Deprem Yardım

INCOTERMS HABERLER : INCOTERMS 2024 VEYA INCOTERMS 2025 YOLDA MI?

Incoterms, küresel ölçekte kabul gören, lojistik süreçleri, alıcı ve satıcıların gümrük ve sigorta işlemlerindeki sorumluluklarını düzenleyen hükümler

INCOTERMS

Incoterms, küresel ölçekte kabul gören, lojistik süreçleri, alıcı ve satıcıların gümrük ve sigorta işlemlerindeki sorumluluklarını düzenleyen hükümler içerir. Incoterms 2020 en son güncellenen sürümdür. Incoterms 2024, Incoterms 2025 veya gelecekteki bir revizyon hakkında herhangi bir haber yok. Ancak yeni bir sürüm çıksa bile müşterinize ilettiğiniz teklif formu, proforma fatura veya sözleşmenizde incoterms sürümünü belirterek eski sürümlerin tümünü kullanabilirsiniz. Yani örneğin incoterm 2024, incoterms 2025 vs. yeni sürüm çıkarsa eski sürümleri devre dışı bırakmaz.

Incoterms veya Uluslararası Ticari Terimler, alıcıların ve satıcıların sorumluluklarını ve yükümlülüklerini tanımlamak için uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan standart ticaret terimleridir. Bu terimler ilk olarak 1936'da Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından tanıtıldı ve o zamandan beri uluslararası ticaret uygulamalarındaki değişiklikleri yansıtmak için birkaç güncellemeden geçti. Incoterms'in en son versiyonu olan Incoterms 2020, ICC tarafından 10 Eylül 2019'da yayınlandı ve 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girdi. Bu yazıda Incoterms 2020 kuralları, yenilikler ve değişenler açıklanacak.

Not: Bu yazı güncel bilgileri aktarmak için hazırlanmış bir makaledir. Hala yürürlükte olan INCOTERMS 2020 detaylı rehberine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Incoterms 2020'ye Genel Bakış:

Incoterms 2020, her biri alıcıların ve satıcıların sorumluluklarını ve yükümlülüklerini belirli bir şekilde tanımlayan 11 farklı ticari terimden oluşur. 11 Incoterms iki kategoriye ayrılır: herhangi bir taşıma modu için geçerli olanlar (multimodal Incoterms olarak da bilinirler) ve yalnızca deniz ve iç su yolu taşımacılığı için geçerli olanlar.

Incoterms 2020 kuralları, risk ve maliyetlerin devri de dahil olmak üzere malların satıcıdan alıcıya teslimi için açık ve net şartlar sağlar. Uluslararası satış sözleşmelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve dünya çapındaki yasal otoriteler ve uygulayıcılar tarafından tanınmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Incoterms, örneğin ABD veya AB ticaret yasalarıyla büyük ölçüde uyumludur, ancak yasal bağlayıcılığı yoktur. Ancak satış sözleşmenizde ve faturalarınızda incoterms kullanarak bağlayabilirsiniz.

Incoterms® kuralları, sözleşme hükümleri ve ticaret evraklarında belirtilmek suretiyle devreye girer ancak herhangi bir ülkenin yasa ve düzenlemeleri için geçerli değildir. Yani incoterms hiçbir ülkenin ticaret hukuku açısından bağlayıcı değildir. Bununla birlikte, ABD yasalarında incoterms'e atıflar vardır. Yani uyumlu noktalar var.

INCOTERMS

Incoterms 2023 2024 Sürümleri Mevcut mu?

2024 itibariyle, incoterms 2020 hala kullanılmaktadır. ICC, incoterms'i ortalama olarak her 10 yılda bir yeniler. Ancak teknolojik değişimler ve küresel ticaretin sürekli şekillenmesi bu süreci kısaltabilmektedir. Kısaca, Incoterms 2024 değil ama Incoterms 2025 için erken bir versiyon için ihtimal var.

Incoterms 2020'deki Yenilikler Neler?

Incoterms 2020, kuralları daha erişilebilir ve kullanımı daha kolay hale getirmek için tasarlanmış birtakım yeni özellikler ve güncellemeler içerir. Önemli değişikliklerden bazıları şunlardır:

FCA artık yerleşik konşimentolar için bir seçenek içeriyor:

Incoterms'in önceki versiyonunda, FCA (Belirlenen Yerde Taşıyıcıya Teslim) genellikle satıcı malları bir taşıyıcıya teslim ettiğinde, ancak nakliyeyi alıcı ayarladığında kullanılıyordu. Incoterms 2020 artık satıcının taşıyıcıdan alıcıya ek güvenlik sağlayabilecek bir gemide konşimento düzenlemesini talep etme seçeneği içeriyor.

Güvenlikle ilgili yeni gereksinimler:

Incoterms 2020, tarafların güvenlikle ilgili konularda bilgi alışverişi ve işbirliği yapmasına dair yükümlülükler içerir. İhracatçı ve/veya ithalatçının ülkesinde, yükleme, sevkiyat, gümrük işlemleri gibi süreçlerde, gümrük yetkililerine, nakliye şirketlerine, liman idaresi vb gibi kişi ve kurumlara verilmesi gereken bilgi ve belgelerin temini için hem alıcı hem satıcı firma işbirliği yapmalıdır.

INCOTERMS

CIF ve CIP sigorta kapsamı seviyesindeki değişiklikler:

Incoterms 2020, CIF (Mal bedeli, Sigorta, Navlun) ve CIP (Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş) kapsamında satıcının yalnızca minimum teminatlı sigorta alması gerektiğini açıklığa kavuşturur. Bu değişiklik, mevcut sigortacılık uygulamalarına uyum sağlamak için yapılmıştır.

DAT (Terminalde Teslim), DPU (Boşaltma Noktasında teslim) olarak yeniden adlandırıldı:

Incoterms 2020, malların terminal dışında bir yere teslim edilebileceğini yansıtmak için DAT'ı DPU olarak yeniden adlandırdı.

FCA kapsamındaki güvenlikle ilgili yükümlülükler:

Incoterms 2020, satıcının FCA kapsamında ihracat için malların gümrükten çekilmesinden sorumlu olduğunu, ancak malları nakliye aracına yüklemekten sorumlu olmadığını açıklığa kavuşturur.

INCOTERMS

Incoterms 2020'de Neler Değişti?

Yeni özelliklere ek olarak, Incoterms 2020'de mevcut Incoterms kurallarında bazı değişiklikler vardır. Önemli değişikliklerden bazıları şunlardır:

1. FCA kapsamındaki konşimentolar:

Incoterms 2020, FCA kapsamında düzenlenen konşimentoların, malların nakliye aracına yüklendiğini belirtmesini gerektirir.

2. DDP (Gümrük Vergisi Ödenmiş Teslim) kapsamındaki maliyetler:

Incoterms 2020, DDP kapsamında, satıcının gerekli ithalat lisanslarını veya izinlerini almanın tüm maliyetlerinden sorumlu olduğunu açıklığa kavuşturur.

3. FAS (Gemi Yanında Serbest) kapsamındaki güvenlikle ilgili yükümlülükler:

Incoterms 2020, FAS kapsamında satıcıya, alıcının gemiye yüklenecek mallar için güvenlikle ilgili gerekliliklere uymasını sağlamak için yeterli bilgiyi sağlamasını gerektiren güvenlikle ilgili yeni bir yükümlülük ekler.

4. CIF ve CIP kapsamındaki maliyetler:

Incoterms 2020, CIF ve CIP kapsamında, taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, satıcının varış ülkesi tarafından gerekli görülen herhangi bir sevkiyat öncesi muayeneyi yaptırma maliyetinden sorumlu olduğunu açıklığa kavuşturur.

5. FCA, DAP (Yerinde Teslim Edilen) ve DDP kapsamındaki terminal işlem ücretleri:

Incoterms 2020, taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, terminal elleçleme ücretlerinin, malların terminale veya varış yerine tesliminden sorumlu tarafça karşılanacağını açıklamaktadır.

 

Incoterms® 2020'de listelenen maliyetler nerede?

Belirli bir Incoterms kuralıyla ilişkili tüm maliyetler, artık bu kuralın A9/B9 maddesinde görünerek, kullanıcıların bir bakışta beklenen maliyetlerin tam listesini görmelerine olanak tanır. Toplu sunuma ek olarak, satış işleminin belirli bir yönüne odaklanmak isteyen bir kullanıcıyı karşılamak için her bir kalemle ilişkili maliyetler ilgili makalelerde görünmeye devam eder.

 

INCOTERMS

Incoterms 2020 SSS

S: Incoterms 2020 nedir?

Y: Incoterms 2020, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından uluslararası ticaret işlemlerinde alıcıların ve satıcıların sorumluluklarını tanımlayan bir dizi kuraldır. Satıcılardan alıcılara mal teslimi ile ilgili görevleri, maliyetleri ve riskleri netleştirirler.

S: Incoterms 2020'de kaç tane Incoterms var?

Y: Incoterms 2020'de her biri bir işlemde her iki taraf için farklı yükümlülükler ve riskler grubunu temsil eden 11 Incoterms vardır.

S: Incoterms 2020'de en sık kullanılan Incoterms nelerdir?

Y: Incoterms 2020'de en sık kullanılan Incoterms, EXW (Ex Works), FOB (Gemide Ücretsiz), CIF (Maliyet, Sigorta ve Navlun) ve DDP'dir (Görevi Ödenmiş Olarak Teslim).

S: CIF ve FOB arasındaki fark nedir?

A: CIF, satıcının malların varış limanına teslim edilene kadar maliyetinden, sigortasından ve navlundan sorumlu olduğu anlamına gelir. FOB, mallar menşe limanında nakliye gemisine yüklenene kadar satıcının mallardan sorumlu olduğu anlamına gelir.

S: EXW ne anlama geliyor?

Y: EXW, Ex Works anlamına gelir; bu, mallar kendi tesislerinde veya üzerinde anlaşmaya varılan başka bir yerde hazır olur olmaz satıcının sorumluluğunun sona erdiği anlamına gelir.

S: DDP ne anlama geliyor?

C: DDP, Gümrük Vergisi Ödenmiş anlamına gelir; bu, ithalat vergileri ve vergiler dahil olmak üzere malların alıcının tesisine teslim edilmesiyle ilgili tüm masraflardan satıcının sorumlu olduğu anlamına gelir.

S: Incoterms yasal olarak bağlayıcı mı?

Y: Incoterms yasal olarak bağlayıcı değildir, ancak uluslararası ticarette bir standart olarak geniş çapta kabul görmektedir. Alıcılar ve satıcılar için ortak bir dil ve kurallar sağlarlar.

S: İşlemim için doğru Incoterm'i nasıl seçerim?

C: Incoterm'in seçimi, nakliye modu, varış yeri ve her bir tarafın üstlenmeye istekli olduğu risk ve sorumluluk düzeyi gibi işlemin özel koşullarına bağlıdır.

S: Sözleşmelerimde Incoterms kullanmam gerekiyor mu?

C: Incoterms'i sözleşmelerinizde kullanmak zorunlu değildir, ancak işlemde yer alan taraflar arasında netlik sağladıkları ve yanlış anlaşılmaları önledikleri için tavsiye edilir.

S: Incoterms 2020 hakkında daha fazla bilgiyi nerede bulabilirim?

Y: Resmi ICC web sitesi, Incoterms 2020 hakkında, kuralların tam metni ve bunların kullanımına ilişkin rehberlik de dahil olmak üzere kapsamlı bilgiler sağlar.

Sonuç:

Incoterms 2020, uluslararası ticaret sürecini basitleştirmeye yardımcı olabilecek standartlaştırılmış bir dizi kural sağlar. Malların satıcıdan alıcıya teslimi için risk ve maliyetlerin devri de dahil olmak üzere açık ve net şartlar sağlarlar. Incoterms 2020'deki yeni özellikler ve değişiklikler, uluslararası ticaret uygulamalarındaki değişiklikleri yansıtırken kuralları daha erişilebilir ve kullanımı daha kolay hale getirmek için tasarlanmıştır. Taraflar, Incoterms 2020'yi kullanarak yanlış anlaşılmaları ve anlaşmazlıkları önleyebilir ve uluslararası satış sözleşmelerinin açık ve uygulanabilir olmasını sağlayabilir.

İhracat.co Incoterms konu linkleri:

ICC INCOTERMS 2020 (Rehber – Full)

 

INCOTERMS 2020 - TESLİM ŞEKİLLERİ  DETAYLI ANLATIM SAYFA LİNKLERİ

Kısaltma

Açıklama

EXW

EX Works hakkında detaylı açıklama, Örnekler, tablolar

FCA

Free CArrier hakkında detaylı açıklama, Örnekler, tablolar

FAS

Free AlongSide ship hakkında detaylı açıklama, Örnekler, tablolar

FOB

Free On Board hakkında detaylı açıklama, Örnekler, tablolar

CFR

Cost and Freight hakkında detaylı açıklama, Örnekler, tablolar

CPT

Carriage Paid To hakkında detaylı açıklama, Örnekler, tablolar

CIF

Cost, Insurance, Freight hakkında detaylı açıklama, Örnekler, tablolar

CIP

Carriage and Insurance Paid to hakkında detaylı açıklama, Örnekler, tablolar

DPU

Delivered At Place Unloaded hakkında detaylı açıklama, Örnekler, tablolar

DAP

Delivered at Place hakkında detaylı açıklama, Örnekler, tablolar

DDP

Delivered Duty Paid hakkında detaylı açıklama, Örnekler, tablolar


Ulaştırma Türüne Göre Incoterms Sınıflandırma

Kategori

Incoterms

Multimodal (hava / deniz / kara / demir)

EXWFCACPTCIPDPUDAPDDP

Deniz ve Akarsu Taşımacılığında kullanılan

FASFOBCFRCIF


Yazan: Aykut Alan


YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,103,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,27,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,12,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: INCOTERMS HABERLER : INCOTERMS 2024 VEYA INCOTERMS 2025 YOLDA MI?
INCOTERMS HABERLER : INCOTERMS 2024 VEYA INCOTERMS 2025 YOLDA MI?
Incoterms, küresel ölçekte kabul gören, lojistik süreçleri, alıcı ve satıcıların gümrük ve sigorta işlemlerindeki sorumluluklarını düzenleyen hükümler
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYyI5K8hgyeCCcQPHZ4wbK7UKEitfhnD5WKD4CrP60Lv0Z-YosBi5wYvjyp0xXnJwmsnAuUukwdJ5NdQnS15hByL91pmNVM1drXAD834FWYtOyz1LgIbUWHziiRq_DIYOlmh3CWd6EzrtxXVtmcNzE3l3FvbcYq2jARvacDBkEM23u___V6EbMaZUw2X2V/s16000/INCOTERMS-00.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYyI5K8hgyeCCcQPHZ4wbK7UKEitfhnD5WKD4CrP60Lv0Z-YosBi5wYvjyp0xXnJwmsnAuUukwdJ5NdQnS15hByL91pmNVM1drXAD834FWYtOyz1LgIbUWHziiRq_DIYOlmh3CWd6EzrtxXVtmcNzE3l3FvbcYq2jARvacDBkEM23u___V6EbMaZUw2X2V/s72-c/INCOTERMS-00.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2024/05/incoterms-haberler-incoterms-2024-veya.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2024/05/incoterms-haberler-incoterms-2024-veya.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content