Deprem Yardım

MALTA EKONOMİSİ İHRACAT VE İTHALAT RAKAMLARI

Malta , Sicilya ve Kuzey Afrika kıyıları arasındaki yer alan bir adalar devletidir. Malta ekonomisi için ticaret esastır, çünkü gıda, akaryakıt, başta olmak üzere pek çok sektöre dair hammadde ve yarı mamuller büyük oranda ithalata bağımlıdır. Malta 2,5 milyar USD ihracat, 5,8 milyar USD ithalat rakamları ile, yıllık 2,8 milyar USD cari açığa sahip bir ülkedir.
malta export, malta import
Malta , Sicilya ve Kuzey Afrika kıyıları arasındaki yer alan bir adalar devletidir. Malta ekonomisi için ticaret esastır, çünkü gıda, akaryakıt, başta olmak üzere pek çok sektöre dair hammadde ve yarı mamuller büyük oranda ithalata bağımlıdır. 

Malta enerji başta olmak üzere, pek çok ana ürün grubunda dışa olan bağımlılığını, ülkeye yabancı yatırım ve girişimcileri cazip koşullarla çekerek, turizm ve eğitim turizminde bir cazibe merkezi olmaya çalışarak dengelemeye çalışıyor. Malta, yıllık 2,5 milyar USD ihracat, 5,8 milyar USD ithalat rakamları ile, yıllık 2,8 milyar USD cari açığa sahip bir ülke.

Yatırımcılar İçin Malta'nın Cazip Yönleri

Malta, AB üyesi bir ülke. Malta’da kurulacak bir şirket üzerinden AB ülkeleri ile ticaret yapmak çok avantajlı, Malta’da şirket kurulum işlemleri kolay, kuruluş masrafları ve vergiler düşük. Malta'da AB ortak para birimi  EUR kullanılıyor. Eski bir İngiliz sömürgesi olmasından dolayı resmi dili İngilizce. Malta eğitim oranı yüksek, suç oranı çok düşük bir ülke.

Malta’da kurumlar vergisi %35’dir ancak 530 vergi iadesi yapıldığından yıl sonu kasanızdan çıkan vergi payı %5 ile sınırlı kalacaktır. (Türkiye’de kurumlar vergisi %20’dir)

Kolay resmi prosedürler ile 3-4 günde şirket kurulumu.

Şirket için adres gereksinimi olmaması, kurulum işlemlerini yapan avukatlık bürosunun adres gösterilebilmesi.

Ciddi yatırımcılar için, Malta devletinin, havacılık, denizcilik, ileri teknoloji, bilişim ve enerji alanında yapılacak yatırımlara uyguladığı teşvikler.

Malta'nın en çok ithal ettiği ürünler; mineral yakıtlar ve yağlar, gemi, yat ve ekipmanları, otomobil, uçak ve diğer ulaşım araçlarının, plastik ve diğer yarı mamul mallardır. Ülke ciddi oranda gıda dış alımı da yapar. Gıda ürünleri önemli ölçüde, gümrük duvarları olmayan AB ülkelerinden tedarik edilir. (www.ihracat.co)

Malta – En Çok İthal Edilen Ürünler

 1. Mineral yağlar, akaryakıt 1,3 milyar USD
 2. Gemi, bot ve gereçleri 786 milyon USD
 3. Elektrikli motorlar ve ekipmanları 507 milyon USD
 4. Uçak ve parçaları 440 milyon USD
 5. Makine, yedek parça ve ekipmanları 414 milyon USD
 6. İlaç ve tıbbi ürünler 202 milyon USD
 7. Otomotiv yedek parça 191 milyon USD
 8. Plastik ve türevleri 169 milyon USD
 9. Balıklar ve kabuklu deniz ürünleri 149 milyon USD
 10. Kağıt ve karton ürünler 74 milyon USD

malta export, malta import

Malta Ekonomisi ve Kaynaklar

Malta ekonomisi temelde turizm faaliyetlerine dayanır, ithalatı yapılan ürünlerin %24'ü turizm sektörünün ihtiyaçlarına yöneliktir. Malta coğrafi özellikleri sayesinde, rüzgar ve güneş enerjisi üretimi için yüksek potansiyele sahiptir ancak bu alanlarda yatırım eksikliği hala elektrik üretiminin tamamı ithal petrol ürünleri kullanılarak yapılmaktadır.

Malta, bitki örtüsü açısından çorak topraklara sahiptir, mevcut toprakların sadece %1'i ormanlıktır ve ve tamamı kamuya aittir. Bu sebeple odun ve kağıt ürünleri gerektiren sektörler ithalata bağımlıdır. Malta, bir yılda yaklaşık 20.000 metreküp biçilmiş odun ve 40.000 tondan fazla kağıt vekarton ithalatı yapmaktadır.

Ülkedeki çiftliklerin çoğunluğu küçüktür ve özel mülkiyettir, üretimin tamamı iç tüketimde kullanılır. Malta'da tarım yapılabilen başlıca ürünler: patates, üzüm, buğday, arpa, ve narenciyedir. Hayvancılık yok denecek kadar azdır, sadece domuz ve tavuk yetiştiriciliğinden söz edilebilir. 

Malta turizmin yanı sıra yabancı öğrencilerin yoğun talebi sebebiyle, dil okulları üzerinden ciddi bir döviz girdisi elde etmektedir. Resmi dilinin İngilizce olması ve İngiliz sömürgesi olduğu dönemlerde oluşturulan eğitim kurumlarının, İngiltere’deki köklü eğitim kurumlardan miras aldığı eğitim sistemi sayesinde, hatırı sayılır derecede fiyat/kalite istikrarına sahip dil okullarına sahiptir.

Malta'nın ithalatının yaklaşık %70'i AB ülkelerinden yapılır.

AB dışındaki en büyük tedarikçi, ithalatın %23'ünü sağlayan Güney Kore. AB içinde en çok ithalat payı ise %22 ile İtalya’dır Daha küçük oranlarda,  Rusya, Türkiye, İngiltere, Fransa, Almanya ve Çin'den ithalat yapılmaktadır. (www.ihracat.co)

Malta – En Çok İhraç Edilen Ürünler

 1. Elektrikli makine ve ekipmanlar: 783.3 milyon USD
 2. İlaç: 293,4 milyon USD
 3. Petrol dahil mineral yakıtlar: 229,2 milyon USD
 4. Balık: 158,5 milyon USD
 5. Oyuncaklar, oyunlar: 139,4 milyon USD
 6. Uçak, uzay aracı: 127,8 milyon USD
 7. Bilgisayar içeren makineler: 121.5 milyon USD
 8. Plastikler, plastik ürünler: 83 milyon USD
 9. Optik, teknik, tıbbi cihaz: 80.4 milyon USD
 10. Kitaplar, gazeteler, resimler: 75.7 milyon USD

Malta'nın ilk 10 ihracatı, toplam ihracatının %83'ünü kapsar.

malta export, malta import

Malta ihracatının lokomotif ürünleri elektronik mikro devrelerdir. 800 milyon USD’ye yakın ihracat payı ile elektrikli makine ve ekipmanlar, toplam ihracat payının 1/3’ünü kapsar.

Malta Akdeniz bölgesinde en çok avlanan üç göçmen balık türünün, göç yolları üzerinde yer almaktadır. Buna rağmen, Malta balıkçılık endüstrisinin ekonomi üzerindeki payı düşüktür. Balıkçılık  GSYİH'nın yaklaşık %0.1'ine katkıda bulunur. Yinede Malta, orkinos ve az miktarda Kılıçbalığı. Tuna, Çipura ve levrek ihraç etmektedir.

Malta'nın başlıca ihracat yaptığı ülkeler; Almanya, Fransa, İtalya, Singapur, Hong Kong ve ABD’dir.

Malta'da Gümrük İşlemleri Nerede ve Nasıl Yapılır
Malta Gümrük İrtibat Bilgisi https://customs.gov.mt/
  
Malta, Milletler Topluluğu, Avrupa Birliği ve DTÖ üyesidir. Türkiye’den Malta’ya ATR belgesi düzenlenmiş Türk malı ürünler, gümrük vergisi ödenmeden ihraç edilebilir.

Malta’daki ithalat vergileri ve vergiler AB ithalat kurallarına göre yapılır. Malta’ya AB dışında bir ülkeden mal ithal ederken, CIF değer üzerinden, AB genelinde kabul gören gümrük vergileri oranında vergi ödemesi yapılmalıdır. Buna sigorta, nakliye ve gümrük işlemlerinden doğan masraflarda eklenerek toplam maliyet ve birim maliyet belirlenebilir.

Malta İthalat Gümrük Veri Oranları

Malta’ya yapılan ithal mallara uygulanan vergi oranları %0 (örneğin, kitaplar) ile %17 (örneğin Hint malı ürünler) arasında değişmektedir. Dizüstü bilgisayar, Cep Telefonları, Dijital kameralar ve Video Oyun konsolları gibi bazı ürünler vergiden muaftır. 

Bazı ürünler, üretici ülkeye bağlı olarak ek vergilere tabi olabilir, örneğin Çin menşeli bisikletler %48,5 anti damping vergisi taşır. Bunun temel sebebi Çin hükümetinin bisiklet ihracatçılarına yaptığı detsek ödemelere karşı önlem alarak, AB içinde bisiklet üreten, örneğin İtalyan bisiklet firmalarının rekabet dezavantajı yaşamamasını sağlamaktır. (www.ihracat.co)

malta export, malta import

Malta KDV Oranları

Malta'ya ürün ithal edilen bir ürünün gümrük işlemleri tamamlanması aşamasında %5 KDV ödenir, KDV bedeli CIF mal bedeli üzerinden hesaplanır, yani asıl ürünün fiyatına, nakliye ve sigorta ücretleri giydirilmiş oran üzerinden %5 KDV hesaplanır. 

Malta Vergisiz İthalat Oranları

Malta’da ithalatı yapılacak ürünler için aşağıda belirtilen hallerde vergi muafiyeti mevcuttur.
- FOB değeri, yani nakliye ve sigorta bedeli hariç malların değeri 150 Euro'yu geçmiyorsa 

Aşağıdaki durumlarda ayrıca KDV’de  tahsil edilmez:
- FOB değeri, yani nakliye ve sigorta bedeli hariç malların değeri  22 Euro'yu geçmiyorsa

Diğer vergiler ve gümrük masrafları

Tütün ve alkollü ürün itahalatından alınan tüketim vergisi.
Gümrük noktasında, muayene, test, analiz gibi kontrol işlemlerine tabi tutulan ithal mallara dair tüm bu masraflar ve bu süreçte ortaya çıkan ardiye, demuraj gibi masrafların ödenmesi ithalatçının yükümlülüğüdür.

Malta En Çok İhracat Yapılan Ülkeler

 1. Almanya: 435.7 milyon USD
 2. Fransa: 257.6 milyon USD
 3. İtalya: 236,6 milyon USD
 4. Singapur: 149.6 milyon USD
 5. Hong Kong: 146.7 milyon USD
 6. ABD: 143 milyon USD
 7. Japonya: 123,6 milyon USD
 8. Libya: 113,5 milyon USD
 9. İngiltere: 87,4 milyon USD
 10. İspanya: 51,4 milyon USD

YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,104,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,29,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,13,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: MALTA EKONOMİSİ İHRACAT VE İTHALAT RAKAMLARI
MALTA EKONOMİSİ İHRACAT VE İTHALAT RAKAMLARI
Malta , Sicilya ve Kuzey Afrika kıyıları arasındaki yer alan bir adalar devletidir. Malta ekonomisi için ticaret esastır, çünkü gıda, akaryakıt, başta olmak üzere pek çok sektöre dair hammadde ve yarı mamuller büyük oranda ithalata bağımlıdır. Malta 2,5 milyar USD ihracat, 5,8 milyar USD ithalat rakamları ile, yıllık 2,8 milyar USD cari açığa sahip bir ülkedir.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglMS_Ihk1QrVFcV_9iTnD_jHD1B7JCv3bgISFxz9obMJ_iOSpUh77y2_X8ZaxfH4TpwbF_Pw-GICBST1PlvGUztkNLFecatjkXzm6waWMtpqWgGVEn3Q-l6GrVhhF3VfkGU0Qw8TFxnKA/s640/malta_1.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglMS_Ihk1QrVFcV_9iTnD_jHD1B7JCv3bgISFxz9obMJ_iOSpUh77y2_X8ZaxfH4TpwbF_Pw-GICBST1PlvGUztkNLFecatjkXzm6waWMtpqWgGVEn3Q-l6GrVhhF3VfkGU0Qw8TFxnKA/s72-c/malta_1.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2019/01/malta-ekonomisi-ihracat-ve-ithalat.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2019/01/malta-ekonomisi-ihracat-ve-ithalat.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content