Deprem Yardım

RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ

Ülkelerin nüfus büyüklüğü, yüzölçümleri, enerji kaynakları gibi pek çok istatistiki veri her yılın sonunda çeşitli kuruluşlarca yayınlanmakta. Ülkeler
Dunya-ulkeleri-istatistikler

2023'e Başlarken Rakamlarla Dünya Ülkeleri̇

Ülkelerin nüfus büyüklüğü, yüzölçümleri, enerji kaynakları gibi pek çok istatistiki veri her yılın sonunda çeşitli kuruluşlarca yayınlanmakta. Ülkelerin kırsal ve kentsel nüfus oranları nedir? Hangi ülkeler en yüksek Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYİH) sahiptir? En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Eğitime yatırım yapan ülkeler, gibi pek çok konuda veriye ihtiyaç duyuluyor.

En çok ihracat yapan ülkeler, en çok ithalat yapan ülkeler, en çok üretim veya tüketim yapan ülkeler gibi sıralamalar dünya genelinde büyüyen ve küçülen ekonomileri öngörmemizi sağlıyor.

Genel olarak bir ülkenin gidişatı hakkında fikir yürütebilmek için çok sayıda veriye ihtiyaç var. Örneğin en çok ihracat yapan ülkeleri listeledik ama o ülkelerin ne ihraç ettiği de önemli.

İhraç ürünleri çeşitlilik gösteriyor mu? Katma değerli ürün ihraç edebiliyor mu? ihracatın ithalatı karşılama oranı endir? İhracat potansiyeli istihdamını olumlu etkiliyor mu? İhracat gelirleri ülke ekonomisine yatırım girdisi olarak yansıyor mu?

Ülke içinde gelir dağılımı, satın alma gücü nedir? Gibi pek çok alt başlıkta ve yan başlıkta veri toplamadan birkaç veri ile yorum yapmak yanıltıcı olabilir.

Dünya Bankasının temmuz 2022 – kasım 2022 arasında yayınladığı çeşitli istatistiklerden oluşturulan aşağıdaki metrikler, 2023’e girerken, geride bıraktığımız yılı analiz edebilmemiz açısından faydalı olacaktır. 

GSYİH'ye Göre Dünyanın İlk 15 Ülkesi : (2023 Nisan)

RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ

Kaynak: https://data.imf.org

2021'de ABD, yaklaşık 23 trilyon dolarlık GSYİH ile dünyanın en büyük ekonomik çıktıya sahip ülkesiydi. 2022 yılı sonunda ABD GSYİH'si 25 trilyon USD'yi aşmıştı.  2023 ilk çeyrek itibarı ile ABD DSYİH 26 trilyon USD'yi aştı. 

Çin salgın sürecini en zor atlatan ve hala ekonomisi rayına oturmayan bir ülke ancak pek çok projeksiyon Çin'in nominal GSYİH'sının 2030’da ABD’yi geçeceğini gösteriyor. 2023 yılı içerisinde Çin GSYİH'sının 20 trilyon USD'yi aşması bekleniyor.

Japonya listede üçüncü sırada ancak nüfusu gittikçe yaşlanıyor, artan işgücü maliyeti, dış pazara sunacakları mal ve hizmetlerin maliyet/kalite denklemini etkiliyor. Geçmişte batı pazarında raflarda ayrı bir yere konan Japon markaları artık sadece ABD, Alman ve Fransız markalarla değil, Kore markaları ile de rekabet etmek zorunda.

Bu listede dikkat çeken, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinin yer almaması. GSYİH Hindistan ve Çin açısından tam olarak geçerli olmasa da, genel olarak refah düzeyini de temsil eder. Listeyi oluşturan 4 ülke Avrupa, 4 ülke Asya ve iki ülke Kuzey Amerika ülkeleri.

Türkiye 2021 GSYİH'sı 815 Milyar USD idi. 2022 yılında GSYİH 856 Milyar USD olarak öngörülüyor. IMF'nin Ekim 2022 tarihli IMF WEO Veritabanında yayınlanan tahminlerine göre, Türkiye'nin 2022 yılı sonunda, dünyanın en büyük 20. nominal GSYİH'sına sahip ülkesi olacağı tahmin edilmektedir. Türkiye 2021 yılında 19. sıradaydı.

Nüfus Büyüklüğüne Göre Dünyanın İlk 20 Ülkesi : 2023

Dunya-ulkeleri-istatistikler

Kaynak: https://www.worldometers.info/world-population/#top20

Çin, 1,4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin bu unvanı 300 yılı aşkın bir süredir koruyor.  Ülke yönetimi, ailelerin gelir seviyesine ve bölgelere göre çeşitli kısıtlamalarla, ailelere çocuk sayısı konusunda limitler koyarak nüfus artışını dengeli tutmaya çalışıyor. Ancak yakın gelecekte bu durum yaşlı/genç nüfus arasında mevcut dengenin negatife dönmesine sebep olabilir.

BM'nin nüfus tahminlerine göre, Hindistan nüfusunun 2023-2024 periyodunda Çin'i geçmesi bekleniyor.

Türkiye 2023 yılı itibarı ile 86 milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık 18. Ülkesi


65 Yaş Üstü Nüfusa Göre Dünyanın İlk 10 Ülkesi

Dunya-ulkeleri-istatistikler

Kaynak: prb.org/resources/countries-with-the-oldest-populations-in-the-world/

Çin, 166,3 milyon yaşlı nüfus ile listede ilk sırada yer alıyor. Ancak listede zirvede yer almasının sebebi bu yaş grubunun toplam nüfusa oranı değil. Nüfus Referans Bürosu'na göre, Çin nüfusunun yaklaşık %12'si 65 yaş ve üstü.

65 yaş üstündekilerin toplam nüfusa oranı baz alındığında, Japonya dünyanın en yaşlı ülkesi. Toplam Japon nüfusunun %28,2’si 65 yaş üstü. Bunun rakamsal karşılığı 35,5 milyon kişi. (Monaco nüfusunun %36’sı 65 yaş üstü ancak toplam nüfus itibarı ile bu ülkeyi baz almadık)

Türkiye toplam nüfusunun %8,8’ine tekabül eden 65 yaş üstü vatandaşlar, 2022 itibarı ile 7,2 milyon kişi. Bu oranlarla Türkiye listenin 17. Sırasında yer alıyor. 


Kentsel Nüfusa Göre Dünya Çapında İlk 10 Ülke

Dunya-ulkeleri-istatistikler

Kaynak: https://statisticstimes.com/demographics/countries-by-urban-population.php

Sanayi Devrimi'ne kadar dünya nüfusunun büyük bir kısmı kırsal alanlarda yaşıyordu. Ancak 1900'lerin başlarında şehirleşme hızla artmaya başladı 2023’e girerken dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor.

Çin'in kentleşmesi, 1970'lerin sonlarında ülkenin ekonomik reformlarının başlaması ile hızlandı. 2000’li yıllarda dünya ticaretine entegrasyon ile, dev sanayi kentleri oluştu. 2023 itibariyle, Çin’de yaklaşık 892 milyon kişi kentlerde yaşıyor. Bu rakam toplam nüfusun %63'ünü oluşturuyor.

Türkiye'de nüfusun %93’ü şehirlerde yaşamakta. (ilçe merkezlerinde yaşayanlar dahil). Nüfusun sadece %7’si belde ve köylerde yaşamakta. Oysa şehirde yaşayan nüfus oranı sanayileşmiş ülkeler olan Almanya’da %74, Fransa’da %78, ABD’de %82.

Kırsal Nüfusa Göre Dünya Çapında İlk 10 Ülke

Pek çok Asya ve Doğu Afrika ülkesi, kırsal nüfus karşılaştırmaları söz konusu olduğunda öne çıkıyor, ancak Hindistan, yaklaşık 900 milyonu aşan kırsal nüfusu ile dünyanın, kırsal yerleşimi en fazla ülkesi. Çinde 535 milyondan fazla insan kırsalda yaşıyor.

Yüzde bazında karşılaştırsaydık, Papua Yeni Gine, nüfusun %87’si kırsal alanda yaşayan ülke olarak ilk sırada yer alacaktı.

2022 rakamları itibariyle, Hindistan nüfusunun yaklaşık %65'i kırsal kesimde yaşıyor. Bu aslında, ülkenin kırsal nüfusunun toplam nüfusunun %82'sini oluşturduğu 1960'lara kıyasla önemli bir düşüş .

Yine de, bu hala Batı ülkelerinden önemli ölçüde daha yüksek. Örneğin, ABD nüfusunun yalnızca %17'si kırsal alanlarda yaşıyor.


Dünyanın Yüzölçümü En Büyük 10 Ülkesi

Dunya-ulkeleri-istatistikler

Kaynak: https://www.worldometers.info/geography/largest-countries-in-the-world/

Rusya 16.3 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle, dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi. Rusya dünya üzerindeki karasal alanın %11’ini kapsıyor.

Kanada’nın toplam alanı 9,9 milyon km2, listemizde ikinci sırada ancak bu alanın %8,9’u iç denizler ve göllerden oluşuyor. Karasal alanı ise 9 milyon km2.

Kanada’nın karasal alanları dünyadaki karasal alanların %6,1’i.

Bu nedenle Çin toplam alanı Kanada’dan az olsa da, 9,38 milyon km2 karasal alan ile aslında en büyük kara kütlesine sahip ikinci ülke. Çin’in karasal alanları dünyadaki karasal alanların %6,3’ü.

Türkiye 783.562 km2 total alan ve 769 bin m2 karasal alanı ile dünya üzerinde karasal alanların %0,05’ini kaplıyor. Türkiye bu rakamlarda dünyanın karasal alanı en büyük 37. Ülkesi.

En Çok İhracat Yapan 10 Ülke

EN ÇOK İHRACAT YAPAN ÜLKELER

ÜLKE

2019 ihracat

2020 ihracat

2021 ihracat

Çin

2,48 Trilyon USD

2,58  Trilyon USD

3,36  Trilyon USD

ABD

1,64  Trilyon USD

1,42  Trilyon USD

1,75  Trilyon USD

Almanya

1,48  Trilyon USD

1,37  Trilyon USD

1,62  Trilyon USD

Japonya

705 milyar USD

640 milyar USD

757 milyar USD

Hollanda

576 milyar USD

551 milyar USD

693 milyar USD

Hong Kong (Çin)

535 milyar USD

551 milyar USD

672 milyar USD

Güney Kore

542 milyar USD

512 milyar USD

644 milyar USD

İtalya

537 milyar USD

498 milyar USD

601 milyar USD

Fransa

556 milyar USD

476 milyar USD

569 milyar USD

Belçika

446 milyar USD

419 milyar USD

549 milyar USD

                                            Kaynak: https://www.trademap.org/

Çin 2007 yılından beri en çok ihracat yapan ülke. Son 10 yıldır ABD ikinci, Almanya üçüncü ve Japonya dördüncü sıradaki yerlerini muhafaza ediyorlar.

Çin “dünyanın fabrikası” olarak anılıyor, gerçekten doksanlı yılların sonunda başlayan bir trend ile, ABD ve Avrupa’nın büyük şirketlerinin çoğu, üretim üslerini, ucuz işçilik ve tedarik zincirinde kolaylıklar sunan bu ülkeye kaydırdı.

En çok ihracat yapan ülkeler sıralandığında listedeki 10 ülkeden beşinin Avrupa, birinin kuzey Amerika, üçünün uzak doğuda yer aldığını görüyoruz. Afrika ve Güney Amerikadan hiçbir ülke yok. Hatta bu kıtalardan ilk yirmibeş içinde dahi tek ülke var.

Brezilya, toplam 280 milyar USD ihracat ile ancak 25. sırada yer alıyor.

Türkiye 225 milyar USD ihracat ile en çok ihracat yapan 30. ülke

En Çok İthalat Yapan 10 Ülke

EN ÇOK İHRACAT YAPAN ÜLKELER

ÜLKE

2019 ithalat

2020 ithalat

2021 ithalat

ABD

2,56 Trilyon USD

2,40 Trilyon USD

2,93 Trilyon USD

Çin

2,06 Trilyon USD

2,05 Trilyon USD

2,67 Trilyon USD

Almanya

1,23 Trilyon USD

1,17 Trilyon USD

1,42 Trilyon USD

Japonya

720 milyar USD

634 milyar USD

772 milyar USD

Hong Kong (Çin)

578 milyar USD

573 milyar USD

713 milyar USD

Fransa

643 milyar USD

569 milyar USD

701 milyar USD

İngiltere

692 milyar USD

634 milyar USD

688 milyar USD

Hollanda

514 milyar USD

484 milyar USD

623 milyar USD

Güney Kore

503 milyar USD

467 milyar USD

615 milyar USD

Hindistan

478 milyar USD

367 milyar USD

570 milyar USD

                                                  Kaynak: https://www.trademap.org/

ABD, uzun yıllardır en çok ithalat yapan ülke. Bunun temel sebebi tüketim odaklı ve satın alma gücü yüksek büyük nüfusu. Ancak karşılıklı anlaşmalarla çok sayıda ülkeye sunduğu ticari imtiyazlar (GTS), hammadde ve enerji ithalatı da mevcut sebepler arasında.

Listede ikinci sırada yer alan Çin’in en büyük ithalat kalemleri, makine, teçhizat, hammadde ve enerji. Çin yaptığı ithalatın önemli bölümünü mevcut üretim kapasitesini sürdürebilmek için yapıyor. Ancak son on yılın verileri incelendiğinde, Çin’de gelir düzeyi artan bir orta tabaka ve üst tabakanın talepleriyle ithal edilen, otomotiv, elektronik, mücevherat, hazır giyim ve moda ürünlerinin oranlarındaki artış göze çarpıyor.

Türkiye 271 milyar USD ithalat ile listenin 23. Sırasında. Türkiye'nin 2021 yılı dış ticaret açığı 46 milyar USD.


CO2 Emisyonlarına Göre İlk 10 Ülke

Kaynak: https://ourworldindata.org/co2-dataset-sources

Çin, sanayi üretimi ve büyük nüfusuna paralel olarak dünyanın en çok karbon salımı yapan ülkesi. Diğer yandan kişi başı karbon salımı oranı ABD ve Avrupa ülkelerinin gerisinde. Çin'in yıllık 10,7 milyar ton CO₂ emisyonu, küresel emisyonların büyük bir bölümünü oluşturuyor. 

İkinci sırada yer alan ABD Çin’in yarısından az bir karbon salınım oranına sahip ancak ABD nüfusu Çin’in 4/1’i. Yani nüfusu üzerinden konuşursak, ABD’de kişi başına düşen karbon salınımı Çin’in iki katı.

Kaynak: https://ourworldindata.org/co2-emissions

Karbon salınımına dair verileri sanayi devrimini baz alarak incelersek, 1800-1900 arasında grafiğin yukarı yönde artma eğilimi gösterdiği, 1950 yılından sonra artışın hızlandığını görebiliriz. 1990'da C02 salınımı neredeyse dört kat artışla 22 milyar tonun üzerine çıktı. Şu an yıllık ortalama 34 milyar ton CO2 salınımı, iklim değişikliğinin tetikleyicisi olarak gezegenin geleceğini tehdit eden en büyük tehlike.

Son Söz

İhracat, ithalat, istihdam ve GSYİH gibi farklı ekonomik istatistikler kadar, nüfus, demografi, enerji tüketimi, enerji kaynakları ve karbon salınımı gibi rakamlar da sonraki yılları öngörmemizi, toplumların sosyo-ekonomik gidişatını ve hatta mevcut ekosistemin, insan hayatının ne kadar sürdürülebilir olduğunu görmemizi sağlayan veriler sunar.

Örneğin, ekonomik verileri olumlu da olsa, yaşlı nüfusu genç nüfusuna oranla hayli yüksek olan ülkeler, onar yıllık periyotlarla bu durumdan negatif etkilenecektir. Diğer yandan mevcut enerji kaynakları azalan veya bu enerji kaynaklarına erişimi azalan sanayileşmiş ülkelerin ekonomik güçlerinin azalacağını, bu durumun istihdam, GSYİH, refah seviyesi gibi istatistiklerle yansıyacağı gerçeği yadsınamaz.


Kaynaklar:

https://data.worldbank.org/indicator/Ny.Gdp.Mktp.Cd?most_recent_value_desc=true

https://www.worldometers.info/world-population/#top20

prb.org/resources/countries-with-the-oldest-populations-in-the-world/

https://statisticstimes.com/demographics/countries-by-urban-population.php

https://www.worldometers.info/geography/largest-countries-in-the-world/

https://www.trademap.org/

https://ourworldindata.org/co2-dataset-sources

https://ourworldindata.org/co2-emissions


YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,103,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,27,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,12,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ
RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ
Ülkelerin nüfus büyüklüğü, yüzölçümleri, enerji kaynakları gibi pek çok istatistiki veri her yılın sonunda çeşitli kuruluşlarca yayınlanmakta. Ülkeler
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu0evqGveJVM2RiYGFBVRnzlYYWij7r440gz_eGrpYGlG3PnxnKW4QIo2aI1vVfLeiRagh-obf3KE662fnf8UwRPIQSho0AQivoGkX2Y4fFzDWKKV5nhk8s_LKuGvkOV2eoEgDPIwSL3SJO5ZDQR8dK8q2LX5XCcOwQAG-5IlbSnKuEB7zKu0lNJbM/s16000/2023-dunya-ulkeleri.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu0evqGveJVM2RiYGFBVRnzlYYWij7r440gz_eGrpYGlG3PnxnKW4QIo2aI1vVfLeiRagh-obf3KE662fnf8UwRPIQSho0AQivoGkX2Y4fFzDWKKV5nhk8s_LKuGvkOV2eoEgDPIwSL3SJO5ZDQR8dK8q2LX5XCcOwQAG-5IlbSnKuEB7zKu0lNJbM/s72-c/2023-dunya-ulkeleri.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2022/12/rakamlarla-dunya-ulkeleri.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2022/12/rakamlarla-dunya-ulkeleri.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content