Deprem Yardım

2022 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMET BEDELLERİ

2022 yılı Gümrük Müşavirliği asgari ücret tarifesi belli oldu. 28/12/2021 tarihli ve 31703 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan "Gümrük Müşavirliği Asgar

  2022 gümrük ücretleri

2022 yılı Gümrük Müşavirliği asgari ücret tarifesi belli oldu. 28/12/2021 tarihli ve 31703 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan "Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliği" ve "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi"ne İlişkin tebliğ ile 2022 yılında uygulanacak gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği masrafları, yoğunlukla işlem yapılan ana kalemlerde ortalama %36 arttı. 2021 yılının başında yapılan artış ortalama %11 idi.

Gümrük işlemlerinden alınan masraf oranları, her yıl, aralığın son günlerinde, resmi kurumlarda yapılan işlemler için yapılan zam oranlarına paralel arttırılıyor.

Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliğinde 2022 yılına ilişkin belirlenen asgari ücret tarifesi, ihracat ve ithalat yapan şirketlerin, gümrük işlemleri için yaptıkları masrafların hesaplanması için bu yeni rakamlar dikkate alınmalı.1 ocak 2022'den itibaren her İhracat ve ithalat işlemi için, birim maliyetler hesaplarken, yeni tarifede geçerli güncel fiyatlar kullanılmalı.

Ticaret Bakanlığı, sektör temsilcileri ile istişare edilerek ve ilgili bakanlıklarca onaylanarak uygulamaya geçtiği belirtilen bu fiyat artışının, gümrük müşavir dernekleri, gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin sundukları hizmetler karşılığında alacakları asgari ücretleri gösteriyor. Diğer yandan yapılan %36'lık ortalama artış, devletin pek çok vergi kaleminde ve değerli kağıt bedelinde yaptığı %36'lık zamma paralel olduğu görülüyor. Aşağıdaki tabloda son 7 yılda yapılan ortalama artışlar, Ticaret bakanlığı verilerine istinaden oluşturulmuş. Buna göre 2022 yılında GM ve YGM masraflarına istinaden yapılan fiyat artışı, 2020 ve 2021'de yapılan fiyat artışlaırnın toplamından daha fazla.

2015-2022 Gümrük Müşavirlik masrafları

Gümrük Müşavirliği Asgari ücret tarifesi 2022 

2022 yılı Gümrük Müşavirliği Asgari ücret tarifesinin tamamına yazımızın sonunda yer alan linkten ulaşabilirsiniz. 2022 yılında kara, hava ve denizyolu ile yapılacak kesin ihracat işlemleri gümrük müşavirlik bedelleri ayrı ayrı revize edildi. Aşağıda, 2022 yılında geçerli ihracat ve ithalat işlemlerindeki fiyat artışlarının yanı sıra, güncel bilgileri maddeler halinde listeledik. Yazının sonunda yer alan linkteki pdf tüm süreçler ve bu süreçler için Gümrük müşavirleri ve YGM'lerin talep edeceği masrafları listelemektedir. Aşağıda ise bir kısmına değindik.
 • Gümrük müşavirliği hizmet bedelleri incelendiğinde minimum ve maksimum hizmet bedellerinin aşağıdaki gibi gerçekleştiğini görüyoruz.

      - En düşük hizmet bedeli: 87 TL (ikinci ve sonraki her tır, konteyner, vagon veya araç için alınan ihracat refakat belgesi) 
      - En yüksek hizmet bedeli:1585 TL Dökme tarım ürünleri ithalat işlemleri.

 • 2022 yılında, kara, hava ve denizyolu ile yapılacak ihracatlar için alınacak, beyanname başına asgari müşavirlik hizmet bedeli %36 oranında arttı.
 • 2022 İyılında, kara, hava ve denizyolu ile yapılacak ithalatlar için alınacak, beyanname başına asgari müşavirlik hizmet bedeli %36 oranında arttı.
 • Onaylanmış Kişi (OKS) Belge sahibi firmalar, müşavirlik hizmeti için, 2022 yılı asgari ücret listesinde belirtilen fiyatlardan %25 indirim ile faydalanmaya devam edecekler.
 • Gümrük Müşavirleri,1 yıl içinde 2500 ve üzerinde ihracat ve ithalat beyannamesi açan ihracatçı ve ithalatçı firmalara, gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi üzerinden %35 indirimli olarak hizmet sunmaya devam edecekler. (www.ihracat.co)

2022 Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tablosu

2022 Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi İhracat İşlemleri

 • Kara İhracat İşlem masrafı (Dahilde İşleme Dahil) 184 TL idi, 251 TL oldu
 • Hava İhracat İşlem masrafı (Dahilde İşleme Dahil) 184 TL idi, 328 TL oldu
 • Deniz İhracat İşlem masrafı (Dahilde İşleme Dahil) 241 TL idi, 328 TL oldu
 • Gayri Ticari Çıkış (Bedelsiz ihracat) 246 TL idi, 335 TL oldu
 • İhracatta İkinci ve sonraki her ek, Tır / Konteyner / Araç / Vagon için 64 TL idi, 87 TL oldu
 • Geçici İhracat İşlem masrafı(Hariçte İşleme Dahil) 367 TL idi, 500 TL oldu
 • ATA Karneli işlemler 367 TL idi, 500 TL oldu
 • Dökme Eşya İhracat İşlem masrafı 747 TL idi, 1017 TL oldu
2022 Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi İthalat İşlemleri

 • Kara İthalat İşlemleri masrafı (Kara, Hava Yolu ) 304 TL idi, 414 TL oldu
 • Hava İthalat İşlemleri masrafı (Kara, Hava Yolu ) 297 TL idi, 405 TL oldu
 • Deniz İthalat İşlemleri masrafı (Kara, Hava Yolu ) 418 TL idi, 569 TL oldu
 • Taahhütname ile ithalat işlemleri (taahhütname başı) 190TL idi, 259 TL oldu
 • İthalatta İkinci ve sonraki her ek Tır/Konteyner/Vagon/Araç için 120 TL idi, 163 TL oldu
 • Dahilde İşleme rejimi kapsamında ithalat masrafı: 418 TL  idi, 569 TL oldu
 • Gayri ticari giriş masrafı: (Bedelsiz İthalat) 304 TL idi, 414 TL oldu

2022 Antrepo ve Transit İşlemlerine Dair Masraflar

 • Antrepo beyanname masrafı 120 TL idi, 163 TL oldu
 • Antrepo Beyannamesi masrafı (Dökme Eşya) 246 TL idi, 335 TL oldu
 • Antrepo Geçici depolamada eşya devri (Dökme Eşya) 329 TL idi, 448 TL oldu
 • Transit işlemleri (ilk araç) 329 TL idi, 448 TL oldu
 • Transit işlemleri (ilk araçtan sonraki her araç için) 83 TL idi, 113 TL oldu
 • Serbest bölge işlem formları masrafı (1 adet form için) 120 TL idi, 163 TL oldu
 • Geçici ithalat izni - Dahilde işleme izni - Küşat izni 140 TL idi, 191 TL oldu

2022 İthalatlarda CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri:

Her bir İthalat beyannamesi itibariyle, aşağıda belirtilen ücretlerden az olmamak üzere, ithalata dair CIF kıymet üzerinden, gümrük müşavirliği hizmet bedeli kademeli olarak uygulanır:
a) CIF Kıymeti 0 - 40.000 USD arasında olan işlemlerde tarifede belirlenen hava/kara/denizyolu ithalatlarında asgari müşavirlik bedellerinde geçen tutarlar uygulanır.
b) CIF Kıymeti 40.001 USD - 200.000 USD arasında olan ithalatlarda, 40.000 USD'yi aşan kısım için %0.3'ü (binde üç) ekstra müşavirlik bedeli eklenir.( a + b )
c) CIF Kıymeti 200.001 USD - 2.000.000 USD arasında gerçekleşen ithalatlarda, 200.000 USD'yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir) ekstra hizmet bedeli yansıtılır.( a + b + c )
d) CIF Kıymeti 2.000.001 USD - 10.000.000 USD arasında gerçekleşen ithalatlarda, 2.000.000 USD' yi aşan kısım için % 0,01'i (10.000/1) ekstra hizmet bedeli yansıtılır. 
( a + b + c + d ) 
e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD'yi aşan işlemlerde,10.000.000 USD’ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’yi aşan tutarda ise CIF kıymetin %0,003 (300.0000/3) az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” ( a + b + c + d + e ) (www.ihracat.co)

2022 Gümrük Müşavirleri danışmanlık masrafları

 • Büroda sözlü danışma masrafı (1saat için) 328 TL
 • Büroda sözlü danışma masrafı (Takip eden her saat için) 163 TL
 • Çağrı üzerine gidilen adreste danışmanlık hizmeti (1saat için) 819 TL
 • Takip eden her saat için 328 TL
 • Yazılı görüş bildirme 819 TL
 • Aylık danışmanlık hizmet bedeli 1637 TL
Listenin Tamamı için pdf formatlı indirme linki:
(toplam 4 sayfa pdf dosya) 
(www.ihracat.co)
Anahtar Kelimeler:
2022 yılı gümrük müşavirlik hizmet bedelleri, 2022 gümrük müşavirlik bedelleri karşılaştırma, gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi, gümrük müşavirliği 2021 ücret tarifesi, gümrük beyanname ücreti, gümrükçü masrafları, gümrük masrafları, beyanname bedeli, beyanname başı hizmet bedeli, dökme eşya ihracat masrafı, 2022 gümrük hizmet bedelleri nedir, gümrük danışma, gümrük müşaviri danışma ücreti, serbest bölge form masrafı, antrepo masrafları, antrepo beyanname masrafı, bedelsiz ihracat masrafı, DİİB ithalat masrafı, kati ithalat masrafı, kesin ihracat masrafı, transit işlem ücreti, özet beyan ücreti, ihracat beyanname masrafı, ihracat müşavirlik masrafı ne kadar, ithalat müşavirlik bedeli ne kadar, 2022 YGM asgari ücret tarifesi

YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,104,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,29,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,13,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: 2022 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMET BEDELLERİ
2022 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMET BEDELLERİ
2022 yılı Gümrük Müşavirliği asgari ücret tarifesi belli oldu. 28/12/2021 tarihli ve 31703 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan "Gümrük Müşavirliği Asgar
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjqTQVA4-ZITuwiOopVxQ1KEZCYaDLQNOAxr7a0wKODD6Bn-grKVyuTS5eOoXnqMlykxptAT0z_7o530p_Y3LKa9wpbgOesDEEXGgrL2ytrwkXXiLlYg_liDlTtrcdkkklBhsln9abk9WHLUbY3T-nr1Wltzta6ZmZ29XBNBwW3ixO0cErXKmjWn9dgHg=s16000
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjqTQVA4-ZITuwiOopVxQ1KEZCYaDLQNOAxr7a0wKODD6Bn-grKVyuTS5eOoXnqMlykxptAT0z_7o530p_Y3LKa9wpbgOesDEEXGgrL2ytrwkXXiLlYg_liDlTtrcdkkklBhsln9abk9WHLUbY3T-nr1Wltzta6ZmZ29XBNBwW3ixO0cErXKmjWn9dgHg=s72-c
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2022/01/2022-yl-gumruk-musavirligi-asgari-ucret.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2022/01/2022-yl-gumruk-musavirligi-asgari-ucret.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content