Deprem Yardım

KÜRESEL HAZIR GİYİM PAZARI VE TÜRKIYE

Hazır giyim sektörü, dünya çapında milyarlarca dolar değerinde olan ve milyonlarca kişiye istihdam sağlayan önemli bir sanayi koludur. Bu sektör, giy
KÜRESEL HAZIR GİYİM PAZARI VE TÜRKIYE

Global Hazır Giyim Sektörüne Giriş

Hazır giyim sektörü, dünya çapında milyarlarca dolar değerinde ve milyonlarca kişiye istihdam sağlayan emek yoğun bir sanayi koludur. Bu sektör, giyim, aksesuar ve diğer tekstil ürünlerinin bir kısmının üretimini, dağıtımını ve satışını kapsamaktadır. 2023 yılı son çeyreği ve 2024 yılı ilk çeyreğindeki durgunluğa rağmen, küresel hazır giyim pazarı son yıllarda istikrarlı bir şekilde büyümekte ve 2024 yılında 2,5 trilyon USD’yi aşması beklenmektedir.

Hazır Giyim Sektörünün Doğu Asya'da Konuşlanma Nedenleri

Hazır giyim sektörünün büyük bir kısmının üretimi, Doğu Asya ülkelerinde, özellikle de Çin, Bangladeş ve Vietnam'da yoğunlaşmıştır. Bunun temel nedenleri şunlardır:

 • Düşük işgücü maliyetleri: Bu ülkelerde işgücü maliyetleri ABD ve AB gibi gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça düşüktür.
 • Uzmanlaşmış üretim: Doğu Asya ülkeleri, uzun yıllardır tekstil ve hazır giyim üretiminde uzmanlaşmış ve bu alanda önemli bir bilgi birikimi edinmiştir.
 • Gelişmiş altyapı: Birçok Doğu Asya ülkesi, üretim ve ihracatı kolaylaştırmak için gerekli altyapı yatırımlarını yapmıştır.

ABD ve AB'de İşgücü Maliyetleri

ABD ve AB'de asgari ücretler ve sosyal haklar Doğu Asya ülkelerine kıyasla oldukça yüksektir. Bu durum, bu ülkelerdeki hazır giyim üretiminin maliyetini önemli ölçüde artırmaktadır.

Uzakdoğudan ABD ve AB'ye Lojistik Maliyetleri

Uzakdoğu'dan ABD ve AB'ye lojistik maliyetleri, konteyner taşımacılığı ve diğer nakliye yöntemlerinin kullanımı nedeniyle önemli bir kalem oluşturmaktadır. Son yıllarda artan navlun fiyatları ve küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar bu maliyetleri daha da yükseltmiştir.

Nakliye Süreleri ve Maliyetlerinde Artış

Yemen Husi saldırıları ve COVID-19 pandemisi gibi küresel olaylar, nakliye sürelerini uzatmış ve nakliye maliyetlerini artırmıştır. Bu durum, hazır giyim sektörünü de olumsuz etkilemiştir.

 

KÜRESEL HAZIR GİYİM PAZARI VE TÜRKIYE

Türkiye Hazır Giyim İhracatı

Türkiye'nin hazır giyim sektörü, ekonominin lokomotif sektörlerinden biridir. 2023 yılında 21,2 milyar dolarlık ihracat ile dünyada 6. büyük hazır giyim ihracatçısı konumundaydı. Sektör, yaklaşık 750bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Türkiye'de yaklaşık 72bin hazır giyim ve konfeksiyon işletmesi bulunmaktadır.

Türk Hazır Giyim Sektörünün güçlü yönleri arasında kaliteli üretim, rekabetçi fiyatlar, coğrafi konum ve tecrübeli işgücü yer almaktadır. Zayıf yönleri ise artan hammadde fiyatları, küresel rekabet ve yüksek döviz kurudur. Sektörün önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam etmesi beklenmektedir. Büyümenin devam etmesi için yeni pazarlara açılmak, sürdürülebilir üretime yatırım yapmak ve teknolojiyi etkin kullanmak gibi konularda çalışmalar yapılması gerekmektedir.


 • 2023:
  • Ocak-Aralık 2023 döneminde Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 21,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.
  • Bu, bir önceki yıla göre %4,8'lik bir artış anlamına geliyor.
  • Aralık 2023'te ise 1 milyar 709 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
 • 2024:
  • Ocak-Şubat 2024 döneminde Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 3,212 milyar dolar olarak gerçekleşti.
  • Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,4'lük bir azalış anlamına geliyor.
  • Şubat 2024'te ise 971 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

 

KÜRESEL HAZIR GİYİM PAZARI VE TÜRKIYE

Hazır Giyim Sektörü 2022 – 2023 İhracat İthalat İstatistikleri


HAZIR GİYİM İHRACAT VE İTHALAT İSTATİSTİKLERİ - 2022

En Çok İhracat Yapan Ülkeler

En Çok İthalat Yapan Ülkeler

1. Çin 182 Milyar USD

2. Avrupa Birliği 156 Milyar USD

2. Bangladeş 45 Milyar USD

3. Vietnam 35 Milyar USD

4. Hindistan 18 Milyar USD

6. Türkiye 20 Milyar USD 

 

1. Avrupa Birliği 215 Milyar USD

2. ABD 116 Milyar USD

3. Çin 79,43 Milyar USD

4. Japonya 27 Milyar USD

5. İngiltere 26 Milyar USD

6. Kanada 14 Milyar USD

 

                                                                                                 Tablo kaynak: https://www.statista.com/statistics/

Küresel hazır giyim pazarı toplam geliri 2022 yılında1,53 trilyon USD olarak gerçekleşti. Ancak 2023'te hazır giyim sektörünün toplam pazar büyüklüğünün 1,7 trilyon USD'yi aşması bekleniyordu, 2023 son çeyreği ve 2024 ilk ayları küresel ölçekte hazır giyim sektöründe durgunluğa işaret ediyor. Pazarın hacmi, üretim miktarı ve satış istatistikleri bir yana, Hazır Giyim sektörünün pazar değeri 2,5 trilyon USD olarak öngörülmektedir.

Pandemi sonrası üç yıllık süreci baz alırsak, hazır giyim ürünlerine yönelik en yüksek talep ABD ve Çin'den gelmektedir. Ancak ABD talebin tamamına yakınını ithalat yoluyla karşılarken, Çin büyük oranda kendi iç üretimiyle iç talebi karşılamaktadır.

2023 yılı istatistikleri 2024 ilk çeyrek itibarı ile pek çok ülke için hala net değil. Dolayısıyla 2022 istatistikleri ile global hazır giyim ihracatını ülkeler bazında yorumlayacağız.

Hazır Giyim Sektörü İstatistikleri (2022-2023)

 • Küresel pazar değeri: 2,5 trilyon dolar
 • Yıllık büyüme oranı: %5
 • İstihdam: 75 milyon kişi
 • En büyük pazarlar: ABD, AB, Çin

Hammadde ve Organik Üretim

Hazır giyim sektöründe kullanılan hammaddeler arasında pamuk, polyester, viskon ve deri gibi doğal ve sentetik malzemeler yer almaktadır. Son yıllarda, sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim konusundaki artan farkındalık, organik pamuk ve geri dönüştürülmüş polyester gibi alternatif hammaddelere olan talebi de artırmaktadır.

KÜRESEL HAZIR GİYİM PAZARI VE TÜRKIYE

Hazır Giyim Sektörünün Geleceği

Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilirlik:

Hazır giyim sektörü, dünyanın en kirletici sektörlerinden biridir. Üretim aşamasında büyük miktarda su ve enerji kullanılır, zararlı kimyasallar çevreye salınır ve çok fazla tekstil atığı oluşur. Bu durum, iklim değişikliği, su kirliliği ve toprak kirliliği gibi birçok çevresel soruna yol açmaktadır.

 • Sektörde, çevre dostu hammaddelerin ve üretim yöntemlerinin kullanımı artacaktır.
 • Organik pamuk, geri dönüştürülmüş polyester ve liyosel gibi sürdürülebilir hammaddelere olan talep artacaktır.
 • Üretimde su ve enerji tasarrufu sağlayan yöntemler yaygınlaşacaktır.
 • Atık ve kirlilik minimuma indirilecektir.

Hazır Giyim Sektöründe Dijitalleşme:

Hazır giyim sektöründe dijitalleşme, üretim, tasarım, tedarik zinciri yönetimi, pazarlama ve satış gibi tüm iş süreçlerinde dijital teknolojilerin kullanımı anlamına gelir. Bu, sektörün daha verimli, sürdürülebilir ve müşteri odaklı hale gelmesine yardımcı olur.

 • Yapay zeka ve diğer dijital teknolojiler, tasarım, üretim ve satış süreçlerinde daha yaygın olarak kullanılacaktır.
 • Yapay zeka, trendleri tahmin etmeye ve yeni ürünler geliştirmeye yardımcı olacaktır.
 • Üretimde otomasyon ve robotik kullanımı artacaktır.
 • Kişiselleştirilmiş ürünler ve sanal alışveriş deneyimleri yaygınlaşacaktır.

Hazır Giyim Sektöründe Kitlesel Kişiselleştirme:

Hazır giyim sektöründe kitlesel bireyselleştirme, müşterilere özelleştirilmiş ürünler sunmayı, seri üretim ekonomisiyle bireysel tercihleri dengelemeyi amaçlayan bir üretim ve satış modelidir. Bu modelde, müşteriler kendi zevklerine ve ihtiyaçlarına göre ürünler tasarlayabilir veya var olan ürünlerde değişiklikler yapabilirler.

 • Tüketiciler, kendi tarzlarına ve ihtiyaçlarına uygun ürünler talep edecektir.
 • Ürünler, 3D baskı ve diğer teknolojiler kullanılarak kişiselleştirilecektir.
 • Tüketiciler, online platformlarda kendi ürünlerini tasarlayabileceklerdir.
KÜRESEL HAZIR GİYİM PAZARI VE TÜRKIYE

Hazır Giyim Sektöründe Diğer Trendler:

 • Blok zinciri: Tedarik zincirinin şeffaflığını ve izlenebilirliğini artırmak için kullanılacaktır.
 • 3D baskı: Üretimde daha fazla esneklik ve kişiselleştirme sağlayacaktır.
 • Yapay zeka: Müşteri hizmetlerini ve pazarlama faaliyetlerini geliştirmek için kullanılacaktır.

Hazır Giyim Sektörünün Karşılaştığı Zorluklar:

 • Sürdürülebilir üretime geçişin maliyeti: Bu, sektör için önemli bir zorluk oluşturacaktır.
 • Dijital teknolojilere yatırım yapma ihtiyacı: Sektörün dijital trendlere ayak uydurabilmesi için yapılacak yatırımın maliyeti, emek yoğun bir sektör olması ve ucuz işçilik gücü arz eden ülkeler sebebiyle problemlidir.
 • Kişiselleştirmenin artması: Hazır giyim sektöründe, kişiselleştirme herkes için vücut ölçülerine uygun, rahat, estetik ve fonksiyonel ürünler üretilmesini ifade eder. Bu bir nevi özel üretimdir ve hem üretim süreci hem de tedarik zinciri için masraflı ve süreçleri uzatan bir çalışma şeklidir. Kitlesel bireyselleşme, kişisel taleplerle seri üretimi harmanlayan ve kişiselleştirmenin yarattığı problemlere belirli ölçüde çözüm sunan bir iş modelidir.
 • Küresel ticaret ve politik riskler: Sektör, küresel ticaret ve politik risklerden etkilenmektedir.

Hazır Giyim Sektörünün Geleceği Hakkında Görüşler:

 • Hazır giyim sektörü, değişen moda, trendler ve artan nüfusa paralel olarak her geçen yıl büyümeye devam edecektir.
 • Sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve kişiselleştirme gibi trendler, sektörün şekillenmesinde önemli rol oynayacaktır.
 • Sektördeki değişimlere ayak uydurabilen ve yenilikçi çözümler sunabilen firmalar başarılı olacaktır.

 Yazan: Aykut Alan

Kaynaklar:

 • World Trade Map: https://www.trademap.org/
 • Dünya Ticaret Örgütü: https://www.wto.org/
 • Türkiye İhracatçılar Meclisi: https://tim.org.tr/
 • İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB): https://www.ihkib.org.tr/
 • Fashion Trends & Forecasts: https://lp.wgsn.com/ppc-wgsn-fashion.html
 • ApparelMagic: https://apparelmagic.com/top-industry-trends-for-the-apparel-industry-in-2024/
 • Statista:  https://www.statista.com/statistics/1198349/apparel-leading-importers-worldwide-by-value/
 • Statista:  https://www.statista.com/statistics/1198302/apparel-leading-exporters-worldwide-by-value/

 

YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,104,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,29,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,13,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: KÜRESEL HAZIR GİYİM PAZARI VE TÜRKIYE
KÜRESEL HAZIR GİYİM PAZARI VE TÜRKIYE
Hazır giyim sektörü, dünya çapında milyarlarca dolar değerinde olan ve milyonlarca kişiye istihdam sağlayan önemli bir sanayi koludur. Bu sektör, giy
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirgw571_F5TDITVmdvfJz69jMQEp2qO9gFesgZwKPY7cGIb58BE2UhmH-osfNNMyn6MKRn-u85NWQXuZXODeDKDHS1x5XJAdyURtPw-tk5gN8mVH3NqmSualKMnh3ZIOYGN8Xh5Vc7o_lj_94vB6IlTvbJeLL5bvNnuOFLzlmMEn44PAb9BxLKa5IH-Z4_/s16000/HAZIR-GIYIM-00.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirgw571_F5TDITVmdvfJz69jMQEp2qO9gFesgZwKPY7cGIb58BE2UhmH-osfNNMyn6MKRn-u85NWQXuZXODeDKDHS1x5XJAdyURtPw-tk5gN8mVH3NqmSualKMnh3ZIOYGN8Xh5Vc7o_lj_94vB6IlTvbJeLL5bvNnuOFLzlmMEn44PAb9BxLKa5IH-Z4_/s72-c/HAZIR-GIYIM-00.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2024/03/kuresel-hazir-giyim-pazari-ve-turkiye.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2024/03/kuresel-hazir-giyim-pazari-ve-turkiye.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content