Deprem Yardım

TİCARET SAVAŞLARI VE KÜRESEL TİCARETİN GELECEĞİ

ticaret savaşları, trade wars, ABD ticaret savaşı, USA trade war, USA vs NAFTA, NAFTA trade wars, Canada trade war, Mexico trade war, England trade war, EU trade war, China trade war, India rtade war, USA vs China trade war, NAFTA ticaret savaşı, AB ticaret savaşı, Çin ticaret savaşı, Hindistan ticaret savaşı, ABD Çin ticaret savaşı, trump trade war, trump ticaret savaşı, ABD ekonomisinin geleceği, USA domestic market, ABD dış ticaret açığı, ABD dış ticaret istatistikleri, ABD ihracat rakamları, ABD ithalat rakamları
trade war, china trade war, usa trade war

Ticaret savaşları, ülkelerin, ithalat vergilerini arttırmaları, kotalar ve korumacı uygulamalarla ithalata sınırlama getirmeleri gibi yöntemlere başvurması ile başlıyor. Bir ülke diğerine veya dünya geneline, bir ürün grubunda korumacı tarifeler uyguladığında, diğer ülkeden, farklı ürünlere tarife koymak suretiyle misilleme geliyor.

Ticaret savaşları, kısa vadede veya belli sektörlere dair, korumacı tarifeler uygulayan ülkeye iç piyasasında üretim ve istihdamın artması şeklinde avantajlar getirse de, uzun vadede ve o ülkenin uluslararası rekabet gücünü zayıflatıyor, uluslararası ticaretin azalması ve ekonomik büyümenin yavaşlaması şeklinde olumsuz sonuçlar doğuruyor.

Ticaret savaşlarının bir diğer sonucu, gümrük tarifeleri artan ithal ürünlerin, iç piyasada satış fiyatlarının artmasına paralel, diğer ürünlerin fiyatlarını yukarı yönlü zorlayarak enflasyona sebep olmasıdır.

ABD Kaynaklı Ticaret Savaşı

ABD başkanı Trump'ın çelik ve alüminyum ürünlere dair ek vergileri tek bir imza ile yürürlüğe koymuş olması, pek çok ülke için sürpriz oldu. Normal şartlarda, bir ürüne ek vergi getirilmesi, korumacı tarifeler uygulanması için karar aşamasında, ABD Senatosu tek yetkili organdır.

Trump, 1962 yılında kongre tarafından verilen ve nadiren uygulanan bir yetkiyi kullandı. Buna göre ABD ulusal güvenliğini tehdit eden bir duruma sebep oluyorsa, ABD başkanı bir ürünün ithalatını engelleyebilir veya kısıtlayıcı tedbirler alabilir. Ticaret bakanlığının, çelik gibi metallerin ithalatına bağımlılığın ABD'nin silah üretme kabiliyetini olumsuz etkilediği yönündeki görüşünü dayanak gösteren Trump, Senato onayına gerek kalmadan, ticaret savaşlarını başlatan imzayı attı.

Ticaret savaşlarının ABD'nin NAFTA üyesi Kanada ve Meksika'ya da aynı vergileri uygulayacağını duyurması sebebiyle, NAFTA'nın varlığını da anlamsız kıldı. Kanada, Hindistan, Çin, Norveç dahil 8 ülke halihazırda, ABD'nin ek taraflı koyduğu gümrük tarifeleri sebebiyle Dünya Ticaret Örgütüne, resmi şikayetlerini yaptı ancak DTÖ'nün bu gibi konularda yaptırım gücü yok.

Trump, korumacı tarifelerin ABD çelik ve alüminyum sektörlerindeki 147.000 işçiyi koruyacağına inanıyor. Ama ABD ekonomisine dahil farklı sektörlerde, çelik ithalatı, ve kullanımı ile faliyetlerini sürdüren şirketlerde çalışan 6,5 milyon işçi bu durumdan olumsuz etkilenebilir.

ABD Ticaret Savaşlarının Temel Stratejisi

ABD ticaret savaşlarının temel stratejisi, dayatmacı tarifelerle farklı ülke ve ticari bloglarla geçmiş yıllarda yapılmış ticari anlaşmalar ve verilmiş imtiyazların, ABD lehine koşullar eklenmek suretiyle revize edilmesidir. NAFTA, AB, Çin, Hindistan gibi ülkelere dayatılan tarifeler, sonrasında vergi oranlarının yeniden düzenlenmesi, ABD ihracatçılarına veya yatırımcılarına ticari imtiyazlar sağlanması gibi önerilerle uzlaşma masasına taşınmaktadır.

trade war, china trade war, usa trade war

ABD NAFTA Ticaret Savaşı

31 Mayıs 2018'de NAFTA üyesi Kanada ve Meksika'ya çelik ithalat tarifelerini uygulayacaklarını açıklayan Trump,  Kanada  ve Meksika'nın  Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması olarak bilinen NAFTA'nın yeniden düzenlemesi için masaya oturmayı kabul edene kadar ithalat vergilerinin devam edeceğini açıkladı. Kanada, ABD'nin en çok çelik ithal ettiği ülkedir. Meksika ise dördüncü sıradadır.

Meksika ABD'den ithal edilecek bazı ürünlere ithalat vergisi uygulayacak. Kanada Başbakanı Justin Trudeau 11 Haziran 2018 tarihli G7 toplantısından sonra Kanada'nın tarifelerle misilleme yapacağını söyledi

trade war, china trade war, usa trade war

ABD - AB Ticaret Savaşı

31 Mayıs 2018'de Trump , Kanada ve  Meksika'dan sonra  AB'ye çelik tarifelerini 
uygulanacağını, beraberinde otomotiv dahil, ABD ekonomisi için kritik endüstrilere dair ek vergilerin yolda olduğunu açıkladı.  25 temmuz 2018'de Trump, AB ile gümrükleri karşılıklı olarak kaldırma ve otomotiv sektörü dışındaki tüm ürünlere uygulanan sübvansiyonları sıfırlama konusunda uzlaştıklarını açıkladı. Şimdilik AB ile ticaret savaşları durulmuş gibi görünüyor.

AB, anlaşma uyarınca ABD'den doğal gaz ve soya fasulyesi ithal etmeyi kabul etti. Bu durum, AB açısından, Rus doğal gazına olan bağımlılığı azaltacak, ABD açısından ise Çin'in karşı yaptırımları nedeniyle Çin pazarını kaybeden Amerikan tarım ürünlerine yeni pazar kazandıracaktır.

ABD'nin bu uzlaşma girişiminde, AB'nin Meksika ve Japonya ile imzaladığı neredeyse tüm ürün gruplarını kapsayan vergi muafiyeti ile alternatif ticari partnerler yaratma ve AB'nin ABD'ye uygulayabileceği 294 milyar USD'ye yakın bir misilleme yapma tehdidi yer alıyor.

trade war, china trade war, usa trade war

ABD Çin Ticaret Savaşı

22.01.2018'de ABD, ithal Çin güneş panelleri ve çamaşır makinelerine tarifeler ve kotalar koydu. 

22 Mart 2018'de, Trump yönetimi, Çin'e uygulanacak yeni tarifeler ile 60 milyar dolarlık ithalat vergisi alacağını açıkladı.  Ayrıca ABD şirketlerinin, Çine teknoloji transferlerini sınırlayacağını açıkladı. 

Çin, ABD'den yapılan meyve, domuz eti, geri dönüştürülmüş alüminyum ve çelik borular için 3 milyar USD tutarında ek tarifeler yürürlüğe koyduğunu açıkladı.

26.03.2018'de, ABD, Çin ticaret yetkilileriyle tarifelerin geri çekilmesine dair 3 taleple görüşmeye başladı:
 1. Çin'in ABD'den otomobil ithalatına dair tarifeleri azaltması. 
 2. Çin'in ABD'den yarı iletken ürün ithalatını arttırması. 
 3. Amerikan şirketleri için Çin'in finans sektörüne daha fazla erişim hakkı.
ABD 03.04.2018'de ithal Çin elektronik, havacılık ve makine ürünlerine 50 milyar USD vergi yükü getirecek %25'lik bir ek tarife açıkladı.

Çin aynı gün misilleme yaptı. İthal ABD ürünleirne 50 milyar USD'lik vergi yükü getirecek %25 tutarında ek vergi. Çin tarifeleri, stratejik olarak 106 ürün hedef aldı.

Kısa bir süre sonra, Çin yılda 12 milyar USD tutarında alım yaptığı ABD soya fasulyesi ithalat sözleşmelerini iptal etti. Çin'de et tedariği için yapılan domuz besiciliğinde soya fasulyesi yem olarak kullanılıyor ancak Çin bu ürünü Brezilya'dan da ithal edebilir. 


06.04.2018'de Trump, 100 milyar USD tutarında Çin ithalatına ek vergiler uygulanabileceğini duyurdu. Bu rakam, ABD 'nin Çin'den yaptığı yıllık ithalatın 1/3'ü. Ancak Çin'in ABD'den yaptığı ithalatın tamamı niteliğinde. Yani ABD böyle bir karara verirse, Çin karşılık vermek için tüm ABD menşeli ürünlere ek vergi uygulamak zorunda, ki bu karar iki ülke arasındaki ticareti tam anlamıyla bitme noktasına taşıyabilir.

ABD 04.052018'de Çin ile ticareti normalleştirmek için  beş talepte bulundu:
 1. Çin hükümetinin Teknoloji şirketlerine  sübvansiyonları azaltması
 2. ABD fikri mülkiyetini koruyucu kanunlar çıkarması ve Çin'de uygulaması
 3. ABD mallarına 2020 yılına kadar ek gümrük vergisi uygulamaması
 4. Çin'de ABD yatırımlarının artmasına izin vermesi
 5. 2020 yılına kadar dış ticaret açığını 200 milyar dolar azaltacak önlemler alınması

Çin yönetiminin, ilk 2 öneriyi kabul etmesi, dünya teknoloji lideri olma hedefiyle çelişiyorlar. Öte yandan, Çin ticaret açığını azaltmak istiyor. Çin'in ekonomik reform planı , ihracata daha az bağımlı olmaktır. 10 Mayıs'ta  Çin daha fazla ABD ürünü ithal etmeyi kabul etti.

10.07.2018'de ABD, 200 milyar dolarlık Çin ithalatına %10'luk tarifeler uygulayacağını açıkladı. Ancak bu karar Ağustos sonuna kadar yürürlüğe girmeyecek. Çin uzlaşma adımları atacak mı, yoksa misilleme ile ticaret savaşı en üst noktaya mı tırmanacak tüm dünya merakla bekliyor.

trade war, china trade war, usa trade war

ABD Çin Ticaret Savaşlarının Nedenleri

2017 yılında ABD, Çin'e 130 milyar dolar ihracat yaptı. En  büyük üç ihracat kalemi,  
16 milyar USD uçak ithalatı; 12 milyar USD soya fasulyesi ithalatı, ve 11 milyar USD otomobil ihracatı.  

2017 yılında ABD'nin Çin'den  ithalatı 526 milyar USD olarak gerçekleşti. İthal ürünlerin en önemli kalemleri, Elektronik aletler, Giyim ürünleri, Makine ve ekipmanları.

ABD 'nin Çine yaptığı ihracat ve Çin'den yaptığı ithalat arasındaki fark yaklaşık 400 milyar USD. ABD'nin 2017 yılında gerçekleşen dış ticaret açığı, 862 milyar USD. Yani ABD dış ticaret açığının %45 Çin'den kaynaklanıyor. Bu noktadan bakıldığında, ABD'nin ticaret savaşına dair en çok baskı kurduğu ülkenin Çin olması pek de şaşırtıcı değil.

ABD'nin uyguladığı ithalat tarifelerine misillemeler arttıkça, ABD'li ihracatçılar, misilleme sonucu oluşan dış vergiler sonucunda, ihracat fiyatlarını arttırmak veya fiyatlarını stabil tutmaya çalışarak, daha az karla ürünlerini ihraç etmeye çalışacaklar. Bu durum, maliyet kalemlerini kısmaya çalışmalarına, işçi ücretlerini kısmalarına, işletme maliyetlerini düşürmek için tasarruf tedbirlerine ve işten çıkarmalara sebep olabilir. İhracat yapan firmalarda yaklaşık 12 milyon ABD işçisi çalışmakta.

Ticaret savaşının, küresel ekonomiye etkisinin, 800 milyar USD'lik bir ticaret hacminin kaybı şeklinde yansıyacağı tahmin ediliyor. Bu, dünya ekonomisinin  büyüme oranında %0,4 'lük bir düşüşe yol açacaktır. 

Zamanla, ticaret savaşları korunan iç sanayiyi zayıflatır. küresel rekabet azaldıkça, iç piyasadaki şirketlerin gelişim süreci yavaşlar, rekabet ihtiyacı ve beraberinde ürün çeşitleri ve kaliteleri düşer.

YORUM

BLOGGER: 1
 1. fillerin tepişmesi sonucunda ezilen karıncalar oluyor. Çin ve Amerika arasında yapılan bu tür savaşların bedelini gelişmekte olan Ülkeler ödemekte. bizim ülkemiz gibi ülkelerin dışa bağımlılığı ne kadar fazla ise ekonomik verilerin de kötüye gitmesi o kadar normal.
  aslında ülkeleri arasında sınırların kaldırılması ve dünya vatandaşlığı kavramının getirilmesi, bütün ülkelerin mal varlıklarını eşit olarak paylaşması. herkesin mutluluğu için ideal olan olacaktır. elbette benim bu düşüncelerim ütopya olarak anlaşılsa da fakirlikten, hastalıklardan,terörden, vb bir çok sorundan kurtulmanın reçetesi bu olacaktır.

  YanıtlaSil

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,104,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,29,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,13,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: TİCARET SAVAŞLARI VE KÜRESEL TİCARETİN GELECEĞİ
TİCARET SAVAŞLARI VE KÜRESEL TİCARETİN GELECEĞİ
ticaret savaşları, trade wars, ABD ticaret savaşı, USA trade war, USA vs NAFTA, NAFTA trade wars, Canada trade war, Mexico trade war, England trade war, EU trade war, China trade war, India rtade war, USA vs China trade war, NAFTA ticaret savaşı, AB ticaret savaşı, Çin ticaret savaşı, Hindistan ticaret savaşı, ABD Çin ticaret savaşı, trump trade war, trump ticaret savaşı, ABD ekonomisinin geleceği, USA domestic market, ABD dış ticaret açığı, ABD dış ticaret istatistikleri, ABD ihracat rakamları, ABD ithalat rakamları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDIfrYzw5iO173vdyy2VyTgub55-b5Elg8_9IgX0GDNMc8ZYCXRsyRahEGMYH5mS_3ujAeBTpydOURrgAcxL4u6Ik45MNph8C-9_UUob-_8SkgY9qo0tRupBf644sTK1PMlg_56CLRNac/s640/trade_war_1.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDIfrYzw5iO173vdyy2VyTgub55-b5Elg8_9IgX0GDNMc8ZYCXRsyRahEGMYH5mS_3ujAeBTpydOURrgAcxL4u6Ik45MNph8C-9_UUob-_8SkgY9qo0tRupBf644sTK1PMlg_56CLRNac/s72-c/trade_war_1.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2018/07/ticaret-savaslari-ve-kuresel-ticaretin.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2018/07/ticaret-savaslari-ve-kuresel-ticaretin.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content