Deprem Yardım

ENDÜSTRİYEL KENEVİR ÜRETİMİ VE DÜNYA PAZARI

Kenevir lifi, Cannabis sativa bitkisinin tortusundan elde edilir. Kolayca büyür, 4 m yüksekliğe kadar çıkabilir. Oldukça dayanıklı bir bitki olan kenevir, tarımsal kimyasallar yani koruyucu ilaçlar kullanılmadan büyüyebilir. Kenevir üretimi birkaç yıl öncesine kadar pek çok ülkede yasak veya devlet tekelinde sınırlı üretimden ibaretti.
hemp
Kenevir lifi, Cannabis sativa  bitkisinin tortusundan elde edilir. Kolayca büyür, 4 m yüksekliğe kadar çıkabilir. Oldukça dayanıklı bir bitki olan kenevir, tarımsal kimyasallar yani koruyucu ilaçlar kullanılmadan büyüyebilir. Kenevir üretimi birkaç yıl öncesine kadar pek çok ülkede yasak veya devlet tekelinde sınırlı üretimden ibaretti.

Son birkaç yılda ABD eyaletleri hızla endüstriyel kenevir üretimini yasallaştırmaya başladı. Avrupa ve Asya ülkelerinin pek çoğu bu trendi izliyor. Kenevir, tekstilden, gıdaya, ilaç sektöründen otomotive kadar pek çok sektörde kullanılabilen bir ürün ve muadili olan ürünlerin çoğu kimyasalken ve ancak belli yer altı kaynağı ya da biyokimya teknolojisi olan ülkelerin tekelindeyken, endüstriyel kenevir bir tarım türüdür ve pek çok ülkece uygulanabilir.


Endüstriyel Kenevir

Kenevir lifi, endüstriyel kenevir bitkisinin dışında yetişen “bast fiber” sak lifidir.  Kenevir lifi kenevir şivinden ayrılarak kullanıma hazır hale gelir. Kenevir lifleri Uzun, güçlü ve dayanıklıdır, yaklaşık %70 selülozdur ve düşük seviyelerde lignin içerir (ortalama% 8-10 civarında). Elyaf çapı 16 ila 50 mikron arasındadır. Kenevir lifinin ısı iletkenliği yüksektir, iyi boya tutar, küflenmeye karşı dayanıklıdır, ultraviyole ışığı bloke eder ve doğal anti-bakteriyel özelliklere sahiptir. Daha kısa, odunsu çekirdek lifleri  yüksek seviyelerde lignin içerir.


Kenevir kullanımı

Kenevir yüzyıllardır ip, kanvas ve kağıt yapımında kullanılmıştır. Uzun kenevir lifleri, giyimde, ev eşyası tekstillerinde ve yer döşemelerinde kullanılan berrak, keten benzeri kumaşlar yapmak için bükülebilir ve dokunabilir.


Çin'de, kenevir , keten veya pamuk makinelerinde işlem yapmak için yapışkan ilave edilerek işlem görür. Pamuk, keten, ipek ve yünle harmanlama, kenevire yumuşak bir his verirken ürüne direnç ve dayanıklılık kazandırır. (www.ihracat.co)


Avrupa'da, kenevir lifi temel olarak özel kağıt endüstrisinde kullanılır - düşük lignin içeriği sayesinde, ahşaptan daha az kimyasal kullanılarak hamur haline getirilebilir.


Kenevir lifleri ayrıca otomobil endüstrisinde kalıplanmış termoplastikleri güçlendirmek için kullanılır. Kısa çekirdekli lifler, yalıtım ürünlerine, lif levha ve erozyon kontrol paspaslarına girerken, lifli çekirdek, güçlü ve hafif beton yapmak için kireçle karıştırılabilir.


hemp

Dünya Kenevir Üretimi


Dünyanın önde gelen kenevir üreticileri, Fransa, Çin, Güney Kore, , Şili ve Güney Kore ve Çin'dir. Avrupa Birliği'nde  yaklaşık 15.000 hektar arazide kenevir yetiştirilmektedir. Fransa tek başına Avrupa Birliğinin ihtiyaç duyduğu kenevir ve yan ürünlerinin yarısını karşılamaktadır. Avrupa Birliğindeki başlıca üreticiler Fransa, Almanya ve İngiltere'dir.

 Avustralya 2017 yılının sonunda, endüstriyel kenevir üretimi için yasal düzenlemeleri yaptıktan sonra hızla kenevir üretimine başlandı. Hindistan’da kenevir üretiminin yasallaşması bir başka büyük üretici olarak birkaç yıl içinde ön plana çıkmaya hazırlanıyor. 2019 yılında endüstriyel kenevir üretiminin, Türkiye’de de yasallaşması bekleniyor.


hemp

Endüstriyel Kenevir Üretim ve Ticaret

2000 ve 2006 yılları arasında, kenevir üretimi dünya genelinde artmaya başladı 50 000 tondan 90.000 tona çıktı. Üretimin neredeyse yarısı Çin’de gerçekleşmişti, AB'de üretim 23.000 tondu. Çin, özellikle kenevir kıyafet pazarının hızla büyüdüğü Avrupa ve Kuzey Amerika başta olmak üzere, dünya geneline hitab eden büyük bir kenevir 
tekstil ihracatçısıdır. 

Çin ayrıca kenevir bazlı lif levha ihraç ediyor. Sonraki yıllarda Fransa’nın Çin’ide geçerek en büyük kenevir üreticisi durumuna geldiğini görüyoruz Fransa 2018 itibarı ile, 2000 yılında yeryüzünde üretilen üretimi yakalayarak 50bin tona yaklaştı.

Endüstriyel kenevir üretiminin yasallaşması,  bitkinin büyüme hızı ve dayanıklılığına ilişkin haberler, pek çok girişimcinin bu ürünü araştırmasına sebep oldu. Gerçekten de endüstriyel kenevir, tekstilden, ilaç ve otomotiv sektörüne kadar farklı sektörlere hitap eden bir ürün olarak girişimcileri cezbediyor. Ancak endüstriyel kenevir yetiştirmeyi düşünenler yatırım yapmadan, gerekli izin, prosedürler, şartnameleri araştırmalı. Sözleşmeli üretim için gerekli koşullar iyi incelenmeli.

Kenevir yetiştiricileri, aşağıdaki konularda pazar araştırması yapmak üzere hazırlanmalıdır:
Üretilecek kenevir için alıcıları belirlemek.

Farklı kenevir ürünleri için teknik gereksinimleri anlamak, kenevir üretiminin tüm aşamalarını iyi etüd edip uygun üretim koşullarını belirlemek.
İşletmelerine maliyet avantajını belirlemek için organik veya çevresel sertifikalar hakkında bilgi sahibi olmak.

Kenevir ürünlerine olan talebin, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir ürünler olup olmadığını iyi araştırmak, sektörün geleceğini etüd etmek.


Kenevir Bitkisi Nerede Yetişir


Kenevir farklı iklim koşulları ve coğrafyalarda yetişebilen bir bitki olmasına rağmen, tipik olarak kuzey yarımkürede yetişen kenevir veya endüstriyel kenevir, türetilmiş ürünlerinin endüstriyel kullanımları için özel olarak yetiştirilen Cannabis sativa bitki türlerinin bir çeşididir. En hızlı büyüyen bitkilerden biridir. (www.ihracat.co)


hemp

Endüstriyel kenevir Üretiminin Yasal olduğu Ülkeler:  • Afrika: Mısır
  • Amerika: Kanada, Şili, ABD’nin bazı eyaletleri, Kanada
  • Asya Pasifik: Avustralya, Çin, Hindistan, Nepal, Güney Kore, Tayland
  • Avrupa: Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İngiltere, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovenya, İspanya, İsviçre, Ukrayna, Bulgaristan, Hollanda

Kenevirin Tarihi


Günümüzden yaklaşık 10.000 yıl önce, kullanılabilir lifler ile bükülerek çeşitli nesnelerin yapımında kullanıldığı, arkeolojik bulgularla tespit edilmişitir. Kağıt, tekstil, giysi, biyolojik olarak parçalanabilen plastikler, boya, yalıtım, biyoyakıt, yiyecek ve hayvan yemi gibi çeşitli ticari ürünlere rafine edilebilir. 


3.000 yıldan fazla bir süredir, kenevir liflerinin güçlü ve dayanıklı olduğu ve kordon ve ip için mükemmel hammaddeler sağladığı bilinmektedir. Eski Çin ve Mısır'da esrar, gut, romatizma ve diğer problemlerden kaynaklanan ağrı için tıbbi olarak kullanılmıştır. Eski Yunanlılar ayrıca iltihabı hafifletmek için esrar kullandılar.


Romalılar ve Vikingler özellikle gemi yelkeni yapımında kenevir lifleri kullanmışlar. Her iki kültür de keşif, sömürgecilik ve ticaret için yelkenli gemilere çok güvendi.  Romalıların kenevir bitkisini ortadoğudan aldığı ve Sicilya’da kenevir yetiştirdikleri bilinmektedir.


Kenevir İhracat Verileri


Fransa ve Çin dünyanın en büyük kenevir üreticisi ülkelerdir. Fransa yıllık 50 bin tona yakın ve Çin yaklaşık 45 bin tonluk üretimi ile en büyük kenevir yetiştiricisi ülkelerdir. Bu iki ülke kenevirin işlenmesi ile ortaya çıkan pek çok ürünün ihracatını yapar. Güney Kore yılda yaklaşık 15 bin ton kenevir üretimi ile üçüncü büyük üreticidir.


Endüstriyel Kenevir İhracatçısı Ülkeler


2017 verilerine göre dünya genelinde gerçekleşen endüstriyel kenevir ihracatı 13,5 milyon USD civarındadır. Hollanda, ABD, Romanya, Hırvatistan ve Kanada en çok ihracat yapan ülkelerdir.


Kenevir İpliği İhracatçısı Ülkeler

Kenevir ipliği yüksek oranda iç üretimde kullanılan bir üründür. 2017 verileri 3,7 milyon USD lik toplam dünya ihracatına işaret eder. İhracatı yaygın olmamakla birlikte en çok ihracat yapan ülkeler sırasıyla:

Çin, İtalya, HongKong, Romanya ve Hollanda


Kenevir Yağı İhracatçısı Ülkeler

Kenevir yağı, ilaç endüstrisi dahil pek çok alanda kullanılan bir ürün olarak en çok ihracatı yapılan kenevir alt ürün grubudur. 250 milyon USD dünya Pazar payına sahip kenevir yağında başlıca ihracatçılar Çin, Hindistan, ABD, Almanya ve İspanya’dır (www.ihracat.co)


hemp

Kenevir hakkında Mitler ve Gerçekler


Elbette, bitki türlerinin hiçbir üyesi kenevirden daha fazla yanlış tanınmamıştır. Kenevir ekiminin pek çok ülkede politik ve tabusal sebeplerle yasak olduğu biliniyor. İnsanların neredeyse tamamı, endüstriyel kenevir ve esrar arasındaki ayrım konusunda fikir sahibi değil Aşağıda sıralanan mit yani gerçek dışı bilgiler ve gerçekler karşılaştırıldığında, çiftçiler, politikacılar, üreticiler ve kamuoyu efsane ve gerçek arasında ayrım yapabilir.

Botanik olarak, Cannabis cinsi çeşitli değişkenlerden oluşur. Taksonomistler arasında bu değişkenlerin türlere göre nasıl sınıflandırılacağı konusunda uzun zamandır tartışılan bir tartışma olmasına rağmen, uygulamalı bitki yetiştiricileri genellikle faydacı çizgiler boyunca değişkenleri sınıflandırmak için bir biyokimyasal yöntemi benimserler. 

Kenevir, kannabinoidler adı verilen benzersiz moleküler bileşik sınıfını içeren tek bitki türüdür. Birçok kannabinoid tanımlanmıştır, ancak iki üst düzey: Kannabis'in psikoaktif maddesi THC ve antipsikoaktif madde olan CBD'dir. Üzerine konuştuğumuz kenevir 
türünde CBD'de yüksek ve THC'de düşüktür. Bu tür varyantları endüstriyel kenevir denir.


Efsane: Endüstriyel kenevir, tütün ürünleri ile sarılıp içilebilen bir üründür.
Gerçek: Endüstriyel kenevirdeki THC seviyeleri o kadar düşük ki, bu ürünün kullanımından dolayı nikotin kadar bile etki oluşması söz konusu değildir. Dahası, kenevir, kenevir yüksekliğini bloke eden nispeten yüksek bir kannabinoid, CBD yüzdesi içerir.  


Efsane: Kenevirde THC seviyeleri düşük olsa da, THC güçlü bir ilaç üretmek için ayrıştırılabilir ve konsantre edilebilir.
Gerçek: THC'yi endüstriyel kenevirden çıkarmak ve CBD'nin üstünlüğünü ortadan kaldırmak için daha fazla rafine etmek, basitçe yüksek THC esrarı elde etmek, hiç kimsenin denemeyeceği kadar pahalı, tehlikeli ve zaman alıcı bir işlem gerektirecektir.


Efsane: Endüstriyel Kenevir tarlaları esrar bitkilerini gizlemek için kullanılabilir
Gerçek: Endüstriyel Kenevir, Hint keneviri olarak da anılan uyuşturucu bileşeni yüksek kenevirlerden oldukça farklı bir şekilde yetiştirilir. Dahası, hasat zamanı farklıdır. Son olarak, endüstriyel kenevir ve hint keneviri bitkileri arasındaki çapraz tozlaşma hint kenevirini pasivize eder, uyuşturucu tacirlerinin beklediği verim düşer dolayısıyla birlikte ekilmez.

Efsane: Keneviri yasallaştırmak uyuşturucu madde yasağını sürdürürken emniyet kuvvetlerinin görevini zorlaştırır.
Gerçek: Kenevirin tarım ürünü olarak yetiştirildiği ülkelerde, polis böyle bir sıkıntı yaşamamıştır.

Efsane: Yabani kenevir yok edilmeli, çünkü kenevir olarak satılabilir.
Gerçek: Yabani kenevir veya hendek otu, ABD çiftçileri tarafından 400.000 dönümden fazla yetiştirilen kenevirin bir kalıntısıdır. Yüzde 0,05 gibi düşük THC seviyeleri içerir. İlaç değeri yoktur, ancak kuşlar için yuvalama ortamı olarak önemli çevresel faydalar sağlar.

Efsane: Kenevir yağı bir THC kaynağıdır.
Gerçek: Kenevir yağı, genişleyen bir dizi amaç için kullanılan, giderek daha popüler bir üründür. Yıkanan kenevir tohumu hiç THC içermez. Endüstriyel kenevir içerisindeki çok az THC miktarları bitkinin kendi bezlerindedir. 
(www.ihracat.co)

YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,104,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,29,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,13,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: ENDÜSTRİYEL KENEVİR ÜRETİMİ VE DÜNYA PAZARI
ENDÜSTRİYEL KENEVİR ÜRETİMİ VE DÜNYA PAZARI
Kenevir lifi, Cannabis sativa bitkisinin tortusundan elde edilir. Kolayca büyür, 4 m yüksekliğe kadar çıkabilir. Oldukça dayanıklı bir bitki olan kenevir, tarımsal kimyasallar yani koruyucu ilaçlar kullanılmadan büyüyebilir. Kenevir üretimi birkaç yıl öncesine kadar pek çok ülkede yasak veya devlet tekelinde sınırlı üretimden ibaretti.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh9xOs9fLOcwxQra1lecOkPE0ztCbfPJqKCRzs9vV3SDshjY7FRPp9cf5Lhni7RyZlk7jzOEJ1mykn4ddpPEgA0iywj8lzOQtye7_9Lu3FReCGcQJfxJGk1bn6RVgwZZCeyrnsDEIizaw/s640/kenevir_1.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh9xOs9fLOcwxQra1lecOkPE0ztCbfPJqKCRzs9vV3SDshjY7FRPp9cf5Lhni7RyZlk7jzOEJ1mykn4ddpPEgA0iywj8lzOQtye7_9Lu3FReCGcQJfxJGk1bn6RVgwZZCeyrnsDEIizaw/s72-c/kenevir_1.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2019/01/endustriyel-kenevir-uretimi-ve-dunya.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2019/01/endustriyel-kenevir-uretimi-ve-dunya.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content