Deprem Yardım

YAPAY ZEKA İŞ SÜREÇLERİ VE TEDARİK ZİNCİRİNE ETKİLERİ

Yapay zekayı iş süreçlerine entegre etmek, işletmelere özellikle tedarik zincirlerini yönetirken önemli bir rekabet avantajı sağlar. Yapay zeka, tedar

YAPAY ZEKA İŞ SÜREÇLERİ VE TEDARİK ZİNCİRİNE ETKİLERİYapay Zeka ve Makine Öğrenimi Yenilikleri Tedarik Zinciri Yönetiminin Geleceğini Şekillendiriyor

Yapay zekayı iş süreçlerine entegre etmek, işletmelere özellikle tedarik zincirlerini yönetirken önemli bir rekabet avantajı sağlar. Yapay zeka, tedarik zinciri faaliyetlerinin optimizasyonunu geliştiren en yıkıcı teknoloji haline geldi. Yapay zeka içeren bir tedarik zincirinin füze etkisi yaratacağı kadar çok sayıda otomasyon uygulanabilen tedarik zinciri süreci var.

Yapay zeka teknolojileri, tedarik zinciri yöneticilerinin gelecekteki ihtiyaçları daha iyi tahmin etmelerine, envanteri yönetmelerine, malları taşımalarına ve talebe göre plan yapmalarına olanak tanır. Yapay zeka destekli çözümler, firmaların giderlerini azaltmalarına, esnekliği artırmalarına ve müşteri memnuniyetini yükseltmelerine yardımcı olur.

Bununla birlikte, tedarik zincirlerindeki yapay zeka trendleri, proaktif karar verme ve akıllı planlama için öngörücü ve normatif analizlere geçişi içerir ve minimum insan katılımı ile son derece otonom operasyonlara yol açar. Bu makale, tedarik zincirlerinde yapay zekanın geleceğini sinyal veren mevcut eğilimleri inceliyor.

YAPAY ZEKA İŞ SÜREÇLERİ VE TEDARİK ZİNCİRİNE ETKİLERİ

Öngörücü Analiz ve Normatif Görüler:

Öngörücü analiz ve normatif öngörüler, tedarik zinciri yönetiminde (SCM) son derece avantajlı teknolojilerdir. Uzun yıllardır var olsalar da, artık küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında erişilebilirlikleri ve popülerlikleri artmaktadır.

Öngörücü analiz, işletmelerin tedarik zincirlerini optimize etmelerini sağlar. Veri ne kadar yaygınlaşırsa, büyük veri ve öngörücü analiz de müşteri davranışlarını tahmin etmek ve tedarik zincirlerini geliştirmek için artar. Yapay zeka ve makine öğrenimini tedarik zinciri yönetiminde kullanmak, talep tahminini ve envanter optimizasyonunu geliştirir. Ayrıca normatif analiz yoluyla en iyi eylem planını önererek öngörücü bakımı mümkün kılar.

Otonom Tedarik Zinciri Operasyonları: Otonom tedarik zinciri yönetimi, yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarından yararlanır; burada ajanlar tüm planlama ve yürütme görevlerini minimum insan katılımı ile gerçekleştirir. Sonuç olarak, yapay zeka, talep tahmini, envanter kontrolü, depo yönetimi ve taşıma planlama tekniklerini geliştirerek tedarik zincirlerini otomatikleştirmede kritik bir rol oynar.

Yapay zeka, otonom tedarik zinciri operasyonlarını önemli ölçüde geliştirir, talep tahminini, envanter yönetimini, depo otomasyonunu ve ulaşım lojistiğini iyileştirir. Tedarik zinciri planlamasını, tedarikçi ilişkilerini, risk yönetimini ve müşteri hizmetlerini optimize eder.

Yapay zeka destekli sistemler, gerçek zamanlı izleme, karar verme ve sürdürülebilirlik çabalarını kolaylaştırarak daha verimli, dirençli ve duyarlı tedarik zincirleri oluşturur. Amazon ve Walmart gibi büyük şirketler, modern tedarik zincirleri üzerindeki dönüştürücü etkisini gösteren bu faydaları elde etmek için yapay zeka kullanmaktadır.

Samsung'un Akıllı Depoları: Samsung, depolarında parça toplama ve paketleme gibi görevler için yapay zeka destekli robotlar kullanıyor. Bu robotlar insan çalışanlarla birlikte çalışarak sipariş karşılamayı optimize ediyor ve genel verimi artırıyor. [Samsung akıllı depoları hakkında kaynak gerekiyor]

Otonom Envanter Yönetimi: Amazon ve Alibaba gibi şirketler, envanter yönetimini otomatikleştirmek için makine öğrenmesi algoritmalarından yararlanmaktadır. Bu sistemler satış verilerini analiz eder ve talep dalgalanmalarını tahmin ederek tam zamanında envanter stoklanmasını sağlar ve depolama maliyetlerini azaltır.

YAPAY ZEKA İŞ SÜREÇLERİ VE TEDARİK ZİNCİRİNE ETKİLERİ

Yapay Zeka Destekli Tedarik Zinciri Ağları:

Tedarik zincirlerinde yapay zeka ve makine öğrenmesi, otomasyon ve robotik yoluyla talep tahminini, envanter kontrolünü ve depo optimizasyonunu sağlayarak şirketinizin dahil olduğu her ağı 5 temel yöntemle geliştirir.


 • Yapay Zeka Destekli Rota Optimizasyonu: Yapay zeka, ağdaki taşıma filolarına göre en uygun rotaları belirlemek için kullanılır. Bu sayede ulaşım ve lojistik iyileştirilir ve genel tedarik zinciri maliyetleri düşürülür.
 • Talep Tahmini ve Envanter Yönetimi için Yapay Zeka: Yapay zeka, satış verilerini ve diğer sinyalleri analiz ederek gelecekteki talebi tahmin etmek için kullanılır. Bu sayede işletmeler envanter seviyelerini optimize edebilir, stok eksikliğini önleyebilir ve aşırı stoklanmayı azaltabilir.
 • Yapay Zeka Destekli Depo Otomasyonu: Depo operasyonlarını otomatikleştirmek için robotlar ve diğer yapay zeka sistemleri kullanılabilir. Bu, sipariş karşılama ve sevkiyat işlemlerini hızlandırır ve işgücü maliyetlerini düşürür.
 • Risk Yönetimi ve Tedarik Zinciri Kesinti Azaltma için Yapay Zeka: Yapay zeka, tedarik zinciri kesintilerini tahmin etmek ve bunlara karşı koymak için kullanılabilir. Bu, hava durumu olayları, siyasi istikrarsızlık ve altyapı kesintileri gibi riskleri içerir.
 • Öngörücü Bakım için Yapay Zeka: Yapay zeka, ekipman arızalarını tahmin etmek ve önleyici bakım programları geliştirmek için kullanılabilir. Bu, üretim duruş sürelerini azaltır ve ekipman ömrünü uzatır.

YAPAY ZEKA İŞ SÜREÇLERİ VE TEDARİK ZİNCİRİNE ETKİLERİ

Yapay Zeka Destekli Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık:

Yapay zeka destekli sürdürülebilir ve dayanıklı tedarik zinciri yönetimi, kaynak kullanımını optimize etmeye ve kesintilere uyum sağlama ve bunlardan kurtulma yeteneğine odaklanır. Yapay zeka, enerji kullanımını optimize ederek ve atıkları önleyerek kaynak kullanımını optimize etmede önemli rol oynar.

İşletmelerin, malzeme tedariki, nakliye araçlarının rotalandırılması ve geri dönüşüm gibi konularda çevresel etkilerini en aza indirecek en iyi çözümleri bulmalarına yardımcı olur. Sürdürülebilirlik kavramı, işletmenin yerleşke seçiminden ve bina tipinden başlar, enerji altyapısı ve varsa tarım alanlarına dek kapsayıcı olmalıdır.


 • Yapay Zeka Destekli Akıllı Şebeke Optimizasyonu: Yapay zeka, enerji şebekelerini optimize etmek ve yenilenebilir enerji entegrasyonunu artırmak için kullanılabilir. Bu, tedarik zincirinin karbon ayak izini azaltmaya yardımcı olur.
 • Sürdürülebilir Tarım için Yapay Zeka: Yapay zeka, sulama, gübreleme ve hasat gibi tarımsal faaliyetleri optimize etmek için kullanılabilir. Bu, gıda üretimini artırmaya ve kaynak kullanımını azaltmaya yardımcı olur.
 • Rüzgar Türbinleri için Yapay Zeka Destekli Öngörücü Bakım: Yapay zeka, rüzgar türbini arızalarını tahmin etmek ve önleyici bakım programları geliştirmek için kullanılabilir. Bu, yenilenebilir enerji üretimini optimize etmeye yardımcı olur.
 • Tedarik Zinciri Risk Yönetimi ve İklim Dayanıklılığı için Yapay Zeka: Yapay zeka, iklim değişikliği ve aşırı hava olayları gibi iklim risklerini değerlendirmek ve bunlara karşı koymak için kullanılabilir. Bu, tedarik zincirinin esnekliğini ve direncini artırmaya yardımcı olur.
 • Sürdürülebilir Bina Tasarımı ve Yönetimi için Yapay Zeka: Yapay zeka, binaların enerji verimliliğini optimize etmek ve sürdürülebilirlik özelliklerini geliştirmek için kullanılabilir. Bu, tedarik zincirinin genel çevresel etkisini azaltmaya yardımcı olur.

YAPAY ZEKA İŞ SÜREÇLERİ VE TEDARİK ZİNCİRİNE ETKİLERİ

Blok Zinciri ve Yapay Zeka Entegrasyonu:

Blok zinciri ve yapay zekanın tedarik zincirlerine entegrasyonu, her sektörde farklılık gösterse de genel adımlar şunlardır: İhtiyaç Belirleme - Uygun Teknolojileri Seçme - Pilot Uygulama - Entegrasyon - Veri Güvenliği

Her sektörün kendine özgü tedarik zinciri dinamikleri ve zorlukları vardır. Bu nedenle, entegrasyon yaklaşımı da sektöre göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, gıda sektöründe izlenebilirlik ve gıda güvenliği kritik önem taşırken, ilaç sektöründe ise uyumluluk ve sahtecilikle mücadele ön plandadır.

Tedarik zincirlerinde blok zinciri ve yapay zeka entegrasyonu, şeffaflığı, verimliliği ve güvenliği birçok yönden artırır:


 • Yapay Zeka Modelleri için Güvenli ve Şeffaf Veri Yönetimi: Yapay zeka modelleri, tedarik zinciri optimizasyonu için büyük miktarda veriye ihtiyaç duyar. Blok zinciri, bu verilerin güvenli ve şeffaf bir şekilde depolanmasını ve paylaşılmasını sağlayarak, yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve geliştirilmesi için güvenilir bir veri kaynağı oluşturur.
 • Tedarik Zinciri Finansmanı için Yapay Zeka Destekli Akıllı Sözleşmeler: Blok zinciri, tedarik zinciri finansmanı için otomatikleştirilmiş ve şeffaf işlemler sağlayan akıllı sözleşmeler oluşturmak için kullanılabilir. Yapay zeka, bu akıllı sözleşmeleri optimize etmek ve tedarik zinciri finansmanındaki riskleri azaltmak için kullanılabilir.
 • Blok Zinciri İşlemlerinde Dolandırıcılık Tespiti için Yapay Zeka: Yapay zeka, blok zinciri işlemlerinde dolandırıcılık faaliyetlerini belirlemek ve önlemek için kullanılabilir. Bu, tedarik zinciri boyunca güvenliği ve hesap verebilirliği artırmaya yardımcı olur.
 • Ölçeklenebilir ve Verimli Blok Zinciri Mutabakat Mekanizmaları için Yapay Zeka: Yapay zeka, blok zinciri ağlarında daha hızlı ve daha verimli mutabakat mekanizmaları geliştirmek için kullanılabilir. Bu, tedarik zinciri işlemlerinin maliyetini ve gecikmesini azaltmaya yardımcı olur.
 • Dağıtılmış Platformlarda İçerik Moderasyonu için Yapay Zeka: Yapay zeka, tedarik zinciri ile ilgili bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için dağıtılmış platformlarda içerik moderasyonu yapmak için kullanılabilir.

YAPAY ZEKA İŞ SÜREÇLERİ VE TEDARİK ZİNCİRİNE ETKİLERİ

Gerçek Zamanlı Karar Verme için Edge Computing:

Yapay zekayı edge computing ile entegre etmek, tedarik zincirlerinde gerçek zamanlı karar vermeyi geliştirmeye yardımcı olur. Edge computing, verileri merkezi bir veri merkezine göndermeden önce yerel olarak işlemek için bir hesaplama yaklaşımıdır. Bu, yapay zekanın sensörlerden ve diğer cihazlardan gelen verileri daha hızlı ve daha verimli bir şekilde analiz etmesini sağlar.

 • Otonom Araçlar ve Gerçek Zamanlı Trafik Yönetimi: Yapay zeka ve edge computing, otonom araçları yönetmek ve tedarik zincirleri boyunca gerçek zamanlı trafik akışını optimize etmek için kullanılabilir.
 • Üretimde Kenar Bilişim ile Öngörücü Bakım: Yapay zeka ve edge computing, üretim ekipmanlarından gelen verileri analiz ederek arızaları tahmin etmek ve önleyici bakım programları geliştirmek için kullanılabilir.
 • Perakende Mağazalarda Gerçek Zamanlı Envanter Yönetimi: Yapay zeka ve edge computing, perakende mağazalarında stok seviyelerini izlemek ve stok eksikliğini önlemek için kullanılabilir.
 • Robotik ve Endüstriyel Otomasyon için Dağıtılmış Kontrol: Yapay zeka ve edge computing, fabrikalarda ve depolama tesislerinde robotları ve diğer otomasyon sistemlerini kontrol etmek için kullanılabilir.
 • Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) için Gelişmiş Güvenlik: Yapay zeka ve edge computing, IIoT cihazlarını siber saldırılara karşı korumak için kullanılabilir.

YAPAY ZEKA İŞ SÜREÇLERİ VE TEDARİK ZİNCİRİNE ETKİLERİ

İnsan-Makine İşbirliği:

Tedarik zincirlerinde insan zekasını yapay zeka ile entegre etmek, daha iyi karar verme ve operasyonlar için her iki gücün de en iyi şekilde kullanılmasını sağlar.

 • Yapay Zeka, Rutin Görevleri, Veri İşleme ve Tahmini Ele Alır: Yapay zeka, veri toplama, analiz etme ve raporlama gibi rutin görevleri otomatikleştirmek için kullanılabilir. Bu, insan çalışanların daha stratejik değerlendirmeler ve yaratıcı problem çözme gibi daha karmaşık görevlere odaklanmalarını sağlar.
 • Cerrahi İşlemler için Artırılmış Gerçeklik (AR): AR, cerrahlara ameliyat sırasında gerçek zamanlı rehberlik ve bilgi sağlayarak ameliyat sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.
 • Müşteri Hizmetleri Temsilcileri için Yapay Zeka Destekli Yardımcılar: Yapay zeka, müşteri hizmetleri temsilcilerine müşteri sorgularını yanıtlamalarında ve sorunları çözmelerinde yardımcı olmak için kullanılabilir.
 • Üretimde Cobotlar: Cobotlar, insan işçilerle yan yana çalışan ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmeye yardımcı olabilecek işbirlikçi robotlardır.
 • Mimarlar ve Mühendisler için Yapay Zeka Destekli Tasarım Araçları: Yapay zeka, mimarların ve mühendislerin daha verimli ve optimize edilmiş tasarımlar oluşturmalarına yardımcı olmak için kullanılabilir.
 • Yapay Zeka Destekli İçerik Oluşturma: Yapay zeka, pazarlama materyalleri, teknik belgeler ve diğer içerik türlerini oluşturmak için kullanılabilir.

Bu sinerji, envanter kontrolünü, talep planlamasını ve tedarik zinciri genelinde verimliliği iyileştirmeye yardımcı olur. Yapay zeka, tedarik zinciri profesyonellerinin daha iyi karar vermelerini, daha hızlı hareket etmelerini ve karar verme süreçlerini geliştirmelerini sağlayarak tedarik zinciri direncini artırır.

Sayılar ve Geleceğe Dair Tahminler Yapay Zeka ve Tedarik Zinciri Yönetimi:

Rakamlar:

 • Pazar büyüklüğü: Stratview Research verilerine göre, tedarik zincirindeki yapay zeka pazarının 2029 yılına kadar 30 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu, yapay zeka teknolojilerinin artan benimsenmesini gösteren önemli bir büyümeyi işaret ediyor.
 • Artan verimlilik: Araştırmalar, yapay zekanın tedarik zinciri verimliliğini %10-20 oranında artırabileceğini gösteriyor. Bu, daha hızlı teslimatlar, daha düşük maliyetler ve daha iyi envanter yönetimi anlamına gelir.
 • Talep tahmin doğruluğu: Yapay zeka, talep tahmin doğruluğunu %30'a kadar artırabilir. Bu, işletmelerin üretimi optimize etmelerine, stok eksikliğini azaltmalarına ve aşırı stoklanmayı önlemelerine olanak tanır.

Geleceğe Dair Tahminler:

 • Yaygınlaşma: Yapay zekanın, yapay zeka destekli çözümlere yapılan yatırımların artmasıyla tedarik zincirlerinde daha yaygın hale gelmesi bekleniyor.
 • Otomasyon odaklı: Sipariş karşılama ve depo yönetimi gibi görevleri otomatikleştirmek için yapay zeka ve robotik kullanımı artacaktır.
 • Geliştirilmiş görünürlük: Yapay zekadaki gelişmeler, tüm tedarik zinciri ağı boyunca gerçek zamanlı veri ve gelişmiş görünürlük sağlayacaktır.
 • Sürdürülebilirlik: Yapay zeka, daha sürdürülebilir bir tedarik zinciri için lojistik ve taşımayı optimize etmede rol oynayabilir.

Sonuç:

Tedarik zinciri yönetiminin geleceğindeki önemli bir eğilim, yapay zeka ve makine öğreniminin benimsenmesidir. Bu teknolojiler, verimliliği, doğruluğu ve yanıt süresini geliştirerek geleneksel uygulamaları dönüştürmektedir. Yapay zeka ve makine öğrenimi, talep tahmini ve envanter yönetimi gibi temel işlevleri optimize etmenin yanı sıra, gerçek zamanlı tedarik zinciri karar vermeyi de geliştirmekte.

Yazan: Aykut Alan

Kaynaklar:

1. Leveraging AI and Machine Learning in Modern Supply Chain Management (https://www.emeraldgrouppublishing.com/sites/default/files/2024-04/SIPROP~1.PDF)

2. Sustainable Supply Chain Management in the Age of Machine Intelligence: (https://www.researchgate.net/publication/374579782_Sustainable_Supply_Chain_Management_in_the_Age_of_Machine_Intelligence_Addressing_Challenges_Capitalizing_on_Opportunities_and_Shaping_the_Future_Landscape)

3. Call for Chapters: AI and Machine Learning Applications in Supply Chains and Marketing (https://www.igi-global.com/publish/call-for-papers/call-details/7129)

4. Embedded AI: Bringing Intelligent Decision-Making to Edge Devices

(https://www.rinf.tech/embedded-ai-bringing-intelligent-decision-making-to-edge-devices/)

5. The Future of AI and Blockchain Technology & How It Complements Each Other?: (https://www.coinbureau.com/analysis/revolutionizing-industries-ai-meets-blockchain/)

 6. Stratview Research Artificial, Intelligence in Supply Chain Market Analysis | 2023-2029 https://www.stratviewresearch.com/3283/artificial-intelligence-in-supply-chain-market.html


YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,104,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,29,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,13,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: YAPAY ZEKA İŞ SÜREÇLERİ VE TEDARİK ZİNCİRİNE ETKİLERİ
YAPAY ZEKA İŞ SÜREÇLERİ VE TEDARİK ZİNCİRİNE ETKİLERİ
Yapay zekayı iş süreçlerine entegre etmek, işletmelere özellikle tedarik zincirlerini yönetirken önemli bir rekabet avantajı sağlar. Yapay zeka, tedar
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF74WkuXsNmLXJwi0CX9l4XIrtcMGzJhbehFjH8_pVvG-hcGdW2R3-g5x3rvKTREmql4ERowBC5IqPT74y_5Bseg6OKQ12EsZDo1YQd_KxWMJOfj-aMthbvr-3KfjrwHPqLccDVNRR2n9dHSPWk0e8zU9__zwtkJVZeR22zgUq57l5qzvWttTw7wT4ba3y/s16000/AI-SCM-00.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF74WkuXsNmLXJwi0CX9l4XIrtcMGzJhbehFjH8_pVvG-hcGdW2R3-g5x3rvKTREmql4ERowBC5IqPT74y_5Bseg6OKQ12EsZDo1YQd_KxWMJOfj-aMthbvr-3KfjrwHPqLccDVNRR2n9dHSPWk0e8zU9__zwtkJVZeR22zgUq57l5qzvWttTw7wT4ba3y/s72-c/AI-SCM-00.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2024/06/yapay-zeka-is-surecleri-ve-tedarik.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2024/06/yapay-zeka-is-surecleri-ve-tedarik.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content