Deprem Yardım

2020 TAHMİNİ BÜYÜME RAKAMLARI TÜRKİYE DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYA

Dünya Bankası ticaret ve yatırımlardaki zayıflama, ticaret savaşları, ekonomik ve siyasal istikrarsızlıkların yaşandığı 2019 yılına dair küresel büyüme tahminini %2,4 olarak açıklamıştı. 2020 için küresel ekonomiye dair büyüme tahmini %2,5 olarak açıklandı. Bununla birlikte, küresel ticaretin, ekonomik ve siyasal anlaşmazlıklarla belirsizleşmesi, büyük ekonomilerdeki keskin düşüşler ve finansal kesintiler de dahil olmak üzere aşağı yönlü riskler 2020 boyunca negatif yönlü revizyon ihtimallerinin habercisi.
TÜRKİYE, DOĞU AVRUPA, ORTA ASYA

Dünya Bankası 2020 Tahmini Büyüme Oranları

Dünya Bankası ticaret ve yatırımlardaki zayıflama, ticaret savaşları, ekonomik ve siyasal istikrarsızlıkların yaşandığı 2019 yılına dair küresel büyüme tahminini %2,4 olarak açıklamıştı. 2020 için küresel ekonomiye dair büyüme tahmini %2,5 olarak açıklandı.

Bununla birlikte, küresel ticaretin, ekonomik ve siyasal anlaşmazlıklarla belirsizleşmesi, büyük ekonomilerdeki keskin düşüşler ve finansal kesintiler de dahil olmak üzere aşağı yönlü riskler 2020 boyunca negatif yönlü revizyon ihtimallerinin habercisi.

Gelişmekte olan piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler, olumsuz şoklara karşı dayanıklılığı artırmak ve uzun vadeli büyümeyi desteklemek için kararlı reformlar yapmak için makro ekonomik politikalar belirlemeli ve tüm bu olumsuz şartlara rağmen kararlı bir şekilde uygulamalı.

2020 Türkiye - Rusya - Orta Avrupa - Orta Asya Büyüme Rakamları

Dünya Bankası, 2020 bölgesel büyüme rakamları incelendiğinde, Orta Asya bölgesine dair büyüme rakamları %4,5 ile başı çekiyor.  Orta Avrupa, Kafkasya, Batı Balkanlar ve Doğu Avrupa bölgeleri onu takip ediyor.

2020 ekonomik büyüme rakamları

Türkiye

Dünya Bankası 2020 yılında Türkiye ekonomisinin %3 büyüyeceği yönünde tahmini rakamları açıkladı. Dünya Bankasının Türkiye için öngördüğü %3 büyüme, 2017’deki %7,5 büyümenin ardından yaşanan düşüşle 2019’u sıfır büyüme ile kapatan Türkiye için olumlu bir sinyal keza pek çok ekonomist özellikle 2020 kış döneminin Türkiye ekonomisi açısından bir hayli zor geçeceğini belirtiyor.

Türkiye'de yatırım ve ithalatın 2019 yılında derin bir daralma yaşadığı, 2020 yılı itibarı ile, sanayi sektörü başta olmak üzere, hammadde ithalatını kısıp stok eriten tüm sektörler yeniden ithalatı arttıracak. İnşaat sektörü başta olmak üzere, duran yatırımları yeniden canlandıracak proje ve formüller, gerçekçi rakamlar ve doğru finansman kaynakları yaratılması kaydıyla yatırımların artmasını sağlayabilir.

Türkiye 2018 yılında 167,9 milyar USD olan ihracat rakamını 2019 yılı sonunda, 180,4 milyara çıkardı. %2’lik ihracat artışının yanı sıra, 223 milyar USD’den 210,3 milyar USD’ye düşen ithalat sonrasında, dış ticaret açığı %44,9 düşerek yıllık 29,9 milyar USD’ye indi. İthalatın düşüşündeki önemli etken hiç şüphesiz, özellikle sanayi sektöründe stok kullanımı ve inşaat başta olmak üzere yurtiçi piyasada yavaşlayan sektörler. Yine bu süreçte yerli pazarda umduğunu bulamayan üreticilerin, ihracat yapmak için daha istekli davrandıklarını görüyoruz.

Rusya

Rusya, ABD’nin öncülüğünde alınan uluslararası ekonomik yaptırımların devamı ile birlikte, dış ticaret fazlası veren bir ülke olmasına rağmen ancak % 1.2'lik bir büyüme kaydedebildi. Türkiye'de endüstriyel üretim ve imalat verileri, ekonominin bir önceki yılki akut finansal piyasa baskılarından kaynaklanan kesintileri takiben 2019'un sonlarında istikrara kavuşmaya başladığını göstermektedir. Buna rağmen büyüme 2019 yılı boyunca keskin bir şekilde düşüş kaydetti ve yıl sonu verileri itibarı ile sıfıra yaklaştı.

Rusya için 2020’ye dair öngörülen % 1.6 büyüme, bir anlamda Avrupa ekonomisine endeksli, Euro emtia fiyatlarının ve Euro Bölgesi büyümesinin ve toparlanmasının istikrarlı olacağı varsayılarak Rusya içim beklentiler rakamlara döküldü. Ayrıca Rusya'da altyapı ve beşeri sermayeye yatırım içeren Ulusal Projeler, büyüme rakamlarını olumlu destekleyen bir başka unsur.

TÜRKİYE, DOĞU AVRUPA, ORTA ASYA

Doğu Avrupa, Orta Avrupa ve Balkanlar

Doğu Avrupa bölgesini, Rusya’nın önemli bir enerji ihracatçısı olduğunu baz alarak, diğer yandan Rusya’nın jeopolitik etkileri ve Avrupa Birliğinin ekonomi şemsiyesi altında olan Doğu Avrupa ülkelerini ve hem Avrupa hem Rusya hem de Kafkasya ve Balkan ülkeleri ile ekonomik ilişkileri açısından Türkiye’yi birlikte değerlendirmekte fayda var.

Bölgedeki büyüme, 2018'de ve zayıf talep ve kesintilerin ortasında Rusya Federasyonunda akut finansal piyasa baskısı ve diğer yandan Türkiye ekonomisinde yaşanan keskin bir yavaşlamanın etkisiyle 2019 yılında son üç yılın en düşük seviyesi olan %2'ye geriledi. Petrol üretiminde. İmalat sanayindeki ve yatırımlardaki yavaşlamanın etkisiyle, Türkiye dahil, pek çok Avrupa ülkesinin büyüme rakamlarında düşüş söz konusu

Orta Avrupa :

Orta Avrupa ve Balkanlar'da, yükselen reel ücretler ve hükümet değişiklikleri, 2019'un başlarında özel tüketimdeki artış, potansiyelin üzerinde büyümenin sürdürülmesine yardımcı oldu. Balkanlar'da, Kosova'daki kamu harcamalarında düşüş, Sırbistan ekonomisinde üretimin artışı, Arnavutluk ve Sırbistan ihracat artışının yavaş da olsa devam etmesi 2019 için sene başında ön görülen %3,2'lik büyümeye ılımlı bir katkıda bulundu.

Mali destek azaldıkça ve demografik baskılar devam ettikçe, Orta Avrupa ekonomilerinin 2020’de büyümeye devam etmesine rağmen büyüme rakamlarının bir önceki yıla göre bir miktar gerilemesi beklenmektedir.

Yapısal reformlardaki ilerleme, orta vadede özel yatırım büyümesini desteklemek için anahtardır. Alt bölgedeki büyüme büyük ölçüde AB yapısal fonlarının sürekli olarak emilmesine bağlıdır. Siyasi istikrarsızlık ve politika belirsizliğinin devam ettiği varsayılarak, Batı Balkanlar'da büyümenin %3,6'ya çıkacağı öngörülmektedir.

Kafkasya

Özel tüketimin artışı, imalat sanayinde görülen büyüme ve Ermenistan'da madencilik sektöründe yaşanan gelişmelerin yanında, Azerbaycan ekonomisinde 2018’de gözlenen büyümenin 2019’da artarak devam etmesi, Kafkasya için bölgesel büyüme rakamının 2019’da, %3,7'ye ulaşmasını sağladı.

2020’de Güney Kafkasya'daki büyümenin % 3,1'e gerilemesi bekleniyor. Daha uzun vadeli büyüme, özel sektörü geliştirmek için Kafkasya ülkelerinde ekonomik reformların sürdürülmesine, eğitim kalitesini artırmak ve hem iç ekonomi dinamiklerini düzenlemek hem de global ekonomiye entegrasyonla ilgili uyumsuzlukları azaltmak için beşeri sermayeye yatırım yapılmasına bağlı.

Orta Asya

Orta Asya'da büyümenin, Kazakistan'ın üzerinde anlaşmaya varılmış petrol üretimi kesintilerini takiben %4,4 olarak gerçekleşmesi tahmin ediliyor. 2017’de %4,6, 2018’de %4,7 ve 2019’da %4,5 olarak gerçekleşen ekonomik büyüme için 2020 tahmini %4,4 olması itibarı ile stabil ama olumlu bir büyüme rakamını ifade ediyor.

2020 Küresel Ekonomiyi Bekleyen Riskler:

Bölgesel görünüm, büyük ticaret ortaklarındaki büyümenin yavaşlaması, jeopolitik türbülans, artan politika belirsizliği, düzensiz finansal piyasa gelişmelerine maruz kalma ve uzun vadede verimlilik artışının zayıflaması gibi önemli olumsuz riskler 2020 yılında hem ülkeler hem de global ekonomi için riskler barındırıyor.

Euro Bölgesindeki devam eden yavaşlama, AB ile ticaret ve finansal bağları olan ekonomilerde olumsuz etkilere neden olabilir.

Çin ekonomisinde büyümenin yavaşlıyor olması, Orta Asya ile yapılan ticareti etkileyecek Emtia fiyatlarında artış ve Çin’e ihracatın özellikle metal ürünleri başta olmak üzere bölge ülkeleri için önemli bir ihracat girdisi olarak maden ihracatının düşmesine sebep olacak.

Orta Avrupa ve Orta Asya baz alındığında Bölgenin enerji ihracatçıları -Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya- özellikle emtia fiyatlarındaki artışla birlikte küresel emtia fiyatlarındaki büyük dalgalanmalara karşı savunmasız kalmaktadır.

YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,102,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,27,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,11,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: 2020 TAHMİNİ BÜYÜME RAKAMLARI TÜRKİYE DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYA
2020 TAHMİNİ BÜYÜME RAKAMLARI TÜRKİYE DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYA
Dünya Bankası ticaret ve yatırımlardaki zayıflama, ticaret savaşları, ekonomik ve siyasal istikrarsızlıkların yaşandığı 2019 yılına dair küresel büyüme tahminini %2,4 olarak açıklamıştı. 2020 için küresel ekonomiye dair büyüme tahmini %2,5 olarak açıklandı. Bununla birlikte, küresel ticaretin, ekonomik ve siyasal anlaşmazlıklarla belirsizleşmesi, büyük ekonomilerdeki keskin düşüşler ve finansal kesintiler de dahil olmak üzere aşağı yönlü riskler 2020 boyunca negatif yönlü revizyon ihtimallerinin habercisi.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFXz0nh52yreMlUeEVPGTAfHhA2BhdgehWhEAwbJanSNN7Bs8jNwaZRzX43KFpQ-72irWay9bTV9aR6hHlJ8Yos0V-f4SYbxVgvpIVtVLZjp4ec2urAeoFyIXmTI3JjazNZS0ulOgOUFw/s640/worldbank2020.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFXz0nh52yreMlUeEVPGTAfHhA2BhdgehWhEAwbJanSNN7Bs8jNwaZRzX43KFpQ-72irWay9bTV9aR6hHlJ8Yos0V-f4SYbxVgvpIVtVLZjp4ec2urAeoFyIXmTI3JjazNZS0ulOgOUFw/s72-c/worldbank2020.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2020/01/2020-tahmini-buyume-rakamlari-turkiye.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2020/01/2020-tahmini-buyume-rakamlari-turkiye.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content