1000 TL destek) AB Ülkeleri, Çin, Endonezya, Hong-Kong, G.Kore, Tayvan, Malezya, Singapur, Maldiv, Seyşen, Mouritus
(ton başı max 1900 TL destek) Japonya

Kesme Çiçek-Süs Bitkileri
(ton başı max 1200 TL destek) AB Ülkeleri
(ton başı max 1900 TL destek) Japonya

Tekstil Deri Ve Konfeksiyon 61 ve 62 Fasıl ile, 4203,6403,6404,6405 GTİP
(ton başı max 1400 TL destek) ABD

Destek tutarı, gümrük beyannamesinin 35’inci hanesinde yer alan brüt kilogram dikkate alınarak hesaplanır.
Gümrük beyannamesinin 17’inci hanesinde belirtilen ihraç malının “gideceği ülke” ye göre navlun desteği belirlenir. (www.ihracat.co)

denizyolu navlun desteği, ortadoğu navlun desteği

İhracat Navlun Destekleri - Kapsam dışında kalan Ürünler (EK-7)


GTİP KODU
ÜRÜN ADI
252310000000
ÇİMENTO;KLİNKER
252329000011
ÇİMENTO;PORTLAND;DİĞER,AMBALAJLANMIŞ
252020009019
DİĞER ALÇILAR;TIP VE DİŞÇİLİK DIŞINDA KULLANILANLAR
252210000000
KİREÇ;SÖNMEMİŞ
283650000000
KALSİYUM KARBONAT
252390000011
ÇİMENTO;SU ALTINDA SERTLEŞEN,AMBALAJLANMIŞ
252220000000
KİREÇ;SÖNMÜŞ
251990900011
MANYEZİ;KALSİNE EDİLMİŞ
252321000011
ÇİMENTO;PORTLAND;BEYAZ,AMBALAJLANMIŞ
250300900013
RAFİNE EDİLMİŞ KÜKÜRT
250100910000
İNSANLARIN TÜKETİMİNE MAHSUS TUZ
251990900019
MANYEZİ;DİĞER
250100999000
DİĞER TUZ
253090009039
DİĞER MİNERAL MADDELER
253010000019
PERLİT VE KLORİTLER;GENLEŞTİRİLMEMİŞ
680990000000
ALÇI VE ALÇI ESASLI BİLEŞİKLERDEN EŞYA;DİĞER
251990300019
TAMAMEN YANMIŞ (SİNTERLENMİŞ) DİĞER MANYEZİ
252800000000
TABİİ BORATLAR VE BUNLARIN KONSANTRELERİ,TABİİ BORİK ASİT
251690000000
YONTULMAYA VE İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER MADDELER
260112000000
DEMİR CEVHERLERİ;AGLOMERE EDİLMİŞ
252910000013
FELDİSPAT;FLOTE EDİLMİŞ
251749000000
DİĞER TAŞLARIN TOZLARI
251310000000
SÜNGER TAŞI
250300900018
DİĞER KÜKÜRT
261800000000
DEMİR VE ÇELİĞİN İMALİNDEN ELDE EDİLEN GRANÜLE CÜRUF
250590000019
KUM;DİĞER (www.ihracat.co)
250810000011
BENTONİT;ÖĞÜTÜLMÜŞ
251110000012
BARYUM SÜLFAT;ÖĞÜTÜLMÜŞ
251320000011
ZIMPARA TAŞI;TOZ/ÇAPLI TANELER HALİNDE

Anahtar kelimeler:
2019 navlun destekleri, 2020 navlun destekleri, ihracat navlun destekleri, ihracat navlun desteği nasıl alınır, navlun desteği evrakları, navlun desteği ek3, navlun desteği dilekçesi, ihracat navlun desteği nereye yapılır, ihracatçıya navlun desteği, afrika navlun destek, ortadoğu navlun destek, deniz navlunu devlet desteği, karayolu navlun desteği, havayolu navlun desteği, denizyolu navlun desteklerine nasıl başvurulur, denizyolu navlun destekleri için gerekli evraklar, navlun destek dosyası nasıl hazırlanır, navlun desteği için nereye başvurulur, ihraç faturalarına navlun desteği, navlun desteği başvuru dilekçesi

YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,103,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,27,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,12,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: İHRACAT NAVLUN DESTEKLERİ
İHRACAT NAVLUN DESTEKLERİ
2017 yılında başlayan, ”İhracat navlun Destekleri” 2019 yılında da devam ediyor. İhracatçı firmalar, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine yapılan ihracatlar için, sevkiyatı kendileri organize etmeleri durumunda ödedikleri navlun bedelinin belirli bir kısmını, navlun desteği olarak geri alabilecek.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6TOxmjGyk47jCcfLRj4eepQJWqnIxUyyU5zanT_GwaU3Hc8n7Ob_UJvFEhv9saFya1-35DNgtjssNwhWk3vWYTcdLEyont5F9t4Lz1TXq3Lm_DQu1Go0MvR4TmxOqc7dqD2eli_4tLV4/s640/navlun_destekleri.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6TOxmjGyk47jCcfLRj4eepQJWqnIxUyyU5zanT_GwaU3Hc8n7Ob_UJvFEhv9saFya1-35DNgtjssNwhWk3vWYTcdLEyont5F9t4Lz1TXq3Lm_DQu1Go0MvR4TmxOqc7dqD2eli_4tLV4/s72-c/navlun_destekleri.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2018/05/ihracat-navlun-destekleri.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2018/05/ihracat-navlun-destekleri.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content