Deprem Yardım

TÜRKİYE ENERJİ İTHALATI

Türkiye'nin enerji ithalatı, enerji ihtiyacını karşılamak için dışarıdan enerji kaynaklarını getirmesi anlamına gelir. Türkiye enerji ithalatını farkl
TÜRKİYE ENERJİ İTHALATI

Türkiye'nin enerji ithalatı, enerji ihtiyacını karşılamak için dışarıdan enerji kaynaklarını getirmesi anlamına gelir. Türkiye enerji ithalatını farklı kaynaklardan karşılar, bunlar arasında petrol, doğalgaz, kömür ve elektrik yer alır. Türkiye'nin enerji ithalatı, enerji talebinin büyük bir bölümünü karşılamak için önemlidir çünkü ülkenin enerji kaynakları sınırlıdır.

Türkiye, enerji ithalatının büyük bir kısmını doğalgaz ve petrol ürünleri ile karşılar. Bu kaynaklar, elektrik üretimi, ısınma ve taşımacılık gibi birçok sektörde kullanılır. Türkiye'nin enerji ithalatındaki değişiklikler, ulusal ekonomi üzerinde doğrudan etkilidir çünkü enerji fiyatları ve temini ekonominin büyümesini etkiler.

Türkiye, enerji ithalatının sürdürülebilirliğini ve enerji güvenliğini sağlamak için çeşitli politika ve stratejiler geliştirmiştir. Bunlar, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek, enerji verimliliğini artırmak ve yenilenebilir enerji üretimini teşvik etmek gibi çeşitli alanları kapsar. 

Türkiye'nin Petrol, Doğal Gaz ve Kömür İthal ettiği Ülkeler

Türkiye’nin doğal gaz ithal ettiği ülkeler: Rusya Azerbaycan, Cezayir, İran, Nijerya, Katar, ABD.

Türkiye’nin petrol ithal ettiği ülkeler: Rusya, Irak, Kazakistan, Nijerya, Suudi Arabistan.

Türkiye’nin kömür ithal ettiği ülkeler: Rusya, Kolombiya, Güney Afrika, Avustralya, ABD.

Türkiye’nin elektrik ithal ettiği ülkeler: İran, Bulgaristan, Yunanistan

2023 Ağustos ayı Petrol İthalatı Verileri

KPMG ve Enerji IQ tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'nin enerji ithalatının 2023 yıl sonunda 2022 yılına göre yüzde 26,4 azalarak 71 milyar dolara düşmesi bekleniyor. Aynı raporda ahzırlanan projesksiyona göre Türkiye'nin enerji ithalatının 2024 yılında 77,3 milyar USD ve 2025'te 76,3 milyar USD olması öngörülüyor.

Türkiye’nin enerji ithalatı, mineral yakıtlar, mineral yağlar ve damıtma ürünleri olarak adlandırılan ürünleri kapsamaktadır . Bu ürünler arasında ham petrol, petrol ürünleri, doğal gaz, kömür ve elektrik bulunur .

TÜRKİYE ENERJİ İTHALATI

2023 İlk 9 Ay Petrol ve Doğal Gaz İthalatı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu raporlarına göre, Türkiye'nin doğal gaz ithalatı 2023 ağustosta 2022 ağustos ayına göre %4,5 azalarak 3,68 milyon metreküp oldu. 

Türkiye'nin 2023 ağustos ayında doğalgaz ithalatı ise 3,68 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Türkiye'nin konjoktürel gelişmeler sebebiyle enerji depolaması hayati önem taşıyor. Ukrayna'nın ardından Flistin'de yaşanan kriz, konjoktürel riskleri arttırıyor. Doğal gaz stoğu ağustosta 2022'ye göre %41,6 artarak yaklaşık 5,25 milyon metreküpe yükseldi. 

Ocak-Ağustos 2022 ve Ocak-Ağustos 2023 Dönemi

Petrol Piyasası Genel Görünümü (ton)

ÜRÜN TÜRÜ

ÜRETİM*

İTHALAT**

2022

2023

Değişim (%)

2022

2023

Değişim (%)

Ocak-Ağustos

Ocak-Ağustos

Ocak-Ağustos

Ocak-Ağustos

Benzin Türleri

3.527.098,80

2.888.895,15

-18,09

0

76.257,83

-

Motorin Türleri

11.494.470,36

10.390.665,64

-9,6

5.986.513,71

8.721.472,03

45,69

Fuel Oil Türleri

44.213,29

100.836,81

128,07

358.923,73

314.624,73

-12,34

Havacılık Yakıtları

3.262.712,49

3.805.027,26

16,62

247.814,54

448.086,73

80,82

Denizcilik Yakıtları

1.350.555,15

652.604,39

-51,68

24.976,61

198.793,48

-

Gazyağı

998,72

790,65

-20,83

0

0

0

Diğer Ürünler

6.046.793,60

5.298.989,86

-12,37

1.810.003,57

2.513.904,63

38,89

Toplam

25.726.842,42

23.137.809,76

-10,06

8.428.232,16

12.273.177,81

45,62

*LPG üretim verilerini de içerir.

**Ham Petrol ithalat miktarı 19.62 milyar tondur.

***Toplam Teslim: Yurtiçi satışlar, ihraç kayıtlı teslimler ve transit rejim kapsamındaki teslimlerin toplamıdır.

Türkiye'nin Petrol İthalatı

Türkiye’nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı 2023 ağustosta 2022 ağustos ayına göre %0,3 artarak 4,35 ton oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun ağustos ayına ilişkin “Petrol Piyasası Sektör Raporu”na göre, Türkiye’nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalatı %3 azalarak 2,85 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu dönemde motorin türleri ithalatı %1 artışla 1,39 bin milyon ton seviyesinde gerçekleşti. 

Türkiye’nin Küresel Enerji Ticaretindeki Rolü 

Türkiye enerji ticaretinde merkezi bir konum hedefliyor. Bu amaçla, Türkiye önemli doğal gaz ve petrol boru projelerini başlatmış veya öncülük etmiştir. Bu projeler arasında Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC), Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı (SCP), Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) Doğal Gaz Boru Hattı, Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Enterkonnektörü (ITG), Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve TürkAkım bulunmaktadır.

Türkiye, Avrupa'nın enerji arz güvenliğine uzun yıllardır katkı sağlamaktadır. 2020 yılında Türkiye'nin katkısı daha da artmıştır. Güney Gaz Koridoru, 2020 yılının sonunda tamamlanan Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) sayesinde hayata geçmiştir. Güney Gaz Koridoru'nun temelini Türkiye'den geçen Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) oluşturuyor. TANAP'ın 2026 yılında yıllık 31 milyar metreküp (bcm) kapasiteye ulaşması hedeflenmektedir.

Türk Boğazları yoluyla dünya petrol talebinin yaklaşık %3'ü taşındığı için Türk Boğazları, küresel enerji güvenliği açısından da büyük öneme sahiptir.

Türkiye'de Elektrik Üretimi

Türkiye elektrik üretimi için hidrolik enerji, doğal gaz, kömür, rüzgâr, güneş ve jeotermal enerji kaynakları kullanıyor. 2023 itibarı ile İran, Bulgaristan ve Yunanistan'dan elektrik ithalatı'da yapılmaktadır. Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarına, başta güneş enerjisi olmak üzere yapılacak yatırımlarla elektrik enerji üretiminde kullanılan kömür ve doğal gazın payını azaltmayı hedefliyor.

Türkiye’nin Küresel Enerji Ticaretindeki Rolü

Türkiye bölgesinde enerji ticaretinde merkez ülke konumuna ulaşmayı amaçlamaktadır. Türkiye bu hedefe yönelik olarak bölgede önemli doğalgaz ve petrol boru projelerini hayata geçirmiş veya hayata geçirilmesine öncülük etmiştir. Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC), Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı (SCP), Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) Doğal Gaz Boru Hattı, Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Enterkonnektörü (ITG), Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve TürkAkım bu kapsamdaki projeler arasındadır.

Türkiye’nin Avrupa’nın enerji arz güvenliğine yıllardır sağladığı katkı 2020 yılında yeni bir seviyeye ulaşmıştır: Avrupa’nın 4. doğal gaz arteri olan Güney Gaz Koridoru 2020 sonunda tamamlanan Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) sayesinde hayata geçmiştir. Güney Gaz Koridoru’nun belkemiği Türkiye’den geçen Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’dır (TANAP). TANAP’ın 2026 yılında 31 milyar metreküp (bcm) yıllık kapasiteye ulaşması hedeflenmektedir.

Dünya petrol talebinin yaklaşık %3’ünün Türk Boğazları yoluyla taşınması nedeniyle küresel enerji güvenliği bakımından Türk Boğazlarının da ayrı bir önemi vardır.
TÜRKİYE ENERJİ İTHALATI

Türkiye'den Geçen Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları

A. Petrol Boru Hatları
1. Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı (Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı)
2. Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC)

B. Doğal Gaz Boru Hatları
1. İran – Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı
2. Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı
3. Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı (BTE)
4. Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Enterkonektörü (ITG)
5. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP)
6. Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı

Yazan: Aykut Alan

Kaynaklar:
https://kpmg.com/tr/tr/home/gorusler/2023/05/enerji-sektorel-bakis.html
https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-104/petrolaylik-sektor-raporu
https://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa


YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,103,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,27,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,12,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: TÜRKİYE ENERJİ İTHALATI
TÜRKİYE ENERJİ İTHALATI
Türkiye'nin enerji ithalatı, enerji ihtiyacını karşılamak için dışarıdan enerji kaynaklarını getirmesi anlamına gelir. Türkiye enerji ithalatını farkl
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU2jgB4iIqPoTbHeTOd1gL_sK2ebTCQV4ahdeDfeDLWt6I9dx7s0jblVOkJvVsodK9-Je0xtamCxWm9ocvTUyik9Yi0E9aHWqPXcA-5W0QeA-S6jWm_oJ3wkuaJZVwONWPYzltVV1Z-7iQFPhH_rAnkj7NASccNokxtkLXa6SIuld-oDtQvcFE23EoL-be/s16000/tURK%C4%B0YE-ENERJ%C4%B0-%C4%B0THALAT-00.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU2jgB4iIqPoTbHeTOd1gL_sK2ebTCQV4ahdeDfeDLWt6I9dx7s0jblVOkJvVsodK9-Je0xtamCxWm9ocvTUyik9Yi0E9aHWqPXcA-5W0QeA-S6jWm_oJ3wkuaJZVwONWPYzltVV1Z-7iQFPhH_rAnkj7NASccNokxtkLXa6SIuld-oDtQvcFE23EoL-be/s72-c/tURK%C4%B0YE-ENERJ%C4%B0-%C4%B0THALAT-00.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2023/10/turkiye-enerji-ithalati.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2023/10/turkiye-enerji-ithalati.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content