Deprem Yardım

TÜRKİYE YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATI VE İMALAT SANAYİ

Yüksek teknoloji ihracatı tipik olarak üretmek için yüksek düzeyde AR-GE gerektiren ileri teknolojik ürün ve hizmetlerin ihracatını ifade eder. Türkiy

TÜRKİYE YÜKSEK TEKNOLOJİ İMALAT SANAYİ VE İHRACAT

Yüksek teknoloji ihracatı, elektronik cihazlar, havacılık teknolojisi, biyoteknoloji ve ileri tıbbi ekipman gibi yüksek teknoloji veya ileri teknoloji olarak kabul edilen ürünlerin ihracatını ifade eder. Bu ürünler tipik olarak önemli miktarda araştırma ve geliştirme gerektirir ve genellikle en son teknoloji ve özel bilgi kullanımını içerir. Yüksek teknoloji ihracatı, know-how’dan dolayı yüksek kar marjı ve dünya çapında talep gördükleri için ülkeler ve şirketler için önemli bir gelir kaynağı olabilir. Türkiye Ar-Ge yatırımlarını arttırmak ve yüksek teknolojiye sanayi üretiminde daha çok yer vererek küresel pazardaki ihracat payını arttırmak zorundadır.

Yüksek teknoloji ihracatı tipik olarak üretmek için yüksek düzeyde AR-GE gerektiren ileri teknolojik ürün ve hizmetlerin ihracatını ifade eder. Türkiye yüksek teknoloji kapsamında ilk 3 ürün grubunu, elektronik bileşenler, iletişim cihazları ve yazılım ürünleri olarak listeleyebiliriz. Bu ürünlerin ihracatı, katma değerli ihraç ürünü olmaları ve ülkenin küresel yüksek teknoloji endüstrisinde önemli bir oyuncu olarak konumlandırılmasına yardımcı olması nedeniyle Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahiptir.

Yüksek Teknoloji İhracatına Yatırım Fırsatları

Zorluklara rağmen, yüksek teknoloji ihracatına yatırım yapmak isteyen ülkeler için birçok fırsat var. En önemli fırsatlardan biri ekonomik büyüme ve istihdam yaratma potansiyelidir. Yüksek teknoloji ihracatı, birçok ülkede ekonomik büyüme ve istihdam yaratmanın önemli bir kaynağıdır. Ancak Ar-Ge yatırımı Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkelerde özel sektörün temkinli yanaştığı ve riskli gördüğü bir yatırım maliyeti. Bu noktada devlet destekleri bir itici güç ancak Türkiye'de bu noktada en büyük problem devlet teşvikleri ve hibelerin dağıtımındaki ölçütler ve şeffaflık.

Tüm bunlara rağmen yüksek teknoloji ihracatına yatırım yapmak, ülkelerin geleneksel endüstrilere olan bağımlılıklarını azaltarak ekonomilerini çeşitlendirmelerine yardımcı olabilir. Bu, ülkelerin ekonomik durgunluk ve çalkantıları atlatmasına ve küresel pazarda rekabet güçlerini korumalarına yardımcı olacaktır.

Diğer bir fırsat da teknolojik yenilik potansiyelidir. Yüksek teknoloji ihracatına yatırım yapmak, yeni teknolojilerin ve ürünlerin yaratılmasına yol açabilecek önemli araştırma ve geliştirme gerektirir. Bunun bir ülkenin teknolojik yetenekleri ve rekabet gücü üzerinde önemli etkileri olabilir.

TÜRKİYE YÜKSEK TEKNOLOJİ İMALAT SANAYİ VE İHRACAT

Türkiye Yüksek Teknoloji Ürün İhracatı

Ekonomik büyümenin lokomotifi olarak görülen imalat sektörünün yüksek ve orta-yüksek teknoloji grubu, özellikle gelişmiş ülkelerde son yıllarda hızla büyüyen, refah seviyesini yükselten ve katma değeri yüksek bir sektördür. Gelişmiş ülkelerde artık düşmeye başlayan imalat sanayi Türkiye'de çok yavaş gelişen ve GSMH içindeki payı son yıllarda azalan bir sektördür.

Bu durum özellikle yüksek ve orta-yüksek teknoloji grubunda yer alan firma sayısının, istihdam edilen kişi sayısının, üretilen malın üretim değerinin ve katma değerinin düşük olduğunu göstermektedir.

Türkiye yüksek teknoloji ihracatı 2022 yılında 7,4 milyar USD olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre yüzde bazında yaşanan artış olumlu bir veri değil çünkü gelişmekte olan ülkelerde bu oran katlanarak artıyor. Toplam ihracatın 254 milyar USD olduğunu düşünürsek, yüksek teknoloji ürünlerinin Türkiye ihracatı içindeki payı sadece %3. Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının son yıllarda artış göstermesi ümit verici ancak mevcut rakamlar G20 üyesi olan bir ülke için çok düşük. ( www.ihracat.co )

 • 2022 Türkiye yüksek teknolojili ürün ihracatı 7,4 milyar USD (2021 e kıyasla %15,1 artış)
 • 2022 Türkiye orta yüksek teknolojili ürün ihracatı 81,2 milyar USD (2021 e kıyasla %14,5 artış)
 • 2022 Türkiye orta düşük teknolojili ürün ihracatı 73,9 milyar USD (2021 e kıyasla %11,8 artış)
 • 2022 Türkiye düşük teknolojili ürün ihracatı 77,7 milyar USD (2021 e kıyasla %12,2 artış)
TÜRKİYE YÜKSEK TEKNOLOJİ İMALAT SANAYİ VE İHRACAT

En Çok Ar-Ge Yatırımı Yapan Ülkeler

OECD tarafından bir ülkenin ihraç ettiği ürünler; Ar-Ge harcamalarının toplam katma değerdeki payı ile girdi ve ara mamullerinin teknoloji düzeyi dikkate alınarak yüksek, orta yüksek, orta düşük ve düşük teknoloji başlıkları altında sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre ülkeler açısından orta yüksek ya da yüksek teknoloji ürün ihraç etmek uluslararası pazarlarda sürdürülebilir bir rekabet performansı gösterebilmek açısından önemlidir. 2000-2022 yılları arasında, Ar-Ge yatırımları üç kat artarak 2,4 trilyon dolara ulaştı.

2022 verileriyle İsviçre GSYİ hasıla ile orantılandığında en çok Ar-Ge harcaması yapan ülke. Ancak ABD 2022'de gerçekleşen 679 milyar USD Ar-Ge yatırımı ile Ar-Ge'ye en çok bütçesini tanıyan ülke.

Çin 551 milyar USD ile ikinci sırada. Çin son yılda Ar-Ge bütçelerini katlayarak ilerliyor. Japonya 182 milyar USD, Almanya 143 milyar USD Kore 106 milyar USD ile ilk beşteki diğer ülkeler.

1960 yılında ABD, küresel Ar-Ge harcamalarının yaklaşık %70'ini yapmaktaydı. 2020'de bu oran %30'a düştü. Küresel olarak, en çok Ar-Ge harcaması yapan beş şirketten dördü ABD şirketleri:

 • Amazon: 42,7 milyar USD
 • Alfabe: 27,6 milyar USD
 • Microsoft: 19,3 milyar USD
 • Elma: 18,8 milyar USD

Yüksek teknolojili ürün ihracatı, yüksek katma değerli ürün anlamına gelir ve bu bir ülkenin sürdürülebilir refah artışının sağlanmasında kilit öneme sahiptir. Küresel rekabet için inovasyon kapasitesinin devamlılığını sağlamak teknolojinin hiç durmadan geliştiğini düşünürsek kaçınılmazdır. Yüksek teknoloji ve inovasyonun bir ülkede hangi düzeyde olduğunu belirlemek için Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranını belirlemek yeterlidir.

Yüksek teknolojili ihracatının belirleyicileri:

 • Ar-ge harcamaları
 • Patent Başvuru Sayısı
 • Sabit Sermaye Yatırımı
 • Dışa Açıklık Oranı
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar
 • Nitelikli İstihdam Sayısı

TÜRKİYE YÜKSEK TEKNOLOJİ İMALAT SANAYİ VE İHRACAT

Türkiye Yüksek Teknoloji Üretimini Nasıl Arttırır?

Küresel piyasalarda rekabetçi olabilmek için yenilik yaratma kapasitesinin devamlılığını sağlamak gerekmektedir. Bu nedenle Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payı artmalıdır. Türkiye’de yüksek teknoloji üreten şirketlerin sayısının artması hem bulundukları hem de ilişkili oldukları sektörlere de canlılık getirecektir.

Türkiye, küresel İnovasyon Endeksi’ne göre 2022’nin en yenilikçi ülkeleri listesinde 37. Sırayı aldı.

Türkiye Ar-Ge harcamaları GSYİ ile orantılandığında, yüksek teknolojili ürün ihracatçısı ülkelere kıyasla oldukça düşük. 2020-2021-2022 verileri incelendiğinde artış söz konusu ancak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında oldukça düşük düzeyde (Örneğin 2022 Brezilya Ar-Ge yatırımları 37 milyar USD)

Türkiye Kore Ar-Ge yatırımları karşılaştırması:

 • Türkiye Ar-Ge yatırımlarının Milli Gelire oranı: 1.156 ve %1 (toplam
 •  Kore’de Ar-Ge yatırımlarının Milli Gelire oranı: 7.087 ve %4,2 ( www.ihracat.co )

TÜRKİYE YÜKSEK TEKNOLOJİ İMALAT SANAYİ VE İHRACAT

Türkiye'nin Lider Yüksek teknoloji İhracatçı Şirketler

Ürünlerini dünyaya ihraç eden Türk teknoloji markalarının önde gelenlerini sizler için listeledik.

Vestel: Akıllı ev cihazları, televizyon ve akıllı telefonlar da dahil olmak üzere elektronik ve beyaz eşya alanında lider üretici.

Arçelik: Buzdolapları, çamaşır makineleri ve klimalar dahil olmak üzere küresel bir ev aletleri üreticisi.

Aselsan: Askeri ve sivil uygulamalar için gelişmiş sistem ve ürünler üreten bir savunma elektroniği şirketidir.

Türk Telekom: Mobil ve sabit hat hizmetleri, internet ve dijital TV dahil olmak üzere önde gelen telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı.

Turkcell: Mobil ödemeler ve dijital reklamcılık da dahil olmak üzere bir dizi dijital hizmet ve ürün sunan bir mobil telekomünikasyon şirketi.

Roketsan: Füze ve roket sistemleri üreten bir savunma sanayi şirketi.

FNSS: Zırhlı araç ve silah sistemleri üreten bir savunma sanayi kuruluşudur.

Yüksek Teknoloji Ürünlerin İmalat Süreçlerinde Faydaları

Yüksek teknolojili ürünlerin üretimde kullanılmasının aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faydaları vardır:

1. Verimliliği arttırmak: Yüksek teknoloji ürünleri, tekrar eden görevleri otomatikleştirerek, üretim programlarını optimize ederek ve israfı azaltarak verimliliği artırabilir.

2. Geliştirilmiş kalite: Yüksek teknoloji ürünü ürünler, kusurları ve tutarsızlıkları gerçek zamanlı olarak tespit ederek kaliteyi artırabilir ve anında düzeltici eyleme izin verebilir.

3. Artırılmış Esneklik: Yüksek teknoloji ürünü ürünler, üretim hatlarının hızlı bir şekilde yeniden yapılandırılmasına ve talepteki değişikliklere hızla yanıt verme becerisine olanak tanıyarak esnekliği artırabilir.

4. Düşük Maliyetler: Yüksek teknoloji ürünü ürünler, görevleri otomatikleştirerek ve atıkları azaltarak maliyetleri düşürebilir ve bu da üretim maliyetlerini düşürür.

TÜRKİYE YÜKSEK TEKNOLOJİ İMALAT SANAYİ VE İHRACAT

İmalatta Yüksek Teknoloji Ürünleri Uygulamanın Zorlukları

Yüksek teknoloji ürünleri birçok avantaj sunarken, aynı zamanda aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli zorluklar da doğurur:

1. Maliyet: Yüksek teknoloji ürünlerinin uygulanması pahalı olabilir ve donanım, yazılım ve eğitime önemli yatırımlar gerektirir.

2. Güvenlik: Yüksek teknoloji ürünü ürünler, bilgisayar korsanlığı ve siber saldırılara karşı savunmasız oldukları için güvenlik riskleri de oluşturabilir.

3. işgücü: Yüksek teknoloji ürünleri, işçiler için yeni beceriler ve eğitim gerektirerek işin doğasını değiştirebilir.

Yüksek teknolojili ürünler, Endüstri 4.0 çağında imalatın geleceğini şekillendiriyor. Akıllı, bağlantılı ve otomatikleştirilmiş ürünler, üretimin yapılma şeklini değiştirerek daha yüksek verimlilik, daha iyi kalite, daha fazla esneklik ve daha düşük maliyetler sağlıyor. Ancak, bu ürünlerin uygulanması aynı zamanda maliyet, güvenlik ve iş gücü değişiklikleri dahil olmak üzere çeşitli zorluklar da doğurur.

Üretim gelişmeye devam ederken, şirketlerin rekabetçi kalabilmeleri için yüksek teknolojili ürünleri ve Endüstri 4.0'ı benimsemeleri önemlidir. Bunu yaparak operasyonlarını geliştirebilir, karlarını artırabilir ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilirler. ( www.ihracat.co )

SSS

Endüstri 4.0 nedir ve önceki sanayi devrimlerinden farkı nedir?

Endüstri 4.0, yüksek teknolojili ürünlerin ve Nesnelerin İnterneti, yapay zeka ve otomasyon gibi ileri teknolojilerin kullanılmasıyla karakterize edilen dördüncü sanayi devrimini ifade eder. Önceki sanayi devrimlerinden, makinelerin, sistemlerin ve ürünlerin birbirine bağlandığı ve birbirleriyle iletişim kurarak artan verimlilik, üretkenlik ve esnekliğe yol açtığı bir "akıllı fabrika" yaratmaya odaklanması bakımından farklıdır.

Üretimde kullanılan yüksek teknoloji ürünlerine bazı örnekler nelerdir?

Üretimde kullanılan yüksek teknoloji ürünlerine örnek olarak akıllı sensörler, bağlantılı robotlar, otomatikleştirilmiş montaj hatları ve kestirimci bakım yazılımları verilebilir.

Yüksek teknoloji ürünleri üretimde verimliliği nasıl artırır?

Yüksek teknoloji ürünleri, tekrar eden görevleri otomatikleştirerek, üretim programlarını optimize ederek ve israfı azaltarak üretimde verimliliği artırabilir.

Üretimde yüksek teknoloji ürünleri uygulamanın zorluklarından bazıları nelerdir?

Üretimde yüksek teknoloji ürünleri uygulamanın zorluklarından bazıları arasında maliyet, güvenlik riskleri ve çalışanlar için yeni beceriler ve eğitim ihtiyacı yer alır.

Şirketler, yüksek teknolojili ürünlerin imalatta uygulanmasına nasıl hazırlanabilirler?

Şirketler, donanıma, yazılıma ve eğitime yatırım yaparak üretimde yüksek teknoloji ürünlerinin uygulanmasına hazırlanabilirler.

Yazan: Aykut Alan

Kaynaklar:

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/690831

https://www.tim.org.tr 

https://www.statista.com/statistics/732247/worldwide-research-and-development-gross-expenditure-top-countries/

https://www.visualcapitalist.com/most-innovative-countries-2022/

https://www.dha.com.tr/ekonomi/2022-turkiye-ar-ge-ve-inovasyon-raporu-yayimlandi-2182248

https://www.trademap.org/

https://www.oecd.org/turkiye/


YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,104,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,29,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,13,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: TÜRKİYE YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATI VE İMALAT SANAYİ
TÜRKİYE YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATI VE İMALAT SANAYİ
Yüksek teknoloji ihracatı tipik olarak üretmek için yüksek düzeyde AR-GE gerektiren ileri teknolojik ürün ve hizmetlerin ihracatını ifade eder. Türkiy
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH5h6oVox3tgoR-hX7WZ4xgWPBa3hmgGoGzgXPNHzpFZ7s0_1tzAID9CB74l-snex_5S2oATL7xaxjJec9RjKwP2trd5l5YdSOkkn1yBvPc79u4ykzQqBfMYPGdsgYJuvEXa4AWN-ye5ATcY6jpqPyeN3MeHMZRXCNoNrtaQ1eJBTq3gXgXmLHzSquTQ/s16000/YUKSEK-TEKNOLOJI-04.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH5h6oVox3tgoR-hX7WZ4xgWPBa3hmgGoGzgXPNHzpFZ7s0_1tzAID9CB74l-snex_5S2oATL7xaxjJec9RjKwP2trd5l5YdSOkkn1yBvPc79u4ykzQqBfMYPGdsgYJuvEXa4AWN-ye5ATcY6jpqPyeN3MeHMZRXCNoNrtaQ1eJBTq3gXgXmLHzSquTQ/s72-c/YUKSEK-TEKNOLOJI-04.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2023/03/turkiye-yuksek-teknoloji-ihracati.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2023/03/turkiye-yuksek-teknoloji-ihracati.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content