Deprem Yardım

DEPO ANTREPO VE LOJİSTİK ÇÖZÜMLER

depo, depolama, deponun işlevleri, depo fiyatları, depo çeşitleri, depo büyüklüğü, depo kiraları, depo masrafı, depo antrepo farkı, antrepo nedir, izmir antrepo, istanbul antrepo, mersin antrepo, e-ticaret depo, antrepo maliyetleri, antrepo maliyet hesabı, depo maliyet hesabı, depo nasıl seçilir, depo hizmetleri, depolama teknolojisi, güvenli depolar, depo kira sözleşmesi, depo opsiyonları, depo türleri, kamu depoları, özel depolar, otomatik depolar, iklim kontrollü depo, dağıtım merkezleri
warehouse, depo, antrepo, depolama

Depo Yönetimi ve Lojistik

Depolama, tedarik zincirinin hızlı ve en az hata ile işlemesinde, ticaretin gelişiminde kritik bir rol oynar. Siparişlerin tek bir merkezden kargolanmasını, hammadde ve yarı mamulün, istenildiği anda, hızlı bir şekilde çekilmesini kolaylaştırır ve daha hızlı ürün teslimatı sağlarken, aynı zamanda depolama ve sevkiyat maliyetlerinin, sağlıklı izlenebilmesi ve kontrol altında tutulmasının sağlar. 

Özellikle, al-sat şeklinde çalışan firmalar genellikle kargoyu, harici bir depoda depolar. Üretim firmalarının ve ithalatçıların bir kısmı da aynı yolu izler ve üretim veya satış için gerekli olduğunda çekmek üzere ürünlerini harici depolarda ve antrepolarda bekletirler. 
Depolama endüstrisi, malların güvenli bir şekilde denetlenmesinde ek avantajlar sağlayarak, şirketlerin yangın, hırsızlık veya hasar yoluyla kayıp riskini azaltmalarına izin verir. 

Son yıllarda, depolama endüstrisi, malların temel depolanmasının ötesinde gelişmiştir. Değişen küresel şartlar, etiketleme, tasnif, ambalajlama, envanter kontrolü ve takibi ve taşımacılığın kolaylaştırılmasını da içeren lojistik ve dağıtımda bir evrimi zorunlu kılmıştır.

Depolamanın işlevleri nelerdir

Depolar ve antrepolar, kayıp, hasar ve hırsızlık risklerini ortadan kaldırarak, yükün güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi ve depolanması hizmeti sunar. Depolama, hem talep hem de tedarik modellerini koordine ederek müşterilerinin mal takibini kolay yapmalarını sağlar. 

Üretim yapan firmalar, ihracatçılar, ithalatçılar, tacirler, e-ticaret firmaları, depolama hizmetini bir depo veya antrepodan alarak, kendi tesisinde bir depo alanı oluşturmak veya kiralamak zorunda kalmamış olur. Yine bu depo için personel istihdam etmek, güvenlik gereklerini karşılamak, depo hareketlerini takip edecek yazılım masrafları yapılmamış olur. Diğer yandan hem tesis, hem yazılımı belirli aralıklarla yenilemek, güncelleme maliyetleri oluşmamış olur.

Depolar ve antrepolarda bulunan mallar, bankalardan finansman elde etmek için teminat işlevi görür, çünkü muhasebe normları ve standartlarındaki mevcut varlıklar olarak kabul edilirler. Bankalar, depolama makbuzlarını, depodaki malların muhasebe kayıtlarını, kredi başvurusu yapan  ihracatçı ve ithalatçı firmaların kredibilitesini arttıran bir unsur olarak kabul eder.

Ürünlerin, bölgesel veya küresel olarak ihraç edilmeden önce pirinç, peynir, tütün, şarap ve odun ihtiyacı gibi belirli ürünlerin ana işlevlerinden biri olması şarttır. Bu gibi durumlarda mallar, daha iyi kalite, lezzet ve dayanıklılık için koşullandırmalarını sağlamak için sınırlı bir süre için depolanabilir.


Depo ve Antrepo Arasındaki Farklar

Antrepolar ve standart depolarda bekleyen mallarla ilgili süre ve bekleme sınırlaması yoktur. İstisnai bir durum olarak, uluslararası gemi taşımacılığı hizmeti veren limanlarda yer alan geçici depolarda süre kısıtlaması vardır.

Örneğin deniz yoluyla gelen konteyner ve malların limanlarda geçici depolarda bekleme süresi 45 gün ile sınırlanmıştır. İthalatçı firmalar, çeşitli sebeplerden dolayı mallarını çekemiyorlar ise, ilgili liman gümrük müdürlüğüne uzatma dilekçesi vererek 30 günlük ek süre alabilirler.

Limanlarda yer alan geçici depoların ardiye masrafları da yüksektir. Süre kısıtlamasında temel amaç, sınırlı kapasitesi olan liman sahalarını, ithalat veya ihracatçı firmaların depo alanı uzun süre işgal etmesini önlemektir.


Karayolu ve havayolu ile ülkeye giriş yapan ve antrepolarda tutulan malların bekleme süresi ise 20 gün ile sınırlanmıştır. Zaruri durumlar için, süre uzatma dilekçesi vererek ek süre alma şansı vardır.

warehouse, depo, antrepo, depolama

E-ticaret ve depo hizmetleri

E-ticaret tüketicilerin ürünleri nasıl satın aldıkları konusunda devrim yaparken, aynı zamanda depo ve dağıtım endüstrisini de değiştirdi. E-ticaret satışları, 2018'in ilk yarısında, son beş yıllık çıkışını sürdürerek, dünya genelinde %10 civarında büyüdü ve bu durum depo alanı ve özellikle son teslimatlar için güçlü bir talep yarattı. 

E-ticaret firmalarının, binlerce ürünü, yüzlerce farklı tedarikçiden çekerek, müşterilere, bazen 24 saat içinde sevkiyat, gibi taahhütlerle pazarlıyor olması, gerçekten çok güçlü bir stok ve depo yönetimi gerektiriyor.

Ek olarak, e-ticaret talebi sadece 10 yıl önceki yüzde beşlik piyasa payı ile karşılaştırıldığında, bugün artık endüstriyel kiralama faaliyetlerinin %20'sinden fazlasını oluşturmaktadır. 

Antrepo ve Depolarda yük bekletme maliyetleri

Depo ve antrepolarda maliyet kalemleri firmadan firmaya, gümrüklü ve gümrüksüz depo kullanımına göre değişir. Bir e-ticaret firmasına sürekli hareket gören ürünler için hizmet veren bir depo ile, ihracat ithalat firmalarına uzun süreli beklemeler ve hacimli yükler için hizmet veren bir antreponun maliyet hesapları aynı olmayacaktır.

Depo ve Antrepo maliyetine örnek olarak maliyetleri şöyle sıralayabiliriz
  • Ardiye ücreti (paletli veya dökme ürünler için ayrı hesaplanır)  TON x GÜN x ÜCRET
  • Hammaliye ( paletli veya dökme ürünler için ayrı hesaplanır, mal girişinde araçtan malı indirme, mal çıkışında araca yükleme ücreti olarak ayrı ayrı hesaplanır) TON X ÜCRET
  • Minimum ardiye bedeli  … TL (Antrepolar kıs süreli kalacak malzemeler için minimum ücret tutarı yansıtır.)
  • Talep edilmesi ve deponun böyle bir hizmeti

Antrepo Çeşitleri

Antrepolar temel olarak, genel antrepolar ve özel antrepolar olarak 2 sınıfa ayrılmıştır.
A, B ve F tipi antrepolar, sahipleri ve işletmecileri farklı olan antrepolardır. Genel antrepolar olarak tanımlanır. A tipi antrepolarda işletmeci, depolanan tüm malların güvenliğinden mesuldür. F tipi antrepolar gümrük müdürlükleri tarafından işletilen geçici antrepolardır.

C, D ve E tipi antrepolar ise özel antrepolardır. İşletmecisi ve sahibi aynı kişilerdir.


depo, antrepo, warehouse

DEPO SEÇİMİNDE KRİTERLER

Mevcut şirket tesislerinde, depo kapasitesi kısıtlı olduğunda, şirketlerin kendi işleri için doğru depo tipini seçmeleri zorunludur. En doğru seçim için depolama ihtiyaçları ile ilgili temel gereksinimleri göz önünde bulundurmaları, seçeneklere dair tüm maliyet kalemlerinin karşılaştırılması gerekmektedir. Firmaların nihai bir karar vermeden önce değerlendirmesi gereken çok sayıda faktör vardır. Bu faktörlerden bazıları şunlardır:

a – Depolarda Farklı hizmet olanakları ve geniş ölçekli yetenekler.

Sorunsuz depolama ve dağıtım için entegre çözümler sunabilen depolar tercih sebebidir. Depolama, stok takibi, sevkiyat gibi, ihtiyaç duyacağınız tüm hizmetleri size sunabilen bir şirket ile çalışmak, hizmet güvenilirliğini ve tedarik zinciri verimliliğini arttırır. Tedarik zincirinin ihtiyaç duyulan tüm aşamaları için size hizmet sunabilen bir depo, daha kolay koordinasyon ve planlama yapabilmenizi, terminlerinizi daha net belirleyebilmenizi ve tüm hizmetler için tek bir firmaya hesap sorabilmenizi sağlar.

Saf fiyatlandırma açısından bakıldığında, Çoğu şirket, vereceği hizmet sayısı arttıkça daha uygun ve rekabetçi fiyatlar sunabilir, bu durum belki daha kaliteli hizmet almanızı sağlamaz ama daha iyi fiyatlandırma için yeterli satın alma gücü sağlayacaktır. 

b - Depolama Teknolojisi. 

Depolar, stok takibi ve nakliye sırasında gönderilerin durumu için sürekli takip sağlayan bir yazılıma sahip olmalıdır. Şirketler ayrıca siparişleri ve envanteri izleyebilmek için kendi ERP sistemlerinin, çalışacakları depodaki mevcut yazılımlarla entegre edilmesini talep etmelidirler. 

Diğer bir konu, depolama sektörü yakın bir gelecekte tamamen otomasyon ile hizmet verecek, çalışacağınız deponun mevcut gelişmeleri takip edip, gerekli yatırımları yapabilecek kapasitesi olmalıdır.

c - Depoların İşgücü kapasitesi 

Şirketler, sipariş yerine getirilmesi ve zamanında teslimat için verimli bir şekilde yönetilen operasyonların sağlanması için işgücü taleplerini ve yeni depo yerlerinde işçilik maliyetlerini anlamalıdırlar. 

Şirketler, deponun 7/24 çalışabilme kapasitesine sahip olup olmadığına, mevcut işgücü kapasitesine ve piyasadaki rakipleri ile rekabet koşullarında, işgücünü sınırlama veya arttırma imkanları olup olmadığını araştırmalı.

warehouse, depo, antrepo, depolama

d - Güvenli depolama

Bir şirket, bozulabilir gıda maddeleri veya tehlikeli maddeler gibi sıkı güvenlik ve takip gerektiren ürünler için depo hizmeti talep ediyorsa, çalışacağı depo tüm güvenlik tertibatına sahip ve tam donanımlı olmalıdır. 

Depoların güvenli depolama ve taşıma hizmeti verdiğine dair gerekli sertifikaları olmalı, ekipler bu konularda eğitimli, yangın dedektörü, yangın söndürme sistemleri ve alarma tertibatları yeterli olmalıdır.

e- Depo Kira sözleşmeleri 

Çalışacağınız depo ile, almak istediğiniz depolama hizmetine uygun sözleşmeler yapmanız, yaşanacak olası itilaflar için sizi güvence altına alacaktır. Mevsimlik depolama ihtiyacına sahip bir firma iseniz, belirli dönemlerde yoğunlaşan taleplerinizi karşılama sözü veren bir depo ile çalışmanız faydalı olacaktır.

Kapasitesi artmakta olan bir firmanın, çalışacağı deponun mevcut kapasitesinin ileride artacak taleplerinize cevap verebilmesi veya büyüme kapasitesi olması gerekir.

f - Depolama Gereksinimleri, Opsiyonlar ve Maliyetler

Bir depo seçerken, tüm depolama gereksinimleri dikkate alınmalı. Ürünleriniz yapısı veya çalışma prensipleriniz gereği sadece raflarda stoklanıyor olabilir. Diğer bir durumda, ürünleriniz, istiflenmeye uygundur ve bu sayede daha ucuz depolama seçenekleri elde edebiliyor olabilirsiniz. Mevcut seçenekleri, ihtiyaçlarınızı ve maliyetlerinizi karşılaştırıp karar verebilmelisiniz.

g – Depoların Konumu

Depo alternatiflerini değerlendirirken, depoların lokasyonu, Şirketinize veya muhtemel müşterilerinize olan uzaklığı da bir seçim kriteri olabilir. Nakliye maliyetleri bu konuda seçiminizi belirleyen bir kalem olabilir.

Örneğin bir firma bir antrepoyu, tüm hammadde ithalatlarını depolamak ve üretim talep ettikçe ithalatı gerçekleştirip kendi fabrikasına çekiyor olabilir. Bu senaryoda ithalatçı firma, antrepoda barındırdığı malzemeleri, her tamamlanan ithalat ile, iç nakliye organize ederek fabrikasına çekmektedir. Dolayısıyla nakliye kalemi, eğer antrepo uzak bir mesafedeyse iç nakliye ciddi bir maliyete sebep olur.

Fabrikanız dışında, size ait olmayan bir depodan hizmet alıyorsanız, depo ve sevkiyat maliyetlerini birlikte hesaplamalı ve farklı depolardan fiyat alırken, sevkiyat maliyetlerini de ekleyerek karşılaştırma yapmalısınız.

warehouse, depo, antrepo, depolama

DEPO TÜRLERİ

Depo kullanımı, farklı müşteri beklentileri ve farklı depo ve hizmet seçeneklerinin oluşturduğu kombinasyonlar içinden, firmalar için en ideal olanının seçimi ile karşılanmalıdır.

a - Kamu Depoları

Kamu depoları Hindistan gibi bazı ülkelerde yoğun kullanılmakta. Uygun maliyetler sunmasına rağmen sektörün güncel gereksinimini karşılayamamaktalar. Sadece uygun maliyetle ürünlerini depolamak isteyen firmalar için mantıklıdır ancak, envanter takibi, stok yönetimi, malın  hızlı sevkiyatı ve takibi gibi hizmetler yetersizdir.

Kamusal depolamanın en büyük avantajı uygun maliyetler ve yüksek kapasitelerde depolama imkanı iken. Dezavantajları; kamu yetkilileri ile iletişimin kısıtlı olması, çözüm odaklı olmamaları, özel hizmetlerin eksikliği ve yetersiz alan planlamasıdır.

b - Özel Depolar

Geçtiğimiz yıl, özel depolar, bazı oyunculara özel iktisat teklifleri nedeniyle popüler hale geliyor. Bunlar genellikle aynı firma veya kanal tedarikçileri tarafından sahiplenilir ve korunur. Üretim merkezi ve depolama birimleri arasında sağlam bir iletişim sistemi sağlarlar.

Operasyonlarda daha yüksek kontrol, daha fazla esneklik, vergi avantajları ve uzun süreli sürdürülebilir operasyonlar, bu tipteki depolamaların başlıca avantajlarıdır. Dezavantajları daha yüksek depolama maliyeti, daha yüksek depolama riski, daha düşük getiri oranı ve başlangıç ​​maliyetleridir.

warehouse, depo, antrepo, depolama

c - Otomatik Depolar

Depolar bilgisayar, hareketli raflar ve robot teknolojisi yardımıyla modernize edilerek, depodaki tüm faliyetlerin otonom yerine getirilmesi yani otomatik olarak, insan eli değmeden gerçekleşmektedir.. Otomatik depolar, büyük yatırım ve bakım maliyetleri gerektirdiğinden, şu an için ancak, işgücünün pahalı olduğu sanayileşmiş ülkelerde yaygınlaşmaktadır. Büyük depolama faaliyetlerini tam otomatik bir tesiste yürütmek, az sayıda sitem idarecesi ve manuel müdahale ekipleriyle mümkün olmaktadır. 

d - İklim Kontrollü Depo

Dondurulmuş ürünler, meyve sebze depoları, çiçek ve bitkiler, ilaçlar gibi, hava şartlarından etkilenen ürünlerin depolanması için son yıllarda iklim kontrollü depo kullanımı artmaktadır.  Hassas ürünler için sadece sıcaklık derecesi değil, nem kontrollü ortamlar gibi özel özel koşullara ihtiyaç duyulabilmektedir.

E - Dağıtım merkezleri

Depolar ayrıca bir dağıtım merkezi görevi görür. Depolamayı, ürünlerin imal edildiği üretim sahalarından aktarıldıktan sonra belirli bir süre, yani geçici olarak bulundurulduğu ve sonrasında nihai adreslere aktarımının sağlandığı bir ara dağıtım istasyonu olarak görebiliriz.

YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,104,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,29,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,13,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: DEPO ANTREPO VE LOJİSTİK ÇÖZÜMLER
DEPO ANTREPO VE LOJİSTİK ÇÖZÜMLER
depo, depolama, deponun işlevleri, depo fiyatları, depo çeşitleri, depo büyüklüğü, depo kiraları, depo masrafı, depo antrepo farkı, antrepo nedir, izmir antrepo, istanbul antrepo, mersin antrepo, e-ticaret depo, antrepo maliyetleri, antrepo maliyet hesabı, depo maliyet hesabı, depo nasıl seçilir, depo hizmetleri, depolama teknolojisi, güvenli depolar, depo kira sözleşmesi, depo opsiyonları, depo türleri, kamu depoları, özel depolar, otomatik depolar, iklim kontrollü depo, dağıtım merkezleri
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOYZvrrxT_EK_w7ATjh0JEYm-FJsk0yTEv_ybsjyLg8XI6ykGj6HoBlDd0a8yJddbnmErKnDGsHpQpyaYzBUTLc2DMA1tmtPsKjjXaFz2ogawN3OmfaLqmWOEe9M-7FP7mLacrBhOcAdo/s640/warehouse_6.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOYZvrrxT_EK_w7ATjh0JEYm-FJsk0yTEv_ybsjyLg8XI6ykGj6HoBlDd0a8yJddbnmErKnDGsHpQpyaYzBUTLc2DMA1tmtPsKjjXaFz2ogawN3OmfaLqmWOEe9M-7FP7mLacrBhOcAdo/s72-c/warehouse_6.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2018/07/depo-antrepo-ve-lojistik-cozumler.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2018/07/depo-antrepo-ve-lojistik-cozumler.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content