Deprem Yardım

RUSYA ÜLKE ANALİZİ YATIRIM VE TİCARİ FIRSATLAR

rusya ihracat, rusya ithalat, rusia export, rusia import, rusya ile ticaret, rusya ekonomisi, rusyaya ne satılır, rusyada nasıl iş kurulur, rusya vizesi nasıl alınır, rusyada gümrük işlemleri, rusyaya ihracat yapmak için gerekli evraklar, rusya gost belgesi, rusya ihracat faturası, rusyada gümrük vergileri, rusya gümrük evrakları, rusya sevkiyat, rusyaya nakliyat, rusya için gerekli evraklar, rusya numune gönderimi, rusya bedelsiz ihracat, rusya hava limanları, rusyada taşımacılık, rusya karayolu, rusya denizyolu, rusya limanlar, rusya serbest bölgeler, rusyada vergi hesabı, rusya gümrük vergi oranları
rusia export, rusia import


Rusya Ülke Analizi

Rusya dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi. 16 sınır komşusu var. Ülke 85 federal bölgeye ayrılarak yönetilmektedir. Rusya 146 milyon kişilik nüfusu ve 14 bin USD lik GSYİH ile Dünya’nın en büyük ekonomilerinden biridir.

2017 yılında toplam 228 milyar USD ithalat yapan Rusya, ithalat rakamı ve nüfus karşılaştırıldığında kabaca kişi başı yıllık 1600 USD ithalat hacmine sahip.

Rusya aynı zamanda, eski Sovyet Bloğu ülkelerinin dokuzunun bir araya gelmesiyle oluşan Bağımsız Devletler Topluluğu üyelerinden biridir, BDT üyesi diğer ülkeler: Azerbaycan, Beyaz, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan'dır.

Rusya İhracat, İthalat ve Cari Denge

Rusya, Çin ve Almanya’nın ardından en çok cari fazla veren ülkedir. Rusya ithalat ve ihracat rakamları incelendiğinde, özellikle petrol ve doğal gaz ihracatı sayesinde her sene cari fazla verdikleri görülmektedir. Petrol ve doğal gaz ihracatı, Rusya’nın yıllık ihracatının yaklaşık yarısı kadardır.

Rusya ihracatının petrole dayalı olması, petrol fiyatlarındaki iniş çıkışların ülke ekonomisini ciddi oranda etkilemesine sebep oluyor. 2013-2016 arası dönemde petrol fiyatlarında yaşanan global ölçekli düşüş, Rusya’ya uygulanan çeşitli yaptırımlarla birleşince, ihracatın neredeyse yarı yarıya düşmesine sebep oldu. Aşağıdaki tablo incelendiğinde 2013 ‘te 527 milyar USD olan toplam ihracat rakamının, 2016’da yaklaşık 250 milyar USD’lik kayıpla, 285 milyar USD’ye gerilediği görülüyor.

RUSYA
2013
2014
2015
2016
2017
TOPLAM İTHALAT
314 milyar USD
286 milyar USD
182 milyar USD
182 milyar USD
228 milyar USD
USD
TOPLAM İHRACAT
527 milyar USD
497 milyar USD
343 milyar USD
285 milyar USD
359 milyar USD
USD
CARİ FAZLA
213 milyar USD
211 milyar USD
161 milyar USD
103 milyar USD
131 milyar USD
USD


Rusya ile dış ticaret

Rusya pazarı gerçekten çok büyük ve çok çeşitli. Rusya’ya ihracat yapmak, ithal ürünlere dair sıkı kontroller, ülkede lojistik ve sevkiyat şartlarının zor ve çalışan firmaların sınırlı olması, tüm ticari evrakların Rusça düzenlenmek zorunda olması ve Rusya’da ticaretle uğraşan firmalarda yabancı dil bilen personel yetersizliği gibi sebeplerle zordur.

Rusya gerçekten’de ticaret kültürü açısından kendine has ve özellikle Avrupa’dan çok farklı bir ülke. Ancak tüm bu zorluklar, problemleri çözüp kendi organizasyonunu kurabilen firmalar için daha az rekabet anlamına geliyor ve fırsata dönüşüyor. (www.ihracat.co)

rusia trade, rusya ticaret

Rusya’nın En Çok İthal Ettiği Ürünler

  • Bilgisayar dahil makineler: 45.3 milyar USD (toplam ithalatın% 20'si)
  • Elektrikli makine, ekipman: 26,7 milyar USD (% 11,8)
  • Araçlar: 21.4 milyar USD (% 9.4)
  • İlaçlar: 10.8 milyar USD (% 4.8)
  • Plastikler, plastik ürünler: 8,8 milyar USD (% 3,9)
  • Optik, teknik, tıbbi cihazlar: 6.2 milyar USD (% 2.7)
  • Demir veya çelik ürünleri: 5,3 milyar USD (% 2,3)
  • Demir, çelik: 4,8 milyar USD (% 2,1)
  • Meyveler, fındık: 4.7 milyar USD (% 2.1)
  • Kauçuk, kauçuk ürünler: 3,6 milyar USD (% 1,6)


Rusya’ya İhracat İçin Gerekli Belgeler

Rusya'ya ihracat yapan firmalar, Rusya gümrüğünde problem yaşanmaması için aşağıdaki evrakları mal beraberinde gümrük noktasına ulaştırmalıdır.
- Tek idari belge (SAD - single administrative document)
- Ticari fatura:3 adet olmalı, İngilizce ve Rusça olarak hazırlanmalı.
- Bitki sağlığı sertifikası: Bu, meyve, sebze, tohum ve diğer bitkiler için gereklidir ve bölgesel bitki koruma servisi tarafından verilir.
- Sağlık sertifikası: Et ürünleri için gereklidir ve veterinerlik hizmetleri bakanlığı tarafından verilir.
- Rus standartlarına uygunluk belgesi (GOST-R): Sağlığa zararlı olabilecek veya çevrenin korunması (gıda maddeleri, kimyasal ürünler, tüketim malları vb.) için gerekli olan ürünler için gereklidir.
- Taşıma belgeleri ve çeki listesi

Rusya’da gümrük prosedürleri

Rus gümrüğüne ulaşan ithal ürünlerin sertifikasyonu, karmaşık bir prosedür, Rusya’ya ihracat yapan firmalar son dakika sürprizi olarak istenecek belgeler, çok uzun kontrol süreçleri ve gümrük işlemlerinde yaşanacak sorunlara hazırlıklı olmalıdır. Bu durum ticaretin önündeki bir engeldir. 

Tarım-gıda sektörü, belirli ürünlerde kotalar ve çok katı bitki sağlığı standartları ile özellikle korunmaktadır. 

Bununla birlikte, 2014 yılından bu yana, Rusya, ihracat ve ithalat belgelerini elektronik ortamda düzenleme ve kontrol sürecine geçerek bu sorunları bir nebze azalttı. Ayrıca gümrük sahasında fiziksel denetleme sayısını azaltarak süreçlerin biraz daha hızlanmasını sağladı.

Rusya’da Gümrük İşlemleri ve gerekli belgeler

İthalat Prosedürleri – Gümrükte İstenen Evraklar
Gümrük beyannamesi, Rusya kanunları kapsamına giren ve ithalatçı şirketin gümrük işlemlerini yapmak üzere yetkilendirdiği bir müşavir firma tarafından yapılır. Rusya'ya ihracat yapan bir firma, gümrük formalitelerini kendi adlarıyla yürütmekle görevli olan bir Gümrük müşaviri ile de çalışabilir. 

Rusya’ya giriş yapan malların ithalat prosedürleri 2010 yılında Rusya, Belarus ve Kazakistan arasında Gümrük Birliği'nin (CU) yürürlüğe girmesiyle değişti.

Tüm ithalat dosyaları bir taşıma sözleşmesi ve beraberinde evrak seti içermelidir Bu evrak setine dair evrakların listesi:  
- Sözleşme
- Ticari faturalar ve paket listesi
- Sevkiyat belgeleri
- İthalat lisansı (varsa)
- Uygunluk Belgesi (Certificates of conformity)
- Menşe Belgesi (Certificates of Origin)
- Sıhhi sertifikaların (Sanitary certificates) (İsteniyorsa)

Yabancı mallardan Gümrük Birliği (CU) (Rusya, Kazakistan Beyaz Rusya) bölgesinde gümrük birliği sınırında gümrük vergisi alınır. Bundan sonra, mallar ek gümrük kontrolleri olmaksızın CU bölgesinde dolaşmakta serbesttir.

Geçici giriş durumunda, mallar gümrük vergisinden ve KDV’den tamamen veya kısmen muaf tutulabilir. (www.ihracat.co)

rusya gümrük

Rusya’ya Numune gönderimi, Rusya’da numune ürün ithalatı

Ticari numuneler, sadece tanıtım amaçlı kullanılmak üzere gönderilmişse, gümrük vergilerinden ve KDV den muaftır. Numune olarak gelen biyolojik ürün örnekleri ve ilaç numuneleri belirli sertifikalarla birlikte sunulmalıdır.

Rusya’da İthalat Gümrük Vergileri ve Gümrük İşlemleri

5,000 ruble (80 USD) altında bir CIF değerine sahip gönderiler, vergiden muaf sayılır, gümrüğe tabi değildir.

Rusya’da Ortalama Gümrük Vergileri (Tarım Ürünleri Hariç)

Rusya 22.08.2012'de Dünya Ticaret Örgütü’ne resmen üye oldu. Bu tarihten itibaren DTÖ tarafından belirtilen %7,8 lik tavan ithalat vergilendirme oranını uygulamaktadır.

Yüksek Gümrük Tarifesine Sahip Ürünler

Rusya tarım ürünlerine dair yüksek vergi oranları uygulamaktadır. Bitmiş ürünler (%15), gıda ürünleri (%20), olarak gümrüklerde vergilendirilmektedir.

Rusya ile Gümrük muafiyeti ve gümrük vergi indirimi anlaşması olan ülkeler

Gümrük tarifesinde, DTÖ tarafından bildirilen, desteklenmesi gereken ülkeler, kategorisindeki ülkelere (MFN) ve ayrıca AB ülkelerine düşük ithalat vergileri uygulanmaktadır.
Rusya'nın BDT ülkeleri ve Sırbistan ile serbest ticaret anlaşması bulunmaktadır. Ayrıca, Avrasya ekonomi topluluğu çerçevesinde Belarus ve Kazakistan ile ortak bir ekonomik alan oluşturuldu.

Gümrük Sınıflandırması

Rusya Harmonize Gümrük Sistemini uyguluyor. Gümrük tarifesi 11.032 tarife hattını içermektedir.

Gümrük vergilerinin hesaplanması

Gümrük vergilerinin  %85'i ürün değeri baz alınarak, değere göre hesaplanmaktadır. Rus gümrük vergilendirme sistemi, DTÖ kurallarına uygun olarak genellikle CIF değeri üzerinden hesap yapılan, Gümrük değerini belirleme yöntemini kullanır. (www.ihracat.co)

Gümrük Vergilerinin Ödeme Şekli

Gümrük vergileri ve KDV, eyalet gümrük ofislerine ödenir.
Ayrıca gümrük işlemleri sürecinde gerçekleşen tüm masraflar, masraf dekontlarına istinaden gümrük ofisine peşin ödenir, Tüm ödemlerin yapılmasının arından Gümrük beyannamesi kapatılır

rusia customs

Rusya’da Serbest Bölgeler

Serbest bölgelere Özel Ekonomik Bölgeler (SEZ) denir.
Rusya’da 24 Serbest Bölge “SEZ” var. Serbest Bölgeler 4 kategoride faaliyet göstermektedir.
-Teknoloji ve yenilik bölgeleri
-Turizm ve rekreasyon bölgeleri
-Endüstriyel ve üretim bölgeleri
-Port bölgeleri 

Rusya’da lojistik ve uluslararası taşımacılık

Temel Yararlı Taşıma Araçları
Rusya geniş bir coğrafi bölgedir. Ülkenin kuzeyi, 12 ay zorlu iklim koşullarına sahiptir. Tren yolları ve trenler her ne kadar altyapının uzun yıllar yenilenmemiş olmasından dolayı modernizasyona ihtiyaç duysa da, demiryolu şebekesi, ülke içi taşımacılıkta en etkin kullanılan yöntemdir.
Rusya içi ve sınırlarında gerçekleşen taşımacılık faaliyetleri, küresel lojistik trafiğin %7'sine denk gelmektedir. (www.ihracat.co)

Ülkede karayolu altyapısı, karayolu taşımacılığı için uygun değildir. Özellikle ülkenin batısında, son yıllarda, yeni otoyolların yapımı ve eskilerin modernizasyonuna dair çalışmalar vardır. Ülkedeki taşımacılığın %20 si karayolları ile karşılanmaktadır.

Rusya’da denizyolu taşımacılığı ve limanlar

Rusya'nın sadece 11 tanesi ithalat-ihracat  altyapısına sahip 41 büyük limanı bulunmaktadır. Rusya’nın en büyük limanı 42 milyon ton yıllık taşıma kapasitesine sahip St Petersburg limanıdır. Rusya üç tarafında Baltık Denizi, Karadeniz ve Pasifik Okyanusu ile denizyolu ile ulaşım imkanına sahiptir. 

Rusya’nın belli başlı büyük limanları: St Petersburg
Vyborg, Vladivostok, Nakhodka, Petropavlosk-Kamçatka, Novorossiisk, Sotchi 

Rusya’da havayolu taşımacılığı ve hava alanları

Rusya’da Yurtiçi hava taşımacılığı yaygın değildir. Uluslararası hava limanları Sheremetyevo (Moskova), Domededovo (Moskova) Pulkovo (St Petersburg) Koltsovo (Yekaterinburg) Novosibirsk Uluslararası Havaalanı Vnukovo (Moskova) 

YORUM

BLOGGER: 1

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,104,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,29,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,13,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: RUSYA ÜLKE ANALİZİ YATIRIM VE TİCARİ FIRSATLAR
RUSYA ÜLKE ANALİZİ YATIRIM VE TİCARİ FIRSATLAR
rusya ihracat, rusya ithalat, rusia export, rusia import, rusya ile ticaret, rusya ekonomisi, rusyaya ne satılır, rusyada nasıl iş kurulur, rusya vizesi nasıl alınır, rusyada gümrük işlemleri, rusyaya ihracat yapmak için gerekli evraklar, rusya gost belgesi, rusya ihracat faturası, rusyada gümrük vergileri, rusya gümrük evrakları, rusya sevkiyat, rusyaya nakliyat, rusya için gerekli evraklar, rusya numune gönderimi, rusya bedelsiz ihracat, rusya hava limanları, rusyada taşımacılık, rusya karayolu, rusya denizyolu, rusya limanlar, rusya serbest bölgeler, rusyada vergi hesabı, rusya gümrük vergi oranları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCqEDlyUfUROFzFmkGdf4As-qtjeKb1lwQ2jh7UPPXk291oJdb4y_koWQLwjBJGHzsQvqg0Qs1VrGpqs1wcB4XEKzuo15q6sFRJBGoXNV0fhQV7-QTfRpwjAz9Hr4bjDKfBkmQMkSukWQ/s640/rusya.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCqEDlyUfUROFzFmkGdf4As-qtjeKb1lwQ2jh7UPPXk291oJdb4y_koWQLwjBJGHzsQvqg0Qs1VrGpqs1wcB4XEKzuo15q6sFRJBGoXNV0fhQV7-QTfRpwjAz9Hr4bjDKfBkmQMkSukWQ/s72-c/rusya.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2018/05/rusya-ulke-analizi-yatirim-ve-ticari.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2018/05/rusya-ulke-analizi-yatirim-ve-ticari.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content